Byla 2-1689/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mister Show“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria išspręstas bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimas, civilinėje byloje Nr. B2-1113-479/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mister Show“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „Mister Show“ bankroto bylą. Ieškovas nurodė, jog 2012 m. birželio 5 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pirminis atsakovo kreditorius UAB „Mineraliniai vandenys“ perleido UAB „Noble Group“ 14 334,16 Lt dydžio reikalavimą į atsakovą, kuris susidarė jam laiku neapmokant už suteiktas prekes.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Mister Show“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

7Įvertinęs VĮ Registrų centras duomenis, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas yra nemokus. Teismas taip pat pažymėjo, jog atsakovui jo registruotos buveinės adresu dokumentų įteikti nepavyko, atsiliepimo ir duomenų apie įmonės finansinę būklę atsakovas nepateikė, todėl priimant sprendimą buvo vadovaujamasi byloje esančia medžiaga.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB „Mister Show“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Klaipėdos apygardos teismas neįvertino to, jog atsakovo skola pirminiam kreditoriui UAB „Mineraliniai vandenys“ sudarė 86 546,93 Lt, tačiau atsakovas padengė didžiąją dalį skolos ir deda visas pastangas likusiai 14 334,16 Lt skolai padengti.

112. Atsakovui nebuvo tinkamai pranešta apie bankroto bylos nagrinėjimą, taip atimant iš jo galimybes pasisakyti dėl bylos ir pateikti teismui įmonės finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus.

12Atsiliepimu į atsakovo UAB „Mister Show“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Noble Group“ prašo skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį, skirti atsakovo vadovui baudą ir apriboti teisę eiti juridinio asmens vadovo pareigas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

131. Ieškovo manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai atnaujino atsakovui terminą atskirajam skundui paduoti, todėl atskirasis skundas turi būti atmestas kaip paduotas praleidus atskirojo skundo pateikimo terminus.

142. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių jo skunde nurodytus teiginius pagrindžiančių įrodymų.

153. Atsakovas nėra informavęs nei teismo, nei kreditorių apie įmonės buveinės vietos adreso pasikeitimą, todėl prašydamas panaikinti skundžiamą nutartį negali remtis tuo, jog teismas jo tinkamai neinformavo apie bylos nagrinėjimą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantas iš esmės grindžia tuo, jog teismas tinkamai neinformavo atsakovo apie bylos nagrinėjimą teisme, nesudarė galimybės jam pasisakyti sprendžiamu klausimu ir pateikti bylos nagrinėjimui reikšmingus duomenis. Vadovaujantis CPK 123 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Iš bylos duomenų matyti, jog teismo procesiniai dokumentai atsakovui UAB „Mister Show“ buvo siunčiami jo registruotos buveinės adresu - Vaidaugų g. 11-9, Klaipėda (b. l. 40, 55), tačiau grįžo neįteikti su pašto darbuotojų pranešimu, jog nurodytu adresu procesinių dokumentų įteikti nepavyko (b. l. 58). Bylos duomenimis, kitas galimas atsakovo buveinės ar korespondencijos adresas nebuvo nurodytas, todėl teismas siųsdamas pranešimą apie bylos nagrinėjimą pagrįstai rėmėsi Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės vietos adresu (b. l. 55). Be to, įmonės buveinės adresas – Vaidaugų g. 11-9, Klaipėda, kuriuo buvo siunčiami teismo procesiniai dokumentai, yra nurodytas ir atsakovo su pirminiu kreditoriumi pasirašytoje Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartyje (b. l. 28-31), šiuo adresu yra deklaruota ir atsakovo vadovo gyvenamoji vieta (b. l. 55). Atkreiptinas dėmesys, jog ir atsakovo su pirminiu kreditoriumi sudaryta sutartis numatė, jog išsiuntus procesinius dokumentus sutartyje nurodytu adresu – jie laikomi įteiktais tinkamai (sutarties 13 p., b. l. 30). Atskirajame skunde atsakovo vadovas teigia, jog jis nebegyvena adresu Vaidaugų g. 11-9, Klaipėda, jo faktinė buvimo vieta yra Olandų g. 5, Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju svarbus ne įmonės vadovo, bet įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, buveinės adresas. Tuo atveju jei UAB „Mister Show“ buveinės adresas pasikeitė, juridinis asmuo apie tai privalėjo informuoti juridinių asmenų registrą (CK 2.49 str. 4 d.). To nepadarius, bei teismui išsiuntus atsakovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu adresu, kuris sutampa su asmens deklaruotos buveinės vietos adresu bei papildomai įteikus procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu (b. l. 37), laikytina, jog teismas tinkamai įteikė atsakovui procesinius dokumentus. Pagal CPK 123staripsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsakovas yra juridinis asmuo, verslo subjektas, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, neinformavus kreditoriaus ir Juridinių asmenų registro apie korespondencijos adreso pasikeitimą, jis turi prisiimti visas iš to išplaukiančias pasekmes. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantas teigdamas, jog nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą, kadangi teismas procesinius dokumentus išsiuntė adresu, kuris jau nebėra korespondencijos gavimo vieta, nepaaiškino, kaip gavo minėtu adresu išsiųstą skundžiamą nutartį.

19Apeliacinis teismas taip pat nemano, jog atsakovui yra apribota galimybė pasisakyti sprendžiamu klausimu. Apeliacinės instancijos teisme bylos nagrinėjimo dalyką sudaro tiek teisės, tiek ir fakto klausimai (CPK 320 str. 1 d.), todėl šalis, manydama, kad buvo pažeista jos teisė būti išklausytai, turi teisę atskirajame skunde nurodyti atsikirtimus ir argumentus, kuriuos būtų išsakiusi pirmosios instancijos teismui. Nagrinėjamu atveju atsakovas atskirajame skunde nurodo, jog teismo išvados dėl įmonės nemokumo yra klaidingos, tačiau nepateikia jokių duomenų ir įrodymų patvirtinančių šias aplinkybes ir leidžiančių spręsti apie atsakovo įmonės galimybę vykdyti veiklą. Atsakovas taip pat nurodo, jog teismas neatsižvelgė į tai, jog skola ieškovui yra dengiama ir dedamos visos pastangos siekiant atsiskaityti, tačiau įrodymų ir duomenų, kaip tai siekiama padaryti ir kad įmonė turi galimybes atsiskaityti su ieškovu– nepateikta. Teismas pažymi, jog ir iškėlus atsakovui bankroto bylą, jis turi galimybę atsiskaityti su ieškovu ar sudaryti taikos sutartį ir taikiai baigti iškilusį klausimą (ĮBĮ 28 -29 str.). Esant išdėstytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia atsakovo teisės būti išklausytam, pažeidimo, dėl ko atmeta šį atskirojo skundo argumentą kaip nepagrįstą. Kitų argumentų ar prieštaravimų dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties ar išvadų atsakovas nepateikė.

20Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su bylos medžiaga (2011 m. įmonės balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita) taip pat pritaria pirmosios instancijos teismui, jog įmonės finansinė padėtis yra prasta: įmonės skolos viršija į balansą įrašyto turto vertę, duomenų apie įmonės vykdomą veiklą ir iš jos gaunamas lėšas, kurios galėtų būti skiriamos atsiskaitymams su kreditoriais nepateikta. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovo įmonė turi nepadengtų įsiskolinimų ne tik ieškovui, bet ir kitoms įmonėms. Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto bylos iškėlimą reglamentuojančias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes dėl atsakovo nemokumo, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teismas taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

21Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atnaujintas terminas atskirajam skundui pateikti yra nemotyvuota ir nepagrįsta. Pirma teismas pažymi, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas yra nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, o ne teismo procesinio sprendimo, kuriuo atsakovui atnaujintas terminas atskirajam skundui pateikti, teisėtumo įvertinimas. Antra, teismas atnaujindamas praleistą terminą priima rezoliuciją, dėl ko ji ir neturi būti motyvuota, ir dėl jos atskirasis skundas negalimas (CPK 78 str.), todėl ieškovo atsiliepime išdėstyti argumentai ir prašymai, susiję su termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimu, nenagrinėtini apeliacinės instancijos teisme.

22Ieškovas taip pat prašė skirti atsakovo vadovui baudą ir apriboti teisę eiti juridinio asmens vadovo pareigas už trukdymą bankroto procesui. Ieškovo manymu, atsakovo vadovas pažeidė ĮBĮ nuostatas, įpareigojančias įmonės vadovą per teismo nustatytą terminą pateikti duomenis apie įmonės finansinę padėtį bei vilkina bankroto procesą (ĮBĮ 9 str. 1 d., 10 str. 13 ir 14 d.). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo, kadangi tyčinių atsakovo įmonės vadovo veiksmų, kuriais būtų siekiama vilkinti bankroto procesą, neįžvelgiama, t. y. nėra duomenų apie tai, kad teismas kelis kartus būtų reikalavęs vadovo pateikti duomenis, o jis tyčia juos delstų pateikti. Todėl, nepateikus faktų ir įrodymų, pagrindžiančių ieškovo prašymo pagrįstumą, bei atsižvelgiant į tai, kad asmens teisė skųsti teismo priimtą procesinį sprendimą, su kuriuo jis nesutinka, yra numatyta ir garantuojama įstatymo, ieškovo prašymas dėl baudos atsakovo įmonės vadovui skyrimo ir teisės eiti vadovo pareigas atėmimo netenkinamas.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Atmesti atskirąjį skundą.

25Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi iškėlė... 7. Įvertinęs VĮ Registrų centras duomenis, pirmosios instancijos teismas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „Mister Show“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 10. 1. Klaipėdos apygardos teismas neįvertino to, jog atsakovo skola pirminiam... 11. 2. Atsakovui nebuvo tinkamai pranešta apie bankroto bylos nagrinėjimą, taip... 12. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Mister Show“ atskirąjį skundą ieškovas UAB... 13. 1. Ieškovo manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai... 14. 2. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių jo skunde nurodytus... 15. 3. Atsakovas nėra informavęs nei teismo, nei kreditorių apie įmonės... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantas iš esmės grindžia tuo, jog... 19. Apeliacinis teismas taip pat nemano, jog atsakovui yra apribota galimybė... 20. Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su bylos medžiaga (2011 m.... 21. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo, jog pirmosios... 22. Ieškovas taip pat prašė skirti atsakovo vadovui baudą ir apriboti teisę... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Atmesti atskirąjį skundą.... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį palikti...