Byla 2-138-922/2014
Dėl prievolės į vykdymo natūra

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, nedalyvaujant šalims, gauti prašymai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui P. H. H., trečiajam asmeniui Akmenės rajono savivaldybės administracijai dėl prievolės į vykdymo natūra,

Nustatė

2ieškovas valstybės įmonės Valstybės turto fondas (toliau – Valstybės turto fondas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašoma: (1) pripažinti, kad 0,5419 ha valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta; (2) priteisti iš atsakovo ieškovui 0,5419 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) kainą – 7500 Lt; (3) priteisti iš atsakovo ieškovui 1875 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-12-30 iki 2013-12-30; (4) priteisti iš atsakovo ieškovui 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; (5) priteisti iš atsakovo ieškovui visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad 2003-12-15 Akmenės rajono savivaldybėje įvyko viešas aukcionas, kurio metu buvo privatizuojamas moksleivių namų pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir šiam pastatui priskirtas 0,5419 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ). Viešo aukciono metu buvo nustatyta, kad didžiausią privatizavimo objekto ir žemės sklypo kainą pasiūlė atsakovas. 2003-12-15 buvo pasirašytas viešo aukciono protokolas, kuriuo viešojo aukciono laimėtoju pripažintas atsakovas. 2004-01-06 tarp Akmenės rajono savivaldybės tarybos (pardavėjo) ir atsakovo P. H. H. (pirkėjo), atstovaujamo J. S., buvo pasirašyta Sutartis dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo (toliau – Privatizavimo sutartis). Privatizavimo sutartyje buvo nustatyta, kad moksleivių namų pastato pirkimo-pardavimo kaina 7500 Lt, žemės sklypo – 7500 Lt. Ieškovo manymu, privatizavimo proceso metu atsakovas suprato visas privatizavimo programos sąlygas ir siekė įsigyti moksleivių namų pastatą kartu su jam priskirtu valstybinės žemės sklypu už bendrą 15000 Lt kainą. Atsakovui sumokėjus visą privatizavimo objekto (moksleivių namų pastato) kainą, Akmenės rajono savivaldybės taryba 2004-01-06 perdavimo-priėmimo aktu perdavė, o atsakovas priėmė nuosavybėn pastatą. Privatizavimo sutarties 3 punktu atsakovas įsipareigojo pasirašyti atskirą moksleivių namų pastatui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal Privatizavimo sutarties 6 punktą atsakovas įsipareigojo per 15 darbo dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo įregistruoti Privatizavimo sutartį ir kreiptis dėl leidimo įsigyti nuosavybėn privatizavimo objektui priskirtą žemės sklypą. Gavęs leidimą, atsakovas per 3 darbo dienas privalėjo apie tai informuoti Valstybės turto fondą ir atvykti į Valstybės turto fondą suderinti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties projekto. Pagal Privatizavimo sutarties 7 punktą atsakovas įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų nuo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties projekto sudarymo sumokėti skirtumą tarp žemės sklypo pardavimo kainos ir jam tenkančios pradinio įnašo dalies - 7200 Lt bei atvykti į Valstybės turto fondą pasirašyti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties. Šie įsipareigojimai turėjo būti įvykdyti dar 2004 metais, tačiau atsakovas iki šiol jų nėra įvykdęs. Pažymima, kad pradinis įnašas (300 Lt) už valstybinės žemės sklypą nėra pervestas į ieškovo sąskaitą, todėl ieškovas prašo teismo priteisti visą žemės sklypo kainą – 7500 Lt. Dėl pirmiau nurodytų Privatizavimo sutarties sąlygų įvykdymo Akmenės rajono savivaldybės administracija 2009-03-18 raštu Nr. S-477, o Valstybės turto fondas 2010-11-05 raštu Nr. (20)3R-2790) kreipėsi į atsakovą, tačiau jis į minėtus raštus neatsakė ir sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Paskelbus atsakovą aukciono laimėtoju ir 2004-01-06 sudarius Privatizavimo sutartį, viešo aukciono laimėtojui (atsakovui) atsirado pareiga ne tik sumokėti už privatizavimo objektą, bet ir įvykdyti kitas privatizavimo sutarties sąlygas. Tačiau iki kreipimosi į teismą atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui žemės sklypo kainos (7500 Lt), taip pat nėra sudaręs žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, todėl ieškovas kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo atsakovą įvykdyti prievolę natūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.261 str., 6.210 str. 1 d. ieškovas prašo atlyginti nuostolius, t. y. priteisti 1875 Lt palūkanų už penkerius metus (2-5 b.l.).

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, taip pat nurodoma, kad ieškovas pilna apimtimi palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo ieškinį tenkinti (45, 55, 56, 89, 108-109 b.l.).

4Atsakovas P. H. H. atsiliepimo teismui nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo, nors apie teismo posėdžius jam pranešta tinkamai (105-106 b.l.), prašymų negauta.

5Tretysis asmuo Akmenės rajono savivaldybės administracija per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodoma, kad sutinka su ieškiniu. Papildomai nurodė, kad atsakovas 2003-12-11 mokėjimo nurodymu Nr. 581756 sumokėjo 700 Lt į Akmenės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, t. y. 100 Lt registracijos mokesčio ir 600 Lt pradinio įnašo, kurio 300 Lt tenka moksleivių namų pastatui ir 300 Lt žemės sklypui. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesudarė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, Akmenės rajono savivaldybės administracija 2006-09-18 raštu Nr. S-1058 „Dėl pradinio įnašo grąžinimo“ kreipėsi į ieškovą prašydama grąžinti 300 Lt, t. y. pradinio įnašo dalį už žemės sklypą. Ieškovas 2006-09-29 pervedė 300 Lt į trečiojo asmens sąskaitą. Kadangi trečiajam asmeniui nepavyko susisiekti su atsakovu, pinigai iki šiol yra trečiojo asmens sąskaitoje, todėl trečiojo asmens nuomone, ieškovo prašoma iš atsakovo priteisti žemės sklypo pirkimo-pardavimo kaina turėtų būti mažinta 300 Lt suma (34-35 b.l.). Tretysis asmuo prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 175,33 Lt vertimo išlaidų (57 b.l.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Privatizavimo Komisijos 2003-11-27 sprendimu (Protokolo Nr. 2V-55 (350) pritarta valstybei nuosavybės teise priklausančio turto- moksleivių namų pastato ir šiam objektui priskirto 0,5419 ha žemės sklypo, esančių ( - ), privatizavimo programai, kai privatizavimas atliekamas parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu, pradinė pardavimo kaina yra 6000 Lt. Akmenės rajono savivaldybės administracija 2003 m. gruodžio mėn. paskelbė apie objektų privatizavimą parduodant moksleivių namų pastatą (unikalus Nr. ( - )) bei šiam privatizuojamam objektui priskirtą 0,5419 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) viešo aukciono būdu, numatyta, kad viešas aukcionas vyks- 2003-12-15 d. 10 val. ( - ), pradinis įnašas- 600 Lt, registracijos mokestis- 100 Lt (10 b.l.). Atsakovas 2003-12-11 d. mokėjimo nurodymu Nr. 581756 sumokėjo 700 Lt į Akmenės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą (36 b.l.), t. y. 100 Lt registracijos mokestį ir 600 Lt pradinį įnašą. Protokolas dėl privatizuojamo objekto viešo aukciono patvirtina, kad 2003-12-15 d. 10 val. įvyko viešasis aukcionas, privatizuojamas objektas- Moksleivių namai, esantys ( - ), didžiausia viešame aukcione pasiūlyta kaina- 15000 Lt, viešąjį aukcioną laimėjo- atsakovas P. H. H. (11 b.l.). Protokolą dėl privatizuojamo objekto viešo aukciono pasirašė visi viešo aukciono komisijos nariai bei viešo aukciono laimėtojas – atsakovas. Akmenės rajono 2-ojo notaro biuro notarė Stasė Martinaitienė 2003-12-15 sudarė įgaliojimą Nr. 2-6721, kuriuo atsakovas įgaliojo J. S. pagal 2003-12-15 viešo aukciono protokolą atstovauti jį notarų biure, žemėtvarkos tarnyboje, sudaryti ir pasirašyti sutartį su Akmenės rajono savivaldybės atstovais, pasirašyti perdavimo-priėmimo akte ir užregistruoti nupirktą pastatą, reikalui esant išsinuomoti žemės sklypą arba jį nupirkti iš valstybės ir t.t. (14-15 b.l.). 2004-01-06 buvo sudaryta Privatizavimo sutartis, kuria pirkėjas (atsakovas) įsigijo moksleivių namų pastatą, bei įsipareigojo pasirašyti atskirą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (12-13 b.l.). 2004-01-06 Perdavimo – priėmimo aktas patvirtina, kad moksleivių namų pastatas buvo perduotas pirkėjui (atsakovui), pirkėjo atstovas apžiūrėjo perduodamą turtą ir neturėjo pretenzijų (16-17 b.l.). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad pastatas – moksleivių namų pastatas nuosavybės teise priklauso atsakovui pagal 2004-01-06 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-15 ir 2004-01-06 Priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1-17 (8-9 b.l.), o žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika. Ieškovas bei tretysis asmuo kreipėsi raštu į atsakovą, raginant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, t. y. sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, sumokėti už žemės sklypą (18, 19 b.l.), tačiau atsakovas į raginimus nereagavo, sutartinių įsipareigojimų iki šiol neįvykdė, be to, neinformavo apie aplinkybes, dėl kurių negali įvykdyti įsipareigojimų.

8CK 6.421 str. 1 d. numatyta, kad pirkimo–pardavimo aukciono būdu sutartis laikoma sudaryta, kai aukciono vedėjas tai paskelbia plaktuko dūžiu arba kitokiu įprastu veiksmu. Pagal CK 6.421 str. 3 d. jeigu aukcione parduotas nekilnojamasis daiktas, tai per 10 dienų nuo pardavimo pardavėjas ir pirkėjas turi sudaryti įstatymų reikalaujamos formos sutartį. Vadovaujantis CK 3.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 str. įtvirtintas draudimas vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Tuo atveju, kai viena šalis nevykdo savo prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1-2 d.). Jei skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1 d.).

9Atsižvelgiant į tai, kad privatizavimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad viešo aukciono būdu privatizuojamas moksleivių namų pastatas ir jam priklausantis žemės sklypas, todėl atsakovas būdamas atsakingas ir rūpestingas turėjo žinoti, kad jis akceptuodamas viešąją ofertą sutiko įsigyti du nekilnojamojo turto objektus. Be to, atsakovas Privatizavimo sutartimi įsipareigojo ateityje sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (12-13 b.l.). Tačiau rašytinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta per Privatizavimo sutartyje numatytą terminą, nesumokėtas skirtumas tarp žemės sklypo prikimo-pardavimo kainos ir pradinio įnašo. Taigi atsakovas vienašališkai atsisakė įvykdyti dalį savo įsipareigojimų. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius duomenis, pripažintina, kad 0,5419 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta.

10Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7500 Lt, t. y. Privatizavimo sutartyje nustatytą žemės sklypo pirkimo-pardavimo kainą. Pagal Privatizavimo sutartie 3 punktą dalį žemės sklypo pirkimo-pardavimo kainos sudaro 300 Lt dydžio pradinis įnašas, kurį atsakovas sumokėjo 2003-12-11 (12-13, 36 b.l.). Kadangi žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, Akmenės rajono savivaldybės administracija 2006-09-18 d. raštu Nr. S-1058 „Dėl pradinio įnašo grąžinimo“ kreipėsi į ieškovą prašydama grąžinti 300 Lt, t. y. pradinio įnašo dalį už žemės sklypą (37 b.l.). Ieškovas 2006-09-29 d. pervedė 300 Lt pradinio įnašo už žemės sklypą į trečiojo asmens sąskaitą (38-39 b.l.), taigi 300 Lt iki šiol yra trečiojo asmens sąskaitoje. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sumokėjo 300 Lt dydžio pradinį įnašą, jis nėra grąžintas atsakovui, todėl ieškovas negali reikalauti atsakovą dar kartą įvykdyti šią pareigą, todėl ieškinio reikalavimas šioje dalyje atmestinas. Įvertimus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas neįvykdė Privatizavimo sutarties 7 punkte numatytos pareigos sumokėti skirtumą tarp žemės sklypo pirkimo-pardavimo kainos ir jam tenkančios pradinio įnašo dalies, t. y. 7200 Lt, todėl iš atsakovo priteistina 7200 Lt.

11Ieškovas prašo ne tik įvykdyti prievolę natūra, tačiau ir priteisti iš atsakovo 1875 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-12-30 iki 2013-12-30, pagal CK 6.210 str. 1 d. skaičiuojant 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

12Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui pinigų sumą numatytą įstatymų, sutarties ar teismo, t.y. netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1 ir 3 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Preziumuojama, kad CK 6.210 str. numatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiui yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, patiriami dėl negalėjimo naudotis pinigais (CK 6.261 str.), todėl šių nuostolių kreditorius neprivalo įrodyti. Pagal CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atitinkamai, ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 5 % dydžio metinės palūkanos nuo 7200 Lt sumos už laikotarpį nuo 2008-12-30 iki 2013-12-30, iš viso 1800 Lt palūkanų.

13CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų.

15Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro: 270,00 Lt žyminio mokesčio, 1117,51 Lt išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu, kurias patyrė ieškovas (26, 27 b.l.), 175,33 Lt išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu, kurias patyrė tretysis asmuo (65 b.l.), 85,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b.l.)

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 2 d. ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Trečiojo asmens ir valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 83 str. 1 d. 11 p., 88 str. 1 d. 3 ir 9 p., 96 str. 2 d., 176-179 str., 259-260 str., 263-270 str., 783 str. 3 d. teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti dalies.

19Pripažinti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartį dėl 0,5419 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ), tarp ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondas (juridinio asmens kodas 110073154) ir atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )).

20Priteisti iš atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )) 7200,00 Lt (septynis tūkstančius du šimtus litų) žemės sklypo pirkimo-pardavimo kainos skirtumo, 1800,00 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus litų) palūkanų, 5 % (penkis procentus) metines palūkanas nuo priteistos sumos (9000,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1072,81 Lt (vieną tūkstantį septyniasdešimt du litus 81) išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu, ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondas (juridinio asmens kodas 110073154, buveinės adresas Vilniaus gatvė 16, Vilnius, Lietuva) naudai.

21Priteisti iš atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )) 175,33 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt penkis litus 33 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu, trečiojo asmens Akmenės rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188719391, buveinės adresas L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, Lietuva) naudai.

22Priteisti iš atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )) 270,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio bei 85,91 Lt (aštuoniasdešimt penkis litus 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Išaiškinti, kad šios sumos mokėtinos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, SWIFT kodas HABALT22.

23Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.

24Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovas valstybės įmonės Valstybės turto fondas (toliau – Valstybės... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 4. Atsakovas P. H. H. atsiliepimo teismui nepateikė, teismo posėdžiuose... 5. Tretysis asmuo Akmenės rajono savivaldybės administracija per teismo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Privatizavimo Komisijos 2003-11-27 sprendimu (Protokolo Nr. 2V-55 (350)... 8. CK 6.421 str. 1 d. numatyta, kad pirkimo–pardavimo aukciono būdu sutartis... 9. Atsižvelgiant į tai, kad privatizavimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad... 10. Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7500 Lt, t. y.... 11. Ieškovas prašo ne tik įvykdyti prievolę natūra, tačiau ir priteisti iš... 12. Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo... 13. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 15. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 2 d.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 str., 80 str.... 18. ieškinį tenkinti dalies.... 19. Pripažinti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartį dėl 0,5419 ha žemės sklypo... 20. Priteisti iš atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )) 7200,00 Lt... 21. Priteisti iš atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )) 175,33 Lt... 22. Priteisti iš atsakovo P. H. H. (gimusio ( - ), gyvenančio ( - )) 270,00 Lt... 23. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...