Byla 2VP-10748-965/2020
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ARN group” prašymą suinteresuotiems asmenims Č. D., A. D., antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininkui Č. D. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine A. D. priklauso ½ sutuoktinės A. D. kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Nurodė, kad gavo antstolio siūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, kuriame nurodyta, kad skolininkas per nustatytą terminą nepateikė antstoliui notarine tvarka patvirtinto susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo.

5Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.

6Prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus apie posėdį byloje dalyvaujantiems asmenims (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis,443 straipsnio 5 dalis, 593 straipsnio 3 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8prašymas tenkintinas iš dalies.

9Antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/20/02500 dėl skolos išieškojimo iš skolininko Č. D. pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-5933-328/2020 išieškotojos UAB „ARN group” naudai. Vykdant vykdomąją bylą 2020 m. rugpjūčio 25 d. turto arešto aktu Nr. S1e-79295 antstolis areštavo skolininkui Č. D. ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – darbo užmokestį, mokamą sutuoktinei A. D. įmonėje AB „Klaipėdos baldai“, išskaičiuojant ½ dalį nuo 50 proc. gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA, ir ½ dalį CPK 736 straipsnyje nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA.

102020 m. rugpjūčio 25 d. turto arešto aktas ir sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu forma skolininkui įteikti 2020 m. rugsėjo 4 d. Antstolis 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu pasiūlė išieškotojai per 1 mėnesį kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

11Išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

12Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal sutartį (CK 3.87, 3.101 straipsniai). Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad skolininkas Č. D. ( - ) sudarė santuoką su suinteresuotu asmeniu A. D. Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktus bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe laikomas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, taip pat pajamos, gautos iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma, išvardytas CPK 668 straipsnyje.

13Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis). Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie vedybų ar povedybinės sutarčių sudarymą, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais.

14Pareiškėja prašonustatyti, kad skolininkui Č. D. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine A. D. priklauso 1/2 dalis sutuoktinės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Iš pateiktos vykdomosios bylos matyti, jog turto arešto aktas areštuoti skolininko sutuoktinės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą surašytas nebuvo. Turto arešto aktu areštuotas tik skolininko sutuoktinei mokamas darbo užmokestis.

15Nustačius, jog antstolis nėra aprašęs ir areštavęs skolininko sutuoktinėskilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tai yra nėra išpildyta būtina sąlyga turto dalies nustatymui, todėl nėra pagrindo vykdyti tokio turto nuosavybės dalių nustatymą tarp bendraturčių CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, ši pareiškėjos prašymodalis atmestina.

16Pagal pareiškėjos teismui pateiktus duomenis, vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad skolininkas Č. D. ir jo sutuoktinė per antstolio nustatytą terminą nepateikė CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies, nustatytina, kad skolininkui Č. D. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine A. D. priklauso 1/2 dalis sutuoktinės A. D. AB „Klaipėdos baldai“ gaunamo darbo užmokesčio bei jam prilygintų pajamų (CPK 667 straipsnis).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 593 straipsnio 6 dalimi, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

18prašymą tenkinti iš dalies.

19Nustatyti, kad skolininkui Č. D. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine A. D. priklauso 1/2 dalis sutuoktinės A. D. AB „Klaipėdos baldai“ gaunamo darbo užmokesčio bei jam prilygintų pajamų.

20Kitą prašymo dalį atmesti.

21Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/20/02500, grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

22Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininkui Č. D.... 5. Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.... 6. Prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus... 7. Teismas... 8. prašymas tenkintinas iš dalies.... 9. Antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/20/02500... 10. 2020 m. rugpjūčio 25 d. turto arešto aktas ir sutikimo dėl turto dalies... 11. Išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje... 12. Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal... 13. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji... 14. Pareiškėja prašonustatyti, kad skolininkui Č. D. bendrojoje jungtinėje... 15. Nustačius, jog antstolis nėra aprašęs ir areštavęs skolininko... 16. Pagal pareiškėjos teismui pateiktus duomenis, vykdomosios bylos medžiaga... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 18. prašymą tenkinti iš dalies.... 19. Nustatyti, kad skolininkui Č. D. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių... 20. Kitą prašymo dalį atmesti.... 21. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/20/02500, grąžinti... 22. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...