Byla 2-50-424/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja R. Valiulytė, Sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant pareiškėjams P. E., A. E., pareiškėjų atstovui adv. P. K. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų P. E., A. E. ir L. E. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba. Nurodė, kad jiems bendrosios nuosavybė teise priklauso žemės sklypas unikalus Nr. ( - ), ( - ), kurie jį įsigijo pirkimo pardavimo sutartimis. Pareiškėjai nurodė, kad šiame sklype be šiuo metu esančios jų sodybos, buvo dar kelios sodybos, kurių šiuo metu nebėra. Yra išlikę tik vienos sodybos liekanos - seni vaismedžiai. Kaimo gyventojai jiems parodė, kad toje vietoje buvo gyvenamasis namas ir tvartas, sodas. Senuose vietovės planuose taip pat yra pažymėta sodyba. Nurodė, kad pagal Saugomų teritorijų įstatymo 31 str. 10 d. 4 p. ir Miškų įstatymo 4 str. 3 d. 4 p turimame žemės sklype nori atkurti buvusią sodybą. Dalį jų žemės sklypo sudaro miško žemė, o buvusios sodybvietės teritorija šiuo metu yra miško žemėje.

3Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė pareiškimo netenkinti ir nurodė, kad pareiškėjų žemės sklype šiuo metu jau yra sodyba su 1938 m. statytu gyvenamuoju namu, įregistruotu Nekilnojamojo turto registre. Kad šio žemės sklypo teritorijoje buvo dar viena sodyba, pareiškėjų pateikti duomenys nepatvirtina.

4Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

5Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir žemės sklypo plano matyti, kad pareiškėjams bendrosios nuosavybės teise priklauso 5,2553 ha ploto žemės sklypas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Sklypas yra ( - ) ežero pakrantėje, jam taikomos specialios naudojimo sąlygos: nacionaliniai ir regioniniai parkai – visam sklypui, vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - visam sklypui, miško naudojimo apribojimai -2,10 ha, kelių apsaugos zonos- 0,114 ha (b.l.4,5,7). Visas pareiškėjų sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, šiame sklype yra 2,10 ha miško žemės. Todėl pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str., 13 str., Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, statybų galimybė Trakų istoriniame nacionaliniame parke yra ribota. Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą naujos statybos šioje saugomoje teritorijoje gali būti vykdomos atkuriant senas sodybas. Saugomų teritorijų įstatymo 31 str. 10 d. 4 p. numato, kad valstybiniuose parkuose privačios nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo neleidžiama dalyti dalimis, jei po padalijimo bent viena sklypo dalis tampa mažesnė kaip 7 ha, o besiribojančių su vandens telkiniu žemės sklypų pakrančių ilgis - mažesnis kaip 50 m, išskyrus atvejus, kai pagal Miškų įstatymo nustatytas sąlygas atidalijama miškų ūkio paskirties žemės dalis buvusiai sodybai atstatyti. Miškų įstatymo 4 str. 3 d. 4 p. nustato, kad privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidoma į dalis, jeigu privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės plotas tampa mažesnis kaip 5 ha, išskyrus atvejus, kai atidalijama miško valda buvusiai sodybai atstatyti. Todėl pareiškėjų prašomas nustatyti faktas gali jiems sukelti teisines pasekmes – suteikti galimybę atidalinti miško žemės plotą ir jame atkurti buvusią sodybą.

6Pareiškėjai nurodė, kad jų sklypo šiaurinėje dalyje yra jiems priklausanti sodyba. Šios sodybos statiniai pažymėti žemės sklypo plane ( b.l.7). Sodyba, kurią pareiškėjai siekia atkurti, buvo dabartinio jiems priklausančio sklypo teritorijoje ties posūkiu nuo kelio Trakai – Rykantai į ( - ) kaimą. Sklypo plane tai atitinka vietą tarp sklypo ribos posūkio taškų 21 ir 22. Liudytoja A., gim.1946 m., nurodė, kad ( - ) gyvena nuo gimimo. Žemės sklype, kuris dabar priklauso pareiškėjams, stovėjo trys sodybos. Viena iš jų buvo prie kelio, ties posūkiu į ( - ) kaimą. Sodybą sudarė gyvenamasis namas, daržinė. Buvo sodas. Iš šio sodo ir dabar dar yra likę alyvos, obelis, kriaušė. Sodybą nugriovė apie 1950 metus. Statinių pamatų akmenis žmonės išsivežiojo. Liudytoja parodė buvusios sodybos vietą pareiškėjų žemės sklype prie ribos posūkio taško 21. Kaip matyti iš žemėlapių, žemiau pagrindinių ( - ) kaimo sodybų, ties kelio posūkiu atskira sodyba yra pažymėta 1935 m., 1949 m. žemėlapiuose (b.l.15,16), kas atitinka pareiškėjų nurodytą buvusio sodybos vietą jų sklype.

7Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjų nurodytą faktą, kad šiuo metu jiems priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, todėl pareiškimas tenkinamas.

8Iš pareiškėjo A. E. priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.)

9Vadovaujantis LR CPK 268 str., 270 str., 444 str., 448 str.,

Nutarė

10pareiškimą patenkinti:

11nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. E., A. E. ir L. E. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas buvusios sodybos atkūrimo tikslu.

13Iš pareiškėjo A. E. priteisti po 26,06 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai