Byla N-502-332-10
Dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimo J. V. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimo J. V. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42008 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA, Institucija) įgaliotas pareigūnas J. V. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1 (toliau – ir Protokolas) dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 45 straipsnyje, padarymo.

5Protokole nurodoma, kad 2008 m. spalio 27 d. VAVA komisija pateikė išvadas, kad J. V. namų valdos žemės sklypas, esantis ( - ), Gelvonų sen., Širvintų raj., susideda iš dviejų žemės sklypų, nes per namų valdą einantis kelias suskaldė ją į dvi dalis. Minėtas kelias yra bendro naudojimo ir į namų valdos žemės sklypo plotą nėra įskaičiuotas, be to, jis yra reikalingas gretimų žemės sklypų savininkų praėjimui bei pravažiavimui. Apžiūrėjus minėtą kelią, buvo nustatyta, kad jo dalis (3 arai) apsėta žole, šiaurinėje dalyje, ties J. V. namų valdos žemės sklypo riba, jis perkastas, mechaniškai nuardytas ir sulygintas kelio šlaitas.

6II.

7Širvintų rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 5 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną J. V. atžvilgiu nutraukė.

8Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ATPK 45 straipsniu ir pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju turi būti patikrinta, ar J. V. savavališkai užėmė valstybinę žemę. Nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog J. V. žemės sklypą kerta siaura valstybinės žemės juosta, kurį VAVA pareigūnai ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytojais apklausti asmenys vadina keliu, kuriuo ir dabar kartais naudojasi eidami prie ežero. Atkreipė dėmesį į tai, jog J. V. neneigia, jog minėta žemės juosta yra valstybinė žemė, kuri jam nepriklauso. Be to, byloje yra duomenų apie tai, jog J. V. kreipėsi į VAVA dėl jos perleidimo jam. Akcentavo, jog, atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju kalbama apie žemę, jos naudojimas J. V. veiksmų teisinei kvalifikacijai reikšmės neturi. Nurodė, kad byloje buvo nustatyta, kad J. V., pavyzdžiui, tvarkydamas savo žemės sklypą, nušienauja ir valstybinę žemę, tačiau to, vadovaujantis protingumo principu, negalima traktuoti kaip savavališko valstybinės žemės užėmimo, nes valstybinės žemės sklype nėra jokių pastatų, kitų daiktų, jis nėra naudojamas ūkiui ir pan., tuo ir toliau gali naudotis kaimynai. Pažymėjo, jog J. V. žemės sklype žemės darbai buvo atlikti prieš 2–3 metus, atitinkama situacija seniūnui buvo žinoma. Atkreipė dėmesį į tai, jog į bylą buvo pateiktos nuotraukos, iš kurių matyti, kad VAVA pareigūnai J. V. žemės sklype ir padėtį natūroje matė dar vasarą, todėl akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju yra suėję patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminai (ATPK 35 str. 1 d.). Pabrėžė, jog byloje nėra duomenų apie tai, kada J. V. inkriminuojamas administracinis teisės pažeidimas buvo užfiksuotas, tačiau akivaizdu, jog ši data nesutampa su Protokole nurodyta data, t. y. 2008 m. spalio 27 d. Nurodė, kad visi neaiškumai turi būti traktuojami administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai.

9III.

10Institucija apeliaciniu skundu prašo Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

11Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė administracinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas, nes nenustatė visų būtinųjų administracinio teisės pažeidimo sudėties elementų. Akcentuoja, jog buvo taikoma nekaltumo prezumpcija, kas prieštarauja administracinės atsakomybės taikymo pagrindams. Pažymi, kad J. V. buvo įpareigotas VAVA komisijos nustatytus pažeidimus pašalinti, tačiau, jam to nepadarius, jam buvo surašytas Protokolas. Pabrėžia, jog teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytojais apklausti V. M., V. D. ir L. J. patvirtino, kad J. V. savavališkai panaikino žvyruotą kelią. Atkreipia dėmesį į tai, jog, nors liudytojai nurodė, kad tai buvo padaryta prieš 2 ar 3 metus, Institucijai tai tapo žinoma tik 2008 m. spalio 27 d., todėl nėra pagrindo teigti, jog yra suėję administracinės nuobaudos skyrimo terminai.

12J. V. atsiliepime į Institucijos apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutarimą palikti nepakeistą.

13Atsiliepime akcentuoja, kad J. V. kaltumo padarius jam inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą įrodinėjimo pareigą turi Institucija. Teigia, kad J. V. nepadarė jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo, ką patvirtina ir VAVA komisijos 2008 m. spalio 27 d. išvados, kuriose kalbama apie kelio statybą, o ne žemės užėmimą ar naudojimą. Be to, Protokole nurodytoje vietoje kelio nėra, ką patvirtina ir gretimo sklypo savininko pastatyta tvora, atitverianti tariamą kelią. Pažymi, kad J. V. žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas kaip vientisas žemės sklypas. Pabrėžia, jog J. V. „kelio“ nepanaikino, o tik po statybų sutvarkė aplinką. Be to, Protokole nurodoma aplinkybė, kad „kelias“ buvo perkastas, neatitinka realybės, ką patvirtina į bylą pateiktos nuotraukos. To, jog J. V. šienauja valstybinės žemės sklypą, įsiterpusį į jo namų valdos žemės sklypą, nelaiko valstybinės žemės užėmimu.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Protokole J. V. inkriminuojamas administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 45 straipsnyje. Pažymėtina, jog minėtas ATPK straipsnis turi dvi dalis, tačiau Protokole nėra detalizuojama, kuri konkrečiai dalis inkriminuojama J. V. Sprendžiant iš Protokolo turinio, jame jam formuluojamas kaltinimas padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 45 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas privačių ar valstybinių vandens telkinių naudojimas užtraukia baudą nuo 1 000 iki 2 000 Lt.

18J. V. neigia padaręs jam inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą ir nurodo, kad valstybinės žemės jis nėra užėmęs.

19Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs nagrinėjamą bylą įrodymų vertinimo ir teisės taikymo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad J. V. nepadarė jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 45 straipsnio 1 dalyje. Ta aplinkybė, jog valstybinės žemės sklypas, vadinamas keliu, yra apaugęs žole, kurią J. V. šienauja, nesudaro pagrindo kategoriškai išvadai, jog jis yra savavališkai užėmęs minėtą valstybinę žemę, padaryti, kadangi jis prižiūri ir kitą savo namų valdos žemės sklypo aplinką (pavyzdžiui, šienaudamas). Taip pat teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytojais apklausti asmenys nepatvirtino, jog jiems nėra leidžiama eiti per minėtą valstybinės žemės sklypą. Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, minėtame valstybinės žemės sklype nėra jokių pastatų, kitų daiktų, jis nėra naudojamas ūkiui ir pan. Taigi nagrinėjamu atveju valstybinė žemė savavališkai nebuvo užimta, todėl J. V. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, dėl ko administracinio teisės pažeidimo bylos teisena J. V. atžvilgiu buvo nutraukta pagrįstai (ATPK 250 str. 1 p.). Dėl šios priežasties argumentai dėl to, jog administracinė nuobauda jam buvo paskirta praleidus patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminą, nebus analizuojami ir vertinami.

20Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, dėl ko paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti.

23Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimą palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai