Byla II-916-331/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo, kuriuo jos nepilnamečiui sūnui S. S. paskirta 30 Lt bauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas rašytinio proceso tvarka administracinio teisės pažeidimo byloje išnagrinėjęs I. S. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo, kuriuo jos nepilnamečiui sūnui S. S. paskirta 30 Lt bauda, panaikinimo,

Nustatė

2SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierius 2010-04-06 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą S. S. dėl to, kad jis 2010-04-06 apie 9.53 val., Vilniuje, važiavo 6 maršruto troleibusu, tarp stotelių Šatrijos-Žaliasis tiltas nepateikė jokio bilieto. Šiais veiksmais jis pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimą, t. y. padarė veiką, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 142 str. 4 d. (b. l. 9).

3SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierius 2010-04-06 nutarimu S. S. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 142 str. 4 d. skyrė administracinę nuobaudą – 30 Lt baudą (b. l. 9).

4S. S. įstatyminė atstovė I. S. nesutikdama su 2010-04-06 nutarimu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1), kuriuo prašo panaikinti nutarimą. Skunde paaiškino, kad vaikui buvo nupirktas elektroninio bilieto papildymas, tačiau buvo pamiršusi jam paduoti. Sunki materialinė padėtis, turi du nepilnamečius vaikus, vyras bedarbis, pati gauna minimalią algą, kuri nėra mokama reguliariai.

5SĮ „Susisiekimo paslaugos“ su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 12?13) paaiškino, kad I. S. pripažįsta administracinį teisės pažeidimą, jo neginčija. Nurodyta aplinkybė – sunki materialinė padėtis ? nesudaro pagrindo panaikinti 2010-04-06 nutarimą.

6I. S., jos nepilnametis sūnus S. S., institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jiems apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta laiku ir tinkamai, todėl nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str.).

7

8S k u n d a s t e n k i n t i n a s i š d a l i e s.

9

10Pagal ATPK 142 straipsnio 4 dalį, keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, – užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų. S. S. paskirta mažesnė nei minimali įstatymu numatyta nuobauda.

11Byloje esančių įrodymų visuma, o būtent administracinio teisės pažeidimo protokolas, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens prisipažinimas, gailėjimasis dėl padaryto pažeidimo, patvirtina, jog jis 2010-04-06 apie 9.53 val., Vilniuje, važiavo 6 maršruto troleibusu, tarp stotelių Šatrijos-Žaliasis tiltas nepateikė jokio bilieto. Šiais veiksmais jis pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimą, t. y. padarė veiką, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 142 straipsnio 4 dalyje. Pagal šį reikalavimą keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą. Teismas daro išvadą, kad jo pažeidimas teisingai kvalifikuotas pagal ATPK 142 straipsnio 4 dalį, todėl už šį pažeidimą jam kaip nepilnamečiui pagrįstai paskirta mažesnė nei minimali 30 Lt įstatymu numatyta bauda.

12Teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes ir įvertinęs įrodymus (ATPK 257 str.), daro išvadą, kad S. S. padarytas administracinis teisės pažeidimas yra įrodytas, jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 142 straipsnio 4 dalį, nuobauda paskirta sutinkamai su bendrosiomis nuobaudų ir baudų skyrimo taisyklėmis, todėl teisėtai ir pagrįstai (ATPK 297 str.).

13Tačiau teismas mano, kad yra pagrindas taikyti ATPK 30¹ straipsnio nuostatas, kurios numato, kad, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ar protingumo kriterijais, galima pažeidėjui skirti mažesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje. Teismas pažymi, kad S. S. yra nepilnametis, moksleivis, nedirbantis, pažeidimą pripažįsta, nuoširdžiai gailisi, šeimoje sunki materialinė padėtis, tėvas bedarbis. Atsižvelgiant į išvardintas atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančias ir kitas aplinkybes, taip pat į sunkią ekonominę padėtį, yra pagrindas sumažinti paskirtą 30 Lt baudą ir paskirti 10 Lt baudą. Asmuo negali likti nenubaustas už pažeidimus, kuriuos jis padarė, tačiau nuobauda turi atitikti pažeidimo pobūdį bei bausmės tikslus, todėl paskirta 10 Lt bauda šiuo atveju yra pati tinkamiausia nuobauda.

14Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., teismas

Nutarė

15SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolieriaus 2010-04-06 nutarimą, kuriuo S. S. paskirta 30 Lt bauda, pakeisti ir paskirti jam 10 Lt (dešimt) baudą.

16Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai