Byla 2-532-839/2011
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokurorei Aušrai Gylytei, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. M., išvadą teikiančios institucijos – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Broniui Varnui, nedalyvaujant atsakovei A. A., uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros ieškinį atsakovei A. A., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. M., išvadą teikiančiai institucijai – Utenos r. savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl vaiko atskyrimo nuo motinos,

Nustatė

2ieškovas prašo atskirti S. A., gim. ( - ), nuo motinos A. A., nustatyti S. A. globą, jos globėja ir turto administratore skirti J. M., nustatyti vaiko gyvenamąją vietą kartu su globėja.

3Nurodė, kad 2009-12-14 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovei A. A. taikomos priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, todėl ji negali rūpintis savo dukra.

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų J. M. su ieškiniu sutinka (40 b.l.).

6Išvadą teikiančios institucijos – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad atsakovė dėl objektyvių priežasčių negali rūpintis dukra, o nuolatiniu globėju siūlo skirti J. M..

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovei įsiteisėjusia 2009-12-14 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, nes A. A. yra nepakaltinamas asmuo (43 b.l.). Priverstinio gydymo metu 2010-09-21 atsakovei gimė duktė S. A. (6, 7, 8, 10 b.l.).

9Iš atsakovės 2010-06-26 prašymo (9 b.l.), Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2010-07-27 rašto (6 b.l.), R. A. 2010-10-20 pareiškimo (15 b.l.) matyti, kad artimų giminaičių, pageidaujančių pasirūpinti vaiku, nėra, sąlygų prižiūrėti vaiką Rokiškio psichiatrijos ligoninėje nėra. Vaiko tėvas nežinomas (10 b.l.), todėl 2010-10-01 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AĮ-649 S. A. nustatyta laikinoji globa Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre kaip likusiam be tėvų globos vaikui (11-14 b.l.). 2010-10-22 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AĮ-695 S. A. laikinąja globėja paskirta J. M. (27 b.l.), kuri iki šiol globoja vaiką.

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.179 str. 1 d., tais atvejais, kai tėvai (tėvas ir motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir panašiai) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ir motinos). Jei nepalankios aplinkybės susiklosto vienam iš tėvų, o kitas gali gyventi kartu su vaiku ir auklėti jį, vaikas atskiriamas tik nuo to iš tėvų.

11Aplinkybes, kad negali pasirūpinti vaiku, pripažino ir pati atsakovė (CPK 187 str.), kuri prašo pasirūpinti gimusiu vaiku (9 b.l.). S. A. dėl jos amžiaus yra būtinas nuolatinis dėmesys ir priežiūra, kurio atsakovė šiuo metu jai teikti negali, todėl įvertinant bylos aplinkybes ir remiantis LR CK 3.179 str., 3.183 str. ji atskirtina nuo motinos, nes dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (priverstinio gydymo) A. A. negali vykdyti savo pareigų dukros atžvilgiu.

12Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus 2011-03-14 išvada Nr.V11-40-(13.18) J. M. pripažinta tinkama būti vaiko globėja, ji yra sveika ir vaiką globoti gali (22, 44, 45 b.l.), neteista ir administracine tvarka nebausta (62-66 b.l.), turi gyvenamąjį būstą su tinkamomis sąlygomis vaikui globoti (28 b.l.), gauna pastovias pajamas (21, 29 b.l.). J. M. sutuoktinis sutinka nuolatinai vaiką globoti (67 b.l.), todėl S. A. globa šeimoje yra ne tik galima, bet ir pripažintina labiau atitinkanti vaiko interesus, nes tuo bus labiau užtikrinta vaiko teisė, numatyta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi ir visa tai gauti augant ir jį auklėjant šeimoje, kurios aplinkoje, jausdamas meilę ir supratimą, vaikas gali visapusiškai subręsti, nes globa šeimoje yra mažiau nuo biologinės tėvystės nutolusi be tėvų globos likusio vaiko globos forma nei institucinė globa. Remiantis išdėstytais motyvais S. A. globėja skirtina J. M., su kuria nustatytina ir vaiko gyvenamoji vieta.

13Byloje esančiais duomenimis S. A. jokio turto neturi, tačiau pagal LR CK 3.275 str. nuostatas globojamam vaikui skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas – šiuo atveju globėja J. M., todėl ji skirtina S. A. turto administratore (LR CPK 3.245 str.).

14Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti.

16Atskirti S. A., asmens kodas ( - ) nuo motinos A. A., asmens kodas ( - )

17Nustatyti S. A., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą, jos globėja ir turto administratore skirti J. M., asmens kodas ( - ) kartu su ja nustatyti S. A. nuolatinę gyvenamąją vietą.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai