Byla 2-754/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ELT valdymas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Šebsta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lex Bonum“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ELT valdymas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Šebsta“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Lex Bonum“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą ir prašė uždarajai akcinei bendrovei „ELT valdymas“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, perėmęs reikalavimo teisę iš UAB „Elektros pliusai“, ir kuriai atsakovas nesumoka bendros 23 650,48 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų skolos. Kadangi atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, iki šiol įsiskolinimo nesumokėjo, ieškovas daro prielaidą, kad atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „ELT valdymas“ yra nemoki. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Admivita“.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „ELT valdymas“ bankroto bylą, paskyrė uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės pateikto 2011 m. balanso nustatyta, kad balansinė įmonės turto vertė 2011 metų gruodžio 31 d. siekė 1 341 735,00 Lt, kurį sudarė: ilgalaikis materialusis turtas – 136 500,00 Lt, trumpalaikis turtas – 1 205 235,00 Lt, iš jo: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys –333 577,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 855 441,00 Lt, piniginės lėšos –16 217,00 Lt. Tuo tarpu 2011 metų balanso duomenimis UAB „ELT valdymas“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 1 035 902,00 Lt sumą, susidedančią iš po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų – 70 769,00 Lt bei per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 965 133,00 Lt. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs UAB „ELT valdymas“ direktorės teismui pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, nutarė jais nesivadovauti, kadangi jie akivaizdžiai neatitinka įmonės realios finansinės situacijos. 2012 m. birželio 30 d. balanse nurodyta, kad įmonės vardu registruoto materialaus turto – žemės vertė yra 50 000,00 Lt, o 2012 m. spalio 31 d. balanso duomenimis šio turto vertė jau siekia 80 000,00, nors įmonė per šį keturių mėnesių laikotarpį jos papildomai neįsigijo. Balansuose nurodoma įmonei priklausančių automobilių vertė taip pat aiškiai neatitinka VĮ „Regitra“ duomenų bazės pateiktų duomenų. Teismui pateiktame suminių skolų sąraše nėra nurodyta 39 405,15 Lt mokestinė nepriemoka Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai bei 1 760,56 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.), daliai įmonės vardu įregistruoto nekilnojamojo turto įregistruota hipoteka, nors atsakovas, teikdamas duomenis apie savo turtą, šio fakto nenurodė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad įmonė nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t.y. esant nustatytam įmonės nemokumui, jai iškėlė bankroto bylą. Nenustatęs, kad trečiojo asmens prašoma administratoriaus kandidatūra prieštarautų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, atsižvelgęs į UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ patirtį, darbuotojų skaičių, buveinę, gavęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pritarimą siūlomam kandidatui, teismas atsakovo administratoriumi skyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6Atskiruoju skundu atsakovas UAB „ELT valdymas“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir ieškovo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ELT valdymas“ atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

71.

8P

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Šebsta“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad A AAlytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4798-835/2012 ieškovo UAB „ESV Baltic” reikalavimus dėl skolos priteisimo iš atsakovo patenkino, todėl atsakovas nepagrįstai nurodė, kad skola kreditoriui UAB „ESV Baltic” nėra pradelsta. Aplinkybė, kad po bankroto bylos iškėlimo atsakovas atsiskaitė su ieškovu, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, kadangi trečiasis asmuo yra kreipęsis į teismą su savarankiškais reikalavimais iškelti UAB „ELT valdymas” bankroto bylą ir paskirti jo siūlomą bankroto administratorių. Šiuo atveju atsakovas trečiojo asmens reikalavimų nėra patenkinęs, todėl ši civilinė byla nenutrauktina.

10Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad pirmosios instancijos

11Ieškovas nėra atsakovo kreditoriumi, todėl pagrindas bankroto bylai iškelti ir nagrinėti išnyko.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai).

14Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,ELT valdymas“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis atsakovo 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentais, duomenimis apie skolą valstybės bei socialinio draudimo fondo biudžetui bei įvertinęs atsakovo vadovės pateikto 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenų neatitikimus. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadą, pateikė apeliacinės instancijos teismui patikslintą 2012 m. spalio 31 d. balansą, kreditorių sąrašą, sudarytų sutarčių kopijas bei UAB „Apskaitos ir audito paslaugos“ padarytą 2013 m. lapkričio 13 d. patikrinimo ataskaitą.

15Teisėjų kolegija, susipažinusi su pateiktais, atsakovo finansinę padėtį apibūdinančiais įrodymais, pastebi, kad pagal atsakovo užsakymą atlikus balanso straipsnio „Žemė“ patikrinimą buvo paneigtas pirmosios instancijos teismo argumentas dėl atsakovo nesąžiningumo žemės vertę vietoj 50 000 Lt nurodant 80 000 Lt. Patikrinimo ataskaitoje yra paaiškinta, kad atsakovui priklauso 2012 m. birželio 30 d. įsigytas žemės sklypas, kurio vertė 50 000 Lt bei 2010 m. birželio 4 d. įsigytas pastatas su sklypu, kurių bendra vertė – 150 000 Lt. Kadangi balanse žemės ir pastatų vertė nenurodoma atskirai, remiantis žemės ir pastato vertės nustatymo pažyma, žemės sklypo po pastatu vertė buvo nurodyta 30 000 Lt, todėl bendra įmonei priklausančios žemės vertė nurodyta 80 000 Lt. Be to, patikrinimo metu buvo nustatyta, kad įmonė balanse neteisingai grupavo trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus, todėl ilgalaikiai įsipareigojimai turi būti padidinami 305 367 Lt ir sudaro 768 086 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai turi būti sumažinti 305 367 Lt ir sudaro 724 495 Lt, tačiau bendra įsipareigojimų suma nepakito. Taigi pagal pateiktą patikslintą 2012 m. spalio 31 d. balansą, įmonės turtas sudaro 2 137 641 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 1 008 276 Lt, o trumpalaikis – 1 129 365 Lt. Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 724 495 Lt, o po vienerių metų mokėtina suma – 768 086 Lt. Iš šių duomenų galima daryti išvadą, kad atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

16Be to, apeliantas taip pat pateikė apeliacinės instancijos teismui Alytaus apskrities VMI ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pažymas, kurios pagrindžia atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Apeliantas taip pat pateikė įrodymus, kad jis yra atsiskaitęs su savo darbuotojais bei ataskaitą apie turimas skolas, iš kurios matyti, kad 2012 m. lapkričio 15 d. pradelstų skolų atsakovas neturi. Byloje taip pat yra pateiktas ieškovo, inicijavusio bankroto procesą, UAB „LEX BONUM“ ir atsakovo susitarimas dėl atsiskaitymo ir pretenzijų neturėjimo. Prie šio susitarimo yra pridėti įrodymai, pagrindžiantys atsakovo atsiskaitymą su ieškovu.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodytas ir įrodymais pagrįstas aplinkybes, sutinka su pareikštu atskiruoju skundu ir mano, kad nėra pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą, nes iš pateiktų dokumentų negalima daryti išvados, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

18Kolegija nesutinka su trečiojo asmens argumentais, kad buhalterio neapdairumas ar nežinojimas nėra pagrindas peržiūrėti ir panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėtina, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatymo įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

19Be to, trečiasis asmuo nurodo, kad nepaisant to, kad su ieškovu, inicijavusiu bankroto bylos iškėlimą atsakovui, buvo atsiskaityta, turi būti nagrinėjamas ir jo savarankiškas reikalavimas iškelti atsakovui bankroto bylą. Teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovo mokumo klausimas jau yra išnagrinėtas, todėl papildomai dėl jo nepasisako bei pažymi, kad atsakovas savo dokumentuose nenurodo skolos trečiajam asmeniui UAB „Šebsta“, o priešingai, nurodo trečiojo asmens skolą atsakovui. Kadangi atsakovas šios trečiojo asmens skolos nepripažįsta (ginčija ją), ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-743/2011).

20Kolegija taip pat nesutinka su trečiojo asmens argumentais dėl atsakovo pradelstos skolos UAB „ESV Baltic“. Pagal teismų informacinės sistemos duomenis, šalių ginčas buvo išspręstas 2013 m. sausio 21 d. Alytaus rajono apylinkės teismui patvirtinus taikos sutartį. Iš patvirtintos taikos sutarties turinio nustatyta, kad dalis skolos buvo grąžinta, kita dalis įskaityta, todėl šalys pretenzijų viena kitai neturi.

21Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje pateikti įrodymai paneigia pirmosios instancijos teismo išvadas dėl UAB „ELT valdymas“ nemokumo, todėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis panaikinama, o ieškovo ir trečiojo asmens prašymai dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo atmetami.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lex Bonum“ bei trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „ELT valdymas“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Lex Bonum“ Įmonių bankroto... 5. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 6. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „ELT valdymas“ prašo Kauno apygardos... 7. 1.... 8. P... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Šebsta“ prašo... 10. Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus,... 11. Ieškovas nėra atsakovo kreditoriumi, todėl pagrindas bankroto bylai iškelti... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 14. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,ELT... 15. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pateiktais, atsakovo finansinę padėtį... 16. Be to, apeliantas taip pat pateikė apeliacinės instancijos teismui Alytaus... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodytas ir įrodymais pagrįstas... 18. Kolegija nesutinka su trečiojo asmens argumentais, kad buhalterio neapdairumas... 19. Be to, trečiasis asmuo nurodo, kad nepaisant to, kad su ieškovu, inicijavusiu... 20. Kolegija taip pat nesutinka su trečiojo asmens argumentais dėl atsakovo... 21. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir ieškovo...