Byla T-2-737/2013
Dėl bausmės dalies pakeitimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė,

2sekretoriaujant Živilei Vaičiūnaitei,

3dalyvaujant prokurorei Ramunei Brazdeikytei,

4nuteistajam V. Š.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos teikimą dėl bausmės dalies pakeitimo, ir

Nustatė

6V. Š. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-228-751/2012 buvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. ir nubaustas 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant 1 metams ir 6 mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d., konfiskuotas V. Š. priklausantis automobilis Renault Laguna, valst. Nr.( - ) (registruotas J. J. vardu). Įsiteisėjęs teismo 2012-11-06 nuosprendis dalyje dėl baudžiamosios poveikio priemonės – turto konfiskavimo buvo pateiktas vykdyti antstoliui Aleksandrui Ščiukinui, jam išsiuntus nuosprendžio nuorašą ir vykdomąjį raštą.

7Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM informavo, jog automobilis Renault Laguna, valst. Nr.( - ) jau buvo konfiskuotas Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-217-559/2012, kurį antstolis A.Ščiukinas 2012-11-23 turto perdavimo-priėmimo aktu Nr.(28.8-08-4)-330-13578 perdavė VMI prie LR FM, o turto perdavimo aktu Nr.(28.8-08-4)-330-13584 VMI automobilį perdavė realizuoti. Kadangi automobilis 2012-11-22 buvo įvertintas ir perduotas realizuoti už 1500 Lt, siūlo automobilio konfiskavimo bausmę pakeisti jo vertę atitinkančios pinigų sumos konfiskavimu ar atitinkamo dydžio bauda.

8Nuteistasis ir prokurorė teismo posėdžio metu prašė teikimą atmesti.

9Teikimas atmetamas.

10Nustatyta, kad V. Š. 2012-10-11 nuosprendžiu buvo nuteistas už nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 str. 1 d. 178 str. 2d. padarymą, jo atžvilgiu taikyta baudžiamojo poveikio priemonė turto konfiskavimas, konfiskuojant automobilį Renault Laguna, valst. Nr.( - ). Po nuosprendžio priėmimo 2012-10-18 V. Š. pakartotinai nusikaltus, analogiška baudžiamojo poveikio priemonė nuteistajam buvo pritaikyta ir 2012-11-06 teismo nuosprendžiu. 2012-12-12 nutartimi teismas bausmes paskirtas už abi nusikalstamas veikas subendrino, nepasisakydamas dėl baudžiamojo poveikio priemonių taikymo (BK 73 str.2d.). Antstolis A.Ščiukinas, vykdydamas 2012-10-11 nuosprendį 2012-11-23 turto perdavimo-priėmimo aktu Nr.(28.8-08-4)-330-13578 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM perdavė konfiskuotą turtą - automobilį Renault Laguna, valst. Nr.( - ) 1500 vertės, o turto perdavimo aktu Nr.(28.8-08-4)-330-13584 VMI automobilį perdavė realizuoti (b.l.2-3). Bylos Nr.1-228-751/2012 medžiaga nustatyta, kad prokuroro 2012-10-25 nutarimu buvo laikinai apribota V. Š. nuosavybės teisė į jam priklausantį automobilį Renault Laguna, valst. Nr.( - ), automobilį perduodant saugoti M. J. individualiai įmonei, adresu Darbininkų g.4, Jonava (b.l.73).

11Nuosprendžiais automobilis Renault Laguna, valst. Nr.( - ) yra konfiskuotas vadovaujantis BK 72 str.2 d. Nurodytu pagrindu konfiskuojamas turtas, kuris buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką kaip įrankis ar priemonė. Konstitucinėje jurisprudencijoje akcentuojami prevenciniai nusikalstamos veikos įrankių ir priemonių konfiskavimo tikslai – konstatuota, kad kai asmuo nuosavybės teise priklausantį turtą panaudoja nusikaltimui padaryti, jam turi būti nustatytos teisinės priemonės panaudoto turto atžvilgiu. Jeigu to nebūtų daroma, kaltininkas, atlikęs bausmę, kai kuriais atvejais turimą turtą gali vėl panaudoti nusikaltimams daryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga Nr. AB-32-1, Teismų praktika 32). BK 72 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Šia turto konfiskavimo nuostata visų pirma siekiama užkirsti kelią atvejams, kai kaltininkas paslėpęs, išleidęs savo reikmėms ar praradęs konfiskuotiną turtą išvengtų turto konfiskavimo taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga Nr. AB-32-1, Teismų praktika 32). Konkrečiu atveju nustatyta, kad priimant abu nuosprendžius transporto priemonė buvo konfiskuota, kaip nusikaltimo įrankis (BK 72 str. 2 d. pagrindu), todėl įvykdžius šią baudžiamojo poveikio priemonę paskirtą 2012-10-11 nuosprendžiu, buvo pasiekti jos taikymo tikslai. Be to, nebuvo nustatyta, kad nuteistasis vengtų vykdyti 2012-11-06 nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę (turto konfiskavimą). Nurodyta priemonė negali būti įvykdyta dėl objektyvių, tai yra nuo nuteistojo valios nepriklausančių, priežasčių, būtent dėl to, kad konfiskuotas turtas jau yra perduotas realizuoti vykdant ankstesniu nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę. Taigi, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes spręstina, kad konkrečiu atveju taikyti BK 72 str. 5 d. numatytą konfiskuotino turto vertės išieškojimą iš nuteistojo nėra pagrindo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 5 d., BPK 362 str., 364 str.,

Nutarė

13Teikimą atmesti.

14Įsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, antstoliui A.Ščiukinui.

15Nutartį per penkias dienas nuo jos priėmimo prokuroras ir nuteistasis (jo gynėjas) gali skųsti Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai