Byla 2YT-3719-902/2016
Dėl Panevėžio rajono I-ojo notarų biuro notarės A. Š. veiksmų, suinteresuotiems asmenims A. K., notarei A. Š

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. J. skundą dėl Panevėžio rajono I-ojo notarų biuro notarės A. Š. veiksmų, suinteresuotiems asmenims A. K., notarei A. Š.,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti neteisėtu notarės nutarimą, kuriuo atsisakoma atlikti notarinį veiksmą- išduoti pavedėjimo teisės liudijimą į likusią ¼ dalį nepaveldėto turto D. J., po jos motinos N. K. mirties, ir įpareigoti notarę atlikti notarinį veiksmą: išduoti pareiškėjai paveldėjimo teisės liudijimą į likusią ¼ dalį nepaveldėto turto.

3Nurodė, kad 2015-01-29 mirė jos motina N. K.. Po motinos mirties pareiškėja, kaip įstatyminė įpėdinė, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreipėsi į notarę dėl likusios nepaveldėtos ¼ dalies turto po motinos mirties. Notarė atsisakė atlikti notarinį veiksmą – išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į likusią ¼ dalį nepaveldėto turto po jos motinos mirties, nes kitas įstatyminis įpėdinis A. K., atliekantis bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2015-03-19 atsiuntė prašymą, kad jis nori paveldėti dalį turto. Notarė nurodė, jog, nors prašymas tinkamai neįformintas, bet A. K. rūpinosi savo palikimo reikalais, išreiškė norą paveldėti dalį turto.

4Suinteresuotas asmuo A. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su skundu nesutinka, jis yra pirmaeilis paveldėtojas, o sesuo D. nori užvaldyti turtą.

5Notarė A. Š. atsiliepimo nepateikė.

6Skundas atmestinas.

7Pagal LR CPK 513 str. 1 d. bylą dėl antstolio ar notarinių veiksmų teismas išsprendžia nutartimi. Patenkinęs skundą, teismas antstolio ar notarinį veiksmą panaikina arba antstolį ar notarą (kitą asmenį, kuriam įstatymai suteikia teisę atlikti notarinius veiksmus) įpareigoja veiksmą atlikti.

8Bylos dokumentais, paveldėjimo bylos medžiaga, pareiškėjos ir suinteresuoto asmens rašytiniais paaiškinimais nustatyta, kad 2015 m. sausio 29 d. mirė N. K.. Po jos mirties atsirado paveldėjimo teisiniai santykiai. N. K. turėjo pilnamečius vaikus: R. P., D. J., A. S., A. K. Testamento N. K. nepaliko. R. P. ir A. S. dovanojo paveldėjimo teises ir turtines teises po N. K. mirties D. J. 2016 m. sausio 26 d. notarė išdavė D. J. paveldėjimo teisės liudijimą į ¾ dalis gyvenamojo namo, su statiniais, esančiais adresu ( - ), bei papildomą paveldėjimo teisės liudijimą į ¾ dalis į vienkartines 1802 valstybės išmokas, bei nuomos teisės.

9Panevėžio rajono 1-ojo notaro biure gautas 2015-03-19 A. K. pareiškimas, kad jis nori paveldėti turtą po savo motinos mirties, tačiau pareiškimas nepatvirtintas notariškai.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011).

11Vienas iš notarų atliekamų veiksmų yra paveldėjimo teisės liudijimų išdavimas (Notariato įstatymo 26 straipsnio 2 punktas).

12Pareiškėja skunde nurodė, kad notarė, atsisakydama išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, nesirėmė tuo, kad suinteresuotas asmuo laiku (per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos), palikimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepriėmė, konkretaus apsisprendimo ir valios, įstatymų nustatyta tvarka, neišreiškė, o terminas palikimui priimti jau yra pasibaigęs.

13Teismas pažymi, kad pagal Notariato įstatymo 1 straipsnio 2 dalį notaras juridiškai tvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, o įstatymo 40 str. 1 d. įpareigoja notarą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-566 pagal pareiškėjų L. L. , J. L. skundą dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą). Notarė atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į likusią ¼ dalį nepaveldėto turto, dėl to, kad A. K. (pareiškėjos brolis) pateikė pareiškimą dėl paveldėjimo. Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. A. K. parašo tikrumas, įpėdinio teisė į palikimą, nėra ginčijami, jis atliko aktyvų veiksmą – padavė pareiškimą notarei dėl palikimo priėmimo, nepraleidęs įstatymo nustatyto termino.

14Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, ir į tai, kad notarė nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, mano, kad nagrinėjamu atveju notarei, iškilus abejonių dėl galimumo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, gavus informacijos apie dar vieną paveldėtoją, ji pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą. Šiuo atveju notarė gavo raštišką suinteresuoto asmens prašymą dėl paveldėjimo.

15Dėl išdėstytų motyvų pareiškėjos skundas atmestinas ( CPK 511, 513 str.).

16Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 3,20 Eur, valstybės naudai (CPK 96 str. 2 d.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 511, 513 str.,

Nutarė

18pareiškėjos D. J. skundą atmesti.

19Priteisti iš D. J., asmens kodas ( - ) 3,20 Eur (trijų eurų 20 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, įmokos kodas 5660.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti neteisėtu notarės... 3. Nurodė, kad 2015-01-29 mirė jos motina N. K.. Po motinos mirties... 4. Suinteresuotas asmuo A. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su skundu... 5. Notarė A. Š. atsiliepimo nepateikė.... 6. Skundas atmestinas. ... 7. Pagal LR CPK 513 str. 1 d. bylą dėl antstolio ar notarinių veiksmų teismas... 8. Bylos dokumentais, paveldėjimo bylos medžiaga, pareiškėjos ir suinteresuoto... 9. Panevėžio rajono 1-ojo notaro biure gautas 2015-03-19 A. K. pareiškimas, kad... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Notariato... 11. Vienas iš notarų atliekamų veiksmų yra paveldėjimo teisės liudijimų... 12. Pareiškėja skunde nurodė, kad notarė, atsisakydama išduoti paveldėjimo... 13. Teismas pažymi, kad pagal Notariato įstatymo 1 straipsnio 2 dalį notaras... 14. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, ir į... 15. Dėl išdėstytų motyvų pareiškėjos skundas atmestinas ( CPK 511, 513... 16. Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 511, 513... 18. pareiškėjos D. J. skundą atmesti.... 19. Priteisti iš D. J., asmens kodas ( - ) 3,20 Eur (trijų eurų 20 ct)... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...