Byla 1-46-804/2014

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorams Jonui Selilioniui, Jūratei Žvironienei nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. V., jo atstovei adv. Dainorai Saulienei, kaltinamajam A. P. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje, A. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, lietuvis, išsiskyręs, gyvenamoji ir deklaruota gyvenamosios vietos ( - ), aukštesniojo išsilavinimo, pensininkas, neteistas, Kaltinamas pagal LR BK 138 str. 1 d. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

2A. P. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, o būtent: 2013 m. vasario mėn. 14 d., apie 12.45 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, būdamas bute ( - ), išgertuvių metu, kilus konfliktui dėl tarpusavio nesutarimų su V. V., nukentėjusiajam tyčia ne mažiau kaip 10 kartų taburete bei kojomis sudavė į galvos sritį, tuo padarydamas poodines kraujosruvas veide, nosies kaulų lūžį, priekinio danties pilną išnirimą, muštines žaizdas lūpose, abiejų antakių srityse, dešinės ausies srityje, kaktos dešinėje pusėje, pakaušio srityje, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutriko ilgiau kaip 10 dienų laikotarpiui t.y. A. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 1 d.

3Kaltinamasis A. P. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2013-02-14 J. G. bute, adresu ( - ), vartojo alkoholinius gėrimus. Prieš tai iš vakaro irgi girtuokliavo šiame bute. Bute dar buvo jam keli nepažįstami vyrai, vienas vardu V., kitas V.. Koridoriuje kabėjo jo striukė. Kartas nuo karto suskambėdavo telefonas ir jis eidavo atsiliepti. Praėjus kuriam laikui, nuėjo paskambinti, tačiau striukės kišenėje nerado telefono. Grįžus reikalavo sugėrovų grąžinti telefoną. Tačiau telefono jam niekas neatidavė. Dėl to jis labai supyko. Du iš trijų ten buvusių sugėrovų pabėgo. V. jam pirmas sudavė smūgį. Tada jis susikibo ir pradėjo muštis su V. Muštynių metu jis paėmė taburetę, kuria daužė V., taburetė subyrėjo, tuomet toliau mušė taburetės koja. Mušė kur papuolė, smūgių sudavė ne vieną, dėl ko V. parkrito ant žemės ir dar mušė gulintį. buvo labai įsiutęs. Kas iškvietė policiją, nežino. Savo telefoną rado kambaryje. Kad būtent V. buvo paėmęs jo telefoną jis tai tvirtinti negali. Kaltas prisipažįsta iš dalies, kadangi konflikto, muštynių nebūtų, jei nebūtų pagrobtas telefonas.

4Be kaltinamojo A. P. savo kaltės dalinio prisipažinimo jo kaltė padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 1 d. grindžiama šiais duomenimis :

5Nukentėjusysis V. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013-02-14 apie 8.30 val., tikslu išgerti nuėjo pas G. į butą, ( - ). Kartu su juo dar atėjo pažįstamas vardu V. ir R. Bute buvo G. bei dar du vyriškiai, vienas jų vardu A., o antrojo vardo nežino. Alkoholį vartojo virtuvėje. Begeriant jokių konfliktų nebuvo. Baigus gerti kiti vyrai jau buvo išėję – liko tik A.. Ketinant išeiti iš buto, jis (V. V.) pasisuko link išeinamųjų durų, tuo tarpu pajuto iš nugaros pusės į viršugalvį stiprų smūgį kažkokiu daiktu, šis buvo pakankamai kietas. Po pirmojo smūgio nukrito koridoriuje visu svoriu kūno priekine dalimi ant žemės ir prarado sąmonę, kiek dar buvo suduota smūgių negali pasakyti. Atsipeikėjo, kai gulėjo Elektrėnų ligoninėje. Pas A. telefono nematė ir nežinojo, kad šis jį turi. Dėl patirtų traumų dabar blogai girdį viena ausim, taip pat įvykio metu jam buvo išmušti dantys, buvo susiūta lūpa ir galva. Dėl patirtų sužalojimų išgyveno fizinį skausmą ir moralinį pažeminimą bei moralines kančias. Šiuo nusikaltimu jam yra padaryta turtinė ir neturtinė žala bendrai 20508, 29 Lt. sumai, kurią ir prašo priteisti iš kaltinamojo.

6Liudytoja J. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013-02-14 savo namuose gėrė ji, A. P., bei dar keli vyriškiai. Ji buvo girta. Tarp vyriškių įvyko konfliktas dėl telefono. Paskui vyriškiai ruošėsi išeiti, tačiau koridoriuje susistumdė. Prasidėjus konfliktui ji išbėgo į laiptinę. Paskui pastebėjo, kad nepažįstamasis vyriškis kaip vėliau paaiškėjo tai V. V. guli ant žemės. Kaip buvo mušamas vyriškis, nematė, į namus nėjo, laukė kol atvyks pagalba.

7Liudytojas R. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013 m. vasario viduryje, dienos metu sutiko pažįstamą V. A. bei iki tol nepažįstamą A. P.. Jie visi buvo išgėrę. Pasiūlė jam nusipirkti alkoholio ir eiti pas J. G. dar išgerti. Nuėjo visi pas J. G., gėrė 2 butelius stipraus vyno. Kai vieną butelį vyno išgėrė, atėjo pažįstamas V. V., kuris atsinešė dar butelį vyno. Kai gėrė jokių konfliktų nebuvo. Likus pusei butelio vyno, jis su V. A. išėjo namo. Kas po to vyko bute, nematė. Kitą dieną mieste sutiko A. P., kuris pasakė, jog sumušė V. V.. A. P. minėjo, jog išgertuvių metu dingo telefonas, šis pamanė, kad telefoną pagrobė V. V., liepė šiam grąžinti, o kai negražino V. V. sumušė. Kiek jis pažįsta V. V., tai šis yra nuostabus žmogus ir jokio telefono pagrobti negalėjo. Jis mano, kad A. P. būdamas girtas pats kažkur padėjo telefoną arba J. G..

8Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros objektas butas, esantis ( - ). Koridoriuje gausiai ant sienų ir grindų matyti dėmelių, panašių į kraują. Virtuvėje taip pat matyti daug didesnių ir mažesnių dėmelių, panašių į kraują. Virtuvėje prie sienos, šalia staktos į virtuvę atremta taburetės sėdimoji dalis bei kelios įvairaus dydžio kruvinos taburetės dalys, prie stalo matyti gulinčios kelios kruvinos taburetės nuolaužos. Po įvykio vietos apžiūros buvo paimta ant daktiloplokštelės keturių pirštų pėdsakai, kurie patalpinti į voką, taburetės sėdimoji dalis, bei taburetės medinės dalies nuolaužos, kurios padengtos rudos spalvos dėmėmis. (b.l. 5-18)

9Iš medicininių dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad V. V. padarytas nosies kaulų lūžis, kraujosruva dešinės akies srityje. Sužalojimai galėjo būti padaryti aplinkybėse nurodytu laiku, ne mažiau kaip vienu smūgiu, paveikus nosies sritį. Sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymo mastą. (b.l. 27) Iš ekspertizės akto Nr. EKG 64/14 (01) matyti, kad V. V. 2013-02-14 padaryti kūno sužalojimai: poodinės kraujosruvos veide, nosies kaulų lūžis, priekinio danties pilnas išnirimas, muštinės žaizdas lūpose, abiejų antakių srityse, dešinės ausies srityje, kaktos dešinėje pusėje, pakaušio srityje. Sužalojimai padaryti kietais bukais bei briauną turinčiais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta. Sužalojimai padaryti mažiausiai 10 trauminių poveikių. Sužalojimai atitinka jų padarymo laiką ir aplinkybes. Dalis sužalojimų galėjo būti padaryti nuo smūgių kėde. Po patirtos traumos V. V. neteko danties bei turėtų likti randai sugijus žaizdoms. Randai laikomi nepataisomais padariniais, netektą dantį galima protezuoti. Ankščiau minėti kūno sužalojimai galėjo atsirasti 2013-02-14. Sužalojimai kvalifikuojami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutriko ilgiau kaip 10 dienų laikotarpiui. (b.l. 118-120)

10Įrodymų vertinimas

11Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik su sąlyga, jeigu teisminio bylos nagrinėjimo eigoje kaltinamojo kaltumas nusikaltimo padarymu yra įrodytas (LR BPK 303 str.2 d.).

12Įrodymai baudžiamojoje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remiasi teismas įstatymo nustatyta tvarka konstatuoja pavojingos visuomenei veikos buvimą, šią veiką padariusių asmenų kaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti.(LR BPK 20 str.)

13LR BK 14 straipsnyje nustatyta, kad asmuo pripažįstamas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, jeigu jis šią veiką padarė tyčia ar dėl neatsargumo. Kaltė yra vienas iš įrodinėjimo dalykų ir apkaltinamasis teismo nuosprendis yra teisingas tik tada, kai iš jo matyti objektyviai egzistuojanti asmens, padariusio pavojingą veiką, kaltė.

14Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. numatyta baudžiamoji atsakomybė už nesunkų sveikatos sutrikdymą. Iš ekspertizės akto Nr. EKG 64/14 (01) matyti, kad V. V. 2013-02-14 padaryti kūno sužalojimai: poodinės kraujosruvos veide, nosies kaulų lūžis, priekinio danties pilnas išnirimas, muštinės žaizdas lūpose, abiejų antakių srityse, dešinės ausies srityje, kaktos dešinėje pusėje, pakaušio srityje. Sužalojimai padaryti kietais bukais bei briauną turinčiais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta. Sužalojimai padaryti mažiausiai 10 trauminių poveikių. Sužalojimai atitinka jų padarymo laiką ir aplinkybes. Dalis sužalojimų galėjo būti padaryti nuo smūgių kėde. Po patirtos traumos V. V. neteko danties bei turėtų likti randai sugijus žaizdoms. Randai laikomi nepataisomais padariniais, netektą dantį galima protezuoti. Ankščiau minėti kūno sužalojimai galėjo atsirasti 2013-02-14. Sužalojimai kvalifikuojami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutriko ilgiau kaip 10 dienų laikotarpiui, todėl nukentėjusiojo V. V. sužalojimų lokalizacija ir jų mastas teismui leidžia pagrįstai teigti, kad A. P. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 138 str. 1 d.

15Taigi teismas visapusiškai ir objektyviai ištyręs byloje surinktus įrodymus ir juos įvertinęs pagal savo vidinį įsitikinimą, ištyręs paties kaltinamojo A. P. parodymus, nukentėjusiojo V. V. teismo posėdžio metu duotus parodymus, liudytojų J. G. ir R. G. parodymus, 2013-02-14 apžiūros protokolą, fotolentelę prie apžiūros protokolo, medicininių dokumentų apžiūros protokolą bei kitą ikiteisminio tyrimo medžiagą, teismo medicininės ekspertizės aktą mano, kad yra pilnai įrodyta, kad A. P. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, o būtent: 2013 m. vasario mėn. 14 d., apie 12.45 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, būdamas bute Sodų g. 4-8, Elektrėnuose, išgertuvių metu, kilus konfliktui dėl tarpusavio nesutarimų su V. V., nukentėjusiajam tyčia ne mažiau kaip 10 kartų taburete bei kojomis sudavė į galvos sritį, tuo padarydamas poodines kraujosruvas veide, nosies kaulų lūžį, priekinio danties pilną išnirimą, muštines žaizdas lūpose, abiejų antakių srityse, dešinės ausies srityje, kaktos dešinėje pusėje, pakaušio srityje, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutriko ilgiau kaip 10 dienų laikotarpiui t.y. A. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 1 d.

16Teismas kritiškai vertina kaltinamojo parodymus, kad nukentėjusysis pirmas išprovokavo ir pradėjo muštynes, kaip neatitinkančius faktinių bylos aplinkybių, kaip bandymą išvengti griežtesnės baudžiamosios atsakomybės.

17Kaltinamojo A. P. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatę, o atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad nusikaltimą įvykdę apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalimo padarymui.

18Skirdamas bausmę teismas vadovaudamasis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (LR BK 54 str.) atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo A. P. asmenybę, atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes.

19A. P. veika yra padaryta tyčia ir priskiriama prie nesunkių nusikaltimų (LR BK 11 str. 3 d.). Svarbi aplinkybė skiriant bausmę yra ta, jog kaltinamasis A. P. yra pensininkas, jis ankščiau teistas nebuvo, administracine tvarka yra baustas, VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro įskaitoje neregistruotas. Visa tai leidžia daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti skiriant A. P. BK 138 str. 1d. sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę. Byloje yra pareikštas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. V. civilinis ieškinys dėl 508,29 litų turtinės ir 20000 litų neturtinės žalos.bei Valstybinės teritorinės ligonių kasos ieškinys 989,09 litų turtinės žalos atlyginimui

20LR BPK 109 str, numato, kad dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

21Turtinė ir neturtinė žala yra dvi savarankiškos žalos rūšys, atlyginamos skirtingais pagrindais, o jų dydis nustatomas pagal skirtingus kriterijus. Turtinė žala atlyginama, kai nukenčia asmens ekonominiai interesai, ir šios žalos dydis pinigais galį būti apskaičiuojamas tiksliai pagal objektyvius kriterijus. Tuo tarpu neturtinės žalos, atsirandančios dėl neturtinio pobūdžio praradimų, kai pakenkiama nematerialioms, t.y. ekonominės vertės neturinčioms vertybėms – šios žalos piniginė išraiška nustatoma vadovaujantis kriterijais, kurių nebaigtinis sąrašas įtvirtintas CK 6.250 straipsnyje. Teismas spręsdamas dėl neturtinės žalos įvertinimo pinigais vadovaujasi ne tik CK 6. 250 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, bet ir sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais bei CK 6.251 straipsnio 2 dalyje ir 282 straipsnyje įtvirtintais kriterijais. Toks neturtinės žalos atlyginimo teisinis reglamentavimas nustatytas tam, kad teisės į neturtinės žalos atlyginimą nepažeistų nurodytų principų ir nesukeltų neadekvačių sunkių pasekmių žalą atlyginti turinčiam asmeniui. CK 6.263 straipsnio 2 dalis nustato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias neturtinės žalos atlyginimą, yra nurodęs, kad neturtinės žalos dydis, išreikštas pinigais, yra bendrieji nuostoliai, kurių įrodinėjimo specifika yra ta, jog jų dydį nustato teismas, o kreditorius turi pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių neturtinės žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje L. Z., M. Z., V. Z., G. Z. v. VšĮ Marijampolės ligoninė, bylos Nr. 3K-7-255/2005).

22Teismas pažymi, kad siekis atlyginti žalą negalį būti pasipelnijimo šaltinis kaltininko sąskaita. Įvertinti neturtinę žalą palikta teismui, nes tai yra fakto klausimas. Spręsdamas šį klausimą, teismas vadovaujasi CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais, t. y. nustatydamas neturtinės žalos dydį atsižvelgia į: 1) žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) jo turtinę padėtį; 4) padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Taigi teismas išnagrinėjęs nukentėjusiojo V. V. pareikštą ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, mano, kad ieškinys pagrįstas įrodymais ir įvykio aplinkybėmis, todėl tenkintinas pilnai, kaip ir Valstybinės teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl 989,09 litų turtinės žalos. Taip pat kaip matyti iš ekspertizės akto Nr. EKG 64/14 (01), kad V. V. 2013-02-14 prie visų padarytų kūno sužalojimų yra nustatytas ir priekinio danties pilnas išnirimas. Netektą dantį galima protezuoti. Todėl teismas laiko, kad nukentėjusysis turi teisę papildomai civilinę tvarka kreiptis su ieškiniu dėl turtinės žalos atlyginimo protezavus minėtą dantį ir pateikus atitinkaus danties protezavimo išlaidų įrodymus.

23Vadovaujantis aukščiau išdėstytais kriterijais dėl neturtinės žalos priteisimo ir atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes teismas nusprendžia nukentėjusiojo ieškinį dėl neturinės žalos patenkinti iš dalies priteisiant iš kaltinamojo A. P. 4000 (keturis tūkstančius) litų neturtinės žalos.

24Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: daktiloplokštelės su keturių pirštų pėdsakais, kurie patalpinti į voką, taburetės sėdimoji dalis, taburetės medinės dalies nuolaužos, A. P. kairės rankos paimtos 2 nuoplovos, dešinės rankos 2 nuoplovos, pora žieminių batų, kelnės, vyriški baltiniai, patalpinti saugojimui į Elektrėnų PK saugyklą – nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini, o nukentėjusiojo V. V. med. dokumentų išrašo kopijos, 3 lapai ir kompaktinis diskas su rentgeno nuotraukomis kurie pridėti prie bylos – laikytini byloje.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str.2 d.

Nutarė

26A. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str.1 d. ir skirti jam 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę įpareigojant A. P. būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ryto jei tai nesusiję su darbu. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti A. P. iki įsiteisės nuosprendis palikti tą pačią, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

27Bausmės vykdymo pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

28Priteisi iš A. P. 508,29 litų (147 EUR) turtinės, 4000 litų (1158 EUR) neturinės žalos bei 1000 litų (289 EUR) bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą nukentėjusiojo V. V. naudai.

29Pritesti iš A. P. 989,09 litų (286 EUR) turinės žalos Valstybinės ligonių kasos naudai.

30Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: daktiloplokštelės su keturių pirštų pėdsakais, kurie patalpinti į voką, taburetės sėdimoji dalis, taburetės medinės dalies nuolaužos, A. P. kairės rankos paimtos 2 nuoplovos, dešinės rankos 2 nuoplovos, pora žieminių batų, kelnės, vyriški baltiniai, patalpinti saugojimui į Elektrėnų PK saugyklą – nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini, o nukentėjusiojo V. V. med. dokumentų išrašo kopijos, 3 lapai ir kompaktinis diskas su rentgeno nuotraukomis kurie pridėti prie bylos – laikytini byloje. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. A. P. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, o būtent: 2013 m. vasario... 3. Kaltinamasis A. P. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 4. Be kaltinamojo A. P. savo kaltės dalinio prisipažinimo jo kaltė padarius... 5. Nukentėjusysis V. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013-02-14 apie... 6. Liudytoja J. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013-02-14 savo namuose... 7. Liudytojas R. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2013 m. vasario... 8. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros objektas butas,... 9. Iš medicininių dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad V. V. padarytas... 10. Įrodymų vertinimas... 11. Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik su sąlyga, jeigu teisminio bylos... 12. Įrodymai baudžiamojoje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 13. LR BK 14 straipsnyje nustatyta, kad asmuo pripažįstamas kaltu padaręs... 14. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. numatyta baudžiamoji... 15. Taigi teismas visapusiškai ir objektyviai ištyręs byloje surinktus įrodymus... 16. Teismas kritiškai vertina kaltinamojo parodymus, kad nukentėjusysis pirmas... 17. Kaltinamojo A. P. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas... 18. Skirdamas bausmę teismas vadovaudamasis bendraisiais bausmės skyrimo... 19. A. P. veika yra padaryta tyčia ir priskiriama prie nesunkių nusikaltimų (LR... 20. LR BPK 109 str, numato, kad dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar... 21. Turtinė ir neturtinė žala yra dvi savarankiškos žalos rūšys, atlyginamos... 22. Teismas pažymi, kad siekis atlyginti žalą negalį būti pasipelnijimo... 23. Vadovaujantis aukščiau išdėstytais kriterijais dėl neturtinės žalos... 24. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str.2 d.... 26. A. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 27. Bausmės vykdymo pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio... 28. Priteisi iš A. P. 508,29 litų (147 EUR) turtinės, 4000 litų (1158 EUR)... 29. Pritesti iš A. P. 989,09 litų (286 EUR) turinės žalos Valstybinės ligonių... 30. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:...