Byla e2-1483-844/2015
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB BnP Finance ieškinį atsakovei J. L. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB BnP Finance kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės J. L. 200 eurų negrąžintos kredito dalies, 53,92 eurus kredito mokesčio, 7,59 eurus palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 eurų žyminio mokesčio, 121 eurą ieškovo patirtų išlaidų už procesinių dokumentų parengimą bei kitų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties nepateiktų atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei J. L. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 130 str. nustatyta tvarka 2015-11-23, atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-06-10 tarp ieškovo AB BnP Finance ir atsakovės J. L. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. tn6pxf2d (toliau – sutartis), kuria atsakovei buvo suteiktas 200 eurų (690,56 Lt) kreditas 12 mėnesių terminui. Ieškovo pavadinimas iki 2015-10-07, t. y. sutarties sudarymo metu buvo AB „Bobutės paskola“ (CPK 179 str. 3 d.). Pagal sudarytą sutartį atsakovė įsipareigojo ieškovui grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti 53,92 eurų (186,17 Lt) kredito mokestį (palūkanas) iki 2016-06-10 (sutarties 3.1, 3.5.2. p.), juos mokėdama dvylika mėnesinių įmokų po 21,16 eurą (73,06 Lt). Iš teismui pateikto banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2015-06-10 ieškovas į atsakovės sąskaitą pervedė 200 eurų (690,56 Lt) sumą.

7Atsakovė savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, sutartyje nurodytais terminais ieškovui kredito įmokų nesumokėjo, į ieškovo siųstus raginimus nereagavo. Ieškovas teismui pateikė 2015-09-25 raginimą sumokėti skolą, kuris buvo išsiųstas atsakovei. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, ieškovas vienašališkai nutraukė su atsakove sudarytą sutartį, 2015-10-13 pranešimu pranešdamas apie sutarties nutraukimą (Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 str., sutarties 8.4-8.6 p.).

8Atsakovė ieškovui liko skolinga 200 eurų negrąžintos vartojimo kredito dalies ir 53,92 eurus kredito mokesčio. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovė būtų grąžinusi skolą ieškovui (CPK 178 str.).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ? CK) 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Remiantis CK 6.873 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė neįvykdė prisiimtos prievolės, todėl ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 200 eurų negrąžintos kredito dalies ir 53,92 eurai kredito mokesčio.

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 1 d., palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Sutarties 6.1 p. nustatyta, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį, arba periodinį mokėjimą/jo dalį, sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovės priskaičiuotus 7,59 eurus palūkanų už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos yra pagrįstas ir tenkintinas.

11CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui prašant, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 261,51 euro sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-10-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d., 6.210 str. 1 d.).

12Tenkinant ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 eurų žyminio mokesčio ir 121 euras už ieškinio parengimą (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

13Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės J. L., a. k. ( - ) ieškovo AB BnP Finance, į. k. 302447985, naudai 200 eurų (du šimtus eurų 00 ct) negrąžintos kredito dalies, 53,92 eurus (penkiasdešimt tris eurus 92 ct) kredito mokesčio, 7,59 eurus (septynis eurus 59 ct) palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, iš viso 261,51 eurų (dviejų šimtų šešiasdešimt vieno euro 51 ct) sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 261,51 euro sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15 eurų (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ir 121 eurą (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 00 ct) už ieškinio parengimą.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai