Byla 2A-430/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės (pranešėja ir pirmininkė), sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams Ričardui Griaznovui, Irmantui Daugirdui, atsakovų atstovams Bronislavui Cicėnui, adv. Ričardui Suslavičiui, posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aktyvusis pasaulis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-751-560/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aktyvusis pasaulis“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Lietuvos žiemos sporto centrui, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Atomeksim“, dėl civilinių viešojo konkurso teisinių santykių ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, bei jį patikslinęs (b. l. 151-153), teismo prašė pripažinti atsakovų - Lietuvos žiemos sporto centro ir Kūno kultūros ir sporto departamento veiksmus neteisėtais, o būtent - pripažinti atsakovus pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. 3 p. ir 41 str. 1 d., t. y. atsakovai neįvykdė minėtų normų reikalavimų pranešti ieškovui apie viešojo pirkimo procedūrų eigą, bei pripažinti atsakovus nepagrįstai, t. y. dėl tariamų formalių priežasčių atmetus ieškovo pasiūlymą Konkursui su mažiausia pasiūlyta kaina. Taip pat prašė priteisti iš atsakovų tiesioginius ieškovo turėtus nuostolius - 700 Lt, bei negautų pajamų 30 000 Lt, kurias sudarė skirtumas tarp tiekėjo pasiūlytos kainos ir konkursui pateiktos kainos. Ieškinyje nurodė, jog ieškovas dalyvavo atsakovo VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras paskelbtame viešame konkurse bei pagal ieškovo pateiktas konkurso sąlygas pateikė šiam savo pasiūlymą, kuriame, kaip vėliau paaiškėjo, ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažiausia. Atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras 2007-05-24 raštu Nr. 165 ieškovui pranešė, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 3 skyriaus 23 p. bei 4 skyriaus 43 p. reikalavimų, todėl jų pasiūlymas toliau nenagrinėjamas. Ieškovas pateikė pretenziją, o kartu su pretenzija pateikė ir dokumentus - 2007-05-16 pažymą iš Valstybinės darbo inspekcijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo aktų pažeidimus ir sertifikatų kopijas lietuvių kalba, kurių savalaikis nepateikimas ir buvo priežastis atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą.

42007-05-28 ieškovo pretenzija buvo išnagrinėta ir apie priimtą sprendimą ieškovui buvo pranešta 2007-06-01, tačiau atsakymas buvo surašytas labai painiai ir faktiškai nebuvo atsakyta į 2007-05-28 pretenzijoje iškeltus klausinius.

5Ieškovas atsakovui į jo raštą atsakė 2007-06-06, o 2007-06-18 atsakovas ieškovui atsiuntė pranešimą Nr. 174 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų“, kuriame pateikė naujų klausimų, iš kurių daugelis neturėjo nieko bendro su kvalifikaciniais reikalavimais, todėl, ieškovo nuomone, šis pranešimas leidžia teigti, kad atsakovas visgi nagrinėjo ieškovo pateiktą pasiūlymą, t. y. jis galutinai buvo neatmestas, todėl į atsakovo 2007-06-18 raštą Nr. 174 ieškovas atsakė 2007-06-22 raštu, kuriame ginčijami klausimai išnagrinėti ir išaiškinta ieškovo pozicija atsakovui.

6Tačiau 2007-07-13 ieškovas iš atsakovo gavo pranešimą, kuriuo ieškovas buvo informuotas, jog 2007-07-12 su tiekėju UAB „Atomeksim“ buvo sudaryta sutartis prekei teikti. Teigia, jog tokie atsakovo veiksmai prieštarauja LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7d. 1-3 p. p. ir VšĮ Lietuvos žiemos sporto centro Supaprastino atviro konkurso sąlygų „Kalnų slidinėjimo keltuvui pirkti“ 9 str. 1 d. Pagal minėtas nuostatas Perkančioji organizacija vertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka, ir apie kurios sudarymą nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tik po tokių veiksmų perkančioji organizacija gali priimti sprendimą dėl laimėjusiojo pasiūlymo, bet ne ankščiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. 3 p.). Tokio pranešimo ieškovas negavo, nors atsakovas pats dar kartą įsipareigojo įvykdyti šią imperatyvią (Viešųjų pirkimų įstatymas 41 str. 1 p.) nuostatą, ko pasėkoje apribojo ieškovo teises pateikti prašymą dėl jo pateikto pasiūlymo atmetimo priežasčių ir gauti į jį atsakymą.

7Atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo ieškinį atmesti (b. l. 176-179) Atsiliepime nurodė, jog ieškovas neatitiko skelbto konkurso sąlygų dalyviui keliamų kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras parengė Supaprastinto atviro konkurso sąlygas dėl Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimo, kurių 3 skyriaus 2 lentelės 2.3 dalyje buvo nurodyta patelkti pažymą iš Valstybinės darbo inspekcijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimus, kas atitinka 2007-05-14 pažymą, kuri buvo surašyta ir išduota ne to subjekto, t y. ne Valstybinės darbo inspekcijos, kurio buvo reikalaujama pagrįsti ekonominę ir finansinę būklė bei profesinį pajėgumą (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 3 d. 2 p.).

8Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 1 p. Supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimas" 3.9 d.). Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų (Supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimas" 7.4 d. 2 p.). Atsižvelgiant į tai, atsakovas Všį Lietuvos žiemos sporto centras pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad ieškovo patelktas pasiūlymas atviram supaprastintam konkursui „Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimas" neatitinka konkurso dokumentų 3 skyriaus 2 lentelės 2.3 dalyje keliamų reikalavimų ir tai pažymėjo Ieškovui siųstame 2007-05-24 rašte Nr. 165 dėl kvalifikacinių reikalavimų.

9Be to, ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė reikalaujamų siūlomo gaminio atitikties sertifikato kopijos su vertimu į lietuvių kalbą, o ieškovo pasiūlymas iš esmės neatitiko Supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimas" nustatytų reikalavimų (techninėje specifikacijoje nurodyta įtempimo stotis apatinė, o konkurso sąlygose reikalaujama - viršutinė, pasiūlyme neįskaitytas pamatų projektas, šiuo metu gamintojas dar negamina teleskopinių būgelių), t.y. šiuo atveju, esant tokiom ypatingom gamtinėm sąlygom, kokios yra keltuvo įrengimo vietoje, svarbiausia ir esminė sąlyga yra techniniai keltuvo duomenys. Atsižvelgiant į tai, atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas atviram supaprastintam konkursui „Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimas" neatitinka konkurso dokumentų 4 skyriaus 4.3 dalyje keliamų reikalavimų ir pasiūlymą atmetė ir tai pažymėjo ieškovui siųstame 2007-06-01 rašte Nr. 167 dėl pretenzijos konkurso kvalifikaciniams reikalavimams, 2007-06-01 Lietuvos žiemos sporto centro viešųjų pirkimų komisija Komisijos posėdžio protokole Nr. 8.

10Atsakovas teigia, jog ta aplinkybė, jog ieškovui buvo pranešta tik apie jo pasiūlymo atmetimą, nepranešant apie dalyvių preliminarią eilę yra teisėta ir neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, kadangi ieškovo pasiūlymas buvo iš karto galutinai atmestas jau pirmoje konkurso stadijoje dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Šiuo atveju atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras net nebuvo įtraukęs ieškovo į preliminarią eilę, todėl ir informavimo pareigos apie ją ieškovui neturėjo.

11Atsakovas Kūno kultūros ir sporto departamentas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuris yra analogiškas atsakovo VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras atsiliepimui. Be to atsakovo atstovas prašo taikyti ieškinio senatį bei ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti.

12Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį. Teismas nustatė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimas" pagal atsakovo parengtas konkurso sąlygas. Tačiau atsakovas nevertino ieškovo pasiūlymo, kadangi pripažino jį neatitinkanti konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 bei 4 skyriaus 4.3 p. Apie šį sprendimą ieškovas buvo informuotas 2007 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 165, o 2007 m. gegužės 30 d. atsakovas atmetė ieškovo pretenziją. Apygardos teismas konstatavo, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 4 skyriaus 4.8 p., 4.3 p. bei 3 skyriaus 23 p. konkurso dalyviai privalėjo iki 2007 m. gegužės 15 d. pateikti Valstybinės darbo inspekcijos pažymą apie darbuotojų saugos, sveikatos ir darbo teisės aktų pažeidimus bei pasiūlymą su visa korespondencija išverstą į lietuvių kalbą. Tačiau ieškovas minėtų reikalavimų neįvykdė, todėl atsakovas pagrįstai jį pripažino neatitinkančiu kvalifikaciniams reikalavimas. Taigi teisėtai nusprendė nevertinti ieškovo pasiūlymo. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškovo argumentas dėl ginčo šalių susirašinėjimo, kaip pagrindas pripažinti, jog ieškovo pasiūlymas nebuvo visiškai atmestas, todėl jam turėjo būti pranešta apie preliminarią dalyvių eilę, yra nepagrįstas. Kadangi atsakovo 2007 m. gegužės 24 d. rašte Nr. 165 buvo aiškiai nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas toliau nenagrinėjamas, kas turi būti vertinama kaip pasiūlymo atmetimas pirmojoje konkurso stadijoje Apygardos teismas vadovaudamasis atsakovo prašymu bei VPĮ 122 pirmąja dalimi, nagrinėjamoje byloje taikė ieškinio senaties terminą. Teismas sprendė, kad ieškinio senaties terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančioje organizacijoje. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovui apie pretenzijos išnagrinėjimą buvo pranešta 2007 m. birželio 10 d. raštu Nr. 167, o ieškinys teismui buvo paduotas 2007 m. liepos 18 d., teismas konstatavo, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Apygardos teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl nuostolių priteisimo, kadangi atsakovo veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais.

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Aktyvus pasaulis" prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. ieškovas po dviejų dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros buvo gavęs elektroniniu būdu atsakovo paklausimą apie teikiamų prekių funkcinius aspektus ir technines charakteristikas. Tačiau minėtame paklausime nebuvo nuorodos, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų;
 2. ieškovas atsakovui buvo pateikęs išsamią informaciją apie savo kvalifikaciją, todėl atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnio bei Konkurso sąlygų 3 skyriaus 3.9 punkto nuostatas, kad esant netiksliems ar neišsamiems duomenims apie kandidato ar dalyvio kvalifikaciją, perkančioj i organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą;
 3. atsakovas pažeidė lygiateisiškumo principą, kadangi kitas tiekėjas (tretysis asmuo UAB „Atomeksim") kaip ir ieškovas nepateikė atsakovui pažymos iš Valstybinės

14darbo inspekcijos kartu su pasiūlymu užklijuotame voke. Tretysis asmuo minėtą pažymą atsiuntė 2008 m, gegužės 15 d. faksu, t. y, tą pačią dieną kaip ir ieškovas;

 1. Konkurso sąlygų 3.4 ir 43 punktai vienas kitam prieštaraują todėl jie turi būti aiškinami ieškovo naudai. Be to, trečiasis asmuo irgi pateikė dalį pasiūlymo, neatitinkančio minėtų nuostatų;
 2. atsakovo tikrasis motyvas atmesti ieškovo pasiūlymą buvo jo subjektyvi nuomonė apie ieškovą bei nenoras įsigyti ieškovo pasiūlyto keltuvo modelį, nors pastarasis atitiko Konkurso sąlygas;
 3. atsakovas pasinaudodamas konfidencialia informacija ir tiesiogiai kreipęsis į ieškovo partnerį dėl informacijos apie prekę, pažeidė VPĮ teisės normas;
 4. teismas nenagrinėjo ieškovo argumento, kad atsakovas nebuvo galutinai atmetęs ieškovo pasiūlymo. Šią aplinkybę patvirtina atsakovo pranešimai Nr. 174, 167, 178;
 5. teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturėjo būti informuotas apie preliminarią pasiūlymų eilę;
 6. teismas pritaikęs ieškinio senaties terminą, numatytą VPĮ 122 straipsnio pirmojoje dalyje, pažeidė rungimosi principą, kadangi atsakovas tokio reikalavimo niekada nebuvo pareiškęs. Atsakovas tik prašė taikyti sutrumpinta vieno mėnesio senaties terminą, numatytą CK 1.125 straipsnio trečiojoje dalyje.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą. Atsiliepimo motyvai:

 1. teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas teisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi pastarasis neatitiko kvalifikacijos bei techninių reikalavimų, t. y. atsakovas nebuvo pateikęs Valstybinės darbo inspekcijos pažymos ir siūlomo gaminio sertifikato kopijos su vertimu į lietuvių kalbą;
 2. teismas teisingai nurodė, kad atsakovas neturėjo pranešti ieškovui apie preliminarią pasiūlymo eilę, kadangi pastarojo pasiūlymas buvo atmestas jau pirmojoje konkurso stadijoje;
 3. apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai pritaikė ieškinio senaties terminą yra nepagrįstas, nes atsakovas buvo pareiškęs prašymą taikyti ieškinio senaties terminą;

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą. Atsiliepimo motyvai sutampa su VšĮ Lietuvos žiemos sporto centro argumentais.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Atsakovo perkančiosios organizacijos VŠĮ ,,Lietuvos žiemos sporto centras“ viešųjų pirkimų komisija 2007 m. gegužės 23 d. įvertino pateiktus konkurso dalyvių pasiūlymus ir nustatė preliminarią pasiūlymų eilę (t. 1, b. l. 121-122). Iš viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolo turinio matyti, kad komisija konstatavo, jog ieškovo UAB ,,Aktyvusis pasaulis“ pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2.3 punkte ir 4 skyriaus 4.3 punkte keliamų reikalavimų. Pirkimų dokumentų 3 skyriaus 2.3 punkte išdėstytas reikalavimas – pateikti pažymą iš Valstybinės darbo inspekcijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimus, 4 skyriaus 4.3 punkte nustatytas reikalavimas – pasiūlymą ir kitą korespondenciją pateikti lietuvių kalba. Be to, viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad ieškovo pasiūlymas iš esmės neatitinka konkurso sąlygose nustatytiems techniniams reikalavimams – sąlygose reikalaujama, kad kalnų slidinėjimo keltuvo įtempimo stotis turi būti viršutinė, o UAB ,,Aktyvus poilsis“ pasiūlė keltuvą, kurio įtempimo stotis yra apatinė, komisija nustatė, kad ieškovas pasiūlyme neįskaitė pamatų projekto paruošimo ir kad keltuvo gamintojas negamina teleskopinių būgelių, reikalingų keltuvui, kurį perkančioji organizacija nori įsigyti. Viešųjų pirkimų komisija nutarė nevertinti UAB ,,Aktyvus poilsis“ pasiūlymo, kaip neatitinkančio konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Nors komisija ir konstatavo, kad ieškovo UAB ,,Aktyvus pasaulis“ pasiūlymas neatitinka keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir pasiūlytas pirkti keltuvas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytai perkamai prekei (keltuvui) reikalaujamų savybių ir pasiūlymo nutarė nevertinti, tačiau ieškovo pasiūlymą įrašė į preliminarią pasiūlymų eilę, o ieškovui pranešė, kad jo pasiūlymas toliau bus nenagrinėjamas, nes neatitinka pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2.3 punkto ir 4 skyriaus 4.3 punktuose nustatytų reikalavimų (t. 1, b. l. 122). Apie tai, kad pirkimų komisija nutarė toliau nesvarstyti ieškovo pasiūlymo dėl siūlomo pirkti keltuvo neatitikimo techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams, tačiau įrašė į preliminarią eilę, ieškovui 2007 m. gegužės 24 d. raštu perkančioji organizacija nepranešė. Ieškovas 2007 m. gegužės 28 d. pareiškė perkančiajai organizacijai pretenziją (t. 1, b. l. 123-124). Pretenzijoje išdėstė argumentus, kad jo pasiūlymo neatitikimas pirkimų dokumentuose 3 skyriaus 2.3 punkte ir 4 skyriaus 4.3 punkte keliamiems reikalavimams, nelaikytini tokiais reikšmingais ir svariais, kad užkirstų kelią toliau dalyvauti konkurse, atsižvelgiant į tai, kad jo pasiūlyta pirkimo kaina yra mažiausia. Prie pretenzijos pridėjo pažymą iš Valstybinės darbo inspekcijos ir sertifikatų kopijas lietuvių kalba (t. 1, b. l. 125).

19Viešųjų pirkimų komisija 2007 m. birželio 1 d., išnagrinėjusi ieškovo pretenziją nutarė ieškovo pasiūlymą atmesti (t. 1, b. l. 124, 125). Komisijos posėdžio protokole yra konstatuota, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir techninėje specifikacijoje pirkimo objektui keliamų reikalavimų. Apie tai pranešta ieškovui 2007 m. birželio 1 d. raštu (t. 1, b .l. 125). Taigi, ieškovui 2007 m. birželio 1 d. buvo pirmą kartą pranešta, kad jo pasiūlymas neatitinka techninėje specifikacijoje pirkimo objektui keliamiems reikalavimams ir kad jo pasiūlymas yra atmestas. Iki to laiko ieškovui nebuvo žinoma, kad jo pasiūlymas neatitinka ir keliamiems techniniams reikalavimams.

20Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs perkančiosios organizacijos veiksmus vertinant tiekėjų pasiūlymus, sprendžia, kad perkančioji organizacija 2007 m. gegužės 23 d. nusprendė nevertinti ieškovo pasiūlymo dėl jo kvalifikacijos neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir dėl siūlymo pirkimo objekto (keltuvo) neatitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Tačiau perkančioji organizacija, nusprendusi nevertinti ieškovo pasiūlymo, priėmė ir kitą sprendimą – įrašė ieškovo pasiūlymą į nustatytą preliminarią pasiūlymų eilę. Taigi, perkančioji organizacija tuo pačiu metu priėmė vienas kitam prieštaraujančius du sprendimus. Tuo tarpu ieškovui pranešė tik apie sprendimą, kad pasiūlymas toliau nebus nagrinėjamas, nes neatitinka pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2.3 punkto ir 4 skyriaus 4.3 punkte išdėstytiems reikalavimams. Apie tai, kad pirkimo komisija nusprendė nevertinti pasiūlymo dėl tos priežasties, kad ieškovo pasiūlytas keltuvas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, ir, kad ieškovas yra įrašytas į nustatytą preliminarią pasiūlymų eilę, ieškovui pranešta nebuvo.

21Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus perkančioji organizacija turi įvertinti pateiktus pasiūlymus ir priimti sprendimą atmesti pasiūlymą arba priimti pasiūlymą ir įrašyti dalyvį į preliminarią pasiūlymų eilę. Dalyvis, kurio pasiūlymas atmestas į preliminarią eilę neįrašomas (VPĮ 39 str.). Pagal Viešųjų pirkimų nuostatas perkančioji organizacija priimti sprendimo nevertinti pasiūlymo negali. Kaip matyti iš tolimesnių pirkimo procedūrų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, 2007 m. birželio 1 d. pasisakė, kad ieškovo pasiūlymas yra atmestas ir apie tai informavo ieškovą. Tačiau ieškovas buvo įrašytas į preliminarią pasiūlymų eilę, o 2007 m. liepos 2 d. viešųjų pirkimų komisijos sprendimu pasiūlymų eilė buvo patvirtinta. Patvirtintoje pasiūlymų eilėje ieškovas buvo įrašytas antruoju numeriu (t. 1, b. l. 129). Įvertinęs aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo pasiūlymas pirmoje konkurso stadijoje nebuvo atmestas, nes buvo įrašytas į preliminarią pasiūlymų eilę, o vėliau ir patvirtintas. Tačiau ieškovo pasiūlymo 2007 m. liepos 2 d. viešųjų pirkimų komisija nepripažino laimėjusiu, motyvuodama tuo, kad pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, ką patvirtina viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 2 d. posėdžio protokolas. Ieškovui apie tai, kad pirkimo sutartis dėl keltuvo pirkimo bus sudaryta su tiekėju UAB ,,Atomeksin“, perkančioji organizacija pranešė 2007 m. liepos 13 d. (t. 1, b. l. 4). Taigi ieškovas galutinai apie jo manymu pažeistas teises sužinojo 2007 m. liepos 13 d. Reikalavimą atlyginti žalą ieškovas kildina iš konkurso rezultatų. Tokio pobūdžio reikalavimams yra taikomas sutrumpintas vieno mėnesio terminas (CK 1.125 str. 3 d.). Ieškinys pareikštas 2007 m. liepos 18 d., t. y. nepraleidus CPK 1.125 str. nustatyto termino (CK 1.127 str. 1 d.). Todėl ieškinį tuo pagrindu, kad praleistas ieškinio senaties terminas, pirmosios instancijos teismas atmetė nepagrįstai.

22Ieškovas reikalavimą atlyginti žalą grindžia aplinkybėmis, kad perkančioji organizacija nepagrįstai dėl tariamų formalių priežasčių, kurios derybų metu buvo panaikintos, atmetė jo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia. 2007 m. liepos 2 d. viešųjų pirkimų komisijos protokole, kuriuo buvo patvirtinta pasiūlymų eilė, ir vienas iš patvirtintų dalyvių UAB ,,Automeksin“ pripažintas laimėtoju, konstatuota, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Šiame protokole nėra detalizuota, kokiems konkretiems pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams neatitinka ieškovo pasiūlymas. Tačiau iš ankstesnių 2007 m. gegužės 23 d. ir 2007 m. birželio 1 d. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų yra žinoma, kad komisija yra pasisakiusi dėl ieškovo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir ieškovo siūlymo pirkti keltuvo neatitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. numatyta, kad tuo atveju, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Ieškovas pagal pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2.3 punktu nustatytus reikalavimus turėjo pateikti pažymą iš Valstybinės darbo inspekcijos. Ieškovo pasiūlyme reikalaujamos pažymos nebuvo, buvo pačio ieškovo pažyma apie darbuotojų saugą, sveikatą, darbo teisės aktų laikymąsi (t. 1, b. l. 57). Pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjai pasiūlymus turėjo pateikti lietuvių kalba (pirkimo dokumentų 4 skyriaus 4.3 punktas). Ieškovas keltuvo gamintojo technines specifikacijas pateikė tik gamintojo (čekų) kalba. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti minėti duomenys buvo neišsamūs, todėl perkančioji organizacija, įrašydama ieškovą į preliminarią eilę, privalėjo ieškovą paprašyti šiuos duomenis papildyti. 2007 m. liepos 2 d., kai viešųjų pirkimo komisija patvirtino pasiūlymų eilę ir nustatė laimėtoją, perkančioji organizacijai išsamius duomenis (pažymą iš Valstybinės darbo inspekcijos ir techninių specifikacijų vertimus į lietuvių kalbą) turėjo. Todėl 2007 m. liepos 2 d., nustatant konkurso laimėtoją, ieškovo pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2.3 punkte bei 4 skyriaus 4.3 punkte keliamiems reikalavimams.

24Minėta, kad Viešųjų pirkimų komisija konstatavo, jog ieškovo siūlomas keltuvas neatitiko techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Techninėje specifikacijoje buvo nustatyti kalnų slidinėjimo keltuvo techniniai duomenys: trasos ilgis, sukimosi greitis, įtempimo stotis - apatinė ir kiti duomenys (t. 1, b. l. 39). Ieškovas pasiūlė keltuvą, kurio įtempimo stotis yra viršutinė. Toks ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) apibūdinto pirkimo objekto – kalnų slidinėjimo keltuvo, t. y. kad keltuvo įtempimo stotis turi būti viršutinė. Perkančioji organizacija 2007 m. liepos 18 d. raštu prašė ieškovą paaiškinti aplinkybes dėl keltuvo įtempimo stoties, keltuvo būgelių ir pamatų įrengimo projekto. Ieškovas perkančiajai organizacijai paaiškino, kad jo pasiūlytame keltuve įtempimo stotis yra apatinė, įtempimo mechanizmas hidraulinis ir tai yra akivaizdus pranašumas. Toliau ieškovas paaiškinime išdėstė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją, nediskriminuoti tiekėjų, jeigu įmanoma pateikti alternatyvius techninius sprendimus, kad perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl to, jeigu siūloma prekė neatitinka techninėje specifikacijoje nurodyto standarto, techninio reglamento ar normatyvo, jeigu dalyvis savo pasiūlyme tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. Taigi ieškovas savo pasiūlymo lygiavertiškumą grindžia tik savo paaiškinimais, kurie neparemti jokiais kitais įrodymais, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad ieškovo siūlomas įrengimas yra lygiavertis ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

25Minėta, kad ieškovas pasiūlė keltuvą su apatine įtempimo stotimi, o perkančioji organizacija reikalavo keltuvo su viršutine įtempimo stotimi. Perkančiosios organizacijos reikalavimas buvo apibūdintas aiškiai ir tiksliai, nurodant pirkimo objekto (keltuvo) funkcinius reikalavimus – įtempimo stotis turi būti viršutinė. Tuo tarpu ieškovas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka techninėje specifikacijoje perkamam objektui keliamiems reikalavimams. Todėl perkančioji organizacija VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras pagrįstai konstatavo, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

26Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas. Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš ieškovo UAB ,,Aktyvusis pasaulis“ atsakovo Kūno kultūros ir sporto departamento naudai priteisiamos 1 888 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d., 3 d.). Taip pat iš ieškovo UAB ,,Aktyvusis pasaulis“ valstybės naudai priteisiamos 3,55 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu (CPK 92 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo UAB ,,Aktyvusis pasaulis“ atsakovo Kūno kultūros ir sporto departamento naudai 1 888 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš ieškovo UAB ,,Aktyvusis pasaulis“ valstybės naudai – 3,55 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų išsiuntimu.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, bei jį patikslinęs (b. l.... 4. 2007-05-28 ieškovo pretenzija buvo išnagrinėta ir apie priimtą sprendimą... 5. Ieškovas atsakovui į jo raštą atsakė 2007-06-06, o 2007-06-18 atsakovas... 6. Tačiau 2007-07-13 ieškovas iš atsakovo gavo pranešimą, kuriuo ieškovas... 7. Atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto centras atsiliepimu į patikslintą... 8. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba... 9. Be to, ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė reikalaujamų siūlomo gaminio... 10. Atsakovas teigia, jog ta aplinkybė, jog ieškovui buvo pranešta tik apie jo... 11. Atsakovas Kūno kultūros ir sporto departamentas pateikė teismui atsiliepimą... 12. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu atmetė ieškovo... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Aktyvus pasaulis" prašo panaikinti... 14. darbo inspekcijos kartu su pasiūlymu užklijuotame voke. Tretysis asmuo... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Lietuvos žiemos sporto... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kūno kultūros ir sporto... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Atsakovo perkančiosios organizacijos VŠĮ ,,Lietuvos žiemos sporto... 19. Viešųjų pirkimų komisija 2007 m. birželio 1 d., išnagrinėjusi ieškovo... 20. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs perkančiosios... 21. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus perkančioji organizacija turi... 22. Ieškovas reikalavimą atlyginti žalą grindžia aplinkybėmis, kad... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. numatyta, kad tuo atveju, jeigu... 24. Minėta, kad Viešųjų pirkimų komisija konstatavo, jog ieškovo siūlomas... 25. Minėta, kad ieškovas pasiūlė keltuvą su apatine įtempimo stotimi, o... 26. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Aktyvusis pasaulis“ atsakovo Kūno kultūros ir...