Byla 2-5/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. A. – B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria ieškovės A. A. – B. ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovei, civilinėje byloje Nr. 2-2675-43/2007 pagal ieškovės A. A. – B. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl jos konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovė A. A. – B. 2006 m. birželio 22 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo, kuriuo prašė:

51. Pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė ieškovės konstitucines teises ir laisves, neteisėtai atsisakydamas priimti ieškovės 2006 m. sausio 30 d. pareiškimą ir 2006 m. vasario 24 d. pakartotinį pareiškimą dėl palikėjos B. A. palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir palikimo apsaugos užtikrinimo;

62. Pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas neteisingai 2006 m. vasario 27 d. savo rašte nurodė ieškovės kreipimosi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą datą ir įpareigoti Kauno miesto apylinkės teismą pašalinti padarytą pažeidimą ir teisingai nurodyti 2006 m. sausio 30 d., kaip ieškovės kreipimosi į apylinkės teismą dėl palikėjos B. A. palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir palikimo apsaugos užtikrinimo datą;

73. Pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė ieškovės konstitucines teises ir laisves, neteisėtai atsisakydamas priimti ieškovės 2006 m. sausio 30 d. pareiškimą dėl palikėjos B. A. palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir palikimo apsaugos užtikrinimą, nes vykdo ieškovės ir jos artimųjų atžvilgiu šantažą bei prievartauja ieškovę anksčiau, prieš palikimo priėmimą pagal turto apyrašą, sudaryti taikos sutartį su L. K. ir patenkinti L. K. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1262/06, kad nebūtų demaskuota organizuota nusikalstama Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų, antstolės S. V. ir L. K. nusikalstama veikla dėl palikėjos B. A. kilnojamojo turto 1997 m. civilinėse bylose Nr. 2-4948/97 ir Nr. 2-10336/97 pasisavinimo apgaulės būdu arešto forma stambiu mastu ir jo praradimo ar išeikvojimo;

84. Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 100 024,80 Lt už neteisėtais Kauno miesto apylinkės teismo veiksmais ieškovės konstitucinių teisių pažeidimu padarytos žalos atlyginimą.

9Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatė ieškovei A. A. – B. terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Tas pats teismas 2006 m. spalio 2 d. nutartimi pratęsė terminą 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti iki 2006 m. lapkričio 2 d. Teismas taip pat pakartotinai išaiškino, kad, iki nurodytos datos nepašalinus 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytų trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovei.

10Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovės A. A. – B. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo laikė nepaduotu. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepašalino 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, todėl ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino ieškovei. Teismas nurodė, kad teismo nustatytu terminu ieškovė pateikė teismui tik patikslintą ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo ir dvi patikslinto ieškinio kopijas, nors pagal CPK 113 straipsnio 1 dalį teismui turi būti pateikiami dalyvaujantiems byloje asmenims skirti procesinio dokumento nuorašai, o ne jų kopijos arba papildomi procesinio dokumento egzemplioriai. Teismas nurodė, kad teismui pateiktu patikslintu ieškiniu ieškovė bandė aiškiai suformuluoti savo ieškinio reikalavimų faktinius pagrindus, tačiau ir iš patikslintame ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių liko neaišku, kokius ieškinio reikalavimus ieškovė jomis grindžia. Dalis ieškovės atstovo A. B. teismui pateiktų priedų patvirtinti notaro, dalis patvirtinti ieškovės atstovo, o dalis yra visai nepatvirtintos kopijos. Teismas nurodė, kad A. B. neturi teisės tvirtinti teismui pateikiamų rašytinių įrodymų, nes jis nėra priskiriamas CPK 114 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims. Taip pat teismas nurodė, kad A. B. teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis yra ieškovės sūnus bei turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, nes tik esant abiem aplinkybėms A. B. turi teisę būti ieškovės atstovu byloje. Prie ieškinio pridėtas Jonavos rajono notarų biuro notarės patvirtintas 2004 m. rugsėjo 17 d. įgaliojimo nuorašas nurodytų aplinkybių nepatvirtina, nes jame nenurodyti konkretūs dokumentai (jų duomenys), patvirtinantys, kad A. B. yra ieškovės sūnus ir kad jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Teismas visus A. B. už ieškovę atliktus veiksmus, susijusius su ieškovės teismui pateiktu ieškiniu, vertino kaip veiksmus, atliktus neįgalioto asmens, todėl atsisakė juos priimti.

11Ieškovė A. A. – B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

121. Teismas nenurodė motyvų, kodėl padarė išvadą, kad patikslintu ieškiniu ieškovė nepašalino 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatyto trūkumo dėl ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų suformulavimo, todėl yra CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyti absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai. Ieškovė teismo nustatytu terminu 2006 m. rugpjūčio 9 d. teismui pateikė patikslintą ieškinį ir teismas nenustatė 2006 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodytų ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų suformulavimo trūkumų, tai rodo, kad ieškovė trūkumus pašalino.

132. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog ėmėsi kokių nors aktyvių veiksmų, bandydama gauti prašomus išreikalauti ieškinio priedų originalus ar jų tinkamai patvirtintus nuorašus, nes ieškovė nurodė, kad jai nebuvo išduotas tinkamai patvirtintas 2006 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-03098-528/2006 nuorašas.

143. Teismas netinkamai vertino, kad visi A. B. veiksmai, atlikti už ieškovę, yra atlikti kaip neįgalioto asmens, nes nepateikti įrodymai, patvirtinantys giminystės santykius, ir atstovo aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Teismas visus procesinius dokumentus siuntė atstovo A. B. adresu, taip pripažindamas, kad atstovas turi įgaliojimus atstovauti ieškovei, be to aplinkybė, kad atstovas yra ieškovės sūnus ir turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinta ieškovės išduotame A. B. įgaliojime, todėl skundžiama nutartis yra nepagrįsta.

154. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovės atstovas negali patvirtinti ieškovės pareiškimų teismui, kadangi ieškovės atstovas juos patvirtino, kaip asmens, išdavusio procesinius dokumentus, atstovas.

16Atskirasis skundas patenkinamas.

17Ieškovė A. A. – B. 2006 m. birželio 27 d. Vilniaus apygardos teisme pateikė ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui, kuriuo prašė pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė jos konstitucines teises ir laisves bei prašė priteisti iš atsakovės 100 024,80 Lt atlyginimą už neteisėtais Kauno miesto apylinkės teismo veiksmais padarytą žalą. Ieškovė nurodė, kad bylą ves pati arba per savo atstovą – aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintį sūnų A. B. . Ieškovė taip pat prašė CPK 112 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 135 straipsnio 2 dalies pagrindu išreikalauti prie ieškinio pateiktų priedų originalus ar tinkamai patvirtintus nuorašus, nurodydama, kad ji dėl amžiaus ir sveikatos būklės negali jų pateikti teismui.

18Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas nutartyje nurodė šiuos trūkumus:

191) neaiškiai suformuluoti ieškinio reikalavimų faktiniai pagrindai, t. y. iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių neaišku, kokius ieškinio reikalavimus ieškovė jais grindžia;

202) ieškovė pateikė per mažai ieškinio ir jo priedų egzempliorių, t. y. vietoj trijų egzempliorių pateikė tik du;

213) ieškovė pateikė netinkamai patvirtintas priedų kopijas;

224) ieškovė, nurodydama, kad ją teisme atstovaus sūnus A. B. , turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, nepridėjo dokumentų, patvirtinančių aplinkybes, kad A. B. yra ieškovės sūnus ir turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

23Ieškinį ir patikslintą ieškinį pasirašė pati ieškovė A. A. – B., todėl pirmosios instancijos teismo nustatytas ieškinio trūkumas, kuris ginčijamoje nutartyje nurodytas kaip neištaisytas – tai, kad ieškovė nepateikė giminystės santykį su A. B. liudijančio dokumento bei A. B. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą liudijančio dokumento, yra nepagrįstas.

24Vienu iš ieškinio trūkumų pirmosios instancijos teismas nurodė ieškinio reikalavimus pagrindžiančių faktinių pagrindų neaiškų suformulavimą, nurodė, kad iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių neaišku, kokius ieškinio reikalavimus ieškovė jais grindžia.

25Ieškovė pirmu savo reikalavimu nurodo prašymą pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė ieškovės konstitucines teises ir laisves, neteisėtai atsisakydamas priimti ieškovės 2006 m. sausio 30 d. pareiškimą ir 2006 m. vasario 24 d. pakartotinį pareiškimą dėl palikėjos B. A. palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir palikimo apsaugos užtikrinimo. Pagrįsdama šį reikalavimą ieškovė prideda: Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. vasario 2 d. nutartį, kuri apeliacine tvarka buvo peržiūrėta Kauno apygardos teismo ir pridedama 2006 m. gegužės 3 d. nutartimi buvo panaikinta; Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 3 d. nutartį, kuri apeliacine tvarka buvo peržiūrėta Kauno apygardos teismo ir pridedama 2006 m. birželio 8 d. nutartimi palikta nepakeista; A. A. – B. 2006 m. sausio 30 d. pareiškimą ir 2006 m. vasario 24 d. pakartotinį pareiškimą.

26Antru reikalavimu ieškovė prašo pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas neteisingai 2006 m. vasario 27 d. savo rašte nurodė ieškovės kreipimosi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą datą ir įpareigoti Kauno miesto apylinkės teismą pašalinti padarytą pažeidimą ir teisingai nurodyti 2006 m. sausio 30 d., kaip ieškovės kreipimosi į apylinkės teismą dėl palikėjos B. A. palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir palikimo apsaugos užtikrinimo datą. Šį reikalavimą ieškovė pagrindžia savo 2006 m. sausio 30 d. pareiškimu dėl palikimo priėmimo pagal apyrašą ir palikimo apsaugos CK 5.53, 5.64 straipsnių pagrindu, bei prideda Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. vasario 27 d. raštą Centrinei hipotekos įstaigai Testamentų registrui.

27Trečią reikalavimą – pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė ieškovės konstitucines teises ir laisves, neteisėtai atsisakydamas priimti ieškovės 2006 m. sausio 30 d. pareiškimą dėl palikėjos B. A. palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir palikimo apsaugos užtikrinimą, nes vykdo ieškovės ir jos artimųjų atžvilgiu šantažą bei prievartauja ieškovę anksčiau, prieš palikimo priėmimą pagal turto apyrašą, sudaryti taikos sutartį su L. K. ir patenkinti L. K. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1262/06, kad nebūtų demaskuota organizuota nusikalstama Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų, antstolės S. V. ir L. K. nusikalstama veikla dėl palikėjos B. A. kilnojamojo turto 1997 m. civilinėse bylose Nr. 2-4948/97 ir Nr. 2-10336/97 pasisavinimo apgaulės būdu arešto forma stambiu mastu ir jo praradimo ar išeikvojimo – ieškovė grindžia A. K. 1981 m. kovo 24 d. pareiškimu LTSR Vidaus reikalų ministerijos kadrų skyriui, 1997 m. vasario 3 d. A. B. turto apyrašo aktu, Kauno miesto apylinkės teismo 1997 m. rugsėjo 8 d. nutartimi, Kauno miesto apylinkės teismo 1997 m. gruodžio 29 d. nutartimi, Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. balandžio 25 d. nutartimi, 2003 m. sausio 23 d. turto apyrašu, L. K. 2006 m. gegužės 12 d. ieškiniu.

28Ieškovė ieškinio reikalavimus pagrindžiančias aplinkybes įrodinėja prie ieškinio pridedamais dokumentais. Kreipimosi į teismą momentu iš ieškovo nereikalaujama įrodyti pareikštų reikalavimų pagrįstumo. Ieškinyje ieškovas turi numatyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą. Ieškovo reikalavimą patvirtinantys įrodymai gali būti pateikiami bylos nagrinėjimo metu, taip pat renkami teismo pagalba, jei ieškovas jų negali gauti pats. Negalima riboti ieškovo teisės į teisminę gynybą dėl to, kad kažkokių įrodymų ieškovas nepateikia. Tam tikrų įrodymų nebuvimas gali būti reikšmingas tik sprendžiant ieškovo teisės į reikalavimo patenkinimą klausimą, išsamiai ištyrus bylos aplinkybes teisminio bylos nagrinėjimo metu, laikantis rungimosi, žodiškumo principų. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė nepašalino teismo nurodyto ieškinio trūkumo - aiškiai nesuformulavo ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų.

29Teismui yra pateikti trys patikslinto ieškinio egzemplioriai, iš kurių vienas yra pasirašytas ieškovės, o kiti du yra originalaus dokumento – patikslinto ieškinio – kopijos. Kadangi teismas, vadovaudamasis CPK 114 straipsnio 1 dalimi, turi teisę pats patvirtinti originalaus dokumento kopijas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šis pirmosios instancijos teismo nurodytas trūkumas nesudaro pakankamo pagrindo atsisakyti priimti ieškinį.

30Pirmosios instancijos teismo nurodytas trūkumas dėl ieškinio priedų netinkamo patvirtinimo yra tik formalus, kadangi ieškovė savo reikalavimus grindžia Kauno miesto apylinkės teismo priimtomis nutartimis kitose civilinėse bylose, todėl teismas, esant būtinybei, turi galimybę išreikalauti minėtų dokumentų tinkamai patvirtintus nuorašus iš šiuos dokumentus išdavusios institucijos. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė ieškinyje prašė CPK 112 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 135 straipsnio 2 dalies pagrindu išreikalauti prie ieškinio pateiktų priedų originalus ar tinkamai patvirtintus nuorašus, nurodydama, kad ji dėl amžiaus ir sveikatos būklės negali jų pateikti teismui. Visi teismai turi galimybę naudotis teismų informacine sistema LITEKO ir, esant poreikiui, tiesiogiai gauti bet kurio iš teismų priimtus sprendimus ar nutartis. Šis pirmosios instancijos teismo nurodytas ieškinio trūkumas taip pat nėra pakankamas pagrindas ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį ieškovui.

31Pirmosios instancijos teismas ieškinį grąžino netinkamai pritaikęs CPK 115 straipsnio normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimą ir trūkumų ištaisymą, todėl ieškinio priėmimo klausimą išsprendė neteisingai ir tai sudaro pagrindą šią nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovė A. A. – B. 2006 m. birželio 22 d. kreipėsi su ieškiniu į... 5. 1. Pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė ieškovės... 6. 2. Pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas neteisingai 2006 m. vasario... 7. 3. Pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė ieškovės... 8. 4. Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 100 024,80 Lt už neteisėtais... 9. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatė ieškovei A.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovės A. A.... 11. Ieškovė A. A. – B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismas nenurodė motyvų, kodėl padarė išvadą, kad patikslintu... 13. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog... 14. 3. Teismas netinkamai vertino, kad visi A. B. veiksmai, atlikti už ieškovę,... 15. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovės atstovas negali patvirtinti... 16. Atskirasis skundas patenkinamas.... 17. Ieškovė A. A. – B. 2006 m. birželio 27 d. Vilniaus apygardos teisme... 18. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatė ieškovei... 19. 1) neaiškiai suformuluoti ieškinio reikalavimų faktiniai pagrindai, t. y.... 20. 2) ieškovė pateikė per mažai ieškinio ir jo priedų egzempliorių, t. y.... 21. 3) ieškovė pateikė netinkamai patvirtintas priedų kopijas;... 22. 4) ieškovė, nurodydama, kad ją teisme atstovaus sūnus A. B. , turintis... 23. Ieškinį ir patikslintą ieškinį pasirašė pati ieškovė A. A. – B.,... 24. Vienu iš ieškinio trūkumų pirmosios instancijos teismas nurodė ieškinio... 25. Ieškovė pirmu savo reikalavimu nurodo prašymą pripažinti, kad Kauno miesto... 26. Antru reikalavimu ieškovė prašo pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės... 27. Trečią reikalavimą – pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismas... 28. Ieškovė ieškinio reikalavimus pagrindžiančias aplinkybes įrodinėja prie... 29. Teismui yra pateikti trys patikslinto ieškinio egzemplioriai, iš kurių... 30. Pirmosios instancijos teismo nurodytas trūkumas dėl ieškinio priedų... 31. Pirmosios instancijos teismas ieškinį grąžino netinkamai pritaikęs CPK 115... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir...