Byla A2.3.-551-333/2013
Dėl pažeidimo pripažino, nuoširdžiai gailėjosi. Pažeidėjo kaltė taip pat įrodoma patikrinimo aktu, mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktu, paaiškinimu, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, administracinio tesiės pažeidimo protokolu

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė, išnagrinėjusi

2D. J., a. k. ( - ) UAB ,, ( - )“ direktoriaus, administracine tvarka nebausto, gyvenančio( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

3D. J., būdamas UAB ,, ( - )“ direktorius, 2011 m. nevykdė pakuočių apskaitos; įmonė gaminiais pripildytas pakuotes 2011 m. išleido į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neužsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade; pateikė mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijoje už 2011 m. žinomai neteisingus duomenis; 2011 m. elektros ir elektroninę įrangą importavo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką ir ją platino neužsiregistravus Gamintojų ir importuotojų sąvade; nepateikė elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2011 m.; elektros ir elektroninę įrangą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas; 2011 m. apmokestinamuosius gaminius (galvaninius elementus) į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neužsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade; 2011 m. netvarkė apmokestinamų gaminių tiekimo rinkai apskaitos; nepateikė iki nustatytų terminų apmokestinamųjų gaminių teikimo rinkai apskaitos ataskaitos už 2011 m.; nepateikė mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos už 2011 m. iki nustatytų terminų.

4Taip D. J. pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23 p., Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 p., Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 d., 8 str. 5 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnio 341 str. 2 d. 1 p., 341str. 2 d. 2 p., 341 str. 2 d. 3 p., 344 str. 1 d., 346 str. 3 d.

5Tuo D. J. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d. , 5118 str. 2 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d., 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 3 d., 5124 str. 5 d.

6Pažeidėjas kaltę dėl pažeidimo pripažino, nuoširdžiai gailėjosi. Pažeidėjo kaltė taip pat įrodoma patikrinimo aktu, mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktu, paaiškinimu, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, administracinio tesiės pažeidimo protokolu.

7Skiriant nuobaudą pažeidėjui, atsižvelgtina į tai, kad jis kaltu prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, kas yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. D. J. pažeidimą padarė dėl nesavalaikio įstatymų sužinojimo, tyčios daryti pažeidimus nebuvo, nustatyti pažeidimai pašalinti, įmonėje paskirti atsakingi asmenys už pakuočių ir atliekų apskaitos tvarkymą. Nustatant baudos dydį, atsižvelgtina į tai, kad D. J. turi šeimą ir išlaiko du nepilnamečius (13 m. ir 6 m. amžiaus) vaikus. Be to, pažeidėjas patikrinimo metu nustatytus pažeidimus jau pašalino, tokios rūšies teisės pažeidimą padarė pirmą kartą. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

8Įvertinus šias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei tikint, kad ateityje pažeidėjas nepadarys naujų pažeidimų pažeidėjui skirtina švelnesnės nuobaudos negu numatyta sankcijose (LR ATPK 301 str.).

9Vadovaudamasi LR ATPK 286-288 str. teisėja

Nutarė

10D. J. nubausti:

11- pagal LR ATPK 5112 str. 3 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

12- pagal LR ATPK 5112 str. 5 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

13- pagal LR ATPK 5112 str. 9 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

14- pagal LR ATPK 5118 str. 2 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

15- pagal LR ATPK 5118 str. 4 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

16- pagal LR ATPK 5118 str. 7 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

17- pagal LR ATPK 5118 str. 9 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

18- pagal LR ATPK 5124 str. 1 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

19- pagal LR ATPK 5124 str. 2 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

20- pagal LR ATPK 5124 str. 3 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;

21- pagal LR ATPK 5124 str. 5 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda.

22Remiantis LR ATPK 33 str. 2 d. nuobaudas subendrinti iš dalies sudedant ir skirti galutinę nuobaudą – 500 (penkių šimtų) litų baudą.

23Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Alytaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė,... 2. D. J., a. k. ( - ) UAB ,, ( - )“ direktoriaus, administracine tvarka... 3. D. J., būdamas UAB ,, ( - )“ direktorius, 2011 m. nevykdė pakuočių... 4. Taip D. J. pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų... 5. Tuo D. J. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5112... 6. Pažeidėjas kaltę dėl pažeidimo pripažino, nuoširdžiai gailėjosi.... 7. Skiriant nuobaudą pažeidėjui, atsižvelgtina į tai, kad jis kaltu... 8. Įvertinus šias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo... 9. Vadovaudamasi LR ATPK 286-288 str. teisėja... 10. D. J. nubausti:... 11. - pagal LR ATPK 5112 str. 3 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 12. - pagal LR ATPK 5112 str. 5 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 13. - pagal LR ATPK 5112 str. 9 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 14. - pagal LR ATPK 5118 str. 2 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 15. - pagal LR ATPK 5118 str. 4 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 16. - pagal LR ATPK 5118 str. 7 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 17. - pagal LR ATPK 5118 str. 9 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 18. - pagal LR ATPK 5124 str. 1 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 19. - pagal LR ATPK 5124 str. 2 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 20. - pagal LR ATPK 5124 str. 3 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda;... 21. - pagal LR ATPK 5124 str. 5 d. taikant LR ATPK 301 str. 100 litų bauda.... 22. Remiantis LR ATPK 33 str. 2 d. nuobaudas subendrinti iš dalies sudedant ir... 23. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui,...