Byla 2A-668-479/2008
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-21 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės ir Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovams A. R., A. T., G. T., A. B., ieškovės A. T. įgaliotam atstovui advokatui Arūnui Ivanciui ir atsakovės atstovei prokurorei Sigutei Stropienei, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. T., G. T., L. Š., A. B. ir A. R. ieškinį atsakovei Klaipėdos apygardos prokuratūrai bei ieškovų A. T., G. T., L. Š., A. B. ir A. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-21 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros

42006-11-06 sprendimą Nr. 3-5543 „Dėl Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos vykdomos veiklos ištyrimo ir viešojo intereso gynimo“. Ieškovai nurodė, kad gyvena laisvosios ekonominės zonos teritorijoje (toliau – LEZ), jiems ten nuosavybės teise priklauso gyvenamieji namai, esantys buvusiame Lypkių kaime. Vadovaujantis LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, laisvosios ekonominės zonos teritorijoje neturi būti nuolatinių gyventojų. Valstybė nesprendžia gyventojų iškeldinimo iš Klaipėdos LEZ teritorijos klausimo, gyventojams sudėtinga valdyti ir disponuoti savo turtu, gyvenimas šioje teritorijoje pavojingas sveikatai, kadangi poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai nepakankamai tiriamas ir kontroliuojamas, tuo pažeidžiama minėto įstatymo norma bei viešasis interesas, kurį prokuratūra privalo ginti.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-04-21 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, jog ieškovų ieškinys neįrodytas, kadangi nenurodyta, kokių, ieškovų manymu, jų pareiškimo tyrimo veiksmų neatliko prokuratūra, koks konkrečiai viešasis interesas turėjo būti apgintas, t. y. kokia civilinė byla iškelta teisme.

6Ieškovė A. T. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu bei prašo jį panaikinti. Ieškovai G. T., L. Š., A. B. ir A. R. pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo. Apeliantai nurodo, kad teismas priėmė nepagrįstą sprendimą, kadangi teismo išvados nemotyvuotos. Neaišku, kodėl teismas nusprendė, jog nėra teisinio pagrindo įpareigoti prokuratūrą ginti viešąjį interesą. Neišspręstas klausimas, ar Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimas yra ir viešojo intereso pažeidimas ir ar tokiu atveju Klaipėdos LEZ išvis galėjo pradėti veiklą. Bylose, susijusiose su viešuoju interesu, teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str.) ir išreikalauti valstybės ir savivaldos institucijų administracinius aktus apie Klaipėdos LEZ veiklą, tačiau tai nebuvo padaryta, todėl viešasis interesas lieka neapgintas.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos apygardos prokuratūra su apeliaciniu skundu nesutinka bei prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovė teigia, jog teismas ištyrė visus byloje pateiktus įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Ieškovų gyvenamoji vieta patenka į numatomos Klaipėdos LEZ teritoriją, tačiau Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo taikymo požiūriu šios zonos steigimas nėra pradėtas ir įvykęs (9 straipsnis), todėl ieškovų argumentai nėra reikšmingi. Pagal LEZ įsisavinimo etapus visi joje gyvenantys asmenys bus iškelti, o jų nekilnojamasis turtas paimtas visuomenės poreikiams įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi ieškovų (pareiškėjų) skundo nagrinėjimo metu nenustatyta teisės aktų pažeidimų, kurių pašalinimas galėtų būti vertinamas kaip viešojo intereso gynimas, prokuratūrai nebuvo pagrindo kreiptis į teismą su tokiu ieškiniu.

82008-12-10 apeliantai pateikė prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Apeliantai mano, kad LR Vyriausybės 1999-06-09 nutarimas Nr. 753 „Dėl Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo ir veiklos pradžios“ ta apimtimi, kuria leido pradėti Klaipėdos LEZ veiklą šios zonos teritorijoje gyvenant nuolatiniams gyventojams, prieštarauja Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai, LR Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 23 straipsnio 1 daliai ir 24 straipsnio 1 daliai. Apeliantai prašo teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad būtų išaiškinta, ar poįstatyminis teisės normų aktas neprieštarauja įstatymui ir Konstitucijai.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo netenkintas jų reikalavimas panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros 2006-11-06 sprendimą Nr. 3-5543 „Dėl Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos vykdomos veiklos ištyrimo ir viešojo intereso gynimo“. Teigia, kad prokuratūra privalėjo atlikti visus teisės aktuose numatytus veiksmus, kuriais būtų užtikrinta ieškovų teisių apsauga, viešojo intereso gynimas bei neteisėtų aktų panaikinimas. Prokuratūrai atsisakius tai padaryti, teismas tokį sprendimą turi panaikinti ir įpareigoti atsakovę ginti pažeistą viešąjį interesą kreipiantis su ieškiniu į teismą. Kolegija nesutinka su šiais apeliantų argumentais. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta prokuroro teisė ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, kai prokuroras tui pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai. Šią prokuroro teisę ieškovai nepagrįstai supranta kaip absoliučią prokuroro pareigą kreiptis į teismą su ieškiniu. Pagal teismų praktikoje suformuotas viešojo intereso gynimo taisykles prokuroras turi teisę ginti viešąjį interesą kreipdamasis į teismą su ieškiniu, kai surenka pakankamai duomenų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą, kad viešasis interesas yra pažeistas, ir kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad viešasis interesas gali būti apgintas teisme, t. y., kai yra prielaidos prokuroro reiškiamo materialinio teisinio reikalavimo patenkinimui. Taigi galiojantys teisės aktai ir teismų praktikoje suformuotos taisyklės prokurorui suteikia teisę subjektyviai vertinti tyrimo metu surinktus duomenis ir tik tada spręsti dėl galimybės jų pagrindu kreiptis į teismą su ieškiniu siekiant apginti viešąjį interesą.

11Iš civilinėje byloje bei teismui pateiktoje prokuratūros byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovė, tirdama ieškovų skundą, patikrino skunde nurodytas aplinkybes, pareikalavo paaiškinimų ir dokumentų iš įvairių institucijų (Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus, Klaipėdos miesto savivaldybės, įvairių aplinkos apsaugos institucijų ir pan.). Remiantis gautais duomenimis konstatuota, jog UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovei yra išnuomoti tik atskiri sklypai, kuriuose Klaipėdos LEZ teritorijoje veikiančios įmonės vykdo savo veiklą (iš viso 34,9085 ha iš bendro 205 ha ploto), o žemės sklypai, kuriuose gyvena ieškovai, į šią teritoriją nepatenka. Dėl šių priežasčių buvo padaryta išvada, kad Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl nuolatinių gyventojų nėra pažeidžiamos, kadangi teritorija, kurioje gyvena ieškovai, LEZ įmonių ūkinei veiklai faktiškai nėra naudojama, nors pagal Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 4 straipsnį ji yra priskirta Klaipėdos LEZ. Tyrimo metu taip pat nenustatyta, kad Klaipėdos LEZ būtų vykdoma draudžiama veikla (Laisvųjų ekonominių pagrindų įstatymo 8 str.), nenustatyti aplinkos taršos pažeidimai. Dėl visumos išdėstytų aplinkybių negalima sutikti su apeliantų argumentais, kad atsakovė atsisakė ginti viešąjį interesą. Atliktas išsamus ir visapusiškas pareiškėjų skundo tyrimas, tačiau apibendrinusi gautą informaciją atsakovė nenustatė pagrindų, dėl kurių būtų pagrindas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl viešojo intereso gynimo.

12Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog teismas neturi teisinio pagrindo įpareigoti prokuratūrą kreiptis į teismą su tokiu ieškiniu, kadangi tuo būtų pažeistas prokurorų nepriklausomumo principas. Vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi ir 11 straipsnio 2 dalimi, prokuroras atlikdamas savo funkcijas yra nepriklausomas, sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir protingumo principu. Kadangi pareiškėjų skundo nagrinėjimo metu teisės aktų pažeidimų, kurių pašalinimas galėtų būti vertinamas kaip viešojo intereso gynimas, atsakovė nenustatė, nebuvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą su ieškiniu. Apeliantai nenurodė kitų pareiškimo tyrimo veiksmų, kuriuos, jų manymu, turėtų atlikti arba neatliko atsakovė, kad būtų apgintas viešasis interesas. Esant šioms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti ieškovų apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

13Netenkintinas apeliantų prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės akto atitikimo Konstitucijai ir įstatymams. Apeliantai mano, kad LR Vyriausybės 1999-06-09 nutarimas Nr. 753 „Dėl Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo ir veiklos pradžios“ ta apimtimi, kuria leido pradėti Klaipėdos LEZ veiklą šios zonos teritorijoje gyvenant nuolatiniams gyventojams, prieštarauja Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai, LR Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 23 straipsnio 1 daliai ir 24 straipsnio 1 daliai. Kolegijos vertinimu, apeliantai kelia teisės norminio akto aiškinimo ir taikymo klausimus, bet ne jo teisėtumo, atititikimo viršesniems teisės aktams klausimus. Tokie klausimai nepriskirtini Konstitucinio Teismo kompetencijai, todėl tenkinti šį apeliantų prašymą nėra pagrindo (Konstitucinio Teismo įstatymo 63-64 str.).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-21 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai