Byla 2-1779-385/2011
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei, dalyvaujant skolininkui D. S., suinteresuotam asmeniui L. S., antstolei Andželai Tamašauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal išieškotojo LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareiškimą skolininkui D. S., suinteresuotam asmeniui L. S., antstolei Andželai Tamašauskienei dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo,

Nustatė

2Į teismo posėdį neatvyko išieškotojo atstovas, apie posėdžio laiką ir vietą informuotas, prašo nagrinėti be jo.

3Išieškotojas pareiškime prašo nustatyti, kad skolininko D. S. turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine L. S. yra 50 procentų darbo užmokesčio, kurį ši gauna iš S. S., vykdančio individualią žemės ūkio veiklą.

4Skolininkas su pareiškimu sutinka ir nurodo, kad jis po šiek tiek gali mokėti baudą, todėl ją sumokės.

5L. S. taip pat su pareiškimu sutinka ir paaiškino, kad šiuo metu dirba, gauna atlyginimą, todėl gali iš jo išieškoti vyro baudą.

6Antstolė pritaria pareiškimui, prašo jį tenkinti ir paaiškino, kad skolininkas negali sumokėti tokią nedidelę baudą. Dėl to reikia tai padaryti iš bendro turto – žmonos gaunamo atlyginimo.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2000-11-28 Klaipėdos aplinkos apsaugos departamento Šilutės r. agentūros nutarimu Nr. 471, D. S. paskirta 200 Lt bauda. Per įstatymo nustatytą terminą pažeidėjas baudos nesumokėjo, todėl nutarimas išieškoti baudą buvo pateiktas vykdyti antstolei A. Tamašauskienei. Kadangi iš skolininko darbo užmokesčio buvo išieškota tik dalis baudos, turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą jis neturi, 2011-06-10 antstolė priėmė patvarkymą kreiptis išieškotojui į teismą dėl skolininko dalies bendrame turte nustatymo, nes skolininko sutuoktinė gauna darbo užmokestį.

9Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos. Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 1 d. 5 p., 2 d.). Iš vykdomosios bylos dokumentų matyti, kad turtas, į kurį galima nukreipti išieškojimą, yra skolininko sutuoktinės darbinės pajamos. Skolininko dalis šiame turte nėra nustatyta, todėl išieškotojo prašymu reikalinga tai padaryti. Skolininko sutuoktinė dirba ir gauna darbo užmokestį. Įvertinant visas aptartas aplinkybes darytina išvada, kad yra pagrindas nustatyti lygias sutuoktinių dalis.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 667 str.,

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Nustatyti, kad skolininko D. S. turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su L. S. yra 50 procentų jos gaunamo darbo užmokesčio.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai