Byla eB2-1657-390/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą atsakovei A. K. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą A. K. individualiai įmonei. Ieškinyje nurodoma, kad bendrovės įsiskolinimas Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo įmonės įregistravimo dienos, t. y. nuo 1997 m. II ketvirčio ir 2015-12-31 įsiskolinimas buvo 5 446,98 Eur, iš jų savininko valstybinio socialinio draudimo įmokų 4 463,60 Eur ir 245,67 Eur delspinigių, savininko privalomojo sveikatos draudimo įmokų – 709,41 Eur ir 28,30 Eur delspinigių. Įmonėje samdomų darbuotojų niekada nebuvo, vienintelis apdraustasis įmonės savininkas A. K.. Gyventojų registro duomenimis A. K. 2000-12-15 išvykęs į Ispaniją. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš A. K. individualios įmonės išieškoti valstybinio socialinio draudimo įsiskolinimą, vadovaudamasis VSD įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. duodamas nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. VSDFV Kauno skyrius nuo 2015-10-01 įdiegus valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS) laikotarpiu nuo 2015-11-16 iki 2016-02-12 į atsakovės sąskaitas pateikė 6 mokėjimo nurodymus, pagal kuriuos lėšų negauta. Pats draudėjas įmokų niekada nemokėjo. VSDFV Kauno skyrius A. K. individualiai įmonei 2000-11-20, 2004-01-27, 2004-04-21 ir 2014-11-04 siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju. Raginimo terminams suėjus, įmokos nebuvo sumokėtos. VSDFV Kauno skyrius direktoriaus 2000-12-04, 2006-03-22, 2007-01-04, 2008-02-05 ir 2008-10-21 sprendimais A. K. individualios įmonės skolos Fondui išieškojimas priverstine tvarka buvo perduotas vykdyti antstolių kontoroms. Vykdomieji dokumentai buvo grąžinti su aktais apie skolos Fondui išieškojimo negalimumą, kadangi skolininkas gyvena užsienyje, pajamų bei turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą, nėra, bankuose sąskaitų nerasta, nurodytu adresu ūkinės finansinės veiklos nevykdo.

3Atsakovei A. K. individualiai įmonei keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei A. K. individualiai įmonei. Iš teismui ieškovės pateiktų ir teismo surinktų duomenų nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė registruotino nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovės vardu registrų transporto priemonių nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viešaisiais duomenimis atsakovė skolos valstybės biudžetui neturi. VSDFV duomenimis A. K. individualioje įmonėje darbuotojų nėra, savininkas A. K. 2000-12-15 išvykęs į Ispaniją. Byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekius išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tokia A. K. individualios įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriui, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriumi, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7Dėl administratoriaus kandidatūros

8Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi UAB „IGNIKA“, sąrašo eilės Nr. B-JA092, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą A. K. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas 181376919, buveinės adresas: Kaišiadorių r. sav. Kruonio miestelis Miško g. 2.

11Paskirti A. K. individualios įmonės bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „IGNIKA“, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Smolensko g. 19/1F, el. p. info@ignika.lt (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA092).

12Uždėti A. K. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas 181376919, buveinės adresas: Kaišiadorių r. sav. Kruonio miestelis Miško g. 2, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad A. K. individualios įmonės kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį A. K. individualios įmonės savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Išaiškinti A. K. individualios įmonės savininkui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Atsakovei A. K. individualiai įmonei keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str.... 6. Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 7. Dėl administratoriaus kandidatūros... 8. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 10. Iškelti bankroto bylą A. K. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas... 11. Paskirti A. K. individualios įmonės bankroto administratoriumi uždarąją... 12. Uždėti A. K. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas 181376919,... 13. Nustatyti, kad A. K. individualios įmonės kreditoriai per 40 dienų... 14. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 15. Išaiškinti A. K. individualios įmonės savininkui, kad jeigu per teismo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...