Byla 2-31-857/2011
Dėl kreditorinių reikalavimų pagal ieškovo J. V. K ieškinį atsakovei S. J

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, dalyvaujant ieškovui J. V. K, jo atstovui advokatui Arvydui Peneliui, atsakovei S. J., jos atstovui advokatui Algimantui Kolpertui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl kreditorinių reikalavimų pagal ieškovo J. V. K ieškinį atsakovei S. J. ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 45000 Lt kompensaciją už jo patirtas pinigines lėšas ir įdėtą fizinį darbą statant ir įsigyjant gyvenamą namą, unikaliu Nr. 3696-6006-5018, tvartą, unikalus Nr. 3696-6006-5020, pirtį, unikalus Nr. 3696-6006-5030, kitus statinius, unikalus Nr. 3696-6006-5041 ir žemės sklypą, unikalus Nr. 3663-0006-0065, esančius adresu Kalpoko g. 5, Biržų k., Biržų r. bei visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad mamos surašytas testamentas – klaidingas. Jam po mamos A. K. mirties atiteko 1/10 dalis mamai priklausančio turto dalis. Paaiškino, kad teismo sprendimo pagrindu moka atsakovei kas mėnuo po 100 Lt nuomos. Iš atsakovės prašo 45000 Lt kompensacijos , nes neturįs kur gyventi. Jis tėvams padėjo statyti namą, taip pat prisidėjo piniginėmis lėšomis. Kokią konkrečią pinigų sumą prisidėjo prie namo statybos pasakyti negali. Jis tuo laiku uždirbdavo nuo 80 iki 100 rublių. Jo ir tėvų santaupos buvo bendros. Tėvas A.J. K. mirė 1983 metais. Po tėvo mirties visą turtą paveldėjo mama. Tėvas yra sakęs, kad visoms dukroms yra pastatyta po namą, todėl šis namas teksiąs jam. Po tėvo mirties į notarą jis nesikreipęs. Motina A. K. mirė 2003 metais. Mama buvo parašiusi testamentą, kuriuo visą turtą paliko atsakovei. Tais pačiais metais jis kreipėsi į notarą ir paveldėjo 1/10 dalį mamos turto. Mano, kad buvo apgautas seserų. Teismas nustatė naudojimosi tvarką namu ir žemės sklypu. Žemės sklypą tėvai iš valstybės išpirko už investicinius čekius ir prie žemės pirkimo neprisidėjęs, nes už savus investicinius čekius pirko traktorių. Nuo namo pastatymo iki dabar gyvena tame pačiame name ( - )Su tėvais gyveno kaip viena šeima. Po to kai sukūrė savo šeimą su žmona persikėlė gyventi į antrą namo aukštą. Namą pastatė 1966 metais, tėvai buvo šio namo savininkai. Po tėvo mirties 1983 metai namo savininke tapo mama. Mirus tėvams į atsakovę dėl kompensacijos nesikreipė, nes manė, kad namas atiteks jam. Jei atsakovė neprašytų kas mėnesį mokėti po 100 Lt, jis ieškinį atsiimtų. Ieškovas teismui posėdžio metu pateikė pareiškimą, kuriuo sumažino savo ieškinio reikalavimus iki 35000 Lt, mažindamas savo reikalavimus 10000 Lt dalyje dėl žemės sklypo įgijimo ir teismas šį pareiškimą priėmė.

3Atsakovė teismo posėdyje pareiškė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ji atmesti, priteisti jai iš ieškovo visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas ir parodė, kad namai buvo pastatyti mamos už pinigus gautus auginant gyvulius. Ieškovas žemės neprižiūrėjo, o tik mamos sąskaitą, žemės dirbimui samdydavo traktorių. Tam, kad mama galėtų išpirkti žemę ji mamai perleidusi savo turėtus čekius. Ieškovas statant namą dirbo. Testamentu buvo išreikšta mamos valia. Teismo sprendimu yra priteista naudotis dalimi pastatų ir kiemo įrenginių. Dar mamai gyvai esant ši yra sakiusi, kad ieškovas padėjo namą statyti, tačiau pinigais neprisidėjęs. Name remontas daug metų nedarytas, nėra įvestas centrinis šildymas. Ieškovas po mamos mirties 2003 metais prie namo išlaikymo niekuo neprisideda. Jai su seserimis darant namuose remontą ieškovas neprisidėjo. Mano, kad ieškovas turi naudotis ta namo dalimi, kuri jam yra priteista. Prašo taikyti ieškinio senatį.

4Ieškinys atmestinas.

5Iš Nekilnojamo turto registro duomenų matyti, kad gyvenamasis namas, tvartas, pirtis, kiti statiniai: lauko tualetas, šulinys, atliekų duobė, tvora (toliau kiti statiniai), esantys adresu ( - )buvo pirmą kartą registruoti kaip A. K. nuosavybė 2001-12-14, įregistravimo pagrindas – 2001-11-05 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (b.l. 8, 9, 10). Byloje nėra duomenų, kad šie Nekilnojamo turto registro duomenys būtų kada nors ieškovo ginčijami ir/ar nuginčyti. Taip pat iš Nekilnojamo turto registro duomenų matyti, kad šiuo metu ieškovui nuosavybės teise priklauso 1/10 dalis, o atsakovei nuosavybės teise priklauso 9/10 dalys gyvenamojo namo, tvarto, pirties, kitų statinių, žemės sklypo, esančių adresu( - ). (b.l. 8, 9, 10).

6Liudytojų J. V. (šalių sesuo), M. P. (šalių sesuo) parodymais nustatyta, kad šalių tėvams A. K. ir A. J. K statant namą, esantį adresu ( - )ieškovas prie namo statybos prisidėjo savo darbu ir pinigais. Liudytojų E. Z., K. N., A. J., E. Ž., parodymais nustatyta, kad ieškovas savo darbu prisidėjo prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - )statybos, taip pat šie liudytojai paaiškino, kad ieškovo tėvai jiems yra sakę, kad šis namas ateityje teks sūnui. Iš virš aptartų įrodymų matyti, kad ieškovas savo darbu ir lėšomis padėjo savo tėvams A. K. ir A. J. K sukurti daiktus: gyvenamąjį namą, tvartą, pirtį, kitus statinius, esančius adresu( - ). Ieškovas pareiškęs atsakovei turtinį reikalavimą 35000 Lt sumai, už jo įdėtą darbą ir pinigines lėšas padedant tėvams A. K. ir A. J. K pastatyti gyvenamąjį namą, tvartą, pirtį, kitus statinius, esančius adresu ( - )nepateikė teismui įrodymų patvirtinančių kiek jis yra įdėjęs savo asmeninių lėšų bei kiek ir kokius darbus ir kokios vertės jis yra realiai atlikęs padėdamas tėvams A. K. ir A. J. Kstatyti gyvenamąjį namą, tvartą, ūkinius pastatus, kitus statinius, esančius adresu ( - ), tai yra nepagrindė reikalaujamos priteisti iš atsakovės 35000 Lt sumos. Pažymėtina, kad pagal LR CPK 12 str. įtvirtintą rungimosi principą ir LR CPK 178 str. reglamentuojamą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

7Iš paveldėjimo pagal įstatymą liudijimo (b.l. 7) ir paveldėjimo pagal testamentą liudijimo (b.l. 96, 97) matyti, kad šalys po jų motinos A. K. mirties 2003 m. priėmė jos palikimą, atitinkamai ieškovui atiteko 1/10 dalis, o atsakovei 9/10 dalys A. K. turto, tame tarpe (atitinkamomis dalimis) gyvenamasis namas, tvartas, ūkinis pastatas, kiti statiniai, esantys adresu ( - )Iš liudytojų: J. V., M. P. parodymų, Nekilnojamo turto registro duomenų matyti, kad iki kol ieškovas priėmė savo mamos palikimą jis nebuvo gyvenamojo namo, tvarto, pirties ir kitų statinių ar jų dalių savininku, nors prie jų sukūrimo yra prisidėjęs darbu ir pinigais, tačiau kaip matyti iš ieškovo paaiškinimo teismo posėdyje jis tikėjęsis, kad po tėvų mirties minėti statiniai atiteks jam. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas kada nors būtų ginčijęs motinos A. K. nuosavybės teises į statinius - gyvenamąjį namą, tvartą, pirtį ir kitus statinius, esančius adresu( - ). ir po A. K. mirties jos palikimą (1/10 palikimo dalį) priėmė, taip pripažindamas, kad motina buvo minėtų statinių savininkė. Tokiu būdu atsakovei taip pat priėmus motinos A. K. palikimą tarp ieškovo ir atsakovės susiformavo santykiai kylantys iš paveldėjimo teisinių santykių, atsiradusių po jų mamos A. K. mirties, kylant ginčui dėl paveldėto turto. Ieškovas padėjęs savo tėvams A. K. ir A. J. Ksukurti daiktus: gyvenamąjį namą, tvartą, ūkinius pastatus, kitus statinius, esančius adresu ( - )buvo jų kreditorius ir po mamos A. K. mirties galėjo pareikšti kreditorinius reikalavimus atsakovei priėmusiai A. K. palikimo 9/10 dalių ar pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 str. 1d. (toliau LR CK) per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. A. K. mirė ir jos palikimas atsirado 2003-03-13d. (b.l. 21). Ieškovas 1/10 dalį A. K. palikimą priėmė, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas jam išduotas 2003-08-20 dieną (b.l. 7). Atsakovė 9/10 dalis A. K. palikimą priėmė, paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas jai išduotas 2003-06-27 dieną (b.l. 96, 97). Byloje nėra duomenų, apie tai, kad ieškovas per LR CK 5.63 str. 1d. nustatyta terminą būtų pareiškęs reikalavimą palikimą priėmusiai įpėdinei – atsakovei, jų nepateikė ir ieškovas. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad ieškovas LR CK 5.63 str. 1d. nustatytą 3 mėnesių terminą yra praleidęs ir pratęsti jo neprašo. LR CK 5.63 str. 1d. nustatytas terminas teismo gali būti pratęstas, jeigu buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, jeigu nuo palikimo atsiradimo dienos praėjo nemažiau nei 3 metai, šis terminas yra naikinamasis ir negali būti pratęstas (LR CK 5.63 str. 4d.). Kadangi nuo A. K. palikimo atsiradimo dienos 2003-03-13 dienos yra praėję daugiau nei treji metai, konstatuotina, kad yra suėjęs ieškinio pateikimo senaties terminas (LR CK 5.63 str. 4d.) ir jis negali būti pratęstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. D. Ž., bylos Nr. 3K-3-347/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. M. K. T., bylos Nr. 3K-3-482/2010). Nustačius, kad yra suėjęs ieškinio pateikimo senaties terminas ir esant atsakovės reikalavimui taikyti ieškinio senatį, ieškinys atmestinas (LR CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1d.).

8Iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

10I. J. V. K. ieškinį dėl kreditorinių reikalavimų atsakovei S. J. atmesti.

11Priteisti iš atsakovo J. V. K, a.k. ( - ) trisdešimt vieną litą 5 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

12Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai