Byla A-756-1484-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Artūro Drigoto, Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-756-1484/2008 pagal pareiškėjo E. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. J. skundą atsakovui Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, V. A. , dėl sprendimų, įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoto konkurso Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti 2007 m. liepos 13 d. protokolinį sprendimą dėl V. A. egzamino raštu ir egzamino žodžiu rezultatų bei tos pačios dienos protokolinį sprendimą dėl konkurso laimėtojo; 2) panaikinti Tarnybos 2007 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. P-157 „Dėl V. A. skyrimo į pareigas“ 3) įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir konkurso laimėtoju pripažinti E. J. .

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

7III.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, iš dalies tenkindamas pareiškėjo apeliacinį skundą, 2008 m. rugsėjo 1 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – panaikino Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos 2007 m. liepos 13 d. protokolinį sprendimą dėl V. A. pripažinimo konkurso laimėtoju, ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. P-157 ,,Dėl V. A. skyrimo į pareigas“. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė.

9IV.

10Pareiškėjas pateikė prašymą dėl išlaidų administracinėje byloje atlyginimo. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 050 Lt bylinėjimosi išlaidų: 50 Lt žyminio mokesčio sumokėjimui, 1 000 Lt už apeliacinio skundo parengimą.

11Atsiliepimu į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovas prašo jį tenkinti iš dalies, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13V.

14Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.

15Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.).

16Pareiškėjo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtina 2007 m. lapkričio 28 d. įmokos mokėjimo kvitas, kuriuo sumokėtas 50 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą, 2008 m. rugsėjo 9 d. Suteiktų teisinių paslaugų aktas pagal teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 83-T/07 už teisines paslaugas administracinėje byloje Nr. A-756-1484/20008, mokėjimų Stasio Šedbaro kontorai nurodymai. Byloje taip pat yra tarp pareiškėjo ir Stasio Šedbaro advokatų kontoros pasirašyta Teisinių paslaugų teikimo sutartis (b. l. 147).

17Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis). Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau tekste – ir Rekomendacijos), kuriomis vadovaujantis apskaičiuojamas ir teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas administracinėse bylose, patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 1 d. sprendimu pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies: panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – panaikino Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos 2007 m. liepos 13 d. protokolinį sprendimą dėl V. A. pripažinimo konkurso laimėtoju, ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. P-157 ,,Dėl V. A. skyrimo į pareigas“, kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė. Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėjas turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, todėl, remiantis pareiškėjo pateiktais įrodymais, vadovaujantis nurodytomis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis, Rekomendacijų 2, 7, 8.10 punktais, jam priteistina 525,00 Lt teismo išlaidų, patirtų bylinėjantis apeliacinės instancijos teisme.

19Patirtos bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui priteistinos iš atsakovo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 ir 45 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo E. J. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškėjo E. J. naudai 525, 00 Lt (penkis šimtus dvidešimt penkis Lt 00 ct) bylinėjimosi Vyriausiajame administraciniame teisme išlaidų.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai