Byla 2-191/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1217-38/2006 pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei, reabilitacijos centrui uždarajai akcinei bendrovei ,,Balžio rimtis“, tretiesiems asmenims S. Š., V. R., Z. D., A. J., D. J. , V. Ž. , D. P. , A. M. , V. M. dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas E. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei ir reabilitacijos centrui UAB ,,Balžio rimtis“ dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovui UAB ,,Balžio rimtis“ priklausantį 906 000 Lt vertės turtą. Šį prašymą Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 30 d. nutartimi patenkino. Turto arešto sąlygos buvo pakeistos Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 4 d. nutartimi. Teismas suteikė teisę atsakovui UAB ,,Balžio rimtis“ disponuoti lėšomis, esančiomis AB SEB Vilniaus banko sąskaitoje Nr. LT 177 044 060 001 230 140, bet ne daugiau kaip 89 275 Lt per mėnesį. Teismas leido atlikti mokėjimus darbuotojų darbo užmokesčiui, mokesčiams, pacientų medikamentams, ligonių maitinimui, šildymui, patalynės skalbimui, ryšio paslaugoms, elektrai, benzinui, patalpų nuomai bei pastatų smulkiam remontui. Turto arešto sąlygos dar kartą buvo pakeistos Vilniaus apygardos teismo 2005 m. liepos 14 d. nutartimi - atsakovui leista disponuoti 120 000 Lt suma per mėnesį. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsakovui buvo suteikta teisė naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis, disponuojant lėšomis, esančiomis AB SEB Vilniaus banko sąskaitoje Nr. LT 177 044 060 001 230 140.

4Atsakovas UAB ,,Balžio rimtis“ 2006 m. gruodžio 27 d. pateikė teismui prašymą: suteikti jam teisę naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis, disponuojant lėšomis, esančiomis AB SEB Vilniaus banko sąskaitoje Nr. LT 177 044 060 001 230 140, neviršijant 120 000 Lt sumos per mėnesį, nenurodant konkrečiai mokėjimų paskirties arba, be Vilniaus apygardos teismo 2005 m. liepos 14 d. nutartyje nurodytų mokėjimų, leisti papildomai apmokėti sąskaitas už: 1) fizioterapijos aparato, elektrokardiografo, būtinosios pirmosios pagalbos aparato, funkcinių lovų, spintelių, šaldytuvo, orkaitės, indaplovės, mikroautobuso, indų pirkimą, 2) teisines paslaugas nagrinėjamoje byloje, auditoriaus paslaugas, medicinos specialisto paskaitas pagal autorines sutartis, įvykdyti akcininkų reikalavimus pagal Akcinių bendrovių 60 straipsnį, apmokėti civilinės atsakomybės bei turto draudimo paslaugas, ,,Valstybės žinių ir ,,Mokesčių žinių“ prenumeratą, personalo kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus, mirusių ligonių transportavimo išlaidas, darbuotojų, specialistų, konsultantų transporto išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 29 d. nutartimi pakeitė turto arešto sąlygas, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2005 m. liepos 14 d. nutartimi, suteikė teisę atsakovui UAB ,,Balžio rimtis“ disponuoti lėšomis, esančiomis AB SEB Vilniaus banko sąskaitoje Nr. LT 177 044 060 001 230 140, bet nedaugiau kaip 120 000 Lt per mėnesį šiems mokėjimams atlikti: 1) darbuotojų darbo užmokesčiui, mokesčiams, pacientų medikamentams, ligonių maitinimui, šildymui, patalynės skalbimui, ryšio paslaugoms, elektrai, benzinui, patalpų nuomai bei pastatų smulkiam remontui; 2) fizioterapijos aparato, elektrokardiografo, būtinosios pirmosios pagalbos aparato, funkcinių lovų, spintelių, šaldytuvo, orkaitės, indaplovės, mikroautobuso, indų pirkimui, 3) teisinių paslaugų nagrinėjamoje byloje, auditoriaus paslaugų, medicinos specialisto paskaitų pagal autorines sutartis, civilinės atsakomybės bei turto draudimo paslaugų, ,,Valstybės žinių“ ir ,,Mokesčių žinių“ prenumeratos, personalo kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų, mirusių ligonių transportavimo išlaidų, darbuotojų, specialistų, konsultantų transporto išlaidų apmokėjimams, akcininkų reikalavimų įvykdymui pagal Akcinių bendrovių 60 straipsnį. Teismas konstatavo, jog atsakovas UAB ,,Balžio rimtis“ negali normaliai vykdyti savo ūkinės veiklos, nes negali įsigyti tam būtinos įrangos. Teismas pakeitė taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygas, siekdamas nestabdyti reabilitacijos centro veiklos, nepažeisti viešojo intereso, netrikdyti tinkamo rūpinimosi ligoniais proceso.

6Ieškovas E. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. liepos 14 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas pažeidė CPK 166 straipsnio 3 dalies nuostatą, draudžiančią, sustabdžius bylos nagrinėjimą, atlikti procesinius veiksmus, išskyrus taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas pažeidė CPK 146 straipsnio 1 dalį, nepranešdamas ieškovui apie prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.
  3. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota (CPK 291 str. 1 d. 5 p.).
  4. Teismas, skundžiama nutartimi pakeisdamas turto arešto sąlygas ir leisdamas atsakovui UAB ,,Balžio rimtis“ atlikti nutartyje išvardintus mokėjimus, praktiškai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, kadangi atsakovas nekilnojamojo turto neturi, o ilgalaikio materialiojo turto vertė tesudaro 37 911,49 Lt. Teismas, iš dalies patenkindamas atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, leido atsakovui ne tik sumokėti mokesčius bei vykdyti savo ūkinę veiklą, bet ir pradėti rūpintis bendrovės įvaizdžiu, naudoti turimas lėšas bendrovės nuožiūra. Leisdamas atsakovui pirkti visą eilę daiktų, teismas net nepareikalavo iš jo pateikti šių daiktų įsigijimo būtinumą pagrindžiančius įrodymus, nurodyti šių daiktų kainas ir apskritai argumentuoti savo prašymą. Teismo leidimas atsakovui atlikti mokėjimus akcininkų reikalavimų įvykdymui pagal Akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnį pažeidžia protingumo ir teisingumo principus. Todėl pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, jeigu ieškinys būtų patenkintas, teismo sprendimo įvykdymas labai pasunkėtų arba net pasidarytų visiškai nebeįmanoma jį įvykdyti.

7Atsakovas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad apeliantas neteisingai nurodė, jog, sustabdžius bylos nagrinėjimą, jokie procesiniai veiksmai, išskyrus laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neatliekami, kadangi CPK 166 straipsnio 3 dalis nedraudžia, sustabdžius bylos nagrinėjimą, spręsti bet kokius klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat ir dėl pakeitimo. Taip pat nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas praktiškai panaikino laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsakovas UAB ,,Balžio rimtis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad įrangos pirkimas ne tik kad nepažeidžia ieškovo interesų, bet, pagerėjus atsakovo turtinei padėčiai, ieškovo interesai bus geriau apsaugoti, kadangi visi leisti įsigyti daiktai bus apskaityti atsakovo buhalterijoje ir įtraukti į bendrovės materialiojo turto apskaitą. Finansuoti gydytojų mokymus, samdyti medicinos auditorių, sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį atsakovą įpareigoja teisės aktai. Ieškovo prieštaravimas dėl leidimo išmokėti akcininkams dividendus yra nepagrįstas, kadangi akcininkų turtas ir turtinės teisės nėra areštuoti, jie savo veiksmais ieškovo teisių nepažeidė.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimai reglamentuoti CPK 146 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

12Šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartimi pagal ieškovo prašymą areštuoti atsakovui UAB ,,Balžio rimtis“ priklausantį 906 000 Lt vertės turtą. Vėliau atsakovo turto arešto sąlygos keletą kartų buvo pakeistos. 2005 m. gegužės 4 d. nutartimi buvo leista atsakovui UAB ,,Balžio rimtis“ disponuoti ne daugiau kaip 89 275 Lt per mėnesį piniginėmis lėšomis, esančiomis AB SEB Vilniaus banko sąskaitoje Nr. LT 177 044 060 001 230 140. Leista atlikti mokėjimus darbuotojų darbo užmokesčiui, mokesčiams, pacientų medikamentams ir kt. 2005 m. liepos 14 d. nutartimi atsakovui leista disponuoti 120 000 Lt piniginėmis lėšomis per mėnesį. 2006 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsakovui suteikta teisė naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas leido atsakovui 2005 m. liepos 14 d. nutartyje nustatytose piniginių lėšų disponavimo ribose – 120 000 Lt – įsigyti kilnojamuosius daiktus: fizioterapijos aparatą, elektrokardiografą, būtinosios pirmosios pagalbos aparatą, funkcines lovas, spinteles, šaldytuvą, orkaitę, indaplovę, mikroautobusą, indus bei teisines paslaugas nagrinėjamoje byloje, auditoriaus paslaugas, medicinos specialisto paskaitas pagal autorines sutartis, civilinės atsakomybės bei turto draudimo paslaugas, ,,Valstybės žinių“ ir ,,Mokesčių žinių“ prenumeratas, personalo kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus, apmokėti mirusių ligonių transportavimo išlaidas, darbuotojų, specialistų, konsultantų transporto išlaidas, vykdyti akcininkų reikalavimus pagal Akcinių bendrovių 60 straipsnį. Visi atsakovo UAB ,,Balžio rimtis“ nurodyti reikalingi įsigyti daiktai bei paslaugos yra skirti bendrovės veiklai vykdyti – pacientų reabilitacijai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nepadidėja piniginių lėšų, kuriomis leista atsakovui disponuoti, dydis, jis lieka 120 000 Lt per mėnesį, o atsakovas už minėtas lėšas įsigis kilnojamąjį turtą, mano, kad ieškinys, pakeitus laikinąją apsaugos priemonę, nebus mažiau užtikrintas nei šios laikinosios apsaugos priemonės nepakeitus.

13Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog, sustabdžius bylos nagrinėjimą, negalima atlikti jokių procesinių veiksmų, tame tarpe ir pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi CPK 166 straipsnio 3 dalyje esanti norma nustato, kad, sustabdžius bylos nagrinėjimą, jokie procesiniai veiksmai neatliekami, išskyrus klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą. Tai reiškia, kad, sustabdžius bylos nagrinėjimą, suinteresuoto asmens prašymu laikinosios apsaugos priemonės gali būti ir taikomos, ir keičiamos, ir panaikinamos.

14Negalima sutikti ir su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, jog laikinąsias apsaugos priemones pakeičia siekdamas nestabdyti reabilitacijos centro veiklos, nepažeisti viešojo intereso, netrikdyti tinkamo rūpinimosi ligoniais. Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB ,,Balžio rimtis“ negali normaliai vykdyti savo ūkinės veiklos, nes negali įsigyti tam būtinos įrangos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimą (nutartį) CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu galima panaikinti tik tuomet, kai jame arba visai nėra motyvų, arba iš jame esančių argumentų negalima padaryti logiškos išvados, kodėl teismas taip nusprendė ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 8 d. nutartis c. b. A. G. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-271/2000). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas glaustai ir logiškai nurodė motyvus, kuriais remiantis pakeitė laikinąsias apsaugos priemones.

15Apeliantas taip pat ginčija laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo teisėtumą motyvuodamas tuo, kad jam nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. CPK 146 straipsnio 1 dalis nustato, kad apie prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo teismas privalo pranešti dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie dėl tokio prašymo turi teisę pareikšti prieštaravimus. Nepranešdamas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso įstatymo nuostatas, tačiau procesinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės neturės neigiamos įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 146 straipsnio nuostatas apeliantas turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą areštuoti atsakovo UAB ,,Balžio rimtis“ įsigytą kilnojamąjį turtą, taip siekiant padidinti areštuojamo turto apimtį ir efektyviau užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai