Byla 2S-17-262/2017
Dėl rašto panaikinimo ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (ieškovo) S. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (ieškovo) S. F. ieškinį (skundą) atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos banko, ir AB SEB bankui dėl rašto panaikinimo ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėjas (ieškovas) S. F. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Banko raštą Nr. 2016-05-09 Nr. S 2016/(21.12-2101)-12-2006 ir priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo (viešojo administravimo subjekto) neteisėtų veiksmų; 2) priteisti atlyginti ieškovui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lietuvos banko neteisėtų veikų, kuri preliminariai yra lygi 228 934,4 Eur; 3) priteisti atlyginti ieškovui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl AB SEB banko neteisėtų veikų, kuri preliminariai yra lygi 226 639,33 Eur.

42. Gavęs ieškovo skundą, Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydama išspręsti ieškovo skundo rūšinio teismingumo klausimą. 2016 m. rugsėjo 21 d. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, priėmė nutartį, kurioje nurodė, jog byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui ir bylą perdavė Vilniaus miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartimi ieškovui nustatytas iki 2016 m. spalio 21 imtinai nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

74. Teismas nurodė, kad ieškovo (pareiškėjo) pateiktas ieškinys (skundas) neatitinka CPK 111 str. 2 d. ir 135 str. 1 ir 2 d. ieškinio turiniui ir formai keliamų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų. Ieškovas (pareiškėjas) įpareigotinas pateikti patikslintą procesinį dokumentą – ieškinį, nurodant: tinkamą procesinio dokumento pavadinimą, tinkamai įvardijant byloje dalyvaujančių asmenų procesines padėtis, atitinkančias CPK nustatytus reikalavimus, procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujantiems byloje asmenims būdą (-us), ieškovo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, informaciją, ar byla bus vedama per advokatą bei nuomonę dėl taikos sutarties sudarymo galimybių, jeigu jis to pageidauja. Teismas taip pat nurodė, kad atsižvelgdamas į ieškovo išdėstytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, pagrindžiančius jo materialinę padėtį, įvertinęs ginčo pobūdį, teismas sumažina ieškovui mokėtiną žyminį 5754 Eur mokestį 95 proc., t. y. iki 287,70 Eur.

8III. Atskirojo skundo argumentai

95. Ieškovas atskiruoju skundu prašo: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo; ieškovas taip pat prašo atitinkamų institucijų ištirti skundžiamą nutartį priėmusios Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos D. B. veiksmus.

106. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes nurodomi trūkumai yra formalūs ir jie neturėjo sutrukdyti ieškinio priėmimui ir nagrinėjimui. Taigi, teismas turėjo priimti ieškinį. Ieškovo turtinė padėtis yra sunki ir teismas nepagrįstai neatleido ieškovo nuo viso žyminio mokesčio sumokėjimo. Skundžiamą nutartį priėmusi teisėja ne tik nesilaikė procesinių normų, bet galimai sulaužė priesaiką ir įvykdė nusikalstamą veiką, todėl jos veiksmus turi ištirti atitinkamos institucijos.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

137. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

148. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 336 str. 1 d. yra nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Taigi, ar yra pagrindas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka sprendžia pats teismas, tai yra jo diskrecijos teisė. Šiuo atveju apeliantas pateikė išsamų atskirąjį skundą ir turėjo visas galimybes savo argumentus bei paaiškinimus pateikti procesiniuose dokumentuose, todėl darytina išvada, kad žodinis procesas nėra būtinas.

159. Ieškovas nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė jam ištaisyti ieškinio trūkumus, nes jie, anot ieškovo, yra formalūs, todėl ieškinys turėjo būti priimtas. Su šiais ieškovo teiginiais nesutiktina.

1610. Skundžiamojoje nutartyje yra nurodyta, kad ieškinys neatitinka tiek bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų (CPK 111 str.), tiek reikalavimų, keliamų konkrečiai ieškiniui (CPK 135 str.). Taigi, buvo nustatytas ne vienas, o keli ieškinio trūkumai.

1711. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo ieškinį (skundą) sprendžia, jog visi pirmosios instancijos teismo nurodyti trūkumai į skundžiamą nutartį buvo įtraukti pagrįstai. T. y. priešingai nei nurodo ieškovas, tie trūkumai nėra formalūs ir ieškovas turėtų ištaisyti visus teismo nurodytus trūkumus. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais, ir siekdamas jų nebekartoti, pasisakys tik dėl keleto esminių ieškinio trūkumų.

1812. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškinyje turi būti pateikta ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, informacija, ar byla bus vedama per advokatą bei nuomonė dėl taikos sutarties sudarymo galimybių. Tai ieškinyje (skunde) nurodyta nebuvo. Ieškovas šiais klausimais pasisakė atskirajame skunde, bet tai negalima laikyti tinkamu ieškinio trūkumų ištaisymu. Jie turi būti ištaisyti pateikiant ne atskirąjį skundą, o kitą procesinį dokumentą – ieškinį.

1913. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovas turi aiškiai išskirti kokią konkrečiai jis patyrė turtinę ir kokią neturtinę žalą, nes nuo to priklauso bylos teismingumas. Nei ieškinyje, nei atskirajame skunde tai padaryta nebuvo. Neištaisius šio trūkumo, nebus įmanoma nustatyti bylos teismingumo, todėl tolesnis bylos nagrinėjimas nėra įmanomas. Taigi, ieškovas siekdamas, kad jo ieškinys būtų priimtas turėtų ištaisyti čia nurodytus trūkumus.

2014. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad vien tik šioje nutartyje išvardintų trūkumų ištaisymui ieškovas turi pateikti patikslintą ieškinį. Kadangi, kaip minėta, ir kiti trūkumai nėra formalūs, ieškovas patikslintame ieškinyje turi pašalinti ir juos.

2115. Ieškovas teigia, kad teismas nepagrįstai jį tik iš dalies atleido nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nes ieškovas apkritai turi būti atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Su šiuo argumentu nesutiktina.

2216. CPK 83 str. 3 d. yra nurodyta, kad asmuo gali būti tik iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Taigi, įstatymas nenumato galimybės net ir esant sunkiai asmens materialinei padėčiai jį visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas įvertino tiek prašomą priteisti sumą, tiek ieškovo turtinę padėtį ir atleido ieškovą net nuo 95 proc. žyminio mokesčio sumokėjimo. Atsižvelgus į praktiką panašiose bylose, ieškovo atleidimas nuo 95 proc. sumokėjimo laikytinas pagrįstu.

2317. Atsižvelgęs į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė CPK 83, 111, 115, 135 str. nuostatas, todėl pagrįstai nurodė ieškovui pašalinti ieškinio trūkumus ir sumokėti 287,70 Eur žyminį mokestį. Dėl šios priežasties skundžiama nutartis paliekama nepakeista. Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas ieškinio trūkumų šalinimui jau yra pasibaigęs, apeliacinės instancijos teismas nustato naują terminą iki 2017 m. kovo 14 d. ieškinio trūkumams pašalinti.

2418. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 161 str. siūlo ieškovui pasirūpinti, kad jam būtų atstovaujama procese, t. y. ieškovas gali sudaryti teisinio atstovavimo sutartį su advokatu (ar advokato padėjėju) arba kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

2519. Kadangi apeliacinės instancijos teismas nenustatė jokių procesinės teisės pažeidimų, nėra pagrindo konstatuoti, kad skundžiamą nutartį priėmusi teisėja D. B. atliko kokius nors neteisėtus veiksmus. Dėl šios priežasties atmetami ir kiti atskirojo skundo reikalavimai dėl kreipimosi į atitinkamas institucijas, siekiant ištirti teisėjos D. B. veiksmus.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nustatyti ieškovui S. F. naują terminą iki 2017 m. kovo 14 d. ieškinio trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėjas (ieškovas) S. F. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. 2. Gavęs ieškovo skundą, Vilniaus apygardos administracinis teismas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartimi ieškovui... 7. 4. Teismas nurodė, kad ieškovo (pareiškėjo) pateiktas ieškinys (skundas)... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. 5. Ieškovas atskiruoju skundu prašo: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016... 10. 6. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas netenkinamas.... 13. 7. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 14. 8. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 336 str. 1... 15. 9. Ieškovas nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė jam ištaisyti ieškinio... 16. 10. Skundžiamojoje nutartyje yra nurodyta, kad ieškinys neatitinka tiek... 17. 11. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo ieškinį (skundą)... 18. 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškinyje turi būti pateikta... 19. 13. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovas turi aiškiai... 20. 14. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad vien tik šioje nutartyje... 21. 15. Ieškovas teigia, kad teismas nepagrįstai jį tik iš dalies atleido nuo... 22. 16. CPK 83 str. 3 d. yra nurodyta, kad asmuo gali būti tik iš dalies... 23. 17. Atsižvelgęs į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 24. 18. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 161 str. siūlo... 25. 19. Kadangi apeliacinės instancijos teismas nenustatė jokių procesinės... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį palikti... 28. Nustatyti ieškovui S. F. naują terminą iki 2017 m. kovo 14 d. ieškinio...