Byla e2-1947-424/2017
Dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

2sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

3dalyvaujant ieškovo atstovui V. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės ieškinį atsakovams M. Č., J. Č., E. Č., M. Č., L. K., I. K., M. K., tretieji asmenys UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, valstybės institucija, teikianti išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, ir

Nustatė

5ieškovas prašo nutraukti 2011-12-22 savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį Nr. Na-6, sudarytą su atsakovu M. Č., iškeldinti atsakovus M. Č., J. Č., E. Č., M. Č. iš buto, esančio ( - ) su visu asmeniniu turtu nesuteikiant kitos gyvenamosios; priteisti solidariai iš atsakovų M. Č. ir J. Č. 353,32 Eur nuomos mokestį bei 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iškeldinti atsakoves L. K., I. K., M. K. iš buto, esančio ( - ) su visu asmeniniu turtu nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

6Nurodė, kad su atsakovu M. Č. 2011-12-22 ieškovas sudarė Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį Nr.Na-6, pagal kurią ieškovas atsakovo M. Č. šeimai suteikė 45,61 kv.m. bendro ploto 2 kambarių gyvenamąją patalpą, esančią ( - ), o atsakovas įsipareigojo sudaryti sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir laiku mokėti komunalinius mokesčius. Socialinio būsto nuomininkas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir pajamas ir pareikti deklaraciją savivaldybei. Atsakovė J. Č. savivaldybei pateikė netikslią 2015 metų turto ir pajamų turto ir pajamų deklaraciją nenurodydama M. Č. turimo žemės sklypo ir šios deklaracijos nepatikslino. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 str. 5 d. 4 d. nustato, kad socialinio būsto sutartis nutraukiam, kai asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams netams nepateikia Gyventojų pajamų ir turto deklaracijos. Savivaldybės Butų ir bendrabučių skirstymo komisijai patikrinus Č. šeimai išnuomotą socialinį būstą, buvo nustatyta, kad nuomininko šeima jame negyvena. Bute gyvena kiti asmenys J. Č. motina L. K., sesuo I. K. ir I. K. nepilnametį dukra M. K.. Buvo išsiaiškinta, kad Č. šeima jau 4 metus gyvena Ispanijoje, ten dirba, vaikai lanko ugdymo įstaigas. Bute neteisėtai apsigyveno L. K. ir I. K. su nepilnamete dukra. Jos nėra sudariusios buto nuomos sutarties ir nors ne kartą žadėjo išsikelti iš savavališkai užimto buto, neišsikelia. Savivaldybė I. K. yra suteikusi kitą gyvenamąją patalpą – butą esantį ( - ) - iš dėl šio buto nuomos šalys 2017-03-10 sudarė buto nuomos sutartį Nr. El.-50, tačiau atsakovės K. iš ginčo buto neišsikelia.

7Atsakovai M. Č. ir J. Č. nuo 2016 m. vasario mėnesio nemoka nuomos mokesčio ir nuomos mokesčio įsiskolinimo, susidariusio nuo 2012-11-22, bei nemoka mokesčių už komunalines paslaugas. Nuomos mokesčio skola 2017-04-01 yra 353,32 Eur. Skola už komunalines paslaugas – 1238,98 Eur.

8Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu.

9Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

10Tarp ieškovo ir atsakovo M. Č. 2011-12-22 buvo sudaryta Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto (bendrabučio) nuomos sutartis Nr.Na-6. Šia sutartimi ieškovas nuomininkui ir jo šeimos nariams suteikė 45,61 kv.m. bendro ploto 2 kambarių gyvenamąją patalpą, esančią ( - ). Sutarties 2.2 punktu nuomininkas įsipareigojo mokėti savivaldybės nustatytą nuomos mokestį. Sutarties 2.3 punktu nuomininkas įsipareigojo sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais ir laiku atsiskaityti už šias paslaugas. Sutarties 2.6 punktu nuomininkas įsipareigojo keliantis į kitas patalpas patuštinti ir per savaitę perduoti nuomotojui tvarkingą gyvenamąją patalpą ir jos įrenginius. Sutarties 13 punktu nuomininkas įsipareigojo kartą per 3 metus teikti savivaldybei duomenis apie savo turtą ir pajamas. Kaip matyti iš nuomininko metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos, J. Č., 2016-03-17 teikdamas šeimos turto deklaraciją, nenurodė M. Č. priklausančio žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0163-1457. Kad ši deklaracija būtų patikslinta, duomenų nėra. Iš gyventojų registro duomenų bazės išrašo matyti, kad atsakovas M. Č. su sūnumi E. Č. 2013-08-21 deklaravo išvykimą iš Lietuvos į Ispaniją. Atsakovių J. Č. ir M. Č. gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ). Pagal mokinių registro duomenis E. Č. ir M. Č. Lietuvoje jokių ugdymo įstaigų nelanko. Iš Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus 2017-02-15 vyriausiosios specialistės D. S. tarnybinio pranešimo matyti, kad savivaldybės specialistai nustatė, jog Č. šeima nuomojamame būste negyvena jau 4 metus, jie išvykę į Ispaniją, vaikai ten lanko ugdymo įstaigas, o Če. nuomojamame socialiniame būste gyvena atsakovės K. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 str. 5 d. 3 p. nustato, kad socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama, kai asmuo ar šeima išvyksta gyventi į kitą savivaldybę ir kitą valstybę. Pagal UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ sudarytus apyvartos žiniaraščius, buto, esančio ( - ) nuomininkai už komunalines paslaugas nemoka ir skola sudaro 1180,73 Eur, nuomos mokestis (19,80 Eur per mėnesį) taip pat nemokamas ir skola sudaro 353,32 Eur.

11Nuomininkas privalo mokėti gyvenamosios patalpos nuomos mokestį bei mokestį už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas (LR CK 6.583, 6.584 str.). Ieškovas suteikė atsakovui M. Č. gyvenamąsias patalpas, o tretysis asmuo teikia paslaugas į atsakovų užimamą butą, todėl atsakovas yra atsakinga už nuomos sutarties sąlygų pažeidimą (LR CK 6.589 str.). Nuomos sutarties 8 punktu atsakovui buvo uždrausta perleisti nuomojamas patalpas kitiems asmenims, o persikėkus gyventi kitur sutarties 2.6 punktu įsipareigojo perduoti nuomojamas patalpas nuomininkui. Šių pareigų nuomininkai taip pat nevykdė. Atsakovams Č. išvykus gyventi į kitą valstybę, nemokant gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas bei pažeidus kitas nuomos sutarties sąlygas, sutartis nutrauktina, o nuomininkai iškeldintini iš užimamų patalpų, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (LR CK 6.611). Nuomos mokesčio skola priteisiama iš atsakovų M. Č. ir J. Č. solidariai.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas.

13Atsakovės L. K., I. K. ir I. K. nepilnametį dukra M. K. socialiniame būste apsigyveno savavališkai. Be to, kaip matyti iš 2017-03-10 buto (bendrabučio), nuomos sutarties Nr. El.-50, ieškovas I. K. suteikė kitą gyvenamąją patalpą – butą esantį ( - ). Nežiūrint to, savavališkai užimto būsto ji neatlaisvina. Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad I. K. ir jos nepilnametės dukters iškeldinimas iš ginčo patalpų nepažeis vaiko interesų, nes I. K. yra suteikta kita gyvenamoji patalpa. Esant nurodytoms aplinkybėms Atsakovės K. iškeldintinos iš savavališkai užimtų gyvenamųjų patalpų nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.612 str.).

14Iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 270 str. 279 str. 2 d., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti:

17nutraukti 2011-12-22 savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį Nr. Na-6, sudarytą su atsakovu M. Č.;

18iškeldinti M. Č., J. Č., E. Č., M. Č. iš buto, esančio ( - ) su visu asmeniniu turtu nesuteikiant kitos gyvenamosios;

19priteisti solidariai iš atsakovų M. Č. ir J. Č. 353,32 Eur nuomos mokestį bei 5 proc. metines palūkanas už priteistą 353,32 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-04-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Elektrėnų savivaldybei

20iškeldinti atsakovės L. K., I. K., M. K. iš buto, esančio ( - ) su visu asmeniniu turtu nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

21Priteisti iš M. Č. ir J. Č. po 15,25 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Priteisti iš L. K. ir I. K. po 7,5 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui V. K.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 5. ieškovas prašo nutraukti 2011-12-22 savivaldybės socialinio būsto nuomos... 6. Nurodė, kad su atsakovu M. Č. 2011-12-22 ieškovas sudarė Elektrėnų... 7. Atsakovai M. Č. ir J. Č. nuo 2016 m. vasario mėnesio nemoka nuomos mokesčio... 8. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti viešo... 9. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 10. Tarp ieškovo ir atsakovo M. Č. 2011-12-22 buvo sudaryta Elektrėnų... 11. Nuomininkas privalo mokėti gyvenamosios patalpos nuomos mokestį bei mokestį... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 13. Atsakovės L. K., I. K. ir I. K. nepilnametį dukra M. K. socialiniame būste... 14. Iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 270 str. 279 str. 2 d.,... 16. ieškinį patenkinti:... 17. nutraukti 2011-12-22 savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį Nr. Na-6,... 18. iškeldinti M. Č., J. Č., E. Č., M. Č. iš buto, esančio ( - ) su visu... 19. priteisti solidariai iš atsakovų M. Č. ir J. Č. 353,32 Eur nuomos mokestį... 20. iškeldinti atsakovės L. K., I. K., M. K. iš buto, esančio ( - ) su visu... 21. Priteisti iš M. Č. ir J. Č. po 15,25 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 22. Priteisti iš L. K. ir I. K. po 7,5 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...