Byla e2-323-941/2018
Dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Vaida Rimkienė, sekretoriaujant J. Š., dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Linai Lemežytei-Girčienei, atsakovo P. R. atstovui advokatui Martynui Duksai, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Redai Siautilei, trečiojo asmens Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovui Vaidotui Jasui, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovei Laurai Vitosienei, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui P. R., tretiesiems asmenims Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Nemuno deltos regioniniam parkui, VĮ Registrų centrui dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą,

Nustatė

2ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2017-10-13 pateiktu ir 2017-10-18 priimtu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą P. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2016-08-08 privalomojo nurodymo Nr. PN-746 reikalavimus – nugriauti pastatytus I grupės nesudėtingus statinius: inžinerinį statinį - stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir inžinerinį statinį - šienainio tranšėją, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, iš viso 4 sienos, adresu ( - ); jeigu atsakovas per nurodytą terminą nenugriaus nurodytų statinių, leisti inspekcijai pačiai juos nugriauti, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo; jeigu atsakovas per nustatytą terminą neįvykdys privalomojo nurodymo ir nenugriaus nurodytų statinių, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimų neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti nugriauti statiniai, pasibaigimo, į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“. Nurodo, kad atsakovas turi patvirtintą ir teritorijų planavimo registre įregistruotą žemės sklypo ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai formuoti Nr. 003552005869. Kaimo žemėtvarkos projekte ūkininko sodybos formavimui yra pažymėta 50 m riba nuo paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos. Dalis atsakovo žemės sklypo patenka į Šlūmžės upės pakrantės apsaugos juostą ir zoną bei Veiviržo ichtiologinio draustinio teritoriją. Pagal žemėtvarkos projekto sprendinių brėžinį, atsakovo sklypas taip pat patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją. Patikrinimo metu nustatyta, kad nurodyti statiniai pastatyti arčiau kaip 50 m nuo Šlūmžės upės pakrantės apsaugos juostos ribos bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje. Be to statiniai, pažeidžiant žemėtvarkos projekto sprendinius, pastatyti už kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos formavimui parinktos ūkininko ūkio statybos teritorijos, kurios plotas 2,85 ha, ribos. Atsakovas pastatydamas nurodytus statinius pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 127.9 punktą bei Žemėtvarkos projekto sprendinius. Vadovaujantis Priežiūros įstatymo 8 str. 2 d. 5 p., 11 str. 6 d., 23 str. 1 d. 12 p., atsakovui buvo surašytas 2016-08-08 privalomasis nurodymas Nr. PN-746 ir nustatytas terminas iki 2017-02-08 išardyti pastatus. Inspekcijos 2017-02-15 sprendimu Nr. RE-35 privalomojo nurodymo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017-08-08, tačiau atsakovas per nustatytą terminą privalomojo nurodymo neįvykdė.

3Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė ieškinį palaiko. Papildomai paaiškino, kad ieškinį grindžia dviem pagrindais - abu statiniai šiai dienai nepatenka į žemėtvarkos 2016-04-06 projektą ir pažeidžia pakrantės apsaugos juostos 50 m, kurioje statyba negalima. Dėl statinių įteisinimo galimybės pasakyti negali. Į bylą nepateikti duomenys, dėl kokių priežasčių nesuderintas atsakovo parengtas žemėtvarkos projektas, kuriuo plečiama sodybos teritorija. Objektyvių duomenų, kad upė yra pakeitusi vagą nėra. Paties atsakovo iniciatyva parengtas ir jo suderintas žemėtvarkos projektas yra galiojantis. Kompaktiško užstatymo išlyga šiuo atveju netaikoma, nes ūkininko ūkio sodybos teritorija mažesnė nei 5 ha. Negali pasakyti kokia dalis pastato patenka į apsaugos juostą, privalomuoju nurodymu statytojui nurodyta nugriauti statinius visa apimtimi. Jei atsakovas nugriautų tas statinių dalis, kurios patenka į pakrantės apsaugos zoną, būtų patenkintas tik vienas teisinis pagrindas, susijęs su statinio patekimu į pakrantės apsaugos zoną, bet išliktų kitas teisinis pagrindas - statiniai neatitinka 2016-04-06 žemėtvarkos projekto sprendinių. Prašo nustatyti 6 mėnesių (ilgesnį nei nurodyta ieškinyje) terminą privalomajam nurodymui įvykdyti.

4Atsakovas P. R. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad atsakovas nuosavybės teise valdo 6,1083 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Žemės sklype pastatyti ir registruoti 17 pastatų. Ieškovė, patikrinusi žemės sklype I grupės nesudėtingus statinius, t. y. inžinerinį statinį – stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir inžinerinį statinį - šienainio tranšėją, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, nustatė, kad statiniai pastatyti arčiau nei 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos. Atsakovas su tuo nesutinka. Žemės sklypo užstatymo intensyvumas yra didelis. Atsakovas užsiima gyvulininkystės veikla, kuriai tiek stoginė, tiek tranšėja yra reikalingi pastatai. Atsakovas inicijavo ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimo procedūras, kurios iki atsiliepimo pateikimo dienos (2017-11-27) nėra baigtos. Abu ieškinio argumentai nesudaro pagrindo jo tenkinti. Reikalavimai nugriauti pastatus yra absoliučiai nepagrįsti, neatitinka bendrųjų teisės principų. Draudimas statyti pakrantės apsaugos juostose yra taikomas su išimtimis, kurių viena taikytina atsakovo statiniams. Atsakovo statiniai yra pastatyti kompaktiškai užstatytoje kaimo teritorijoje. Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 7 p., kompaktiškai užstatyta teritorija – didesnė kaip 5 ha užstatyta teritorija (pastatų, kiemų, aikštelių užimta – žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė), kurioje užstatymo tankis ne mažesnis kaip 20 procentų. Pagal to paties įstatymo 2 str. 40 p., užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu. Atsakovo žemės sklypo plotas yra 6,1083 ha, iš kurio tik 0,0945 ha yra galimai netinkama pastatams, kiemams, aikštelėms naudoti teritorija (vandens telkiniai). Kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė, vadinasi žemės sklypas yra didesnis nei 5 ha. Žemės sklypas yra tankiai užstatytas stambiais pastatais, todėl ieškovė privalėjo įvertinti, ar pastatų ir žemės sklypo santykis nėra toks, kuris atitiktų kompaktiškai užstatytos teritorijos apibrėžimą. Ieškovė šios aplinkybės net netyrė ir tokiu būdu galimai pažeidė visuotinai pripažįstamą gero viešojo administravimo principą. Be to, atsakovo iniciatyva atliekami žemės sklypo geodeziniai matavimai rodo, kad reikalaujami griauti inžineriniai statiniai nėra visa apimtimi pastatyti arčiau nei 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos. Tik tranšėja iš dalies patenka į pakrantės apsaugos juostos zoną. Atsakovas artimiausiu metu pateiks papildomus įrodymus, kad atstumai yra tokie kaip su ieškiniu pateikiamame brėžinyje. Prašo ieškinį atmesti.

5Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka. Papildomai paaiškino, kad niekur nėra nurodyta, kad būtų sprendžiama dėl išimties taikymo. Ieškovės surašyti administraciniai aktai neatitinka gero administravimo principų. Ieškovė grindžia ieškinį akivaizdžiai neteisingu žemėtvarkos projektu. Yra rengiamas naujas žemėtvarkos projektas. Nežino, kada buvo pastatyti ginčo statiniai. Žemės sklypo schema sudaryta vėliau nei pastatyti statiniai. Atsakovas nepastatė statinių arčiau nei 50 m. Statiniai pastatyti ant ribos su apsaugos zona. Upės vaga yra pasikeitusi. Statytojas P. R. tiksliai žinojo, kur baigiasi apsaugos zona, nes buvo rengiamas projektas. Statiniai buvo pastatyti projektavimo eigoje. Tačiau projektavimo eigoje projektuotojas mirė. Dabar yra parengtas ir derinamas naujas žemėtvarkos projektas. Tikėtina, kad teritorija bus praplėsta ir statiniai pateks į teisėtas ūkininko ūkio sodybos ribas. Tačiau atsakovui yra sąmoningai trukdoma, reikalaujant vis kitų dokumentų ir matavimų. Žemės ūkio naudmenų plotas yra didesnis nei 5 ha, todėl turi būti taikoma kompaktiškai užstatyto žemės sklypo išimtis. Be to, byloje visiškai nenustatyta, kur yra apsaugos juosta, byloje yra prieštaringi dokumentai.

6Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu su ieškiniu sutinka ir jį palaiko. Nurodo, kad atsakovo žemės sklype ( - ), pastatyti statiniai patenka į Šlūmžės upės pakrantės apsaugos juostą bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją, dalis sklypo patenka į Veiviržo ichtiologio draustinio teritoriją.

7Trečiojo asmens Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovė teismo posėdyje su ieškiniu sutinka. Papildomai paaiškino, kad apsaugos juosta yra 50 m, apsaugos zona yra dar didesnė, nes juosta įeina į apsaugos zoną. Šioje teritorijoje būtų galima tik atstatyti buvusius statinius, o ne statyti naujus. Dėl išimties pasakyti nieko negali. Netgi praplėtus ūkininko ūkio sodybą, Vyriausybės nutarimas dėl apsaugos zonos nepasikeis.

8Trečiasis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su ieškiniu sutinka. Atkreipia dėmesį, kad atsakovui P. R. 2017-11-08 yra nustatytos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti žemės sklype ( - ), kadastro Nr. ( - ), planavimo tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą. Duomenų, kokioje stadijoje projekto rengimas, neturi.

9Trečiojo asmens Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdyje su ieškiniu sutinka. Papildomai paaiškino, kad vyksta atsakovo parengto naujo žemėtvakos projekto derinimo procedūros, kiek jos užtruks negali prognozuoti.

10Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu dėl ieškinio palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos rajono skyrius 2016-04-06 įsakymu Nr. 12KPĮ-14-(14.12.125) patvirtino žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Klaipėdos rajono skyrius 2017-01-02 įsakymu Nr. 12VĮ-3-(14.12.2.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ nusprendė pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. ( - ), adresas ( - ). Projektavimo tikslas: parinktos ūkininko sodybos vietos praplėtimas. Projektavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (praplėsti statinių statybos vietą). Projektas rengiamas ir nėra tvirtintas.

11Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus atstovė su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad atsakovui yra išduotas leidimas pradėti rengti žemėtvarkos projektą. Tačiau jis turi būti ne tik parengtas, bet ir suderintas. Jei kuris nors subjektas nesuderins, tai projektavimo procesas bus baigtas.

12Trečiasis asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepimu su ieškiniu sutinka, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atstovas į teismo posėdį neatvyko.

13Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu dėl ieškinio palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad inžineriniai statiniai – stoginė ir šienainio tranšėja bei daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Teismo sprendimas neturės jokios įtakos įstaigos teisėms ar pareigoms, todėl prašo pašalinti ją iš bylos ir bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atstovas į teismo posėdį neatvyko.

14Liudytoja I. S. parodė, kad atlikus patikrinimą pagal skundą buvo nustatyta, jog pastatyti statiniai už ūkininko ūkio ribos. Situacija yra ypatinga, nes ten yra draustinis ir statiniai pastatyti upės apsaugos zonoje. Atliekant patikrinimą konstatuoti patys statiniai, išmatuoti statinių ilgiai, pločiai, aukščiai, atstumai tarp jų. Buvo fotografuojama, surinkti duomenys. Atliekant patikrinimą vadovavosi ūkininko ūkio parengimo brėžiniais, ūkininko ūkio parengimo planu, kuriuos pateikė statytojo įgaliotas asmuo ( - ). Fiksavo esamą situaciją, kur stovi statiniai. Taip pat apmatavo plane nepažymėtus statinius – silosinę ir stoginę su pamatais. Nustatė, kad statiniai patenka į upės apsaugos zoną. Vadovaudamasi žemėtvarkos projektu, pagal žemėtvarkos teritorijų planavimo dokumentuose pateiktus mastelius. Visur, kur nurodyti atstumai buvo matuota. Upės nematavo. Nežino, ar statiniais buvo naudojamasi.

15Liudytojas A. P. parodė, kad dirba Aplinkos apsaugos inspekcijoje. 2016 m. prieš gegužės 13 d. gavo raštišką įpareigojimą dalyvauti neteisėtos statybos tyrime. 2016-05-13 nuvyko į vietą su statybos inspekcijos specialiste, kuriai buvo pavesta atlikti tyrimą. Patikrinimo metu buvo naudojami aukštimatis ir ruletė. Pats matavimų neatliko. Buvo vadovaujamasi teritorijų planavimo dokumentais. Nustatyta, kad dalis stoginės ir silosinių patenka į Šlūmžės upės apsaugos zoną. Nežino, kada pastatyti tie statiniai. Statiniai nebuvo naudojami, dar reikėjo sumontuoti stogą. Statyba buvo vykdoma už patvirtintos teritorijų planavimo teritorijos. Matavimai nuo upės nebuvo vykdomi. Buvo surašytas statybos patikrinimo aktas. 2016-05-23 gauta užklausa, ar galima statyba. 2016-06-08 buvo išduota pažyma, kad toje vietoje tie statiniai negalėjo būti statomi. 2018-05-10 suprato, kad Teritorijų planavimo dokumentuose apsaugos juosta nubraižyta neteisingai. Reali situacija mažiau palanki statytojui. Matavo nuo teritorijų planavimo dokumentuose numatytos ribos iki neteisėtų statinių.

16Liudytojas A. D. parodė, kad dirba matininku Registrų centre. Pagal atsakovo užsakymą parengė 2017-12-01 žemės sklypo schemą teismui. Užduotis ir tikslas buvo pavaizduoti upės Šlūmžės apsaugos zoną. Kadastriniuose matavimuose nustatyta ir Registrų centre buvo įregistruota 50 m apsaugos zona, tačiau kaip ji išsidėsčiusi neregistruota. Netikrino ir negali pasakyti, ar jo parengtoje schemoje teismui pažymėta 50 m apsaugos zona atitinka įregistruotos apsaugos zonos plotą. Rengdamas schemą teismui rėmėsi galiojančia 2016-12-13 topografine nuotrauka iš GIS duomenų bazės, į vietą nuvykęs nebuvo ir matavimų neatliko, žemėtvarkos projektu nesivadovavo. Statinio koordinates buvo nustatęs anksčiau, pagal kitus užsakymus, kai atlikinėjo inžinerinių tinklų matavimus. Šiuo metu upės duomenys gali skirtis. Nežino, ar yra nauja topografinė nuotrauka. Pagal anksčiau galiojusį reglamentavimą apsaugos zona ir apsaugos juosta apėmė viena kita ir atskirai nebuvo skaidomos. Apsaugos juosta skaičiuojama nuo šlaito viršaus į upės pusę. Jis atstumų nuo šlaito viršaus nematavo.

17Teismas

konstatuoja:

18Ieškinys tenkintinas.

19Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovui P. R. priklauso 6,1083 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (duomenys nesklebtini). Dalis žemės sklypo patenka į paviršinio vandens telkinių (Šlūmžės upės) pakrantės pakrantės apsaugos juostą ir zoną (pagal 2017-01-15 kadastro duomenis: apsaugos zonos 2,7474 ha, apsaugos juostos 2,0280 ha; iki naujų duomenų įregistravimo pagal 2013-08-12 kadastro duomenis: apsaugos zonos ir juostos 3,0159 ha), Veiviržo ichtiologinio draustinio teritoriją (1,6471 ha) bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją.

20Žemės sklypui parengtas, Nacionalinės žemės tarnybos 2016-04-06 patvirtintas ir teritorijų planavimo registre įregistruotas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai formuoti Nr. ( - ). Pagal projekto sprendinius ūkininko ūkio sodybos teritorijos plotas 2,85 ha. Šlūmžės upės apsaugos juosta yra 10 m ir į formuojamos sodybvietės teritoriją nepatenka, apsaugos zona yra 100 m ir į formuojamos sodybvietės teritoriją patenka. Projekte ūkininko sodybos formavimui yra atžymėta 50 m riba nuo paviršinio vandens telkinio (Šlūmžės upės) pakrantės apsaugos juostos. Ūkininko ūkio sodybos teritorija iš esmės ribojasi su šia riba (popierinėje bylos medžiagoje A3 formato projekto sprendinių brėžinyje ūkininko ūkio sodybos teritorija pažymėta geltona spalva, 50 m riba taškeliais ir rožine spalva).

21Ūkininko ūkio sodybos teritorijoje pastatyta ir įregistruota 17 statinių, dėl dviejų iš jų (karvidžių) (nesusijusių su šia byla) 2016-07-26 buvo surašyti savavališkos statybos aktai.

222016-05-13, nagrinėjant skundą dėl galimai neteisėtų statybų Veiviržo ichtiologiniame draustinyje, atsakovo P. R. žemės sklype ( - ), atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu, be kita ko, nustatyta, kad inžinerinis statinys – stoginė (plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinis statinys - šienainio tranšėja (plotis – 30 m: 4 sienos, atstumas tarp sienų po 10 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m), priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams, pastatyti už žemėtvarkos projekte numatytos ūkininko ūkio sodybos teritorijos ribos, abu statiniai pastatyti arčiau kaip 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos ir iš dalies patenka į 50 m zoną nuo paviršinio vandens telkinio – Šlūmžės upės pakrantės apsaugos juostos. Vadovaujantis galiojančiu teritorijų planavimo dokumentu - žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai formuoti ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, sudaryta situacijos schema. 2016-05-18 surašytas ir užregistruotas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas Nr. ( - ). Abu šie statiniai, pagal 2016-06-02 mėnesį pateiktą statytojo P. R. paaiškinimą, pastatyti 2014 m. pirmoje pusėje, nuo 2014-05-05 statybos darbai nebuvo vykdomi.

232016-08-08 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-746 iki 2017-02-08 išardyti pastatytus nesudėtingos kategorijos statinius: inžinerinį statinį (statytojo paaiškinimu – stoginę, plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinį statinį (statytojo paaiškinimu – šienainio tranšėją, plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis 2,35–2,50 m).

242017-02-15 sprendimu Nr. RE-35, statytojui 2017-02-10 pateikus prašymą, privalomojo nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 2017-08-08.

252017-08-18 privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus patikrinimo aktu Nr. RE-213 konstatuota, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas.

262017-10-13 pareikštas ieškinys dėl įpareigojimo vykdyti 2016-08-08 privalomąjį nurodymą.

27Po to, kai 2016-08-08 buvo priimtas privalomasis nurodymas:

28Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2017-01-02 įsakymu Nr. 12VĮ-3-(14.12.2.) nuspręsta pradėti rengti atsakovo žemės sklypo (teritorijos), kadastro Nr. 5563/0003:34, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, siekiant praplėsti ūkininko sodybos vietą ir statinių statybos vietą.

292017-10-18 P. R. sudarė kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo sutartį.

302017-11-08 (t.y. po civilinės bylos iškėlimo) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija išdavė atsakovui P. R. pažymą apie nustatytas planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti žemės sklype ( - ). Planavimo tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą.

312018 m. vasarą projektas parengtas, pagal sprendinius ūkininko sodybos plotas praplečiama 0,2756 ha (esamos plotas 2,85 ha, t.y. iki 3,1256 ha), nuo 2018-08-29 iki 2018-09-11 vyko projekto viešinimas. Per 2018 m. rudenį iki teismo posėdžio 2018-12-05 projektas per kelis kartus Klaipėdos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje nesuderintas.

32Žemės valdytojai ir naudotojai vadovaujasi planuojamoje teritorijoje galiojančiais žemiausio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, o neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose – ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai priskiriami specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (LR teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 5 d., 5 str. 4 d. 5 p.).

33Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas teritorijų planavimo dokumentas. Vienas iš Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo tikslų - ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkimas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti teritorijų planavimo uždaviniai yra: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių (toliau – kitos paskirties statiniai) statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų. Patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai galioja neterminuotai, arba tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklės, patvirtintos LR Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429, 2 p., 6.3 p., 9 p. 88 p.).

34Kad į vandens telkinius nepatektų pavojingų medžiagų, vandens telkinių krantai būtų apsaugoti nuo erozijos, būtų užtikrintas vandens telkinių pakrančių ekosistemų stabilumas, išsaugota migracinių koridorių funkcija, saugomas vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis ir jo estetinės vertybės, sudarytos palankios sąlygos rekreacijai, užtikrinta visuomenės teisė naudotis vandens telkiniais ir eiti jų pakrantėmis, išskiriamos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos dalyje prie vandens telkinio nustatoma pakrantės apsaugos juosta. Nurodytais tikslais paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir apsaugos juostose nustatyta eilė ūkinės ir kitokios veiklos draudimų (LR teritorijų planavimo įstatymo 20 str.).

35Pakrantės apsaugos juostose, be kita ko, draudžiama statyti naujus ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už pakrantės apsaugos juostos, išskyrus buvusių sodybų atkūrimo atvejus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytomis sąlygomis, taip pat miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų arba savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytų užstatyti kaimų teritorijose (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 127.9 punktas).

36Civilinės bylos nagrinėjamos rungimosi principu. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių įrodinėti nereikia (LR CPK 12 str., 178 str.).

37Abu privalomuoju nurodymu reikalaujami nugriauti statiniai yra pastatyti nesilaikant galiojančio žemėtvarkos projekto sprendinių - už suformuotos ūkininko ūkio sodybos teritorijos ir arčiau kaip 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos.

38Atsakovo žemės sklypo Kaimo žemėtvarkos projektas yra galiojantis, todėl žemės valdytojams ir naudotojams privalomas, teritorijų planavimo dokumentas. Atsakovo atstovo teiginiai, kad jis yra akivaizdžiai neteisingas ir ieškovė, surašydama privalomąjį nurodymą negalėjo bei reikšdama ieškinį negali juo remtis yra deklaratyvūs ir nepagrįsti, todėl atmestini. Atsakovo su atsiliepimu pateikta matininko 2017-12-01 parengta žemės sklypo schema teismui nėra oficialus dokumentas. Schema parengta pagal atsakovo užsakymą ir suformuotą užduotį – pavaizduoti 50 m upės Šlūmžė apsaugos zoną. Liudytoju apklaustas matininkas parodė, kad į vietą nevyko, jokių matavimų neatliko, naudojosi anksčiau, vykdant to paties užsakovo (atsakovo) kitus užsakymus, surinktais duomenimis bei 2016-12-13 topografine nuotrauka iš GIS duomenų bazės. Ar schemoje jo pavaizduotos apsaugos zonos plotas sutapo su VĮ Registrų centre tuo metu įregistruotu į apsaugos zoną patenkančiu plotu, atsakyti negalėjo. Paaiškino, kad to net netikrino. Atsakovas 2017-11-27 pateiktame atsiliepime nurodė, kad artimiausiu metu pateiks papildomus įrodymus, kad atstumai yra tokie kaip teismui pateiktoje schemoje, tačiau per ilgiau nei metus užtrukusį bylos nagrinėjimą, tokių įrodymų nepateikė. Todėl šis atsakovo atsikirtimams pagrįsti parengtas dokumentas nelaikytinas oficialų ir galiojantį teritorijų planavimo dokumentą paneigiančiu įrodymu.

39Liudytojo, patikrinime dalyvavusio aplinkos apsaugos inspektoriaus, paaiškinimais žemėtvarkos projektas nėra tikslus, tačiau šie netikslumai yra ne atsakovo naudai. Tačiau ir liudytojo parodymai, nenuginčijus ir nesant naujo žemėtvarkos projekto, nepaneigia galiojančiojo.

40Atsakovo atstovo paaiškinimai, kad statiniai buvo statomi tiksliai žinant, kur baigiasi 50 m nuo apsaugos juostos, nes vyko projektavimo procesas, prieštarauja rašytinei bylos medžiagai. Galiojantis paties atsakovo iniciatyva parengtas žemėtvarkos projektas suderintas 2016-04-06. Atsakovo 2016-06-02 Inspekcijai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad abu statiniai buvo pastatyti 2014 m. pirmoje pusėje. Projektavimo procesas, siekiant praplėsti ūkininko ūkio sodybos teritoriją, pradėtas 2017 m. sausio mėnesį, t.y. tik po 2016-08-08 privalomojo nurodymo priėmimo. Tai rodo, kad statytojas neabejotinai žinojo, kad statiniai nepatenka į žemėtvarkos projekto sprendiniais suformuotą ūkininko ūkio sodybos teritoriją. Jie jau buvo pastatyti iki projekto patvirtinimo. Jokių duomenų, kad iki galiojančio žemėtvarkos projekto patvirtinimo 2016 m. būtų buvę atliekami kiti projektavimo darbai, pagal kurių rezultatus skirtųsi paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, lyginant su patvirtintu ir galiojančiu, nėra.

41Atsakovas po privalomojo nurodymo priėmimo, siekdamas praplėsti ūkininko ūkio sodybos teritoriją, 2017 m. sausio mėnesį inicijavo ir ilgiau nei trunka bylos nagrinėjimas organizuoja bei vykdo naujo Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo procedūras. Jos iki šiol nėra baigtos. Tai patvirtina, kad privalomasis nurodymas surašytas pagrįstai. Atsakovo atstovo teiginiai, kad atsakovui visokiais būdais yra trukdoma projekto rengimo procedūra yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, todėl atmestini. Be to, nepaneigia nustatytų faktų, todėl šiuo požiūriu teisiškai nereikšmingi.

42Atsakovas 2016-08-08 priimto privalomojo nurodymo neskundė. Priešingai, teikdamas prašymą dėl jo įvykdymo pratęsimo bei inicijuodamas ir organizuodamas iki šiol tebesitęsiančias projektavimo procedūras, pripažino privalomojo nurodymo teisėtumą. Priešieškinio dėl jo nuginčijimo nereiškė ir jo neteisėtumo net neįrodinėjo. Atsakovo atstovo teiginiai, kad priimant privalomąjį nurodymą buvo pažeisti gero viešojo administravimo principai yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, todėl atmestini. Privalomasis nurodymas yra galiojantis, todėl turi būti vykdomas.

43Atsakovas į ieškinį atsikerta taip pat tuo, kad jam galimai galėjo ir turėjo būti taikoma kompaktiškai užstatomos teritorijos išimtis. Tačiau jokių kompetentingų specialistų skaičiavimų ir išvadų ar kitų objektyvių įrodymų šiam atsikirtimui pagrįsti nepateikia. Pažymėtina, kad atsakovui priklausantis 6,1083 ha žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties. Ūkininko ūkio sodybai pagal galiojančio žemėtvarkos projekto sprendinius priskirta tik 2,85 ha, t.y. beveik dvigubai mažesnė nei 5 ha žemės sklypo dalis. Statiniais, kaip matyti iš žemėtvarkos projekto sprendinių brėžinio bei situacijos schemos, (kaip nurodoma atsiliepime tankiai) užstatytas tik ūkininko ūkio sodybai suformuota sklypo dalis. Už ūkininko sodybos ribų pastatyti tik šie 2 ginčo statiniai ir dar vienas nedidelis statinys (10,8 m x 5 m), nepatenkantis į apsaugos juostą ir zoną. Įregistruotų statinių užstatymo plotas pagal VĮ Registrų centro duomenis sudaro 1841 kv.m (t.y. 0,1841 ha), privalomuoju nurodymu ir ieškiniu reikalaujamų nugriauti statinių užstatymo plotas pagal išmatavimus sudaro apie 1612,8 kv.m (t.y. (0,1613 ha). Bendras statinių užstatymo plotas sudaro apie 3453,8 kv.m (t.y. 0,3454 ha). Taigi užstatymo tankis nesiekia net 6 procentų atsakovo žemės sklypo ploto arba net 7 procentų kompaktiško užstatymo atveju minimalaus 5 ha žemės klypo ploto. Nepagrįstas atsakovo teiginys atsiliepime, kad visa apie 6 ha žemė, išskyrus vandens telkinius, yra skirta ir naudojama tiesioginiam statinių eksploatavimui. Sistemiškai aiškinant LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 7 p., 36 p., 37 p. ir 40 p. pateiktas sąvokas: kompaktiškai užstatyta teritorija, urbanizuojamos teritorijos, urbanizuotos teritorijos, užstatymo tankis, taip pat vadovaujantis sisteminiu kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimu, įvertinus ir žemėtvarkos projekto rengimo tikslus bei uždavinius, bei vadovaujantis teisine logika, ši išimtis tiriamu atveju objektyviai netaikytina. Priešingu atveju būtų paneigti teritorijų planavimo bei atitinkamų dokumentų rengimo tikslai ir esmė.

44Šiuo atveju, privalomajame nurodyme ir ieškinyje nurodytų pašalinti statinių statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus nėra galima ir prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos bei saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tai, kad atsakovui nurodyti statiniai (stoginė ir tranšėja) yra reikalingi gyvulininkystės veiklai, esmės ir situacijos nekeičia. Iš ne teisės negali atsirasti teisė.

45Ieškinys yra įrodytas, todėl tenkintinas. Atsakovas įpareigotinas įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2016-08-08 privalomąjį nurodymą Nr. PN-746 – nugriauti I grupės nesudėtingus statinius: inžinerinį statinį – stoginę (plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinį statinį - šienainio tranšėją (plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, iš viso 4 sienos), pastatytus ( - ). Įpareigojimui įvykdyti nustatytinas 6 mėnesių terminas.

46Galimai ateityje paaiškėjus, kad upė yra pakeitusi vagą, ir patvirtinus bei įregistravus naują žemėtvarkos projektą bei pavykus praplėsti ūkininko ūkio sodybos teritoriją, būtų laikoma (taip paaiškino ir ieškovės atstovė), kad privalomasis nurodymas yra įvykdytas. Tačiau atsakovo atstovo įžvelgiamos galimos ateities perspektyvos nepaneigia ieškinio pagrįstumo ir nesudaro pagrindo jo netenkinti bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dieną.

47Ieškovė sprendimui, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus, prašo taikyti abu LR CPK 273 str. numatytus alternatyvius sprendimo įvykdymo užtikrinimo būdus – leidimą tuos veiksmus atlikti pačiai ieškovei atsakovo sąskaita ir baudos už įpareigojimo nevykdymo laikotarpį skyrimą. Atsakovas atsiliepime ir jo atstovas teismo posėdyje dėl šių, su galimo sprendimo vykdymu susijusių reikalavimų, nepasisakė. Veiksmai, kuriuos įpareigojamas atlikti atsakovas, nesusiję su turto ar piniginių lėšų perdavimu ir nėra išskirtinai asmeninio pobūdžio, juos gali atlikti ir kiti asmenys. Todėl atsakovui neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai leistina pačiai juos nugriauti, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo. Taip pat neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą atsakovui P. R. skirtina po 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dieną, baudą mokant į ieškovės nurodytą sąskaitą. Pažymėtina, kad sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, įvykdymo tvarką reglamentuoja LR CPK 771 str.

48Ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista, įrodymų apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas. Atsakovas patyrė 2969,54 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Iš esmės patenkinus ieškinį, atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Už ieškinį mokėtinas 75 Eur žyminis mokestis. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 29 Eur. Patenkinus ieškinį šios išlaidos (žyminis mokestis ir pašto išlaidos) valstybei priteistinos iš atsakovo.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

50ieškinį tenkinti.

51Įpareigoti atsakovą P. R. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2016-08-08 privalomąjį nurodymą Nr. PN-746 – nugriauti I grupės nesudėtingus statinius: inžinerinį statinį – stoginę (plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinį - statinį šienainio tranšėją (plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, iš viso 4 sienos), pastatytus ( - );

52Atsakovui P. R. neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą, leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pačiai juos nugriauti, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo.

53Neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą, skirti atsakovui P. R. po 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dieną, baudą mokant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ).

54Priteisti iš atsakovo P. R. 104 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas 5660).

55Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismą Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Vaida Rimkienė,... 2. ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 4. Atsakovas P. R. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad... 5. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka. Papildomai paaiškino, kad niekur... 6. Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 7. Trečiojo asmens Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos... 8. Trečiasis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su... 9. Trečiojo asmens Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas... 10. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus... 12. Trečiasis asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepimu su... 13. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu dėl ieškinio palieka... 14. Liudytoja I. S. parodė, kad atlikus patikrinimą pagal skundą buvo nustatyta,... 15. Liudytojas A. P. parodė, kad dirba Aplinkos apsaugos inspekcijoje. 2016 m.... 16. Liudytojas A. D. parodė, kad dirba matininku Registrų centre. Pagal atsakovo... 17. Teismas... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų... 20. Žemės sklypui parengtas, Nacionalinės žemės tarnybos 2016-04-06... 21. Ūkininko ūkio sodybos teritorijoje pastatyta ir įregistruota 17 statinių,... 22. 2016-05-13, nagrinėjant skundą dėl galimai neteisėtų statybų Veiviržo... 23. 2016-08-08 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-746 iki 2017-02-08... 24. 2017-02-15 sprendimu Nr. RE-35, statytojui 2017-02-10 pateikus prašymą,... 25. 2017-08-18 privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus patikrinimo aktu Nr.... 26. 2017-10-13 pareikštas ieškinys dėl įpareigojimo vykdyti 2016-08-08... 27. Po to, kai 2016-08-08 buvo priimtas privalomasis nurodymas:... 28. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos... 29. 2017-10-18 P. R. sudarė kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo... 30. 2017-11-08 (t.y. po civilinės bylos iškėlimo) Klaipėdos rajono... 31. 2018 m. vasarą projektas parengtas, pagal sprendinius ūkininko sodybos plotas... 32. Žemės valdytojai ir naudotojai vadovaujasi planuojamoje teritorijoje... 33. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo... 34. Kad į vandens telkinius nepatektų pavojingų medžiagų, vandens telkinių... 35. Pakrantės apsaugos juostose, be kita ko, draudžiama statyti naujus ūkininkų... 36. Civilinės bylos nagrinėjamos rungimosi principu. Šalys turi įrodyti... 37. Abu privalomuoju nurodymu reikalaujami nugriauti statiniai yra pastatyti... 38. Atsakovo žemės sklypo Kaimo žemėtvarkos projektas yra galiojantis, todėl... 39. Liudytojo, patikrinime dalyvavusio aplinkos apsaugos inspektoriaus,... 40. Atsakovo atstovo paaiškinimai, kad statiniai buvo statomi tiksliai žinant,... 41. Atsakovas po privalomojo nurodymo priėmimo, siekdamas praplėsti ūkininko... 42. Atsakovas 2016-08-08 priimto privalomojo nurodymo neskundė. Priešingai,... 43. Atsakovas į ieškinį atsikerta taip pat tuo, kad jam galimai galėjo ir... 44. Šiuo atveju, privalomajame nurodyme ir ieškinyje nurodytų pašalinti... 45. Ieškinys yra įrodytas, todėl tenkintinas. Atsakovas įpareigotinas įvykdyti... 46. Galimai ateityje paaiškėjus, kad upė yra pakeitusi vagą, ir patvirtinus bei... 47. Ieškovė sprendimui, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus... 48. Ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista, įrodymų apie kitas patirtas... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.,... 50. ieškinį tenkinti.... 51. Įpareigoti atsakovą P. R. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 52. Atsakovui P. R. neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą... 53. Neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą,... 54. Priteisti iš atsakovo P. R. 104 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...