Byla e2-2151-294/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Karoliniškių būstas” ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Karoliniškių būstas“ prašo priteisti iš atsakovo 390,46 EUR skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad jis, vadovaudamasis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1920, vykdo daugiabučių namų administravimą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas už jam suteiktas namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas nesumokėjo, todėl liko skolingas 390,46 EUR.

3Ieškinio kopija su priedais, teismo pranešimas (CPK 124 str.) atsakovui įteikti tinkamai – viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas teikia namui, esančiam ( - ), bendro naudojimo patalpų priežiūros, eksploatavimo ir administravimo paslaugas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, atsakovas yra patalpų, esančių ( - ), savininkas, todėl privalėjo atsiskaityti už ieškovo suteiktas paslaugas - namo bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą, komunalines paslaugas (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d.). Laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. atsakovo skola sudaro 390,46 EUR. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas yra įvykdęs savo prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.). Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 390,46 EUR skolą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai (CK 6.38, 6.63 str.).

6CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti savo prievolę atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 390,46 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 15 EUR žyminio mokesčio, 2,55 EUR už pažymas.

8Tuo tarpu ieškovui nepriteistinos 54,45 Eur išlaidos už teisines paslaugas ruošiant ieškinį dėl žemiau nurodytų motyvų.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovė kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Byloje teismui nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovą byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas. Į bylą pateikta teisinių paslaugų sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir UAB „SKOLOS LT“, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti ieškovo atstovu teisme. Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų. Tuo tarpu aplinkybė, kad UAB „SKOLOS LT“ yra sudariusi atstovavimo sutartį su Advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ advokatėmis nesuponuoja kitokio nagrinėjamos situacijos vertinimo, kadangi iš esmės patvirtina, kad atstovavimo teisiniai santykiai advokatus siejo su asmeniu, nesančiu proceso dalyviu šioje byloje, bet ne su ieškovu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas dėl 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

10Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262, 285-286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo V. S., gim. ( - ), ieškovui UAB „Karoliniškių būstas“, į. k. 121457971, 390,46 EUR (trys šimtai devyniasdešimt eurų 46 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 390,46 EUR sumą nuo 2016-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 17,55 EUR (septyniolika eurų 55 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Kitoje dalyje (dėl 54,45 EUR teisinės pagalbos išlaidų) ieškovo ieškinį atmesti.

15Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą (jeigu byloje buvo paskirtas teismo posėdis), taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data bei žyminio mokesčio kvitas.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai