Byla I-1265-437/2013
Dėl dalies sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rasos Ragulskytės-Markovienės, Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Rasai Astrauskienei, atsakovo atstovei Rasetai Medutienei, viešame teismo posėdyje administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. B. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl dalies sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas M. B. 2012-10-30 su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie LR VRM 2012-10-12 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) dalyje, kurioje nuspręsta nenagrinėti iš esmės pareiškėjo prieglobsčio prašymo ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo (b.l. 1-4).

3Pareiškėjas 2012-11-05 raštu skundo atsisakė (b.l. 15, 21). Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjo prašymą, prašė administracinę bylą nutraukti.

4Atsakovo atstovas neprieštaravo, kad administracinė byla būtų nutraukta. Paaiškino, kad pareiškėjas šiuo metu yra Prancūzijoje, kur yra nagrinėjamas jo prieglobsčio prašymas.

5LR administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

6Kliūčių, dėl kurių pareiškėjos prašymas galėtų būti netenkinamas, nenustatyta. Administracinės byla nutrauktina (LR ABTĮ 52 str., 101 str. 3 p.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 105, 106 str.,

Nutarė

8Administracinę bylą Nr. I-1265-437/2013 nutraukti.

9Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai