Byla 2-284/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties priimti atsisakymą nuo ieškinio, nutraukti civilinę bylą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas civilinėje byloje Nr. 2-3304-567/2011 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas namas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus hidroprojektas“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus viešajame pirkime.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Šiltas namas“, UAB „Kamesta“ ir UAB Vilniaus hirdoprojektas“ 2011 m. rugsėjo 30 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai ir prašė pripažinti neteisėtu atsakovo neveikimą, pareigoti atsakovą per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos sudaryti viešojo pirkimo sutartį konkurse „Karinių oro pajėgų aviacijos bazės antrojo paieškos gelbėjimo posto Veiverių g. 132, Kaune, statybos techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas) pagal Konkurso sąlygų 9 priede pateiktą sutarties formą; atsakovui nesudarius sutarties per teismo nustatytą terminą, skirti jam (atsakovui) 1 000 Lt dydžio baudą už nustatyto termino pažeidimus bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovai 2011 m. lapkričio 5 d. pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir prašė bylą nutraukti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pripažino, kad ieškovų reikalavimai pagrįsti, tačiau nesiėmė veiksmų šiuos reikalavimus patenkinti iki ieškinio pateikimo. Jie buvo patenkinti po to, kai buvo pateiktas ieškinys – 2011 m. spalio 19 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Ieškovai nurodė, kad, gindami atsakovo neteisėtu neveikimu pažeistas teises, patyrė su išlaidų: sumokėjo už teisines paslaugas ir žyminį mokestį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi priėmė ieškovų atsisakymą nuo ieškinio, civilinę bylą nutraukė ir priteisė iš atsakovo ieškovui UAB „Šiltas namas“ 2 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, grąžino ieškovui 105 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei priteisė iš atsakovo valstybei 17 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Spręsdamas dėl ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas rėmėsi CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostata pagal kurią ieškovui atsisakius ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad Rekomendacijų dėl užmokesčio dydžio 8.2 punkte nustatyta, kad už procesinių dokumentų (ieškinio) parengimą teismui rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra 3 MMA (2 400 Lt). Iš ieškovo pateiktos ataskaitos matyti, kad už teismo procesinių dokumentų parengimą jis sumokėjo 2 400 Lt (be PVM). Teismas sprendė, kad užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme dydis neviršijo rekomendacijų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. CPK 94 straipsnio 1 dalis numato: kai byla užbaigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teismas nevertino ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir nevertino priežasčių dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.
  2. Atsakovas 2011 m. spalio 19 d. paslaugų teikimo sutartį pasirašė net nežinodamas, kad yra pareikštas ieškinys, visą laiką elgėsi sąžiningai, nevilkino ir nesiekė nutraukti pirkimo procedūrų. Visą laiką, po to kai 2011 m. birželio 16 d. Kauno miesto savivaldybės taryba patikslino Kauno miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2011 m. sąmatą ir 200 000 Lt KOP posto techniniam parengimui skyrė Žalgirio arenos infrastruktūrai, ieškojo kitų finansavimo šaltinių, siekdamas sudaryti sandorį su ieškovais. Kauno miesto savivaldybės biudžetas yra planuojamas ir, esant nepakankamai lėšų, jos yra perskirstamos pagal prioritetus. Tai šiuo atveju ir buvo padaryta. 2011 m. rugsėjo 29 d. Kauno miesto savivaldybės tarybai patikslinus Kauno miesto savivaldybės 2011 m. biudžetą ir Miesto aplinkos tvarkymo programoje numačius 169 000 Lt KOP posto statybos techninio projekto parengimui apmokėti, 2011 m. spalio 19 d. tarp šalių buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis.
  3. Teismas nepagrįstai priteisė 2 400 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą. Rekomendacijų 5 punkte nurodoma, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojamas 80 proc. šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, todėl maksimalus priteistinas užmokesčio dydis galėjo būti 2 000 Lt. Be to, byla iš esmės nėra sudėtinga, todėl teismas netinkamai taikė Rekomendacijas ir dėl to priteisė per dideles išlaidas už advokato padėjėjo suteiktą teisinę pagalbą. Teismas neatsižvelgė į šios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą ir kitas svarbias aplinkybes.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Teigė, kad atsakovas vengė pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, ignoravo į bylą pateiktus ieškovo raginimus, į tiekėjo 2011 m. birželio 29 d. pretenziją raštu neatsakė, motyvuodamas tuo, jog laukia Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nutraukti pirkimo procedūras. Iš Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. rugpjūčio 29 d. rašto paaiškėjo, kad atsakovas nesikreipė dėl viešojo pirkimo procedūros nutraukimo. Pateikus pakartotinę pretenziją, atsakovas per imperatyvių teisės aktų nustatytą atidėjimo terminą (VPĮ 18 str. 9 d.) viešojo pirkimo sutarties nesudarė. Atsakovas veikė neapdairiai, nesikonsultavo su viešųjų pirkimų priežiūros institucija dėl pirkimo, neteikė atsakymų į ieškovo pretenzijas, pažeidė kooperavimosi ir bendradarbiavimo pareigą, todėl negali būti pripažintas nei sąžininga, nei protinga, nei apdairia ikisutartinių teisinių santykių šalimi. Ieškinio buvo atsisakyta būtent dėl atsakovo veiksmų, pašalinus pažeidimą, visiškai patenkinus ieškinio reikalavimą. Viešojo pirkimo sutartis su ieškovu buvo pasirašyta po ieškinio pateikimo, t. y. po to, kai advokatų bendrija suteikė ieškovui paslaugas ir parengė procesinius dokumentus. Visos bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos iki ieškinyje nurodytų reikalavimų patenkinimo dienos. Nesutinkama su tuo, kad byla nesudėtinga. Advokato padėjėjas, rengdamas ieškinį, analizavo teismų praktiką, ieškinys pasižymi teisinės problemos naujumu.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Apeliantas atskiruoju skundu ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Šiltas namas“ 2 400 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei – 17 Lt procesinių išlaidų.

16Skundžiamoje nutartyje teismas, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, rėmėsi CPK 94 straipsnio 1 dalies įstatymo redakcija, galiojusia iki 2011 m. spalio 1 d., kuri nustatė, kad ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovui atsisakius ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino. 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusi CPK 94 straipsnio 1 dalies redakcija kiek kitaip reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Tokiu atveju, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų, teismas jas privalo paskirstyti, atsižvelgdamas į tai ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

17Nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti šalių procesinį elgesį, ieškinio atsakymo priežastis, ar atsisakymą lėmė atsakovo veiksmai bei bylinėjimosi išlaidų turinį.

18Bylos duomenys įrodo, kad ieškinys pareikštas siekiant nutraukti neteisėtus atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmus, įpareigojant atsakovą sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovo neveikimas buvo grindžiamas nepagrįstu vengimu pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, ignoruojant ieškovų raginimus veikti. Iš bylos duomenų matyti, kad paskelbus Konkurso laimėtojais ieškovus, jie buvo pakviesti pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, tačiau minėta sutartis nebuvo pasirašyta, po ko ieškovas UAB „Šiltas namas“ raštu ragino atsakovą įvykdyti pareigą, o vienu iš raštu įspėjo atsakovą apie galimybę kreiptis į teismą (36, 37 b. l.). Iš atsakovo 2011 m. birželio 28 d. rašto matyti, kad jis ieškovui nurodė sutarties nepasirašymo priežastis: lėšų, skirtų Konkurso paslaugų pirkimui, perskirstymą, kitų finansavimo galimybių svarstymą, o taip pat ketinimą nutraukti pirkimo procedūras, dėl to kreipiantis į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad gauti tokiai procedūrai sutikimą (40 b. l.). Byloje esantys duomenys įrodo, kad ieškovas UAB „Šiltas namas“ dėl tokios atsakovo informacijos pateikė pretenziją, reikalaudamas pasirašyti sutartį ir įspėjo atsakovą dėl kreipimosi į teismą (41-42 b. l.). Nors atsakovas (viešojo pirkimo komisija) 2011 m. liepos 8 d. posėdyje išnagrinėjo šią ieškovo pretenziją ir pripažino jos (pretenzijos) pagrįstumą (137-138 b. l.), apie tai informavęs ieškovą 2011 m. liepos 8 d raštu, neveikimą (pirkimo sutarties nesudarymą) pagrįsdamas teiginiu apie finansavimo problemas (139 b. l.), tačiau iš šio rašto turinio sprendžiama, kad atsakovas, nors neatsisakė pasirašyti pirkimo sutarties, tačiau jos pasirašymo momento nekonkretizavo, į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo nesikreipė, nors apie tokį ketinimą buvo informavęs ieškovą, ir sutarties pasirašymo procedūrą nepagrįstai užtęsė. Ieškovui 2011m. rugsėjo 7 d. pateikus papildomą pretenziją, reikalaujant sudaryti viešojo pirkimo sutartį (45-46 b. l.), ginčo sutartis taip pat nebuvo sudaryta, po ko ieškovai kreipėsi į teismą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta 2011 m. spalio 19 d., t. y. jau po to, kai ieškovai pateikė ieškinį teismui.

19Teisėjų kolegija, įvertinusi faktinių bylos aplinkybių visetą, prieina prie išvados, kad atsakovo nerūpestingumas užvilkino viešojo pirkimo sutarties pasirašymą, o tai ir nulėmė ieškinio atsiradimą teisme. Iš paminėtų faktinių aplinkybių akivaizdu, kad ieškovai buvo pakankamai aktyvūs, siekė bendradarbiauti su atsakovu, kad būtų pasiekti atsakovo organizuoto ir įvykusio viešojo pirkimo Konkurso tikslai ir sudaryta pirkimo sutartis; įspėjo atsakovą apie galimybę kreiptis į teismą. Ieškinio atsisakyta tik dėl to, kad jį padavus, atsakovas patenkino ieškovų reikalavimą ir sudarė ginčo sutartį. Bylos faktinių aplinkybių analizė leidžia paneigti apelianto atskirojo skundo argumentus dėl to, kad atsakovas elgėsi sąžiningai, nevilkino sutarties pasirašymo ir nesiekė nutraukti viešojo pirkimo procedūrų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad perkančioji organizacija, dar prieš organizuodama viešojo pirkimo Konkursą, privalėjo visapusiškai įvertinti finansinę situaciją, numatyti visas galimas finansines problemas ir atsakingai apsispręsti dėl Konkurso, jį organizuoti taip, kad nebūtų pažeistos jame dalyvaujančių subjektų teisės. Prieinama prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl atsakovo pareigos sumokėti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pagrįstai priteistos ir procesinės išlaidos valstybei. Apeliantas dėl šios nutarties dalies argumentų nenurodė.

20Bylos šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 .). Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Šiltas namas“ už ieškinio parengimą patyrė 2 400 Lt išlaidų (146-148 b. l.). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos už ieškinio parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte įtvirtinto rekomenduojamo maksimalaus užmokesčio dydžio, nusprendė dėl šių išlaidų pagrįstumo. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia teismo išvada, nes ieškinį šioje byloje ieškovų vardu pasirašė ne advokatas, o advokato padėjėjas, kurio suteikta paslauga apmokama mažesniu tarifu.

21Įvertusi bylos sudėtingumą, atsižvelgdama į minėtų Rekomendacijų 5 punktą, numatantį, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, teisėjų kolegija atskirąjį skundą tenkina iš dalies ir ieškovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį sumažina iki 2 000 Lt.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį pakeisti

24Ieškovui UAB „Šiltas namas“ priteistą iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 2 000 Lt.

25Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Šiltas namas“, UAB „Kamesta“ ir UAB Vilniaus... 5. Ieškovai 2011 m. lapkričio 5 d. pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi priėmė ieškovų... 8. Spręsdamas dėl ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundžiamą nutartį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Apeliantas atskiruoju skundu ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties... 16. Skundžiamoje nutartyje teismas, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas,... 17. Nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti šalių procesinį elgesį, ieškinio... 18. Bylos duomenys įrodo, kad ieškinys pareikštas siekiant nutraukti neteisėtus... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktinių bylos aplinkybių visetą, prieina... 20. Bylos šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 21. Įvertusi bylos sudėtingumą, atsižvelgdama į minėtų Rekomendacijų 5... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį pakeisti... 24. Ieškovui UAB „Šiltas namas“ priteistą iš atsakovo Kauno miesto... 25. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....