Byla 2S-821-881/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Euroconsult group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-11211-566/2013 pagal pareiškėjo UAB ‚,Euroconsult group“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Euroconsult group“ CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad antstolis D. B. neteisėtai areštavo banko sąskaitose esančias pareiškėjo pinigines lėšas, o vėliau neteisėtai jas pervedė į antstolio depozitinę sąskaitą ir neteisėtai paskirstė. Dėl šios priežasties pareiškėjas kreipėsi su skundu į antstolį, prašydamas panaikinti 2013-01-18 antstolio patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867. Pareiškėjo nuomone, nesustabdžius vykdymo veiksmų, antstolis gali ir toliau vykdyti imperatyvius teisės aktų reikalavimus ir pareiškėjo interesus pažeidžiančius veiksmus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Euroconsult group“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes bei skundo reikalavimus, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas prašo panaikinti antstolio 2013-01-18 patvarkymą, kuriuo buvo paskirstytos jau išieškotos lėšos, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimai nukreipti ne į veiksmus, kurie gali būti atlikti ateityje, o į veiksmus, kurie jau buvo atlikti praeityje, t. y. reikalavimas nukreiptas į praeitį, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebus galima įvykdyti pareiškėjui galimai palankaus būsimo procesinio teismo sprendimo (nutarties byloje dėl antstolio veiksmų) arba, kad bus pažeisti vykdomojoje byloje dalyvaujančių asmenų teisėti interesai. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo motyvas, jog, nesustabdžius vykdomosios bylos, antstolis gali atlikti neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius imperatyvių teisės normų reikalavimus arba suinteresuotų asmenų teises, nesudaro besąlygiško pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesant kitų pagrindų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Kita vertus, be pakankamo pagrindo pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistos suinteresuoto asmens (išieškotojo) turtiniai interesai.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjas UAB „Euroconsult group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje, antstoliui neužkertamas kelias skundžiamu patvarkymu paskirstytas lėšas išmokėti išieškotojui, kuris yra bankrutuojanti bendrovė. Tuo atveju, jei antstolis išmokės paskirstytas lėšas išieškotojui, o vėliau bus priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, kils antstolio patvarkymo įvykdymo atgręžimo būtinybė. Taigi būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones kyla būtent iš didelės tikimybės, kad būsimas pareiškėjui palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas dėl išieškotojo nemokumo. Be to, nesustabdžius vykdymo veiksmų, antstoliui nebus užkirstas kelias atlikti neteisėtus veiksmus toliau išieškant ir paskirstant pareiškėjo banko sąskaitose esančias lėšas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

13Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

14Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį, jeigu skundą dėl antstolio veiksmų paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio (skundo) reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

15Būtinybę nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, konkrečiai – sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, apeliantas grindžia dviem argumentais: pirma, nesustabdžius vykdymo veiksmų, antstolis galės išieškotas lėšas išmokėti išieškotojui, kuris yra bankrutuojanti įmonė, todėl kils antstolio patvarkymo įvykdymo atgręžimo problema, ir antra, nesustabdžius vykdymo veiksmų, antstoliui nebus užkirstas kelias atlikti kitus neteisėtus veiksmus toliau išieškant apelianto lėšas.

16Kaip matyti iš apelianto pateiktos Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 6 d. nutarties, antstolio išieškotos lėšos jau buvo pervestos išieškotojui, taigi pirmasis apelianto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentas tapo nebeaktualus sprendžiant vykdymo veiksmų sustabdymo klausimą. Tuo tarpu kitas apelianto argumentas dėl galimų kitų neteisėtų antstolio veiksmų išieškant apelianto lėšas yra teisiškai nereikšmingas nagrinėjamo klausimo sprendimui, nes nėra pagrindo teigti, kad antstoliui atlikus kitus neteisėtus veiksmus (kas, pažymėtina, yra tik prielaida), pasunkės ar taps neįmanomas būsimo teismo sprendimo (nutarties) įvykdymas byloje, kurioje skundžiamas 2013 m. sausio 18 d. patvarkymas.

17Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai