Byla 2-1460/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Mano biuras“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-1224-324/2009)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Mano biuras“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-1224-324/2009).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Mano biuras“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo centras“.

4Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančios UAB „Mano biuras“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Teismas administratoriaus ginčijamų finansinių reikalavimų ar jų dalies (UAB „Pleištas“ - 550,80 Lt, A. V. - 20 000 Lt, UAB „Rodena“ - 30 000 Lt) tvirtinimo klausimą paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtino A. V. 20 000 Lt, UAB „Rodena“ 40 000 Lt, UAB „Pleištas“ 206,72 Lt dydžio finansinius reikalavimus bankrutuojančios UAB „Mano biuras“ bankroto byloje.

6Teismas dėl kreditoriaus UAB „Rodena“ tvirtinamo finansinio reikalavimo dydžio nurodė šiuos argumentus. Pagal 2008 m. sausio 23 d. UAB „Rodena“ ir UAB „Mano biuras“ sudarytą preliminarią sutartį Nr. 2008-01-23 dėl teisės prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų šalys susitarė joje aptartomis sąlygomis iki 2009 m. sausio 20 d. sudaryti pagrindinę prisijungimo sutartį. Už teisę prisijungti prie tinklų ir jais naudotis UAB „Mano biuras“ sutarties 7 punktu įsipareigojo sumokėti UAB „Rodena“ 156 000 Lt. Vykdydamas sutarties 8 punktą, UAB „Mano biuras“ sumokėjo 10 000 Lt avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į 7 punkte nurodytą mokėjimą. Sutartis buvo nutraukta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo UAB „Rodena“, todėl pagal sutarties 13 punktą UAB „Mano biuras“ privalo sumokėti UAB „Rodena“ 40 000 Lt baudą. Iš sutartyje aiškiai įvardintos mokamosios avanso paskirties matyti, jog prievolės įvykdymo užtikrinimo funkcijos jis neatlieka. Iškėlus bankroto bylą, draudžiama vykdyti finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, todėl UAB „Rodena“ prašymas į baudos sumą įskaityti gautą avansą negali būti tenkinamas. Patvirtintinas aptartos kilmės 40 000 Lt UAB „Rodena“ finansinis reikalavimas.

7Kreditorius UAB „Rodena“ atskiruoju skundu prašo pakeisti teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį, kuria teismas patvirtino 40 000 Lt UAB „Rodena“ finansinį reikalavimą, neįskaitant į sutartinės baudos mokėjimą UAB „Mano biuras“ sumokėto kreditoriui UAB „Rodena“ 10 000 Lt avanso, bei patvirtinti UAB „Rodena“ 30 000 Lt baudos dydžio finansinį reikalavimą, laikant, jog į sutartinės baudos sumą UAB „Rodena“ yra įskaitytas UAB „Mano biuras“ sumokėtas avansas. Atskirąjį skundą pasirašė UAB „Rodena“ darbuotoja R. J. S..

8Atsakovas BUAB „Mano biuras“ atsiliepimu į kreditoriaus UAB „Rodena“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkričio 6 d. raštu prašė kreditorių UAB „Rodena“ pateikti informaciją, ar atskirąjį skundą pasirašiusi R. J. S. turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą bei pateikti tokį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

10Kreditorius UAB „Rodena“ 2009 m. lapkričio 16 d. prašymu prašo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą atskirajam skundui paduoti dėl teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties ir pateikė 2009 m. lapkričio 16 d. atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį, kuria teismas patvirtino 40 000 Lt UAB „Rodena“ finansinį reikalavimą, į sutartinės baudos sumokėjimą neįskaitant UAB „Mano biuras“ sumokėto kreditoriui UAB „Rodena“ 10 000 Lt avanso, bei patvirtinti UAB „Rodena“ 30 000 Lt baudos dydžio finansinį reikalavimą, laikant, jog į sutartinės baudos sumą UAB „Rodena“ yra įskaitytas UAB „Mano biuras“ sumokėtas avansas. Atskirąjį skundą pasirašė UAB „Rodena“ direktorė N. Š..

11Prašyme dėl procesinio termino atnaujinimo nurodyta, kad atskirasis skundas buvo pateiktas laiku, tačiau pateiktas su trūkumais – jį pasirašė UAB „Rodena“ direktorės įgaliota darbuotoja R. J. S., kuri neturi reikiamo universitetinio teisinio išsilavinimo atstovauti UAB „Rodena“ apeliacinės instancijos teisme. Įmonės direktorės atskirojo skundo padavimo dieną įmonėje nebuvo, taip pat direktorės laikino išvykimo laikotarpiu nebuvo paskirtas ją pavaduojantis asmuo, laikinai einantis direktorės pareigas, todėl nebuvo galimybių atskirąjį skundą direktorės išvykimo metu pasirašyti tinkamai apeliacinės instancijos teisme atstovaujančiam įmonę asmeniui. Šiuo atveju negalima pasinaudoti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutu bei nėra galimybės apeliacinės instancijos teismui pateikti R. J. S. teisinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, todėl prašoma atnaujinti terminą paduoti atskirąjį skundą.

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų.

14Kreditorius UAB „Rodena“ atskiruoju skundu, kurį pasirašė įmonės darbuotoja R. J. S., prašo pakeisti teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį, kuria teismas patvirtino 40 000 Lt dydžio UAB „Rodena“ finansinį reikalavimą, neįskaitant į sutartinės baudos sumokėjimą UAB „Mano biuras“ sumokėto kreditoriui UAB „Rodena“ 10 000 Lt avanso, patvirtinti UAB „Rodena“ 30 000 Lt mokėtinos baudos dydžio finansinį reikalavimą, laikant, jog į sutartinės baudos sumą UAB „Rodena“ yra įskaitytas UAB „Mano biuras“ sumokėtas avansas (b. l. 38-40). Prie atskirojo skundo pridėtas UAB „Rodena“ įgaliojimas, suteikiantis teisę įmonės darbuotojai R. J. S. pasirašyti atskirąjį skundą (b. l. 41). Tiek atskirasis skundas, tiek įgaliojimas, kurį pasirašė ir išdavė direktorė N. Š., datuojamas ta pačia data – 2009 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkričio 6 d. raštu prašė kreditorių UAB „Rodena“ pateikti informaciją, ar R. J. S. turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą bei pateikti tokį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (b. l. 49). Kreditorius UAB „Rodena“ 2009 m. lapkričio 16 d. prašymu prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą atskirajam skundui dėl teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties paduoti ir pateikė 2009 m. lapkričio 16 d. atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį dėl UAB „Rodena“ finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Mano biuras“ bankroto byloje. Šį atskirąjį skundą pasirašė UAB „Rodena“ direktorė N. Š.. Prašyme dėl procesinio termino atnaujinimo nurodyta, kad atskirasis skundas buvo pateiktas laiku, tačiau jis pateiktas su trūkumais – jį pasirašė UAB „Rodena“ direktorės įgaliota darbuotoja R. J. S., kuri neturi reikiamo universitetinio išsilavinimo atstovauti UAB „Rodena“ apeliacinės instancijos teisme. Negalima pasinaudoti procesinių dokumentų trūkumo šalinimo institutu bei nėra galimybės apeliacinės instancijos teismui pateikti R. J. S. teisinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, todėl prašoma atnaujinti terminą paduoti atskirąjį skundą.

15Procesinio dokumento - atskirojo skundo pasirašymas ir pateikimas teismui yra apeliacinio proceso sudedamoji dalis, šio proceso pradžia, o kai šiuos veiksmus atlieka asmens atstovas pagal pavedimą, atsiranda sutartinio atstovavimo apeliacinės instancijos teisme teisiniai santykiai. Tokia samprata remiamasi teisminėje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. vasario 3 d. konsultacija Nr. A3-122, publikuota biuletenyje „Teismų praktika“ Nr. 22). Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinio asmens atstovų – šių asmenų darbuotojų teisės atstovauti juridinius asmenis apeliacinės instancijos teisme yra ribotos. Tokiems asmenims įstatymas nustato reikalavimą turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (CPK 55 str. 2 d.).

16Teisėjų kolegija pažymi, kad vykdant teismo reikalavimą nebuvo nepateikti įrodymai, patvirtinantys aplinkybes, jog atskirąjį skundą pasirašiusi įmonės darbuotoja R. J. S. turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, tai yra nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys jos teisę pasirašyti (paduoti) atskirąjį skundą juridinio asmens vardu (CPK 55 str. 1, 2 d.). Nepateikus įrodymų apie tai, kad atskirąjį skundą pasirašiusi R. J. S. turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, laikytina, jog atskirąjį skundą padavė (pasirašė) asmuo, neturintis teisės jį paduoti (pasirašyti), todėl apeliacinės instancijos teismas turi teisę nutraukti apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens kreditoriaus UAB „Rodena“ atskirąjį skundą, kurį pasirašė įmonės darbuotoja R. J. S., dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d., 338 str.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 str.). Gavęs atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas per 3 dienas nuo jo gavimo: 1) sutikdamas su atskiruoju skundu, jeigu jis paduotas ne dėl nutarčių, priimtų CPK 293 straipsnyje numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka pats panaikina skundžiamą nutartį, išsiųsdamas priimtos šiuo klausimu nutarties nuorašą byloje dalyvaujantiems asmenims; 2) nesutikdamas su atskiruoju skundu arba kai skundas paduotas dėl CPK 293 straipsnyje nurodytų nutarčių, nustatyta tvarka nusiunčia bylą su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui (CPK 334 str. 2 d.). Taigi CPK nuostatos numato, kad atskirojo skundo priėmimo klausimą, taip pat klausimą dėl praleisto procesinio termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo gali ir turi spręsti tik pirmosios instancijos teismas (žr. CPK 315, 338, 334, 335 str.). Apeliacinės instancijos teismas tokių klausimų nesprendžia, o tik vertina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). Šiuo atveju kreditorius UAB „Rodena“ 2009 m. lapkričio 16 d. prašymą atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą paduoti atskirąjį skundą, kurį pasirašė įmonės direktorė, dėl teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties turi pateikti ne apeliacinės instancijos teismui, o pirmosios instancijos teismui, kuriam įstatymu nustatyta kompetencija spręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą, taip pat prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija nesprendžia kreditoriaus UAB „Rodena“ 2009 m. lapkričio 16 d. prašymo atnaujinti praleistą terminą paduoti atskirąjį skundą dėl teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties ir nesprendžia 2009 m. lapkričio 16 d. atskirojo skundo priėmimo klausimo (CPK 334, 335, 315, 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

19Apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ atskirąjį skundą, pasirašytą šios bendrovės darbuotojos R. J. S., dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Mano biuras“ bankroto byloje, nutraukti.

Proceso dalyviai