Byla 2-515/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinio reikalavimą, civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Kauno apygardos teismo, Kauno miesto apylinkės teismo ir jo teisėjų V. J. ir I. P. , atsakovams Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjui J. Š. , V. V. dėl nusikalstamo ieškovo teisių ir turtinių interesų pažeidimo pripažinimo ir atstatymo bei ieškovui padarytos žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą, prašydamas:

51) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos atstovai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bei šio teismo teisėjai Z. L. , E. L. ir J. J. , Kauno apygardos teismas bei šio teismo teisėjai G. B. , B. B. ir R. M. , Kauno miesto apylinkės teismas bei šio teismo teisėjai V. J. ir I. P. kartu su atsakovais Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, J. Š. ir V. V. kaltais nusikalstamais veiksmais, dengdami vienas kitą nuo baudžiamosios ir civilinės atsakomybės Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-67/2002, padarė ieškovui žalą;

62) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos atstovai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bei šio teismo teisėjai Z. L. , E. L. ir J. J. , Kauno apygardos teismas bei šio teismo teisėjai G. B. , B. B. ir R. M. , Kauno miesto apylinkės teismas bei šio teismo teisėjai V. J. ir I. P. kaltais nusikalstamais veiksmais pardavė civilinę bylą Nr. 2-67/2002 atsakovams Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, J. Š. ir V. V. , taip padarydami žalą ieškovui;

73) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos atstovų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei šio teismo teisėjų Z. L. , E. L. ir J. J. , Kauno apygardos teismo bei šio teismo teisėjų G. B. , B. B. ir R. M. , Kauno miesto apylinkės teismo bei šio teismo teisėjų V. J. ir I. P. , atsakovų Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kalti nusikalstami veiksmai yra antikonstituciniai, prieštarauja teisingumo principams, be to, turi organizuoto nusikalstamumo valstybės tarnybai požymių, o teisėjų V. J. ir I. P. veikla yra korumpuota;

84) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos pagrindinis teisės įrodymas ir teisingumo šaltinis civilinėje byloje Nr. 2-67/2002 yra korupcija ir V. V. bei korumpuotos ir nusikalstamai organizuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos institucijų visumos antivalstybinė veikla;

95) priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, J. Š. ir V. V. solidariai 18 414 Lt turtinės ir 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

10Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 10 d. nutartimi nustatė ieškovui A. B. terminą ieškinio trūkumams pašalinti – įpareigojo jį sumokėti 5 368 Lt dydžio žyminį mokestį. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. liepos 10 d. nutartimi nurodytos nutarties dalį, kuria A. B. nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, panaikino ir perdavė ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nustatė ieškovui A. B. terminą ieškinio trūkumų pašalinimui, įpareigodamas patikslinti penktą ieškinio reikalavimą. Šia nutartimi teismas taip pat atsisakė priimti pirmus tris ieškinio reikalavimus, kaip nenagrinėtinus civilinio proceso tvarka.

12Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi atnaujino ieškovui terminą 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartyje nurodytam ieškinio trūkumui pašalinti – patikslinti penktą ieškinio reikalavimą – ir tam nustatė naują dvidešimties dienų terminą.

13Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo ir ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, J. Š. ir V. V. solidariai 18 414 Lt turtinės ir 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo atsisakė priimti (penktas ieškinio reikalavimas).

14Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti pirmus tris ieškinio reikalavimus, paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti, panaikino ir nustatė ieškovui terminą iki 2009 m. gegužės 4 d. aptariamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

15Vilniaus apygardos teisme 2009 m. gegužės 4 d. buvo gautas ieškovo prašymas pratęsti apeliacinės instancijos nustatytą terminą iki 2009 m. liepos 4 d. Vilniaus apygardos teismas prašymą tenkino, ant šio procesinio dokumento užrašydamas atitinkamą rezoliuciją.

16Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, J. Š. ir V. V. solidariai 18 414 Lt turtinės ir 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ir per pratęstą terminą ieškovas ieškinio trūkumų nepašalino, taip pat nenurodė svarbių priežasčių, kodėl tai nebuvo padaryta. Teismas pažymėjo, kad ieškovas turėjo pakankamai laiko (nuo 2008 metų iki 2009 m. lapkričio mėn.) aptariamam trūkumui pašalinti.

17Atskiruoju skundu A. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde pateikiami tokie argumentai:

181. Ieškovui nebuvo pateiktas Vilniaus apygardos teismo procesinis sprendimas dėl 2009 m. gegužės 4 d. prašymo pratęsti terminą, todėl jis nežinojo ir negalėjo žinoti, kad terminas pratęstas iki 2009 m. lapkričio 13 d. Pirmosios instancijos teismas vilkino nutarties dėl ieškovo 2009 m. gegužės 4 d. prašymo išsiuntimą ir tik po ieškovo kreipimosi 2009 m. lapkričio 9 d. buvo priimta ir išsiųsta skundžiama 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis.

192. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė teismų praktikos. Teismai kitose bylose priėmė procesinius sprendimus dėl tų pačių faktų ir aplinkybių, patenkindami ieškovo atskiruosius skundus, kuomet ieškovui nebuvo pranešama apie prašymų pratęsti terminą trūkumams pašalinti išnagrinėjimą ir ieškiniai būdavo laikomi nepaduotais.

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik nagrinėjant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

22Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl tinkamo ieškovo informavo apie pratęstą terminą ieškinio trūkumui pašalinti, dėl kurio teisėjų kolegija ir pasisako.

23CPK 77 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai terminai teismo gali būti pratęsiami. Procesinio termino pratęsimo klausimą teismas išsprendžia nutartimi (CPK 290 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys) ir apie ja priimtą sprendimą informuoja suinteresuotą asmenį, išsiųsdamas jam nutarties nuorašą (CPK 292 straipsnis).

24Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nes, teismo nuomone, pastarasis ir per pratęstą terminą nepašalino ieškinio trūkumų. Tačiau kaip matyti iš bylos, pirmosios instancijos teismas ieškovo 2009 m. balandžio 29 d. prašymą dėl termino pratęsimo išsprendė ne teismo nutartimi, o rezoliucija (b. l. 77), ir byloje nėra jokių duomenų, kad teismas būtų informavęs ieškovą apie jo prašymo patenkinimą. Taigi pareiškėjas nežinojo apie atitinkamo sprendimo priėmimą ir negalėjo pasinaudoti savo teise ieškinio trūkumams pašalinti, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta. Kartu pažymėtina, kad ieškovas nuo 2009 m. balandžio 29 d. prašymo pateikimo iki 2009 m. lapkričio 9 d. pareiškimo dėl informacijos visiškai nesidomėjo bylos eiga. Visgi tai nesudaro pagrindo netenkinti atskirojo skundo.

25Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismas 2008 m rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė priimti pirmus tris ieškinio reikalavimus ir nurodė patikslinti penktą reikalavimą, tačiau visiškai nepasisakė dėl ieškinio ketvirto reikalavimo. Jokių veiksmų, susijusių su pareikšto reikalavimo nagrinėjimu, pirmosios instancijos teismas nesiėmė.

26Kadangi teismo nustatytas terminas ieškinio trūkumui, nurodytam Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartyje, pašalinti yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti.

29Nustatyti ieškovui A. B. terminą iki 2010 m. gegužės 22 d. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto)... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą, prašydamas:... 5. 1) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos atstovai Lietuvos... 6. 2) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos atstovai Lietuvos... 7. 3) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos atstovų Lietuvos... 8. 4) pripažinti, kad atsakovės Lietuvos Respublikos pagrindinis teisės... 9. 5) priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos, Lietuvos Respublikos... 10. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 10 d. nutartimi nustatė ieškovui... 11. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nustatė ieškovui... 12. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi atnaujino ieškovui... 13. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi atmetė ieškovo... 14. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi Vilniaus... 15. Vilniaus apygardos teisme 2009 m. gegužės 4 d. buvo gautas ieškovo prašymas... 16. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsisakė priimti... 17. Atskiruoju skundu A. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13... 18. 1. Ieškovui nebuvo pateiktas Vilniaus apygardos teismo procesinis sprendimas... 19. 2. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė teismų praktikos. Teismai kitose... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl tinkamo ieškovo informavo apie... 23. CPK 77 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismo paskirti ir nepasibaigę... 24. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo... 25. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismas 2008 m rugsėjo... 26. Kadangi teismo nustatytas terminas ieškinio trūkumui, nurodytam Vilniaus... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti.... 29. Nustatyti ieškovui A. B. terminą iki 2010 m. gegužės 22 d. Vilniaus...