Byla 1-300-231/2014

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant prokurorei Neringai Malinauskaitei-Posaškovai, kaltinamajam V. M., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui M. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. M., a.k. ( - ) gim. Neringai Malinauskaitei-Posaškovai, LR pilietis, išsituokęs, gyv. Neringai Malinauskaitei-Posaškovai, deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, vidurinio išsilavinimo, neįgalus, turintis 40 procentų darbingumo, teistas: 2014-02-21 Vilniaus miesto apylinkės teismo, pagal LR BK 284 str. 1 d. , 286 str. - 38 MGL (4940 Lt) bauda,

3kaltinamas nusikalstamos veikos įvykdymu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

4Teismas, sutrumpinto proceso tvarka, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis V. M. 2013-09-08 apie 5.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, būdamas A. M. ir J. O. vestuvių šventėje, adresu ( - ), esančioje „( - )“, trenkė rankos kumščiu ne mažiau kaip vieną kartą toje pačioje vestuvių šventėje dalyvavusiam M. V. į veidą, tokiu būdu padarydamas M. V. nosies kaulų ir pertvaros lūžimą su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą.

6Kaltinamasis V. M. apklaustas teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013-09-07, jis kartu su sūnumi M. M. dalyvavo sūnėno A. M. vestuvėse. Buvo išgėręs alkoholio. 2013-09-08 ryte, norėjo įeiti į vestuvių salę, kurioje vyko šventė, tačiau jam atėjus ir pabandžius atidaryti salės duris, pastebėjo, kad šios buvo užrakintos. Raktai nuo pokylio salės buvo pas piršlį vardu M.. Paprašė M., kad šis duotų raktus nuo salės, tačiau pastarasis tai padaryti atsisakė. Tarp jų įvyko susistumdymas, po ko jis sudavė rankos kumščiu vieną kartą M. į veidą. Vėliau išėjo iš salės, nuėjo į svečių kambarį, pamatė gulintį ant grindų savo sūnų M. M., šis gulėjo koridoriuje, kuris vedė iš dušinės, pamatė dušinėje sudaužytą dušinės stiklą o jo sūnaus M. M. veidas buvo visas subraižytas, rūbai suplėšyti, kaip po muštynių. Vėliau atvažiavo greitoji pagalba, kuri apžiūrėjo jo sūnų M. ir piršlį M.. Vėliau atvažiavo policijos pareigūnai ir jį ir sūnų išvežė į policijos komisariatą. Parodė, kad gailisi, kad M. sudavė, taip pasielgė todėl, kad buvo išgėręs alkoholio. Po įvykio jis sužinojo, kad M. lūžusi nosis. Šis iš jo dėl to reikalavo pinigų. Jis M. nuvežė 800 litų ir dar parašė raštelį, kad lieka skolingas 1200 litų. 1200 Lt dar nėra atidavęs M., kadangi neturėjo lėšų sumokėti nukentėjusiajam šios sumos, sakė tai padarysiąs ateityje. Taip pat kaltinamasis pripažino valstybinės ligonių kasos ieškinį dėl 1930,71 Lt sumokėjimo, šią sumą sutiko atlyginti. Nukentėjusiojo reikalavimo dėl 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo prašė netenkinti, teigė, kad nukentėjusiajam sutinka atlyginti tik žadėto 2000 Lt likusią dalį - 1200 Lt. Teismo posėdžio metu nukentėjusiojo atsiprašė.

7Be kaltinamojo teisiamojo posėdžio metu išsakyto prisipažinimo, jo kaltė įrodyta sekančiais įrodymais.

8Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis M. V. parodė, kad 2013-09-07-2013-09-08 ( - ), kaimo turizmo sodyboje, pavadinimu „( - )“ dalyvavo A. M. ir J. O. vestuvėse, kuriose jis buvo piršliu. 2013-09-08 ryte, apie 05.00 val., kai pagrindinė dalis svečių buvo išsiskirsčiusi jam buvo duotas raktas nuo pagrindinės salės durų. Būnant pastate, kur yra miegamieji kambariai ir ruošiantis miegoti, V. M. pradėjo iš jo reikalauti rakto nuo salės. Jam atsisakius duoti raktą, kaltinamasis jam smogė kumščiu į veidą. Po gautų smūgių jis pajuto stiprų skausmą veido srityje, iš nosies ėmė bėgti kraujas, pajuto, kad užtino abi akys ir sunkiai galėjo kvėpuoti per nosį. Jis būdamas dušinėje paskambino į greitąją pagalbą ir policiją. Jo pokalbį su policija išgirdo V. M. sūnus M. M.. Šis užėjo į patalpą, kurioje jis prausėsi, vadino jį visokiais necenzūriniais žodžiais, stumdė jį. Kai šis jį pastūmė, jis norėdamas nenukristi ir išlaikyti pusiausvyrą, griebė M. už drabužių ir jie abu kartu užgriuvo ant stiklinės dušo kabinos, kuri sudužo. M. M. atsistojo ir išbėgo iš jo kambaryje esančio vonios kambario, bet netrukus grįžo su savo tėvu V. M.. Jis spėjo užsirakinti dušo kabinoje, bet girdėjo, kaip už durų V. M. jam reiškė pretenzijas, kad jis skriaudė šio sūnų. Garsiai šaukė, kėlė triukšmą, bet jo daugiau nelietė. Vėliau atvyko greitoji pagalba, kuri jį nuvežė į Vilniaus greitosios pagalbos ligoninę, kur jis buvo apžiūrėtas, buvo darytos rentgenogramos ir buvo nustatyta, jog jam nuo V. M. suduotų smūgių buvo lūžusi nosis, tada jis buvo nusiųstas į Žalgirio klinikas, kad jam būtų apžiūrėtas žandikaulis. Taip pat jam buvo sužalotas kairysis žandikaulis. Pradžioje dėl šio įvykio jis pareiškimo nerašė, kadangi jam V. M. skambino ir jie su šiuo bandė tartis, dėl žalos atlyginimo. Jie vieną kartą buvo susitikę, V. M. jam davė 800 litų ir pažadėjo duoti dar 1200 litų, už tai, kad padarė jam sužalojimus. V. M. dingo, nebekėlė telefono ragelio. V. M. duotus 800 litų, galima sakyti jis išleido vaistams ir kelionėms pas gydytojus. Tai reiškia, kad V. M. jam turtinę žalą atlygino, duodamas 800 litų. Dėl sulaužytos nosies, jis gulėjo Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje nuo 2013-09-19 iki 2013-09-24, jam buvo atlikta nosies ir nosies pertvaros operacija. Jam yra nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. (b.l. 51).

9Teismo posėdžio metu nukentėjusysis papildomai nurodė, kad jam buvo padaryta 10000 Lt neturtinė žala, kuri pasireiškė po neteisėtų V. M. veiksmų patirtais nepatogumais, fiziniu skausmu. Dėl jam suduoto smūgio, nukentėjusysis teigė gulėjęs ligoninėje, jam buvo daryta nosies operacija. Taip pat teigė patyręs neturtinę žalą, kadangi jaudinosi dėl jaunavedžiams sugadinto vestuvių pokylio.

10Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta V. V. parodė, kad 2013-09-07 - 2013-09-08 šventė A. M. ir E. O. vestuves, ( - ), esančioje „( - )“. 2013-09-08 apie 1.00 val., A. M. eidamas miegoti, paliko raktus nuo puotos salės jos vyrui M. V. ir šio paprašė, kad kai visi svečiai išsiskirstys miegoti, užrakintų salę ir įjungtų kondicionierių, jog nesugestų maistas. Iš salės išėjo apie 4.00 val., paskutiniai, su jais ėjo jos vyras M. V., S. Ž., M. M. ir V. M.. Prieš tai jos vyras M. V. užrakino salę ir jie ėjo miegoti į kambarius. Užėjus į kambarį V. M. iš jos vyro M. V. ėmė reikalauti, kad šis duotų raktus nuo puotos salės, nes nori dar išgerti. Jam raktų nedavus, V. M. vieną kartą kumščiu stipriai trenkė jos vyrui M. V. į veidą, po smūgio ėmė stipriai kraujuoti iš vyro nosies. Tada šis numetė raktus V. M., kuris paėmė raktus nuo pokylių sakės ir išėjo, o jos vyras ėjo į dušo patalpą praustis veido. Ji ėjo paskui V. M. į salę, norėdama atimti iš šio raktus. Tada dušo kabinoje išgirdo riksmą savo vyro ir dar kažkieno ir grįžo atgal į dušo patalpą, kur buvo jos vyras ir iš dušo kambario tuo metu išbėgo M. M.. Šis nubėgęs pakvietė tėvą V. M.. Jos vyras užsirakino dušinėje, o ji stovėjo prie durų ir neleido abiem M. įsiveržti į dušo patalpą. Netrukus atvažiavo greitoji pagalba ir policijos pareigūnai. Jos vyrui M. V. ligoninėje buvo nustatytas nosies lūžimas. Dėl to, po kurio laiko šiam buvo operuota nosis. (b.l. 66).

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. M. parodė, kad 2013-09-07- 2013-09-08 ( - ), „( - )“ jis šventė savo ir J. O. vestuves. Piršliu jo vestuvėse buvo M. V.. Svečiuose dalyvavo ir jo dėdė V. M. ir šio sūnus M. M.. Kadangi jis su žmona anksčiau išėjo miegoti, raktus nuo pagrindinės salės paliko M. V.. Nubudus jam ryte, 2013-09-08 apie 9.00 val., jau buvo atvykę policijos pareigūnai. Sužinojo, jog jam miegant, įvyko muštynės. Kiek žino, jo dėdė V. M. sudavė smūgį į veidą M. V., kuris išvažiavo į ligoninę. Pats jis nieko nematė, kadangi miegojo. Vėliau po vestuvių jis su žmona išvyko į Turkiją. Jam grįžus, M. V. prašė, kad jis paskambintų savo dėdei V. M. ir pasakytų, kad šiam yra sulaužyta nosis ir, kad M. V. už patirtą skausmą ir operaciją, norėtų, jog būtų sumokėti 3000 litų. Jis paskambino V. M. ir apie tai pranešė. Žino, kad šis M. V. perdavė 800 litų, nes tuo metu buvo kartu su M. V.. Kiek jis yra V. M. skambinęs po to, šis jam niekada daugiau nekėlė ragelio ir šio daugiau nematė. (b.l. 67).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta J. M. parodė, kad 2013-09-07 - 2013-09-08 ( - ) „( - )“ ji šventė savo ir A. M. vestuves. Svečiuose dalyvavo ir A. M. dėdė V. M. ir šio sūnus M. M.. 2013-09-08 apie 1.00 val., ji nuėjo miegoti, ryte, apie 5.00 val., ją pažadino S. Ž., kuri pasakė, jog V. M. sumušė jos dėdę M. V.. Ji nuėjo į kambarį, kuriame turėjo miegoti jos dėdė M. V.. Matė vonios kambaryje, kad yra sudaužyta dušo kabina, o M. V. šaltu vandeniu plovėsi sau veidą. Tada ji ėmė šaukti ir išvarinėti M. M. ir šio tėvą V. M., o M. M. jai sakė, kad šie čia niekuo nekalti, o kaltas M. V.. Matėsi, kad abu buvo agresyviai nusiteikę, ji šiuos stengėsi gražiuoju išstumti iš vonios kambario, kad M. V. galėtų užsirakinti vonios kambaryje. Šis taip ir padarė, o ji kartu su V. V., S. Ž. ir I. M., saugojo vonios duris, kad M. M. ir V. M. neįsiveržtų į vonios kambarį ir nesumuštų daugiau dėdės M. V.. M. M. kelis kartus bandė patekti pro jas į vonios kambarį. Atvažiavus policijos pareigūnams, V. M. ir M. M. priešinosi, todėl buvo išvežti į policijos komisariatą, o M. V. greitoji pagalba išvežė į Lazdynų ligoninę. Kiek žino, M. V. po V. M. suduoto smūgio buvo lūžusi nosis. (b.l. 68).

13Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta S. Ž. parodė, kad 2013 metais rugsėjo 7-8 dienomis, ji dalyvavo J. O. ir A. M. vestuvėse. Jos vyko ( - ), esančioje „( - )“. Ji matė, kad M. V. užrakino salę ir jie ėjo į kambarius miegoti. Netrukus V. M. rusiškai garsiai sušaukė, pas ką raktai nuo puotos salės. M. V. pasakė, kad šis nurimtų, kad porą valandų visi pamiegos ir vėl eis į salę toliau švęsti vestuvių. Ji pamatė, kaip vyriškis vardu V. M. staigiai rankos kumščiu vieną kartą sudavė M. V. į veidą, matyt pataikė į nosį, kadangi labai greitai ištryško kraujas. M. V. buvo susiėmęs už nosies. Jei gerai prisimena, V. V. jai liepė bėgti kviesti jaunikio, kuris buvo to vyriškio giminaitis. Ji nubėgo į jaunųjų kambarį, J. O. jai pasakė, kad jaunikis miega, o ši kartu bėgo su ja atgal, kur buvo M. V. ir kiti. Joms atbėgus, vonios kambaryje matė sudužusią dušo kabiną, jai teko laikyti M. M., kuris labai garsiai šaukė ir stumdėsi, kaip pamišęs, visur aplinkui buvo daug stiklų nuo dušo kabinos. Atvažiavusi greitoji pagalba išvežė M. V. į ligoninę. Atvykęs policijos ekipažas išsivežė V. M. ir M. M.. Vėliau girdėjo, kad nuo V. M. suduoto smūgio M. V. buvo lūžusi nosis, kurią operavo. (b.l. 69).

14Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. M. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7-8 dienomis dalyvavo savo pusbrolio A. M. vestuvėse, kurios vyko ( - ), esančioje „( - )“. Jis buvo atvažiavęs kartu su savo tėvu V. M.. Visi svečiai buvo gerokai išgėrę alkoholio, jis taip pat. Paryčiais, tikslios valandos neprisimena, kažkas jam pasakė, kad lygtai lauke jo tėvas su piršliu susipyko ar susimušė. Jis tuomet atsitiktinai ėjo į tualetą, kuris yra kitame pastate nuo salės, kur vyko šventė, ten taip pat yra miegamieji kambariai. Jam užėjus į tualeto patalpą, jis pamatė, kad pasilenkęs į kriauklę, savo veidą ir rankas plauna piršlys. Ant šio kūno jis nematė kraujo. Jis piršlio paklausė, kas nutiko. Piršlys atsakė, kad ne jo reikalas kas nutiko, kalbėdamas vartojo daug keiksmažodžių. Jis atsakė, kad tai ir jo reikalas, tuomet piršlys griebė jam už rankų, tokiu būdu jam suplėšydamas švarką ir jį pastūmė. Jis griūdamas sudaužė dušo kabiną. Piršlys nukrito ant jo. Nuo sudužusių stiklų jam buvo subraižyta nugara ir veidas. Jis piršlio nemušė. Atsimena, kai atvažiavo greitoji ir policija, kuri jį ir jo tėvą nuvežė į policijos komisariatą. (b.l. 70)

15Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik su ta sąlyga, jeigu teisminio bylos nagrinėjimo eigoje kaltinamųjų kaltumas nusikaltimo padarymu yra įrodytas (LR BPK 303 str. 2 d.). Įrodymai baudžiamojoje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymo nustatyta tvarka konstatuoja pavojingos visuomenei veikos buvimą, šią veiką padariusių asmenų kaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti.

16Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad byloje surinkti ir ištirti įrodymai visiškai patvirtina, kad kaltinamasis V. M. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o būtent: būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, trenkė kumščiu M. V. į veidą, tokiu būdu padarydamas M. V. nosies kaulų ir pertvaros lūžimą su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose.

17Kaltinamojo V. M. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., kadangi jis sužalojo kitą žmogų padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

18Kaltinamojo V. M. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Kaltinamojo V. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką.

19Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo V. M. asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

20Kaltinamajam V. M. inkriminuojama nusikalstama veika, numatyta BK 138 str. 1 d., priskiriama prie nesunkių nusikaltimų (Lietuvos Respublikos BK 11 str. 3 d.). V. M. nusikalstamą veiką padarė veikdamas tyčia. V. M. yra teistas, administracine tvarka baustas (b.l. 39-44), VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė. (b.l. 80) Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad bausmės paskirtis, numatyta BK 41 str. bus įgyvendinta kaltinamajam V. M. paskyrus bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, t.y. laisvės apribojimą 12 mėn., laisvės apribojimo metu, įpareigojant kaltinamąjį būti namuose nuo 23 val. iki 06.00 val. Kadangi byla nagrinėjama sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, teismas, vadovaudamasis LR BK 641 str. paskirtą bausmę, sumažina vienu trečdaliu.

21Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 3 d. numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos BPK 109 str. taip pat numato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas M. V. pareiškė 10000 Lt civilinį ieškinį nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti (b.l. 54-55). M. V. nurodė, kad dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų patyrė fizinį skausmą, nepatogumus, apie mėnesį laiko buvo nedarbingas, buvo priverstas gydytis, važinėti pas gydytojus, be to smurtas prieš jį buvo panaudotas – šventėje, vestuvėse, kuriose buvo piršliu, tokiu būdu nukentėjo jo reputacija. Nurodė, kad nors V. M. ir yra jam sumokėjęs 800 Lt, tačiau jo vertinimu, šia suma buvo padengtos tik patirta turtinė žala – kelionės išlaidos pas gydytojus, vaistai mokamiems tyrimams kompensuoti, negautą dėl gydymosi atlyginimo dalį.

22LR CK 6.250 str. 1 d. numato, kad neturtinė žala yra fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Spręsdamas civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo pagrįstumo klausimą teismas atsižvelgia į byloje esančius duomenis bei tai, kad nukentėjusiajam M. V. padaryti sužalojimai (nosies kaulų bei pertvaros lūžis) laikytinas nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį teismas taip pat atsižvelgia ir į kaltinamojo turtinę padėtį – kaltinamasis V. M., niekur nedirba, jam nustatytas 40 procentų darbingumas. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis sąžiningumo bei protingumo principais teismas M. V. civilinį ieškinį tenkina iš dalies, priteisiant iš kaltinamojo V. M. 2000 Lt (du tūkstančius litų) M. V. patirtai neturtinei žalai atlyginti. Teismas daro išvadą, jog būtent ši suma būtų adekvati ir protinga atsižvelgiant į padarytų nukentėjusiajam sužalojimų laipsnį, jo laikino nedarbingumo laikotarpį, moralinius išgyvenimus dėl nusikaltimo įvykdymo, o prašoma priteisti 10000 Lt suma iš kaltinamojo V. M. yra nepagristai didelė, todėl likusioje dalyje civilinis ieškinys atmestinas

23Valstybinė ligonių kasa šioje byloje pareiškė 1930,71 Lt dydžio civilinį ieškinį išlaidoms už nukentėjusiojo gydymą padengti (b.l. 59-60). Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos atstovas į teisiamąjį posėdį neatvyko, byloje gautas prašymas bylą nagrinėti civilinio ieškovo atstovui nedalyvaujant. Iš teismui pateikto 2014-02-04 gydymo paslaugų išrašo matyti, kad gydant M. V. susidarė 1930,71 Lt išlaidų, kurios Valstybinės ligonių kasos buvo apmokėtos iš PSDF lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad V. M. sužalojo M. V. bei įvertinus byloje esančius duomenis, teismas konstatuoja, kad Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai (LR CK 6.283 str. 1 d., 6.280 str.).

24Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 109 str., 273 str., 297-298 str., 301 str., 303 str., 305 str., 307 str. ir 308 str.,

Nutarė

25V. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. 1 d. ir nubausti jį 12 (dvylikos) mėnesių laisvės apribojimu įpareigojant jį būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

26Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę V. M. nustatyti laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams įpareigojant jį būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

27Vadovaujantis LR BK 64 str. 1, 2 d., 65 str. 2 d. paskirtą bausmę subendrinti su 2014-02-21 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo paskirta 38 MGL (4940 Lt) bauda, bausmes subendrinant bausmių sudėjimo būdu prie griežtesnės bausmės pridėti švelnesnę bausmę ir galutinę subendrintą bausmę V. M. paskirti laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams įpareigojant jį būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val. ir 38 MGL (4940 Lt - 1430 EUR) baudą.

28Priteisti iš V. M. Valstybinei ligonių kasai 1930,71 Lt (559,17 EUR) žalos atlyginimo už nukentėjusiojo M. V. gydymą.

29Priteisti iš V. M. M. V. 2000 Lt (579,24 EUR) nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti.

30Kitoje dalyje M. V. civilinį ieškinį atmesti.

31Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. V. M., a.k. ( - ) gim. Neringai Malinauskaitei-Posaškovai, LR pilietis,... 3. kaltinamas nusikalstamos veikos įvykdymu pagal Lietuvos Respublikos BK 138... 4. Teismas, sutrumpinto proceso tvarka, išnagrinėjęs bylą,... 5. Kaltinamasis V. M. 2013-09-08 apie 5.00 val., būdamas apsvaigęs nuo... 6. Kaltinamasis V. M. apklaustas teisiamojo posėdžio metu dėl jam... 7. Be kaltinamojo teisiamojo posėdžio metu išsakyto prisipažinimo, jo kaltė... 8. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis M. V. parodė, kad... 9. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis papildomai nurodė, kad jam buvo... 10. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta V. V. parodė, kad 2013-09-07 -... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. M. parodė, kad 2013-09-07-... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta J. M. parodė, kad 2013-09-07 -... 13. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta S. Ž. parodė, kad 2013 metais... 14. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. M. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7-8... 15. Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik su ta sąlyga, jeigu teisminio bylos... 16. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad byloje... 17. Kaltinamojo V. M. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal... 18. Kaltinamojo V. M. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 19. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 20. Kaltinamajam V. M. inkriminuojama nusikalstama veika, numatyta BK 138 str. 1... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 3 d. numato, kad žalą, padarytą asmeniui,... 22. LR CK 6.250 str. 1 d. numato, kad neturtinė žala yra fizinis skausmas,... 23. Valstybinė ligonių kasa šioje byloje pareiškė 1930,71 Lt dydžio civilinį... 24. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 109 str., 273 str., 297-298... 25. V. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. 1 d. ir nubausti jį 12 (dvylikos)... 26. Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 27. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1, 2 d., 65 str. 2 d. paskirtą bausmę subendrinti... 28. Priteisti iš V. M. Valstybinei ligonių kasai 1930,71 Lt (559,17 EUR) žalos... 29. Priteisti iš V. M. M. V. 2000 Lt (579,24 EUR) nusikaltimu padarytai neturtinei... 30. Kitoje dalyje M. V. civilinį ieškinį atmesti.... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...