Byla 2-1155-123/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vistera“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“ įgaliotam asmeniui A. R., parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vistera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kapratas Logistic“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 5 426,32 Lt skolą ir 104,11 Lt palūkanų, 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Administratorius, patikrinęs įmonės sutartis, buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatė, kad UAB „Kapratas Logistic“ pagal 2009-09-29 sudarytą reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 09/45 skolinga BUAB „Vistera“ 5 426,32 Lt. Šia sutartimi ieškovė perleido atsakovei visas kreditoriaus ar su jomis susijusias teises į UAB „First autologistic company“ skolą, o atsakovė įsipareigojo už reikalavimo teisės perleidimą sumokėti. Atsakovė įsiskolinimą pripažino, tačiau atsisakė jį sumokėti. Esant CPK numatytoms aplinkybėms prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Kapratas Logistic“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Administratorius netinkamai interpretuoja sutarties sąlygas, nes sutarties 1.3.1 p. nustatyta, kad pradinis kreditorius naujajam kreditoriui teikia užsakymus tarptautiniams ir vietiniams krovinių pervežimams, nuo kurių frachto skaičiuojamas 5 proc. mėnesinis atlyginimas pradiniam kreditoriui. 1.3.3 p. nustatyta, kad jei pradinis kreditorius naujajam kreditoriui neteikia užsakymų, numatytų 1.3.1 p., laikoma, kad pradinis kreditorius nėra suinteresuotas atgauti skolą per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Ieškovė atsakovei neteikė jokių užsakymų, todėl įsiskolinimas susidarė dėl ieškovės kaltės. Sutartis, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punktu, laikoma pasibaigusia, todėl laikytina, kad ieškovė atsakovei užsakymų neteiks ir įsiskolinimo nėra. Pagrindinis sutarties sudarymo motyvas buvo tai, kad ieškovė teikdama užsakymus atgaus UAB „First autologistic company“ skolą, o atsakovei bus užtikrintas užsakymų teikimas.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010-12-27 nutartimi tenkino ieškovės BUAB „Vistera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 5 530,43 Lt sumos.

5Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta tinkamai. Ieškovės atstovas prašo teismo priimti sprendimą už akių. CPK 7 straipsnyje įtvirtinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai įpareigoja teismą imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti bei nustato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 230 str. 2 d., 285 str.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2009-09-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis, kuria pradinė kreditorė UAB „Vistera“ perleido naujajai kreditorei UAB „Kapratas Logistic“, o naujoji kreditorė perėmė visas iš užsakymų pervežti krovinius Nr. 010124, 011295, 011212, sudarytų UAB „Vistera“ ir UAB „First autologistic company“, kylančias ar su jais susijusias pradinės kreditorės teises, įskaitant teisę reikalauti ir gauti iš skolininkės su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus ir visas palūkanas, delspinigius, jei tokių būtų, tačiau neapsiribojant šia teise. Iš sutarties 1.2 p., 1.3.3 p. matyti, kad reikalavimo teisės perleidimo kaina yra 5 426,32 Lt. Šalys sutarties 1.3 p. nustatė sumokėjimo už sutartimi perleidžiamą reikalavimo teisę tvarką, t. y. kad pradinė kreditorė teikia naujajai kreditorei užsakymus krovinių pervežimams, nuo kurių frachto skaičiuojamas mėnesinis atlyginimas pradinei kreditorei.

8Reikalavimo perleidimas (cesija) (CK 6.101 str.) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Kreditoriaus reikalavimo teisė yra savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas, todėl gali būti perleista kitam asmeniui bendraisiais pagrindais (CK 1.112 str.). Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Nagrinėjamu atveju reikalavimo perleidimo sutarties dalykas yra reikalavimas į UAB „First autologistic company“ 5 426,32 Lt dydžio skolą ir visas su ja susijusias teises. Atsakovė ginčija pareigą sumokėti už reikalavimo teisės perleidimą, nurodydama, kad UAB „Vistera“ UAB „Kapratas Logistic“ neteikė užsakymų, kaip tai numatyta cesijos sutarties 1.3.1 p. Iš sutarties sąlygų matyti, kad šalys susitarė dėl atsiskaitymo už reikalavimo perleidimo sutartį tvarkos ir nustatė, kad reikalavimo perleidimo kaina yra 5 426,32 Lt, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad reikalavimo teisė atsakovei buvo perleista neatlygintinai. Aplinkybė, kad UAB „Vistera“ neteikė UAB „Kapratas Logistic“ užsakymų, nuo kurių būtų skaičiuojamas 5 proc. dydžio atlyginimas už perleistą reikalavimą, leidžia daryti išvadą, kad UAB „Vistera“ nebuvo suinteresuota atgauti skolą per kuo trumpesnį laiką (sutarties 1.3.4 p.), tačiau nepanaikina atsakovės pareigos sumokėti už perleistą reikalavimą.

9Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Klaipėdos apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi ieškovei UAB „Vistera“ iškėlė bankroto bylą Nr. B2-661-159/2011, todėl vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punktu reikalavimo perleidimo sutartis laikytina pasibaigusia ir atsakovei kyla pareiga atsiskaityti pagal ją. Iš bylos medžiagos darytina išvada, kad atsakovė vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus ? atsiskaityti pagal reikalavimo perleidimo sutartį (CK 6.205 str.), todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, ieškovės reikalavimas priteisti 5 426,32 Lt skolą tenkintinas (CK 6.63 str. 1 d. 1–2 p.).

10Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo palūkanas laikotarpiu nuo 2010-09-24 (CK 6.258 str.

117 d.) iki 2010-12-20 (ieškinio pateikimo teismui) skaičiuoti pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas ir teismas šį reikalavimą tenkina, nes abi teisinio santykio šalys yra ūkio subjektai ir jų santykiai susiklostė komercinio sandorio pagrindu

12(1 str. 2 d.). Palūkanų, kurias atsakovė privalo sumokėti ieškovei už vėlavimą sumokėti skolą dydis apskaičiuojamas taikant Lietuvos Banko internetiniame puslapyje skelbiamas vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normas, pridėjus Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatytus 7 procentus. Remiantis teismui pateiktais rašytiniais įrodymais ieškovei priteistinų palūkanų suma sudaro – 104,11 Lt (5 426,32 Lt x (7 + 1,05 (2010-06-30 VILIBOR) / 100) / 365 d. x 87 d.).

13Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šių palūkanų apskaičiavimui ieškovė taip pat prašo takyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, kurių pagrindu apskaičiuotos procesinės palūkanos sudaro 8,05 proc. (1,05 proc. (2010-06-30VILIBOR) + 7 proc.) ir teismas šį reikalavimą tenkina.

14Esant tokioms aplinkybėms ieškovei iš atsakovės priteistina 5 426,32 Lt skola, 104,11 Lt palūkanų ir 8,05 procento dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.261 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str.

154 d.).

16Ieškovė yra bankrutavusi įmonė ir pareikšdama ieškinį žyminio mokesčio nemokėjo, todėl iš atsakovės priteistina 166 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 96 str.

171 d.).

18Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-27 nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

19Vadovaudamasis CPK 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti ieškovei BUAB „Vistera“, į. k. 300093502, iš atsakovės UAB „Kapratas Logistic“,

22į. k. 301126706, 5 426,32 Lt skolą, 104,11 Lt palūkanų ir 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (5 530,43 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-12-22) iki visiško sprendimo įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Kapratas Logistic“ valstybei 166 Lt žyminio mokesčio.

24Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-27 nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

25Atsakovei padavus pareiškimą Klaipėdos apygardos teismui, sprendimas už akių per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti peržiūrėtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka. Asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

26Ieškovė sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Civilinių bylų skyriaus teisėja... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Kapratas Logistic“ prašo ieškinį... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2010-12-27 nutartimi tenkino ieškovės BUAB... 5. Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie parengiamąjį... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2009-09-29 buvo... 8. Reikalavimo perleidimas (cesija) (CK 6.101 str.) yra vienas iš asmenų... 9. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti... 11. 7 d.) iki 2010-12-20 (ieškinio pateikimo teismui) skaičiuoti pagal... 12. (1 str. 2 d.). Palūkanų, kurias atsakovė privalo sumokėti ieškovei už... 13. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 14. Esant tokioms aplinkybėms ieškovei iš atsakovės priteistina 5 426,32 Lt... 15. 4 d.).... 16. Ieškovė yra bankrutavusi įmonė ir pareikšdama ieškinį žyminio mokesčio... 17. 1 d.).... 18. Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-27 nutartimi ieškinio reikalavimų... 19. Vadovaudamasis CPK 285–286 straipsniais, teismas... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti ieškovei BUAB „Vistera“, į. k. 300093502, iš atsakovės UAB... 22. į. k. 301126706, 5 426,32 Lt skolą, 104,11 Lt palūkanų ir 8,05 procentų... 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Kapratas Logistic“ valstybei 166 Lt žyminio... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-27 nutartimi ieškinio reikalavimų... 25. Atsakovei padavus pareiškimą Klaipėdos apygardos teismui, sprendimas už... 26. Ieškovė sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...