Byla AS-189-502/2015
Dėl išvados panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. N. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. N. skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės viešajai įstaigai Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl išvados panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydama pripažinti neteisėta ir nepagrįsta Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) Klaipėdos sveikatos priežiūros centro išduotą 2014 m. birželio 18 d. raštu Nr. 05-213 išvadą per pareiškėjos medicininį dokumentą, kad „2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje gali dalyvauti“ (toliau – ir Išvada) ir ją panaikinti.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu pareiškėjos skundą atsisakė priimti kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai.

6Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ABTĮ 1 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 1 dalies nuostatas pažymėjo, jog Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau – Specialioji teisėjų kolegija) 2014 m. lapkričio 11 d. nutartyje byloje Nr. T-111/2014 konstatavo, jog ginčai tarp pareiškėjo kaip paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos yra susiję su atsakovo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Minimoje nutartyje Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo prašymus pakeisti medicininiuose dokumentuose įrašus apie jo sveikatos būklę, veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, bet privatinės teisės reglamentuojamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinių santykių srityje, todėl konstatavo, kad toks ginčas yra civilinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

7Akcentavo, jog nagrinėjamu atveju, pareiškėja kelia ginčą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikto VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 2014 m. birželio 18 d. rašto Nr. 05-213 bei išrašo iš pareiškėjos ambulatorinės sveikatos istorijos, iš kurio nustatyta, kad pareiškėjai diagnozuotas ( - ), paskirtas reabilitacinis gydymas; taip pat pažymėta, kad ji 2014 m. gegužės 30 d. teismo posėdyje dalyvauti negalėjo, tačiau galėjo dalyvauti 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.725 straipsnio 1 dalis nustato, jog asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartimi savo profesinės ar verslo veikos dėka turtintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas asmuo (sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas) įsipareigoja teikti kitai šaliai (pacientui) sutartyje numatytas sveikatos priežiūros paslaugas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog sąvoka „asmens sveikatos priežiūros paslaugos“ yra veikla, įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus, kuriais stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę. Taigi, ligos diagnozės nustatytas bei nustatymas dėl galėjimo/negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje yra sveikatos būklės įvertinimo rezultatas.

9Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad pareiškėjos keliamas ginčas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje nustatytas administracinių teismų kompetencijos ribas ir yra civilinio teisinio pobūdžio bei yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

10II.

11Pareiškėja A. N. padavė atskirąjį skundą (b. l. 32-33), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą priimti nagrinėti administraciniame teisme.

12Pareiškėja atskirajame skunde nurodo, jog Išvada jai sukelia administracinio pobūdžio akto teisines pasekmes, nes šios Išvados pagrindu jai buvo paskirta bauda. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčas yra civilinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Atsakovo VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro vadovas pasirašydamas skundžiamą administracinį raštą – Išvadą, adresuotą civilinę bylą nagrinėjančiam teismui, pateikė administracinio pobūdžio informaciją, susirašinėjant administraciniams subjektams, visa tai nusako į administracinio pobūdžio akto teisinį santykį. Nurodytos aplinkybės apsprendžia teisę pareiškėjai į tokio pobūdžio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo įvertinimą per administracinių teismų kompetencijos ribas.

13Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

14Pažymi, jog Išvada atsakovas tik papildomai paaiškino teismui ankstesnius duomenis apie paciento sveikatos būklę. Pareiškėja pirminių duomenų apie sveikatos būklę neginčijo. Akivaizdu, kad atsakovas veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas ir pateikė teismui ne administracinio pobūdžio informaciją, bet individualizavo ir konkretizavo anksčiau teismui pateiktą informaciją apie paciento sveikatos būklę. Dėl šios priežasties Išvados negalima laikyti administraciniu aktu. Be to, teisines pasekmes pareiškėjai sukėlė teismo sprendimas, kuris skundžiamas įstatymo nustatyta tvarka, o ne atsakovo išvada.

15Teisėjų kolegija

16konstatuoja:

17III.

18Procesas dėl atskirojo skundo nutrauktinas.

19Pareiškėja ginčija Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos skundą, nes skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

20Visų pirma, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 3 dalį, jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

21Pagal siuntos išrašą (b. l. 31) matyti, jog siunta pareiškėjai su siunčiama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi įteikta 2014 m. lapkričio 26 d., taigi, skaičiuojant atskirojo skundo padavimo terminą nuo šios datos, septynių dienų atskirojo skundo padavimo terminas baigėsi 2014 m. gruodžio 3 d. Pagal spaudą ant voko pareiškėja atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė 2014 m. gruodžio 4 d. Šią aplinkybę patvirtina ir duomenys apie siuntą Nr. RN0479176551LT akcinės bendrovės Lietuvos paštas internetiniame puslapyje www.post.lt, kuriame nurodoma, jog minėta siunta Klaipėdos 2-ajame pašte priimta iš siuntėjo ir perduota siųsti 2014 m. gruodžio 4 d.

22Pagal ABTĮ 148 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas nustato, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Jeigu šio straipsnio 3 dalyje nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (ABTĮ 134 str. 7 d.).

23Taigi, nagrinėjamu atveju, dėl tos priežasties, jog pareiškėja atskirąjį skundą padavė praleidus atskirojo skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi priėmė pareiškėjos A. N. atskirąjį skundą. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis ABTĮ 134 straipsnio 7 dalimi, procesas dėl atskirojo skundo nagrinėjimo nutrauktinas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 7 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

25Procesą dėl pareiškėjos A. N. atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. N. skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės viešajai įstaigai Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl išvados panaikinimo nutraukti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi... 6. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ABTĮ 1 straipsnio 1 dalies, 15... 7. Akcentavo, jog nagrinėjamu atveju, pareiškėja kelia ginčą dėl Klaipėdos... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.725 straipsnio 1... 9. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad pareiškėjos keliamas ginčas... 10. II.... 11. Pareiškėja A. N. padavė atskirąjį skundą (b. l. 32-33), kuriuo prašo... 12. Pareiškėja atskirajame skunde nurodo, jog Išvada jai sukelia administracinio... 13. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės VšĮ Klaipėdos sveikatos... 14. Pažymi, jog Išvada atsakovas tik papildomai paaiškino teismui ankstesnius... 15. Teisėjų kolegija... 16. konstatuoja:... 17. III.... 18. Procesas dėl atskirojo skundo nutrauktinas.... 19. Pareiškėja ginčija Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m.... 20. Visų pirma, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal Lietuvos... 21. Pagal siuntos išrašą (b. l. 31) matyti, jog siunta pareiškėjai su... 22. Pagal ABTĮ 148 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 23. Taigi, nagrinėjamu atveju, dėl tos priežasties, jog pareiškėja atskirąjį... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Procesą dėl pareiškėjos A. N. atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos... 26. Nutartis neskundžiama....