Byla 2-2731-213/2013
Dėl nuolatinės globos nustatymo, nuolatinio globėjo skyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Mastebrockienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Ž. D.,

4tretiesiems asmenims B. T. ir G. T.,

5Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Nijolei Kanapeckienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos pareiškimą tretiesiems asmenims B. T. ir G. T., institucijai, duodančiai išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nuolatinės globos nustatymo, nuolatinio globėjo skyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, ir

Nustatė

7Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovė prašė nustatyti nepilnametei S. T., gim. ( - ) nuolatinę globą šeimoje; nuolatiniais globėjais skirti B. T. ir G. T., nuolatinę gyvenamąją vietą nepilnametės nustatyti kartu su globėjais jų gyvenamojoje vietoje adresu ( - ).

8Pareiškime nurodė, kad S. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), yra našlaitė. Jos motina D. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), mirė ( - ), tėvystė nenustatyta.

9Nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2007-10-23 nutartimi S. T. buvo nustatyta nuolatinė globa šeimoje, nuolatine globėja buvo paskirta senolė D. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), gimimo vieta ( - ), nepilnametės gyvenamoji vieta nustatyta kartu su globėja. 2012-10-19 D. T., a. k. ( - ) mirė. Nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-12 įsakymu Nr. 03V-914, S. T. nuo 2012-10-19 buvo nustatyta laikinoji globa, globėjais paskirti B. T., a. k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), ir G. T.,a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ). Pareiškime nurodė, kad S. T. šiemet Elektrėnų „Ąžuolyno" pagrindinėje mokykloje baigė 6 klasę. Mokyklos pedagogų teigimu pastaraisiais mokslo metais pradėjo atsakingiau ir pareigingiau ruošti pamokas, dėl ko pagerėjo kai kurių dalykų rezultatai. S. noriai ir aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime: dalyvauja įvairiuose renginiuose, vyksta į klasės keliones ir pan. Nurodė, kad S. T. turi savo vardu įregistruoto nekilnojamojo turto (butų, pastatų ir žemės sklypų dalys). Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pažymoje teigiama, kad S. T. gali būti globojama.

10S. T. globėjai B. T., gim. ( - ), ir G. T., gim. ( - ), gyv. ( - ), kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos skyrių skirti juos S. T. nuolatiniais globėjais, nustatyti šiam vaikui nuolatinę globą. Kitų fizinių ar juridinių asmenų, norinčių globoti S. T., nėra. S. T. nori gyventi Beatos ir G. T. šeimoje. S. gerai sutaria su panašaus amžiaus globėjų dukra J. T., gim. ( - ). Sutuoktiniai B. ir G. T. gyvena bendra nuosavybės teise Su S. T. priklausančiame trijų kambarių su visais patogumais bute ( - ). Namuose švaru ir tvarkinga. S. kartu su globėjų dukra skirtas apie 15 kv.m. dydžio kambarys. Mergaitė turi atskirą rašomą stalą, miegamą lovą, kompiuterį bei kitus reikiamus baldus ir daiktus. Samantai sudarytos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos. B. T., gim. ( - ), dirba UAB „Biržų duona", Elektrėnų parduotuvėje. Darbdavio apibūdinama kaip drausminga, taktiška, pareiginga ir darbšti darbuotoja. G. T., gim. ( - ), dirba AB „Lietuvos energija" inžinieriumi. Darbdavio teigimu yra pareigingas ir drausmingas darbuotojas. Elektrėnų savivaldybės VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro pažymoje teigiama, kad nei B. T., gim. ( - ), nei G. T., gim. ( - ), nėra asmenų, stebimų dėl psichikos, emocijų ir priklausomybių sutrikimų, grupėje. Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pažymoje teigiama, kad B. ir G. T. yra sveiki. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM apie baudžiamosios bylos iškėlimą ir teistumą B. ir G. T. neturi. Elektrėnų policijos komisariato pateiktame rašte teigiama, kad apie B. ir G. T. administracinius teisės pažeidimus duomenų neturi. 2013-06-25 Elektrėnų socialinių paslaugų centro išvadoje Nr. 11.1-1 „Dėl B. ir G. T. pasirengimo globoti" teigiama, kad pareiškėjų šeima yra tinkama globoti S. T., gim. ( - ). Globėjai B. ir G. T. tinkamai atlieka globėjų pareigas, atitinka globėjams keliamus reikalavimus. Globos (rūpybos) išmoka panaudojama pagal paskirtį - vaiko poreikiams tenkinti. Todėl ir prašė pareiškimą tenkinti pilnai.

11Tretysis asmuo B. T. sutiko, kad nepilnametė ir toliau gyventų jų namuose, nes jau apie 1 metus gyvena kartu. Sutiko būti nepilnametės S. T. globėja.

12Tretysis asmuo G. T. sutiko, kad mergaitė gyventų jų šeimoje, o jis kartu su savo žmona būtų jos globėjais.

13Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad šeima yra tinkama globoti mergaitę, mergaitei ši aplinka yra artima.

14Teismo posėdžio metu apklausta nepilnametė S. T. sutiko, kad jai būtų nustatyta globa ir ji toliau gyventų T. šeimoje. Nurodė, kad visi sutaria.

15Globėjams išaiškintos teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.272 str., 3.273 str.

16Pareiškimas tenkintinas.

17Iš byloje esančių 2001 m. sausio 8 d. gimimo liudijimo AA Nr. ( - ) ir gimimo įrašo Nr. 04 nuorašų matyti, kad S. T. mama yra D. T., o duomenų apie tėvą nėra.

18Iš byloje esančių 2007 m. kovo 19 d. mirties liudijimo nuorašo matyti, kad D. T. ( - ) mirė.

19Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2007-10-23 nutartimi, nepilnametei S. T. buvo nustatyta nuolatinė globa šeimoje, jos globėja buvo paskirta D. T., mergaitės nuolatinė gyvenamoji vieta buvo nustatyta kartu su globėja jos gyvenamojoje vietoje ( - )

20Iš byloje esančių 2012 m. spalio 19 d. mirties liudijimo nuorašo matyti, kad D. T. 2012-10-19 mirė.

21Iš byloje esančio Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 12d. įsakymo Nr. 03V-914 nuorašo matyti, kad įsakymu S. T. nustatyta laikinoji globa, laikinaisiais mergaitės globėjais paskirti B. T. ir G. T., mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta kartu su globėjais adresu ( - ).

22Iš byloje esančių duomenų matyti, kad B. T. ir G. T. yra charakterizuojami teigiamai, neteisti, administracine tvarka nebausti, yra tinkami būti globėjais.

23Iš byloje esančio 2012 m. spalio 22 d. Elektrėnų savivaldybės VĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro pažymų nuorašų matyti, kad B. T. ir G. T. nepriklauso asmenų, stebimų dėl psichikos, emocijų ir priklausomybių sutrikimų grupėje.

24Iš byloje esančio 2012 m. lapkričio 28d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos charakteristikos nuorašo matyti, kad S. T. mokosi mokyklos 6d klasėje, yra draugiška, turi draugų, yra nuoširdi, mandagi, noriai ir aktyviai dalyvauja klasės ir mokyklos renginiuose.

25Iš byloje esančių 2013 m. rugpjūčio 21d. medicininio pažymėjimo nuorašo matyti, kad S. T. gali būti globojama.

26Iš 2012 m. spalio 31d. medicininio pažymėjimo nuorašo matyti, kad B. T. gali globoti.

27Iš 2012 m. spalio 29d. medicininio pažymėjimo nuorašo matyti, kad G. T. gali globoti.

28Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro pažymos matyti, kad S. T. turi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto – jai paveldėjimo teisės pagrindu priklauso ½ dalis žemės sklypo, esančio ( - )., ½ buto, esančio adresu ( - ), ½ buto, esančio adresu ( - ), 1/6 dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - ), 1/6 dalis žemės sklypo, gyvenamojo namo, pastatų, esančių adresu ( - ), ( - ), ¼ dalis žemės sklypo, esančių adresu ( - ), ( - ),

29Iš byloje esančio 2012 m. spalio 23 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto nuorašo matyti, kad B. T. ir G. T. atitinka globėjams keliamus reikalavimus.

30Pagal CK 3.256 str. nuostatas nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Nepilnametė S. T. liko be tėvų globos, tai matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų. Vaiko globa artimoje jam aplinkoje, atitinka nepilnametės mergaitės interesus. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad yra kitų asmenų, norinčių globoti šį vaiką, mergaitė sutinka, kad jos globėjais būtų paskirti B. T. ir G. T.. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus byloje esančius įrodymus, pareiškėjo atstovės bei trečiųjų asmenų teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, teismas sprendžia klausimą, ar tikslinga nepilnametei mergaitei skirti nuolatinę globą, paskirti globėją ir nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą.

31Įvertinus būsimų globėjų asmenines savybes, bei tai, kad būsimuosius globėjus ir globotinę sieja giminystės ryšys, konstatuojama, kad B. T. ir G. T. gali būti skirti S. T. nuolatiniais globėjais, su tuo sutinka ir nepilnametė mergaitė.

32Tokiu būdu nepilnametės S. T., auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas pavestinas B. T., a/k ( - ) ir G. T., a/k ( - ) nepilnametei S. T. nustatytina nuolatinė globa šeimoje (LR CK 3.256 str.), B. T. ir G. T. paskirtini nuolatiniais S. T. globėjais, mergaitės nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina kartu su globėjais jų gyvenamojoje vietoje.

33Atsižvelgiant į tai, kad nepilnametė S. T. turi nekilnojamojo turot, jo administratoriumi yra skirtini globėjai.

34Vadovaudamasis LR CK 3.257 str., 3.259 str., 3.263 str., 3.264. CPK 497-504 str.,

Nutarė

35Nustatyti nepilnametei S. T., a/k ( - ) nuolatinę globą šeimoje.

36Skirti B. T., a/k ( - ), gyv. ( - ) ir G. T., a/k ( - ) gyv. ( - ), S. T., a/k ( - ) gyv. ( - ), nuolatiniais globėjais.

37Nustatyti nepilnametės S. T., a/k ( - ) gyvenamąją vietą kartu su globėjais B. T. ir G. T. jų gyvenamojoje vietoje.

38S. T. priklausančio turto - ½ dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - )., ½ dalies buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), ½ dalies buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), 1/6 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), 1/6 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), gyvenamojo namo (unikalus Nr( - )), pastatų (unukalūs Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), ( - ), ¼ dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), ( - ), administratoriais paskirti globėjus B. T. ir G. T..

39Nutartį vykdyti skubiai.

40Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Mastebrockienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Ž.... 4. tretiesiems asmenims B. T. ir G. T.,... 5. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Elektrėnų... 7. Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovė prašė nustatyti... 8. Pareiškime nurodė, kad S. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), yra našlaitė. Jos... 9. Nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2007-10-23 nutartimi S. T. buvo... 10. S. T. globėjai B. T., gim. ( - ), ir G. T., gim. ( - ), gyv. ( - ), kreipėsi... 11. Tretysis asmuo B. T. sutiko, kad nepilnametė ir toliau gyventų jų namuose,... 12. Tretysis asmuo G. T. sutiko, kad mergaitė gyventų jų šeimoje, o jis kartu... 13. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 14. Teismo posėdžio metu apklausta nepilnametė S. T. sutiko, kad jai būtų... 15. Globėjams išaiškintos teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.272 str., 3.273... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Iš byloje esančių 2001 m. sausio 8 d. gimimo liudijimo AA Nr. ( - ) ir... 18. Iš byloje esančių 2007 m. kovo 19 d. mirties liudijimo nuorašo matyti, kad... 19. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Trakų rajono apylinkės teismo... 20. Iš byloje esančių 2012 m. spalio 19 d. mirties liudijimo nuorašo matyti,... 21. Iš byloje esančio Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012... 22. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad B. T. ir G. T. yra charakterizuojami... 23. Iš byloje esančio 2012 m. spalio 22 d. Elektrėnų savivaldybės VĮ... 24. Iš byloje esančio 2012 m. lapkričio 28d. Elektrėnų „Ąžuolyno“... 25. Iš byloje esančių 2013 m. rugpjūčio 21d. medicininio pažymėjimo nuorašo... 26. Iš 2012 m. spalio 31d. medicininio pažymėjimo nuorašo matyti, kad B. T.... 27. Iš 2012 m. spalio 29d. medicininio pažymėjimo nuorašo matyti, kad G. T.... 28. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro pažymos matyti, kad S. T.... 29. Iš byloje esančio 2012 m. spalio 23 d. Elektrėnų savivaldybės... 30. Pagal CK 3.256 str. nuostatas nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų... 31. Įvertinus būsimų globėjų asmenines savybes, bei tai, kad būsimuosius... 32. Tokiu būdu nepilnametės S. T., auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų... 33. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnametė S. T. turi nekilnojamojo turot, jo... 34. Vadovaudamasis LR CK 3.257 str., 3.259 str., 3.263 str., 3.264. CPK 497-504... 35. Nustatyti nepilnametei S. T., a/k ( - ) nuolatinę globą šeimoje.... 36. Skirti B. T., a/k ( - ), gyv. ( - ) ir G. T., a/k ( - ) gyv. ( - ), S. T., a/k... 37. Nustatyti nepilnametės S. T., a/k ( - ) gyvenamąją vietą kartu su... 38. S. T. priklausančio turto - ½ dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 39. Nutartį vykdyti skubiai.... 40. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...