Byla 2-44-182/2013
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 6 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, sekretoriaujant Jolantai Lasevičienei, parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo M. V. ieškinį atsakovui UAB „Grand SPA Lietuva“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 6 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2šalys pateikė taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, civilinę bylą nutraukti, nurodo, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str., yra išaiškintos ir žinomos.

3Ieškovas ir jo atstovas į posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant ir patvirtinti teismui pateiktą taikos sutartį.

4Atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką informuotas tinkamai, iš taikos sutarties turinio matyti, kad atsakovo atstovas prašo sutartį tvirtinti jam nedalyvaujant.

5Prašymas tenkintinas.

6Pateikta pasirašyta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės, todėl ji tvirtintina ir civilinė byla tarp šalių nutrauktina (CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

7Taikos sutartimi šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas, išskyrus žyminio mokesčio mokėjimą, nuo kurio ieškovas įstatymu yra atleistas, padengia ieškovas, todėl iš ieškovo M. V. valstybės naudai priteistina 18,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 3 p., 93 str., 96 str.), o iš atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“ valstybės naudai priteistina 25 procentai mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 165,00 Lt (CPK 80 str.1 d.1 p., 83 str. 1d. 1 p., 96 str.1d.).

8Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 290, 291, 293 str. 5 p., 294, 295 str., 87 str. 2 d.,

Nutarė

9Prašymą tenkinti.

10Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo M. V., a. k. ( - ), gyvenančio ( - ), ir atsakovės UAB „Grand SPA Lietuva“, įstaigos kodas 152004570, buveinė V. Kudirkos g. 45, Druskininkai, civilinėje byloje Nr. 2-44-182/2013 pagal ieškovo M. V. ieškinį atsakovui UAB „Grand SPA Lietuva“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 6 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo tokiomis sąlygomis:

111.

12Ieškovas atsisako nuo ieškinio reikalavimų: pripažinti darbo sutarties nutraukimą su ieškovu M. V., asmens kodas ( - ), neteisėtu ir grąžinti ieškovą į darbą UAB „Grand SPA Lietuva": Pardavimų biuro vadovo pareigas; priteisti iš atsakovo, UAB „Grand SPA Lietuva", įmonės kodas 152004570, ieškovui M. V., asmens kodas ( - ), darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai iš atsakovo priteisti 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos.

132.

14Atsakovas sumoka Ieškovui 22 000,00 Lt (dvidešimt du tūkstančius litų 00 ct) dėl atleidimo iš darbo be įspėjimo patirtą neturtinę žalą.

153.

16Atsakovas įsipareigoja šios Taikos sutarties 2 p. nurodytą sumą 22 000 Lt į rankas (dvidešimt du tūkstančius litų 00 ct.) sumokėti ieškovui tokia tvarka:

173.1. per septynias dienas nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos į Ieškovo sąskaitą pervesti 11 000 Lt (vienuolika tūkstančių litų);

183.2.

19per dvidešimt septynias dienas nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos į Ieškovo sąskaitą pervesti 11 000 Lt (vienuolika tūkstančių litų).

  1. Šia taikos sutartimi Atsakovas įsipareigoja per tris dienas po nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjimo, pakeisti (informuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą) Ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą į LR DK 125 str. (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu), atleidimo iš darbo datos nekeičiant.
  2. Jei Atsakovas nesumoka Ieškovui per šios sutarties 3 p. nustatytą terminą mokėtinų pinigų sumos ar nevykdo šios sutarties 4 p. nustatyto atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo, tuomet Atsakovas privalo papildomai mokėti Ieškovui 50 Lt (penkiasdešimt litų) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną vykdyti įsipareigojimus.
  3. Šalys susitaria, kad, pakeitus Ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą, Atsakovas nemokės jokių kitokių, su darbo santykiais susijusių piniginių išmokų Ieškovui, išskyrus šioje taikos sutartyje nurodytą neturtinės žalos atlyginimą. Atsakovui įvykdžius prievoles šioje taikos sutartyje nurodytais terminais, t.y., sumokėti neturtinės žalos atlyginimą ir pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą, bus laikoma, kad Atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su Ieškovu.
  4. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias bylos nagrinėjimu, išskyrus žyminio mokesčio mokėjimą, nuo kurio Ieškovas įstatymu yra atleistas, padengia Ieškovas. Išlaidų, patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti Ieškovas nereikalauja.
  5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus Druskininkų miesto apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-44-182/2013 ir Ieškovas daugiau neturi nei materialinių, nei moralinių, nei kitokių pretenzijų Atsakovui dėl atleidimo iš darbo ar bet kokių kitų su darbo santykiais susijusių klausimų.

20Civilinę bylą Nr. 2-44-182/2013 pagal ieškovo M. V. ieškinį atsakovui UAB „Grand SPA Lietuva“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 6 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti.

21Priteisti iš ieškovo M. V. valstybės naudai 18,95 Lt (aštuoniolikos litų 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmonės kodas 188659752, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmoką patvirtinantį dokumentą būtina pateikti teismo raštinei.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“ valstybės naudai 165,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis litus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmonės kodas 188659752, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmoką patvirtinantį dokumentą būtina pateikti teismo raštinei.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai