Byla 2-250-301/2014

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Lyksna“, atsakovų UAB „Kubiliaus transportas“ ir ERGO INSURANCE SE prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Lyksna“, j.a.k. 220912730, atstovaujamos advokatės Kornelijos Janonyntės, ieškinį atsakovams UAB „Kubiliaus transportas“, į.k. 151290599, atstovaujamai direktoriaus K. K., ir ERGO INSURANCE SE , į.k. 10017013, Lietuvoje veikiančiai per ERGO Insuranse SE Lietuvos filialą, į.k. 302912288, atstovaujamai atstovo Modesto Kuodžio, dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Šalys pateikė teismui prašymus (t.2, b.l.38, 43, 45) dėl taikos sutarties (t.2, b.l.39-40) patvirtinimo ir bylos nutraukimo šioje civilinėje byloje rašytinio proceso tvarka.

3Prašymai priimtini ir tenkintini .

4Kadangi dėl prašomos patvirtinti taikos sutarties (t.2, b.l. 39-40) patvirtinimo rašytinio proceso tvarka yra visų trijų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat , kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, todėl prašymas patvirtinti taikos sutartį patenkinamas ir šalių pateikta taikos sutartis patvirtinama , o byla nutraukiama, ( CPK 140 str.3d., 293 str.1 d. 5 p.).

5Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 430 str. 9 d., 150 str.,

Nutarė

6Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „Lyksna“, j.a.k. 220912730, buv. Kareivių g. 6-631, Vilnius, a.s. LT 717300010094193441, AB bankas Swedbank, b.k.73000, direktoriaus T. Š., ir atsakovų - UAB „Kubiliaus transportas“, į.k. 151290599, buv. Sporto g. 48, Marijampolė, a.s. LT707044060007798469 AB SEB bankas, Marijampolės filialas, b.k. 70440, atstovaujamos direktoriaus K. K., bei ERGO INSURANCE SE , į.k. 10017013, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insuranse SE Lietuvos filialą, į.k. 302912288, buv. Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius, a.s. Nr.LT187300010000170937, AB Swedbank, b.k. 73000, atstovaujamos atstovo Modesto Kuodžio, šio turinio :

 1. UAB „Kubiliaus transportas" įsipareigoja atsiimti iš antstolio jam pateiktą Vilniaus m. apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-15331-933/2013 ir atsisako bet kokių išieškojimo veiksmų (įskaitant UAB „Lyksna" turto areštą) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-11 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-15331-933/2013 per penkias dienas nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
 2. Atsakovas ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškovui UAB „Lyksna" sumoka 25000 Lt. Šalių susitarimu, šiame Taikos sutarties punkte nurodytą sumą, t.y. 25000 Lt, atsakovas ERGO Insurance SE perves į atsakovo UAB „Kubiliaus transportas" Taikos sutartyje nurodytą banko sąskaitą, kaip mokėjimą už UAB „Lyksna" pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-11 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-15331-933/2013 ne vėliau kaip per penkias dienas nuo atsakovo UAB „Kubiliaus transportas" pranešimo apie Taikos sutarties 1 punkte nurodyto įsipareigojimo įvykdymą bei tai patvirtinančio dokumento pateikimo.
 3. UAB „Kubiliaus transportas" sumoka ieškovui UAB „Lyksna" 2210,00 Lt per dešimt dienų nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
 4. Atsakovas UAB „Kubiliaus transportas" šia Taikos sutartimi patvirtina, kad įvykdžius Taikos sutarties 2 punktą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-11 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-15331-933/2013 bus visiškai įvykdytas ir jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-11 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15331-933/2013 ieškovui UAB „Lyksna" nereikš.
 5. Šalys susitaria, kad atsakovui UAB „Kubiliaus transportas" neįvykdžius Taikos sutarties 1 punkte nurodyto įsipareigojimo Taikos sutarties 1 punkte nurodytu terminu, ir neįvykdžius šios pareigos per papildomą 7 (septynių) dienų terminą nuo ieškovo rašytinio pranešimo atsakovui UAB „Kubiliaus transportas" įteikimo dienos, atsakovas UAB „Kubiliaus transportas" privalo sumokėti ieškovui UAB „Lyksna" iš viso 7210 Lt.
 1. UAB „Kubiliaus transportas" įsipareigoja apmokėti antstolio išlaidas, susijusias su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-11 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15331-933/2013 vykdymu, jeigu tokių būtų.
 2. Šalys patvirtina, kad tinkamai įvykdžius šios Taikos sutarties sąlygas jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl Civilinėje byloje nagrinėjamo ginčo viena kitai neturi ir laikys šį teisminį ginčą visiškai išspręstu.
 3. Šalys susitaria, kad patirtas bylinėjimosi bei susijusias išlaidas (už advokatų paslaugas ir kt.) kiekviena Šalis savarankiškai padengs ir nereikš viena kitai pretenzijų dėl tokių išlaidų priteisimo ar kitokio jų atlyginimo.
 4. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad ji tinkamu būdu gavo visus šios Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus.
 5. Šalys patvirtina, kad CPK 294 str. turinys ir teisinės pasekmės dėl Taikos sutarties sudarymo, kurią teismas patvirtina, yra žinomos, t.y. bylą nutraukus dėl Taikos sutarties, Šalys nebeturi teisės kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, ginčyti teismo sprendimu nustatytus faktus ir teisinius santykius.
 6. Sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys išreiškia savo supratimą, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu.
 7. Šalys sudarė šią Taikos sutartį laisva valia be jokio spaudimo ar grasinimų, visiškai suprasdamos jos turinį bei pasekmes, su kuriomis yra susipažinusios ir sutinka.
 8. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo tarp Šalių dienos.
 9. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba keturiais egzemplioriais, po vieną - kiekvienai Šaliai ir teismui.

  7

8Bylą pagal ieškovo UAB „Lyksna“ ieškinį atsakovams UAB „Kubiliaus transportas“ ir ERGO INSURANCE SE , veikiančiai per ERGO Insuranse SE Lietuvos filialą dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo nutraukti .

9Grąžinti ieškovui 75 procentus arba 822,75lt. (aštuonis šimtus dvidešimt du litus ir 75 cnt.) žyminio mokesčio 2013-09-19 sumokėto pagal mokėjimo nurodymą Nr.1652 VMI prie LR FM įmokos kodas 5660.

10Priteisti iš atsakovų UAB „Kubiliaus transportas“ ir ERGO INSURANCE SE , į.k. 10017013, Lietuvoje veikiančio per ERGO Insuranse SE Lietuvos filialą, į.k. 302912288, kiekvieno atskirai po 19,88 ( devyniolika litų 88 cnt. ) išlaidų , susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai, sumokant VMI prie LR FM sąskaiton, įmokos kodas 5660.

11Dėl šios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas .

Proceso dalyviai