Byla B2-714-154/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Jursa“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Šiaulių Dagris“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Jursa“,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Šiaulių Dagris“ pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Jursa“.

4Nurodė, kad pagal neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras atsakovo skola pareiškėjui yra 781,89 Lt. 2012 m. spalio 31 d. pareiškėjas išsiuntė atsakovui pranešimą, kuriuo paragino atsakovą per 30 kalendorinių dienų sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Pareiškėjas pranešime nurodė, kad laiku neįvykdžius minėtų įsipareigojimų, pareiškėjas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas į raginimus nereagavo, skolos nesumokėjo. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Jursa“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Tytus“.

5UAB „Jursa“ keltina bankroto byla.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui UAB „Jursa“ nepavyko įteikti teismo siųstų procesinių dokumentų, apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui pranešta viešo paskelbimo būdu (40,41-42, 43, 44 b. l.), todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, vadovaujasi byloje esančiais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais, taip pat įrodymais, nustatytais teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis (LR CPK 179 str. 2 d.).

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš Šiaulių apskrities VMI pateiktos pažymos matyti, kad atsakovo skola Valstybės biudžetui 2013 m. vasario 28 d. duomenimis buvo 1623,04 Lt (28 b. l.). Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovas skolingas 958,12 Lt (52 b. l.). Finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ Registrų centrui atsakovas yra pateikęs tik už 2009 metus (18 b. l.), iš kurių matyti, kad dar 2008 metais atsakovo nuostoliai buvo 76397 Lt, o 2009 metais nuostoliai siekė 38909 Lt (48 b l.), 2009 metais atsakovas turėjo turto už 449819 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė net 532156 Lt (47 b. l.). Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad atsakovui UAB „Jursa“ teisme buvo pareikšti reikalavimai dėl 563,00 Lt skolos priteisimo, kreditoriaus reikalavimas patenkintas, atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo (19-21 b. l.).

9Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

10Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

11UAB „Jursa“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

12Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Tytus“ (juridinio asmens kodas 300930533, buveinė – Gytarių g. 21, Šiauliai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 128).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

151. Iškelti bankroto bylą UAB „Jursa“ (įmonės kodas 300578644, registracijos adresas – Šiaulių m. sav. teritorija; veiklos vykdymo vieta – Pakruojo g. 32, Šiauliai).

162. Bankrutuojančios UAB „Jursa“ administratoriumi paskirti UAB „Tytus“ (juridinio asmens kodas 300930533, buveinė – Gytarių g. 21, Šiauliai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 128).

173. Areštuoti UAB „Jursa“ (įmonės kodas 300578644) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18

194. Uždrausti UAB „Jursa“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

205. Nustatyti 30 terminą UAB „Jursa“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

216. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

227. UAB „Jursa“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

238. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Jursa“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

24Apie iškeltą UAB „Jursa“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

25Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 3. Pareiškėjas UAB „Šiaulių Dagris“ pateikė teismui ieškinį dėl... 4. Nurodė, kad pagal neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras atsakovo skola... 5. UAB „Jursa“ keltina bankroto byla.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui UAB „Jursa“ nepavyko įteikti teismo... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 8. Iš Šiaulių apskrities VMI pateiktos pažymos matyti, kad atsakovo skola... 9. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 10. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 11. UAB „Jursa“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių... 12. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Tytus“ (juridinio asmens kodas... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 15. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Jursa“ (įmonės kodas 300578644,... 16. 2. Bankrutuojančios UAB „Jursa“ administratoriumi paskirti UAB „Tytus“... 17. 3. Areštuoti UAB „Jursa“ (įmonės kodas 300578644) nekilnojamąjį ir... 18. ... 19. 4. Uždrausti UAB „Jursa“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 20. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Jursa“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 21. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 22. 7. UAB „Jursa“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti... 23. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Jursa“ įgyja... 24. Apie iškeltą UAB „Jursa“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 25. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...