Byla I-572-355/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys, susipažinęs su pareiškėjo V. P. skundu atsakovams Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3Pareiškėjas V. P. Šiaulių apygardos administraciniam teismui įteikė skundą, kuriuo teismo prašė iš atsakovų Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus solidariai jam priteisti 3450,02 Lt žalos. Kadangi pareiškėjo skundas buvo paduotas su trūkumais, 2012 m. kovo 13 d. nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas juos pašalinti, tai yra patikslinti administracinės bylos proceso šalis ir teismui pateikti patikslinto skundo ir jo priedų egzempliorių tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24, 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Iš Lietuvos pašto Siuntų paieškos sistemos duomenų http://www.post.lt/lt/pagalba/siuntu-paieska/index?num=RN359871270LT matyti, kad pareiškėjui laiškas su teismo nutartimi buvo įteiktas 2012-03-16, tačiau pareiškėjas skundo trūkumų iki šiol nepašalino, teismui nepateikė naujo ABTĮ reikalavimus atitinkančio skundo. Teismo nuomone, pareiškėjo skundo trūkumai yra esminiai, dėl jų bylos nagrinėjimas neįmanomas, todėl pareiškėjo skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

6Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37str.1d., 105-107str., teismas,

Nutarė

7V. P. skundą atsakovams Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl turtinės žalos atlyginimo, laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus su medžiaga grąžinti pareiškėjui.

8Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai