Byla 2S-928-280/2017
Dėl antstolio G. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo – UAB „Naujoji pilaitė“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo S. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2YT-19698-466/2017 pagal pareiškėjo S. F. skundą dėl antstolio G. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo – UAB „Naujoji pilaitė“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Pareiškėjas S. F. skundė antstolio G. B. veiksmus priimant vykdyti vykdomąjį dokumentą bei išsiunčiant S. F. raginimą įvykdyti sprendimą, prašydamas juos panaikinti ir sustabdyti.
 2. Nurodė, kad antstolio patvarkymai priimti pažeidžiant galiojančias įstatymo nuostatas, todėl yra neteisėti, nusikalstami. S. F. tvirtina, kad jam keliami neteisėti reikalavimai, nurodo, kad veiksmai stabdytini kaip neteisėti, niekiniai, negaliojantys.
 3. A. G. B. 2017-03-27 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir perdavė jį kartu su vykdomąja byla Vilniaus miesto apylinkės teismui. Patvarkyme nurodyta, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog antstolis pažeidė įstatymų nuostatas, todėl jo skundas atmestinas. Patvarkyme taip pat nurodyta, jog nėra jokių pagrindų sustabdyti vykdomą išieškojimą.
II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi pareiškėjo S. F. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis G. B. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-01 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1633-816/2016 dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš S. F. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Naujoji Pilaitė“ naudai. Antstolio priimtas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-01 vykdomasis dokumentas Nr. e2-1633-816/2016 yra įsiteisėjęs ir todėl vykdytinas. Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus nenustatyta, todėl pripažintina, kad antstolis pagrįstai priėmė dokumentą vykdyti.
 3. Pareiškėjui nenurodžius, kokios konkrečiai įstatymo nuostatos buvo pažeistos, kokiais konkrečiai veiksmais pažeidimai buvo padaryti, nepateikus nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, padarė išvadą, kad sustabdyti vykdymo procesą nėra pagrindo.
 4. Teismas, ištyręs vykdomojoje bei civilinėje bylose esančius rašytinius įrodymus, konstatavo, kad antstolis pagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir ėmėsi visų priemonių tinkamai įvykdyti vykdomąjį dokumentą bei vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų nuostatų nepažeidė.
III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: pranešti prokurorui dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo G. P. įstatymais nustatytų įgaliojimų viršijimo, sukčiavimo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo, piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo, savavaldžiavimo, šiurkštaus LR Konstitucijos pažeidimo, valstybei duotos priesaikos sulaužymo, priesaika prisiimtų pareigų neatlikimo, teismo autoriteto pažeminimo, teisėjo vardo sumenkinimo bei nedelsiant atlikti ikiteisminį tyrimą ir kelti baudžiamąją bylą, ginti viešą interesą dėl priimtos nemotyvuotos nutarties; Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos pirmininkui teikti motyvuotą prašymą TEDK drausmės bylos iškėlimui dėl teisėjo G. P. akivaizdaus įstatymo pažeidimo, tikrovės faktų ir reikšmingų aplinkybių nepaisymo negarinėjant šios bylos medžiagoje esančius procesinius dokumentus ir priimant nemotyvuotą nutartį, neatidumo ir nerūpestingumo, piktnaudžiavimo, aplaidaus teisėjo pareigų neatlikimo, savavaldžiavimo pagal CK 6.246 str. 1 d., 6.271, 6.272 str., BK 228 str.1 d., 229 str. 1,2 d. ir kitų minėtų straipsnių pažeidimo, šiurkštaus LR Konstitucijos pažeidimo, duotos valstybei priesaikos sulaužymo, teisėjo vardo pažeminimo, teismo autoriteto sumenkinimo, tiksliau, kas iš dviejų pastarųjų likę dėl LR TĮ 83 str., 2 d. 1-2 p. numatytų nusižengimų padarymo, vykdyti įstatymų nustatytą pareigą, neperkeliant tokios naštos, tariamam, atsakovui. Prašo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 2. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra absoliučiai neteisinga, nes pažeidžia bendruosius teisės principus, LR Konstituciją, kitus įstatymus bei tarptautinius teisės aktus. Nutartis yra priešinga tikrovės faktams ir reikšmingoms aplinkybėms, kurios yra nurodytos civilinėje byloje Nr. e2-38761-816/2016, kuri nėra išnagrinėta apeliacine tvarka dėl teisėjos J. E. 2016 m. kovo 31 d. sprendimo.
 3. Teismas formaliai nurodė, nenustatęs, kad antstolis G. B., akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, nepagrįstai pripažino, kad antstolis pagrįstai priėmė 2017 m. vasario 1 d. išduotą vykdomąjį dokumentą vykdyti.
 4. Teismas nepatikrino faktinių duomenų, nes vykdymas negali būti pradėtas neteisėtai išduotu vykdomuoju dokumentu.
 5. Antstolis ir teismas nusikalstamai vykdė savo pareigas, todėl visi jų priimti procesiniai dokumentai yra niekiniai nuo jų priėmimo. Jie privalėjo patikrinti bylos medžiagą pagal įstatymus, bet to nevykdė.
IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).
 3. Nagrinėjamu atveju atsakovas apeliaciniame skunde prašo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismas sprendžia, kad visos reikšmingos bylai aplinkybės bei įrodymai, kuriais tos aplinkybės grindžiamos, yra nurodyti ir pateikti šalių procesiniuose dokumentuose, vykdomojoje byloje, todėl tenkinti apelianto prašymą dėl skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka nėra pagrindo, atskirasis skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka (CPK 322 str.).
 4. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundo bei vykdomosios bylos Nr. 0040/17/00495 turinį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė pareiškėjo skundą atmesti.
 5. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, kuris privalomas ir turi būti įvykdytas (CPK 18 straipsnis), pagrindu UAB „Naujoji pilaitė“ buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 376,67 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų, 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurį išieškotojas pateikė vykdyti. Apeliantas nesutinka su įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl ir ginčija vykdymo veiksmus.
 6. Įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai turi būti vykdomi (CPK 584 str. 1 d. 1 p., 588 str. 1 d.). Vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui sąlygas ir tvarką nustato CPK 651 str.. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika pagal CPK 651 str. antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, kaip norėtų S. F., o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. CPK 651 str. 2 d. nustatyta, kokiais kriterijais vadovaujantis tikrinama, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007).
 7. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos padarytai išvadai, kad kliūčių priimti dokumentą vykdyti nebuvo ir nėra. Vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti tam teisę turintis asmuo išieškotojas UAB „Naujoji pilaitė“, vykdomasis dokumentas vykdytinas antstolio G. B. aptarnavimo teritorijoje Vilniaus mieste, pagal apelianto gyvenamąją vietą, vykdomojo dokumento turinys atitinka įstatymo reikalavimus, nes sprendimo rezoliucinė dalis pažodžiui perkelta į vykdomąjį dokumentą, duomenų, kad skola yra sumokėta byloje nėra.
 8. Taigi antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, pagrįstai nustatęs, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, pradėjo vykdymo veiksmus (CPK 651 str.), juos įformino patvarkymais.
 9. Apeliantui buvo išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kurie jam įteikti 2017 m. kovo 1 d. Pareiškėjas per 10 d. nuo raginimo gavimo dienos gera valia turėjo sumokėti 391,67 Eur, į šią sumą įskaitant 38,38 Eur vykdymo išlaidas, tačiau per nustatytą terminą pareiškėjas to nedaro, ginčija šiuos veiksmu, juos įvardindamas neteisėtais.
 10. Antstolis 2017 m. kovo 23 d. apskaičiavo vykdymo išlaidas, priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir nurodymą privertinai nurašyti pinigines lėšas 520,04 Eur sumai. Taigi vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0089/16/02018 buvo pradėti teisėtai.
 11. Apelianto teiginiai, kad priimta pirmosios instancijos teismo nutartis prieštarauja faktiniams duomenimis, yra paneigti byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl nepagrįsti.
 12. Kitų konkrečių neteisėtų pirmosios instancijos teismo veiksmų, apeliantas nenurodė ir jų nepagrindė, jo teiginiai yra deklaratyvūs. Vien tai, kad apeliantas nesutinka su skolos išieškojimo aplinkybių vertinimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismas nagrinėjamoje byloje aplaidžiai tyrė ir vertino bylos aplinkybes.
 13. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis byloje esančiais ir teismo ištirtais bei įvertintais duomenimis, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai ir pakankamai pagal S. F. skundą bei vykdomosios bylos duomenis argumentavo savo išvadas ginčijama nutartimi.
 14. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį sprendimo vykdymas gali būti laikinai sustabdytas – kai jį vykdantis antstolis CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu sustabdo vykdomąją bylą. Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtinti pagrindai. Kitais atvejais, nustatytais CPK 627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, t. y. savarankiškai nuspręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo reikalingumo.
 15. Nagrinėjamu atveju nei antstolis, nei pirmosios instancijos teismas nenustatė įstatyme numatytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų, todėl pareiškėjo prašymo dėl vykdomosios bylos sustabdymo netenkino. Apeliantas iš esmės prašo sustabdyti vykdymo veiksmus, nes, jo nuomone, priverstinis skolos išieškojimas pradėtas neteisėtai, todėl negali būti tęsiamas. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad vykdymo procesas pradėtas teisėtai, pritaria, pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą nėra.
 16. Apeliantas atskirajame skunde prašo pranešti prokurorui dėl teisėjo G. P. įstatymų numatytų įgaliojimų viršijimo, sukčiavimo, žmogaus laisvės varžymo, piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo, savavaldžiavimo, šiurkštaus LR Konstitucijos pažeidimo, valstybei duotos priesaikos sulaužymo, priesaika valstybei prisiimtų pareigų neatlikimo, teismo autoriteto pažeminimo, teisėjo vardo sumenkinimo.
 17. Įstatyme įtvirtinta, jog bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui (CPK 300 str.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, nenustatė neteisėtų veikų požymių. S. F. jokių įrodymų apie teisėjo konkrečias nusikalstamas veikas įrodymų nepateikė, todėl pagrindo pranešti prokurorui apie nusikalstamos veikos požymius, nėra.
 18. Siūlyti iškelti drausmės bylą turi teisę Teisėjų taryba, Teisėjų etikos ir drausmės komisija, taip pat teismo, kuriame dirba teisėjas, arba bet kurio aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar kitas asmuo, kuriam tapo žinoma apie Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje numatytą nusižengimą. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė teisėjo G. P. nusižengimų, numatytų Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje, bei Teisėjų etikos kodekso pažeidimų.
 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).
 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai