Byla 1S-312-348/2013
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties, kuria patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2013-01-15 nutarimas Nr. 95-13 taikyti nuteistajam S. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Svetlanos Jurgaitienės, teisėjų Valdo Vitunsko ir Kęstučio Dargužio, sekretoriaujant Aušrinei Kudžmienei, teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties, kuria patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2013-01-15 nutarimas Nr. 95-13 taikyti nuteistajam S. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų, ir

Nustatė

2S. G., gim. ( - ), nuteistas 2011-10-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 260 str. 1 d. - laisvės atėmimu dvejiems metams ir trims mėnesiams.

3Bausmės pradžia – 2012-02-13, bausmės pabaiga 2014-05-12. Anksčiau neteistas.

4Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ojoje valdyboje (toliau – ir Komisija) 2013-01-15 nutarimu Nr. 95-13 buvo nutarta nuteistajam S. G. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 1 p.

52013-02-11 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas Komisijos 2013-01-15 nutarimas Nr. 95-13 taikyti nuteistajam S. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų. S. G. nustatyti Komisijos siūlomi Lietuvos Respublikos BK 75 str. 2 d. numatyti įpareigojimai: pradėti dirbti (užsiregistruoti darbo biržoje) per 1 mėnesį nuo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos namų laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

6Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras skundu prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013-02-11 nutartį ir priimti naują sprendimą - atsisakyti patvirtinti Komisijos 2013-01-15 nutarimą Nr. 95-13 taikyti nuteistajam S. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų. Skunde nurodo, kad S. G. bausmę atlieka už sunkaus nusikaltimo padarymą, kurią įvykdė dėl finansinių motyvų, o psichologinės tarnybos išvadoje nurodoma, jog nuteistasis dėl finansinių sunkumų linkęs kaltinti susiklosčiusias aplinkybes, savo indėlį problemos sprendime minimizuodamas, t.y. nuteistasis nusikalstamą veiką vertina iš subjektyviosios pusės, konkrečių sprendimo būdų, susidūrus su finansiniais sunkumais neturi, kas rodo, kad nuteistasis nėra pakankamai atsakingas už savo veiksmus ir pasirengęs savarankiškai priimti teisingus sprendimus. Taip pat skunde nurodo, kad teismo sprendimas taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos paremtas tuo, kad nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika įvertinta žema ir drausmingas elgesys bausmės atlikimo metu, tačiau nebuvo tinkamai įvertintas padaryto nusikaltimo sunkumas bei visuomenės interesas, kad pavojingą visuomenei veiką padaręs asmuo atliktų adekvačią bausmės dalį.

7Skundas atmetamas.

8LR BVK 157 str. 1 d. numato, kad lygtinai iš pataisos įstaigų gali būti paleisti pataisos įstaigose laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals. LR BVK 157 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, jog nuteistieji už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, kuriems paskirta bausmė neviršija šešerių metų, kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo, taip pat nepilnamečiai gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų, faktiškai atlikę vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bet ne mažiau kaip 4 mėnesius. Ar yra pagrindas manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, teismas sprendžia iš bylos duomenų visumos: nuteistojo elgesio bausmės atlikimo metu, asmenybės vertinimo, padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio, pavojingumo laipsnio, neatliktos bausmės dydžio, ankstesnių teistumų ir kt.

9Kolegija įvertinusi, prokuroro skundo argumentus ir pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus konstatuoja, kad apylinkės teismas, patvirtindamas Komisijos nutarimą taikyti nuteistajam S. G. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, tinkamai įvertino nuteistojo asmenybę, jo elgesį bausmės atlikimo metu ir padarė pagrįstą išvadą, kad yra pagrindas nuteistojo S. G. atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prokuroro skundo argumentas, kad nuteistasis S. G. bausmę atlieka už sunkaus nusikaltimo padarymą buvo įvertinti teismo skiriant laisvės atėmimo bausmę ir nustatant jos dydį.

10Iš bylos medžiagos matyti, jog S. G. yra nuteistas už tyčinio sunkaus nusikaltimo padarymą, savo kaltę pripažįsta. Jis anksčiau neteistas, bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis, bausmės atlikimo metu nustatytų elgesio taisyklių pažeidęs nebuvo, nebaustas. Tiek su kitais būrio nuteistaisiais, tiek su administracijos atstovais sutarė gerai. Bausmės atlikimo metu buvo įdarbintas, dirba iki šiol, vieną kartą buvo paskatintas. Byloje yra gautas garantinis raštas, jog S. G. paleistas iš bausmės atlikimo vietos bus įdarbintas UAB „( - )“. Socialinio tyrimo išvadoje S. G. nusikalstamo elgesio rizika vertinama tik 5 balais kas reiškia žemą nusikalstamo elgesio riziką (žema - nuo 0 iki 40 balų). Nuteistasis palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, žmona, mama.

11Kolegija įvertinus nuteistojo S. G. asmenybę, teigiamą jo charakteristiką, padaryto nusikaltimo pobūdį, nuteistojo nepriekaištingą elgesį viso bausmės atlikimo metu, atliktos laisvės atėmimo bausmės dalį bei kitas svarbias šioje nutartyje aptartas aplinkybes, daro išvadą, kad tiek Komisija, tiek ir apylinkės teismas tinkamai įvertino visas lygtinio paleidimo taikymui reikšmingas aplinkybes.

12Apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos nėra pagrindo naikinti.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

14Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro skundą atmesti ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai