Byla e2-6267-717/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Kauno energija“ ir atsakovės O. I. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2ieškovas AB „Kauno energija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės O. I. 3556,89 Eur skolos už suteiktas paslaugas, 21,79 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5).

32016 m. balandžio 13 d. teismas išnagrinėjo bylą priimdamas teismo sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino visiškai.

4Teismo sprendimui už akių neįsiteisėjus šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti bei civilinę bylą nutraukti. Prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo prašo nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir grąžinti šalims žyminio mokesčio dalį.

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 140 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

7Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, ieškovo, atsakovės ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 42, 140 str. 4 d.). Bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos (CPK 294 str. 2 d.). Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.). Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiu būdu, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina grąžinti ieškovui 75 proc. žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

8Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 87 str. 2 d., teismas

Nutarė

10Patvirtinti 2016 m. balandžio 11 d., tarp ieškovo AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, a.s. Nr.( - ), AB SEB bankas, buveinės adresas: Raudondvario pl. 84, LT-471179 Kaunas (toliau - Ieškovas), atstovaujamo advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos SGKA Legal, juridinio asmens kodas: 302598834, buveinės adresas: Labdarių g. 5, LT-01120, Vilnius, ir atsakovės O. I., asmens kodas: ( - ) (toliau - Atsakovė), toliau kartu vadinami Šalimis, taikos sutartį (toliau – Sutartis) šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

111. „ Atsakovė pareiškia, kad šia Taikos sutartimi pripažįsta jai Ieškovo Ieškiniu civilinėje byloje Nr. e2-6267-717/2016 pareikštus reikalavimus sumokėti 3556,89 Eurų dydžio skolą, 21,79 Eurų nustatytus delspinigius, 20,25 Eurų žyminio mokesčio dalį (negrąžintiną 25 % dydžio žyminio mokesčio dalį), 51,43 Eurų išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 1,71 Eurų kitas bylinėjimosi išlaidas, ir įsipareigoja visas šias sumas, t.y. iš viso 3652,07 Eurų, Ieškovui sumokėti ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 10 d., mokant kas mėnesį lygiomis dalimis: - iki 2016 m. gegužės 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2016 m. birželio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2016 m. liepos 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2016 m. rugpjūčio 10 d. - 182,60 Eurų; - iki 2016 m. rugsėjo 10 d. - 182,60 Eurų; - iki 2016 m, spalio 10 d.-182,60 Eurų; - iki 2016 m. lapkričio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2016 m. gruodžio 10 d. - 182,60 Eurų; - iki 2017 m. sausio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. vasario 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. kovo 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. balandžio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. gegužės 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. birželio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. liepos 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m, rugpjūčio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. rugsėjo 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. spalio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. lapkričio 10 d. -182,60 Eurų; - iki 2017 m. gruodžio 10 d. - 182,60 Eurų.

122. Atsakovė taip pat įsipareigoja Ieškovui mokėti 5 proc. procesines metines palūkanas už susidariusią skolą ir delspinigius (iš viso 3578,68 Eurų) nuo civilinės bylos Nr. e2-6267-717/2016 iškėlimo dienos (2016 m. vasario 9 d.) iki šios Taikos sutarties visiško įvykdymo (2017 m. gruodžio 10 d.).

133. Atsakovė įsipareigoja šios Taikos sutarties 1 ir 2 p. nurodytus mokėjimus atlikti bankiniu pavedimu, pervedant sumas į aukščiau šioje Taikos sutartyje nurodytą Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą banke, bankinio mokėjimo paskirtyje nurodant: atsiskaitomosios knygelės numerį, civilinės bylos numerį bei pažymint, jog yra atsiskaitoma pagal Šalių sudarytą Taikos sutartį. Atsakovė pareiškia bei sutinka, jog mokėjimai, atlikti nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, bus skirti bei Ieškovo nuožiūra panaudoti bet kokiems Atsakovės susidariusiems įsiskolinimams Ieškovui dengti.

144. Atsakovė pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei Atsakovė nevykdys šios Taikos sutarties 1 p. numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį Ieškovui nesumokės (ir/ar nepilnai sumokės) atitinkamos šios Taikos sutarties 1 p. įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios Taikos sutarties 1 p. numatytų Atsakovės prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o Ieškovas turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai Atsakovės neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.

155. Atsakovė pareiškia, kad šia Taikos sutartimi įsipareigoja padengti visas išlaidas civilinėje byloje Nr. e2-6267-717/2016, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

166. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.

177. Ieškovas prašo Teismo grąžinti Ieškovui 60,75 Eurų dydžio žyminio mokesčio dalį (LR CPK 87 str. 2 d.).

188. Ieškovas ir Atsakovė prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį ir civiline bylą Nr. e2-6267-717/2016 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei O. I. nutraukti (LR CPK 42 str. 1 d.).

199. Šalys susitaria, kad, šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims įvykdžius visus šioje Taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje dėl civilinėje byloje Nr. e2-6267-717/2016 nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.

2010. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Šalims yra žinoma ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str.).

2111. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str.

2212. Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį Atsakovė pasirašys bei pateiks Ieškovui telekomunikacijų galiniais įrenginiais (LR CK 6.192 str. 2 d.), o Ieškovas ją per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą www.e.teismas.lt. pateiks tvirtinti Kauno apylinkės teismui.

2313. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus, kurie yra būtini sudaryti šią Taikos sutartį ir visiškai įvykdyti visus Šalių įsipareigojimus pagal šią Taikos sutartį.

2414. Šalys pareiškia, kad Sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį Šalių valią. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais - po vieną Ieškovui, Atsakovei ir Teismui.“

252016 m. balandžio 13 d. teismo sprendimą už akių panaikinti, civilinę bylą Nr. e2-6267-717/2016 nutraukti.

26Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, a.s. Nr. .( - ), AB SEB bankas, buveinės adresas: Raudondvario pl. 84, LT-471179 Kaunas, 2016-01-29 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 60,75 Eur (šešiasdešimt eurų 75 ct) (mokėjimo nurodymas Nr. 385).

27Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso... 2. ieškovas AB „Kauno energija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės O.... 3. 2016 m. balandžio 13 d. teismas išnagrinėjo bylą priimdamas teismo... 4. Teismo sprendimui už akių neįsiteisėjus šalys sudarė taikos sutartį,... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. CPK 140 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo... 7. Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja,... 8. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš atsakovės... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 87... 10. Patvirtinti 2016 m. balandžio 11 d., tarp ieškovo AB „Kauno energija“,... 11. 1. „ Atsakovė pareiškia, kad šia Taikos sutartimi pripažįsta jai... 12. 2. Atsakovė taip pat įsipareigoja Ieškovui mokėti 5 proc. procesines... 13. 3. Atsakovė įsipareigoja šios Taikos sutarties 1 ir 2 p. nurodytus... 14. 4. Atsakovė pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei Atsakovė nevykdys... 15. 5. Atsakovė pareiškia, kad šia Taikos sutartimi įsipareigoja padengti visas... 16. 6. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat... 17. 7. Ieškovas prašo Teismo grąžinti Ieškovui 60,75 Eurų dydžio žyminio... 18. 8. Ieškovas ir Atsakovė prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti... 19. 9. Šalys susitaria, kad, šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims... 20. 10. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos... 21. 11. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos... 22. 12. Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį Atsakovė pasirašys bei... 23. 13. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus,... 24. 14. Šalys pareiškia, kad Sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir... 25. 2016 m. balandžio 13 d. teismo sprendimą už akių panaikinti, civilinę... 26. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui AB „Kauno... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti...