Byla B2-981-413/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Junica“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Junica“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Junica“. Nurodė, kad įmonė neatsiskaito už paslaugas, į raginimus nereaguoja, dėl ko darytina išvada, kad yra nemoki ir nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas 2012 m. spalio 19 d., 2012 m. lapkričio 15 d. (b. l. 33, 51) nutartimis buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Junica“ administracijos vadovę pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Administracijos vadovei teismo nutartis buvo įteikta, tačiau reikalaujami finansiniai įmonės dokumentai pateikti nebuvo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Junica“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Teismas, įvertinęs paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto balanso (2006 m.) duomenis nustatė, kad 2006 metų pabaigoje UAB „Junica“ turėjo turto iš viso už 28 141 Lt, mokėtinos sumos sudarė 58 375 Lt (b. l. 29). Pelno nuostolio ataskaita rodo, kad įmonė 2006 metus baigė patyrusi 32 685 Lt nuostolį (b. l. 30), įmonė kilnojamojo, nekilnojamojo turto neturi (b. l. 31-32), turtą pagrinde sudaro atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Tokie duomenys buvo 2006 metų pabaigoje, todėl atsižvelgiant į tai, kad įmonė neteikė vėlesnių finansinių ataskaitų, į teismo reikalavimą pateikti finansinius duomenis nereaguoja, su kreditoriais neatsiskaitė, tikėtina, kad jos finansinė padėtis iki šios dienos galėjo tik dar labiau pablogėti.

8Teismas 2012 m. spalio 19 d. raštais pareikalavo bankroto bylai iškelti ar atsisakyti kelti reikalingų duomenų iš Alytaus apsk. VMI, VSDFV Alytaus sk. (b. l. 39-40). Alytaus apsk. VMI pranešė, kad UAB „Junica“ turi 3 066,86 Lt mokesčių nepriemoką (b. l. 47), VSDFV Alytaus skyrius informavo, kad UAB „Junica“ biudžetui yra skolinga 12 744,49 Lt (b. l. 49).

9Atsižvelgiant į ieškovės pareiškime nurodytas aplinkybes nustatyta, kad atsakovė UAB „Junica“ ieškovei yra skolinga 3 375,57 Lt už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 3-4). Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas suteikia teisę kreditoriui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, be to yra ir Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatyti pagrindai: įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Kreditorius tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą įpareigojimą informuoti skolininką apie jam ateityje keltiną bankroto bylą (b. l. 14-16, 25).

10Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad įmonei nėra teisme iškeltų bylų dėl įsiskolinimų priteisimo.

11Nustačius, kad atsakovė UAB „Junica“ neatsiskaito su kreditoriais už suteiktas paslaugas, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 2, 3 punktai), neteikia finansinės atskaitomybės institucijoms, kurioms privalo teikti, pagal turimus paskutinius finansinius duomenis įmonės įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto, įmonė veikia nuostolingai, darytina išvada, kad UAB „Junica“ yra nemoki ir savo finansinių įsipareigojimų ji nebegali įvykdyti.

12Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „Junica“ keltina bankroto byla Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui.

13Ieškovė įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“. Ši kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis) (b. l. 46), kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl UAB „Junica“ administratoriumi skirtina UAB „Genora“.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Junica“ (įmonės kodas 300502041, registracijos adresas: Pramonės g. 23, Alytus), bankroto bylą.

16Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Junica“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Genora“ (įmonės kodas 302330708, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144, išduotas 2009 m. gegužės 25 d., adresas korespondencijai: Kosmonautų g. 17, Nemenčinė, 15173 Vilniaus r.).

17Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

18Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Junica“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su prašydama iškelti bankroto bylą UAB... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Teismas 2012 m. spalio 19 d., 2012 m. lapkričio 15 d. (b. l. 33, 51)... 7. Teismas, įvertinęs paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto balanso (2006... 8. Teismas 2012 m. spalio 19 d. raštais pareikalavo bankroto bylai iškelti ar... 9. Atsižvelgiant į ieškovės pareiškime nurodytas aplinkybes nustatyta, kad... 10. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad įmonei... 11. Nustačius, kad atsakovė UAB „Junica“ neatsiskaito su kreditoriais už... 12. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „Junica“ keltina bankroto byla... 13. Ieškovė įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“. Ši... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 15. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Junica“ (įmonės kodas 300502041,... 16. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Junica“ administratoriumi... 17. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Junica“ valdymo organai nė... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...