Byla 2S-537-555/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Albino Čeplinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. J. V. atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta, ir

Nustatė

2pareiškėjas A. J. V. pareiškimu suinteresuotiems asmenims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui,. Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Metelių regioninio parko direkcijai prašė nustatyti juridinį faktą, kad A. J. V., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Lazdijų rajono savivaldybėje, ( - ) , kurio plotas 0,3 ha, kadastro Nr. ( - ) , buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu ir jo priklausiniais topografinėje nuotraukoje nurodytoje vietoje. Pareiškėjas nori nusistatyti juridinį faktą tikslu pasistatyti namą. Nurodė, kad ( - ) kaime jam priklauso 0,3 ha žemės sklypas, ten buvo gyvenamas namas, kuriame gyveno jo tėvas, 1920 m buvo pradėtas statyti kitas namas, nes senas buvo supuvęs. Namą statė tėvas ir diedukas 13 metų. Teigė, jog faktą, kad senasis namas stovėjo dabar jam priklausančiame žemės sklype, gali paliudyti liudytojai. Dabar toje vietoje yra įrankių sandėlis. Buvo nugriautas senasis namas po naujojo pastatymo gal po 4 ar 5 metų. Tai galėjo būti 1937-1938 m. 1938 m. atėjo į žentus J. A. į V. namą, pareiškėjo tėvai nesutarė su A., todėl apie 1941 m. išsikraustė. E. A. – pareiškėjo tėvo sesuo, tarybiniais laikais sodybą pardavė Dusios kolūkiui. Tada jau pareiškėjo tėvo nebuvo gyvo (mirė 1969 m. liepos 25 d.), o motina gyva ir dabar. Rašytinių įrodymų apie senojo namo buvimą nėra likę. Dalis senojo namo buvo pareiškėjo žemėje, dabar ten stovi jo pastatytas įrankių sandėlis. Senoji sodyba priklausė pareiškėjo seneliams. Ūkinių pastatų vieta nesikeitė. Buvo perstatytas tik namas. Šiuo metu senosios sodybos žemės savininkai R. V. ir pareiškėjas.

3Lazdijų rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 20 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė. Nurodė, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, nes pareiškėjas neįrodė reikalavimo teisės tokiam prašymui pareikšti. Teismas nurodė, jog šiuo metu namas ir ūkiniai pastatai bei buvusių senesnių ūkinių pastatų akmenys yra išlikę, tačiau randasi R. V. priklausančiame žemės sklype, todėl sprendė, kad pareiškėjo nurodytas objektas yra išlikęs ir jis nuosavybės teise priklauso kitam savininkui.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Mano, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei netinkamai vertino įrodymus, dėl ko padarė prieštaraujančias viena kitai išvadas. Nurodo, kad įstatymas (Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo (2001-12-04 Nr. IX-628) 2 dalies 8 punktas) nereikalauja, kad būtų nustatyta, jog sodyba ar sodybvietė priklausė ar priklauso asmeniui, kuris prašo nustatyti juridinį faktą. Kadangi nuosavybės teisės į senelių V. žemę 1998-01-12 buvo atstatytos pareiškėjo broliui, kuris dalį žemės su buvusia sodybviete perleido pareiškėjui, todėl, apelianto nuomone, nėra pagrindo teigti, kad buvusi sodybvietė nepriklausė pareiškėjo seneliams, o tuo pačiu ir pačiam pareiškėjui. Be to mano, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas nėra įgijęs nuosavybės teisės į žemės sklypą, kuriame stovi išlikęs gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai bei ankščiau buvusių ūkinių pastatų pamatų akmenys. Nurodo, kad esant naujai pastatytam gyvenamajam namui pareiškėjo žemės sklype, nereikėtų nustatinėti prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Šios pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 straipsnis).

7Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Lazdijų rajono savivaldybėje, ( - ) kaime, kurio plotas 0,3 ha, kadastro Nr. ( - ) .,Metelių regioniniame parke, buvo sodyba – gyvenamasis namas. Šis juridinis faktas nustatytinas teismine tvarka, nes neišduodamas gyvenamojo namo statybai būtinas leidimas dėl to, kad pateiktų dokumentų nepakanka įrodyti sodybos buvimo pareiškėjo žemės sklype. Apylinkės teismas nurodė, kad nustatant juridinę reikšmę turintį faktą -sodybos buvimo faktą, turi būti vertinamos ne tik aplinkybės, susijusios su šios sodybos buvimu tam tikroje vietovėje, bet ir aiškinamasi, ar asmuo, prašantis nustatyti tokį faktą, turi reikalavimo teisę tokiam prašymui pareikšti, t.y. pareiškėjas turi įrodyti, kad buvusi sodyba jam priklausė. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių ir bylą nutraukė. Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje teismas be pagrindo konstatavo, jog juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui nesukels teisinių pasekmių.

8Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, todėl teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylą, turi nustatyti, kokia materialioji teisė prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokios pareiškėjo asmeninės ar turtinės teisės atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pareiškėjas juridinį reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, esančiame Metelių regioniniame parke, buvo sodyba, sieja su teise atstatyti sodybos statinius įgijimu. Prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad materialioji teisė, suteikianti prašomam nustatyti faktui juridinę reikšmę, yra Saugomų teritorijų įstatymas, taip pat Metelių regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas aplinkos ministro 2000 m. sausio 5 d. įsakymu Nr, D1-12).Saugomų teritorijų įstatyme (9 straipsnio 2 dalies 8 punktas) draudžiama draustinyje statyti su draustinio tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, taip pat vietose, nustatytose draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Metelių regioninio parko reglamento 5 punkte. Teisėjų kolegija nurodo, kad Saugomų teritorijų įstatyme bei Metelių regioninio parko reglamente nenustatyta, kad pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, turi įrodyti, jog jam ši sodyba priklausė. CPK 443 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimas pradedamas pareiškėjo – asmens, kuris negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų (CPK 445 straipsnis) pareiškimu. Pagal nagrinėjamos bylos medžiagą matyti, kad pareiškėjas A. J. V. 1999 m. vasario 8 d. privačios žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo žemės sklypą, kurio plotas 0,3 ha, kadastrinis Nr. ( - ) , esantį ( - ) Lazdijų r. (b.l. 6), Nekilnojamojo turto registro duomenimis pareiškėjas yra žemės sklypo, kurio plotas 0,3 ha, kadastrinis Nr. 5948/0004:17, esančio Barčių k., Lazdijų r., savininkas ir šiame dokumente nenurodyta, kad sklype būtų kokių nors statinių (b.l. 5). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas yra tinkamas asmuo kreiptis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (CPK 445 straipsnis) ir pažymį, kad atskirojo skundo argumentai pagrįsti, todėl teismo išvada, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, laikytina nepagrįsta.

9Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegijos vertinimu, apylinkės teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimą, todėl nutartis panaikintina ir klausimas perduotinas apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 3 punktas).

10Kolegija, vadovaudamasis LR CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

11Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti, perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai