Byla 2-2789/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pelamidė“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vesiga“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-459-343/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pelamidė“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai teismas pripažino atsakovą bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Pelamidė“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 26 d., 2010 m. balandžio 12 d., 2010 m. gegužės 17 d. nutartimis patvirtino kreditorių sąrašą ir reikalavimus.

6Atsakovo BUAB „Pelamidė“ bankroto administratorius 2010 m. liepos 20 d. pateikė teismui bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2010 m. liepos 10 d., protokolą (2 t., 22-26 b. l.). Kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu nutarta pratęsti bankrutuojančios įmonės ūkinę komercinę veiklą iki kito kreditorių susirinkimo, kol nedaroma žala kreditoriams, įpareigojant įmonę vykdyti privalomus mokėjimus valstybės ir VSDFV biudžetams, o veiklai tapus nuostolingai nedelsiant šaukti kreditorių susirinkimą dėl veiklos nutraukimo.

7Atsakovo BUAB „Pelamidė“ kreditorius AB DnB NORD bankas 2010 m. liepos 26 d. teismui paduotu skundu (2 t., 30-35 b. l.) prašė 2010 m. liepos 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu pripažinti negaliojančiu ir pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (ĮBĮ 30 str.).

8Atsakovas BUAB „Pelamidė“ ir tretysis asmuo UAB „Vesiga“ atsiliepimais į kreditoriaus AB DnB NORD banko 2010 m. liepos 26 d. skundą (2 t., 65-68, 89-95 b. l.) su skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Pažymėjo, kad ginčijamu nutarimu įmonės kreditorių dauguma siekia padidinti įmonės pajamas, iš kurių būtų galima patenkinti didesnį skaičių kreditorių reikalavimų.

9Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi BUAB „Pelamidė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi skundo dalį dėl 2010 m. liepos 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu atmetė, kitą skundo dalį dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto paliko nenagrinėtą, nes šis klausimas jau išspręstas Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi (2 t., b. l. 100-104). Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 17 d. nutartimi ši Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartis palikta nepakeista.

11Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „Pelamidė“ administratoriaus prašymą pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti atmetė.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atmetė administratoriaus UAB „Bankrotų administravimas“ prašymą atidėti klausimo svarstymą ir pripažino BUAB „Pelamidė“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

15Teismas konstatavo, kad yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytos įmonės pripažinimo bankrutavusia sąlygos: nutartys, kuriomis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai yra įsiteisėjusios; nuo jų priėmimo dienos praėjo trys mėnesiai; kreditoriai nesikreipė į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Priešingai, pagrindinis įmonės kreditorius UAB „Vesiga“ atsiliepime į skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais nurodė, kad taikos sutarties sudaryti neketina. Trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti nepratęstas. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, kad įmonės kreditoriai siekia tęsti įmonės veiklą, nesudaro pagrindo netaikyti nei vienos ĮBĮ numatytos bankroto procedūros esant iškeltai bankroto bylai.

16Teismas, atmesdamas bankroto administratoriaus prašymą atidėti klausimo svarstymą, nurodė, kad bankroto bylos nagrinėjimas užsitęsė; įmonę administruoja ne bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, todėl jo liga reikšmės neturi; administratoriaus įgalioto asmens dalyvavimas teismo posėdyje nėra pripažintas būtinu; nuo 2011 m. vasario 21 d. buvo sušauktas vienas kreditorių susirinkimas, kuris nieko nenutarė, pateikta paraiška Garantiniam fondui. Teismas sprendė, kad administratoriaus dalyvavimas nėra būtinas, nes niekas nebuvo atliekama, t. y. įmonės padėtis nepasikeitė; be to, neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos nepripažįstamas svarbia priežastimi.

17III. Atskirojo skundo argumentai

18Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vesiga“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartis priimta teismo posėdyje, į kurį niekas neatvyko. UAB „Bankrotų administravimas“ buvo pateikęs teismui prašymą atidėti posėdį, nes bankroto procese įgaliotas atstovauti asmuo negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad neatvykimo priežastys yra nesvarbios ir bankroto administratoriaus prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Dėl to teismas priėmė skundžiamą nutartį neturėdamas visų duomenų apie bankroto procedūrų eigą ir neišklausęs bylos baigtimi suinteresuotų asmenų.
  2. Kreditorių interesų patenkinimas yra galutinis rezultatas, kuriuo siekiama bankroto procedūromis. Kreditoriai, siekdami įgyvendinti šį pagrindinį bankroto procedūrų tikslą, turi teisę priimti nutarimą pratęsti įmonės ūkinę veiklą, jeigu, vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktu, ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms padengti. Dar 2010 m. liepos 10 d. įvykusiame kreditorių susirinkime kreditoriai yra priėmė nutarimą pratęsti veiklą iki kito kreditorių susirinkimo, kol nedaroma žala kreditoriams, įpareigojant bankrutuojančią bendrovę vykdyti visus privalomus mokėjimus į valstybės ir Sodros biudžetus, o ūkinei veiklai tapus nuostolingai, nedelsiant šaukti kreditorių susirinkimą dėl veiklos nutraukimo. Kadangi įmonės veikla nuostolinga netapo ir kitas kreditorių susirinkimas nebuvo sušauktas, tęsiama įmonės veikla sudaro realią galimybę patenkinti kiek įmanoma daugiau kreditorinių reikalavimų. Kadangi kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo, kuriuo būtų nuspręsta kreiptis į teismą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o priešingai, didžiąja dauguma balsų kreditorių susirinkimas yra nutaręs tęsti įmonės veiklą, skundžiama nutartis iš esmės pažeidžia kreditorių interesus.
  3. BUAB „Pelamidė“ bei įmonės kreditoriai nėra nutraukę derybų dėl taikos sutarties sudarymo, kadangi šiuo metu įmonė vykdo ūkinę veiklą, gauna pelną, kuris bus panaudojamas kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti. Veikiančios įmonės, kurioje dirba daug darbuotojų ir kurios veikla, nors ir nežymiai, tačiau yra pelninga, likvidavimas būtų nelogiškas. Skundžiamos nutarties įsiteisėjimas, užkertantis kelią BUAB „Pelamidė“ ir kreditoriams sudaryti taikos sutartį, pažeidžia ne tik kreditorių, bet ir pačios įmonės interesus.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis pripažinti atsakovą BUAB „Pelamidė“ bankrutavusia ir likviduojama įmone, yra pagrįsta ir teisėta.

21Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 ir kt.).

22Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo, kad yra ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Nutartys, kuriomis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai yra įsiteisėję. Nuo jų įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai. Kreditoriai nesikreipė į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti nepratęstas. Nesutikdamas su šia nutartimi apeliantas atskirajame skunde iš esmės neginčija teismo išvados, jog yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Apeliantas nurodo, kad kreditorių interesų patenkinimas yra galutinis rezultatas, kuriuo siekiama bankroto procedūromis ir kreditoriai, siekdami įgyvendinti šį tikslą, dar 2010 m. liepos 10 d. įvykusiame kreditorių susirinkime priėmė nutarimą pratęsti veiklą iki kito kreditorių susirinkimo, kol nedaroma žala kreditoriams, įpareigojant bankrutuojančią bendrovę vykdyti visus privalomus mokėjimus į valstybės ir Sodros biudžetus, o ūkinei veiklai tapus nuostolingai, nedelsiant šaukti kreditorių susirinkimą dėl veikos nutraukimo. Apeliantas taip pat nurodė, kad įmonės veikla nuostolinga netapo ir kitas kreditorių susirinkimas nebuvo sušauktas, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, BUAB „Pelamidė“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas, jis įvyko 2011 m. kovo 7 d., tačiau jo metu iš esmės nieko nenuspręsta, klausimą dėl įmonės veiklos pratęsimo nutarta svarstyti kitame kreditorių susirinkime (2 t., 163-166 b. l.). Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrutuojančios įmonės statusas negali tęstis neapibrėžtą laiką, nes, kaip minėta, vienas iš teisminio bankroto tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro. Kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad skundžiama nutartimi teismas pažeidė kreditorių interesus, nes kreditorių susirinkimas nepriėmė jokio nutarimo, kuriuo būtų nuspręsta kreiptis į teismą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Jei yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, teismas turi teisę savo iniciatyva spręsti dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, t. y. nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008, 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-3-477/2011).

23Apeliantas skunde nurodo, kad BUAB „Pelamidė“ bei įmonės kreditoriai nėra nutraukę derybų dėl taikos sutarties sudarymo, nes įmonė vykdo ūkinę veiklą ir gauna nežymų pelną. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikos sutartį pasirašo visi kreditoriai, kurių reikalavimai bankroto proceso metu iki taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinti, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų), valdymo organo, kuris turi teisę priimti nutarimą reorganizuoti ar likviduoti įmonę, raštišką sutikimą (ĮBĮ 28 str. 2 d.). Nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo priima kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 12 p.). Kadangi taikos sutartį turi pasirašyti visi kreditoriai, todėl ir kreditorių susirinkimo nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo priimamas vienbalsiai, t. y. būtina visų kreditorių valia dėl taikos sutarties sudarymo. Tačiau apeliantas nepateikė duomenų, kurie leistų daryti objektyvią išvadą apie tai, kad yra galimybė sudaryti taikos sutartį su visais kreditoriais. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas (pagrindinis įmonės kreditorius) atsiliepime į skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais nurodė, kad pasirašius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bankroto byla nutraukiama, tačiau nei administratorius, nei įmonės kreditoriai nutraukti bankroto bylos nesiekia ir nenori (2 t., b. 89-95 b. l.). Be to, iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė bankroto administratoriaus prašymą pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti 6 mėnesiams padaręs išvadą, kad nėra pagrįstų prielaidų konstatuoti faktą, jog ateityje bus sudaryta taikos sutartis (2 t., 122-123 b. l.).

24Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad teismas nepagrįstai atmetė bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą atidėti teismo posėdį ir dėl to priėmė nepagrįstą nutartį, nes neišklausė bylos baigtimi suinteresuotų asmenų. Iš bylos duomenų matyti, kad apie teismo posėdį buvo pranešta spaudoje (2 t., 176-177 b. l.), byloje dalyvaujantiems asmenims buvo suteikta teisė būti išklausytiems, tačiau į teismo posėdį niekas neatvyko. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais, kurias remiantis buvo atmestas bankroto administratoriaus prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Apelianto argumentas, kad teismas priėmė skundžiamą nutartį neturėdamas visų duomenų apie bankroto procedūrų eigą, atmestinas, nes, kaip matyti iš bylos, teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių pateikti teismui informaciją apie bankroto byloje nuo 2011 m. vasario mėnesio atliktus veiksmus, administratorius tokią informaciją apie bankroto bylos eigą teismui pateikė (2 t., 174 b. l.), kurią teismas įvertino priimdamas skundžiamą nutartį.

25Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino teisės normas. Apelianto skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai teismas pripažino... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 6. Atsakovo BUAB „Pelamidė“ bankroto administratorius 2010 m. liepos 20 d.... 7. Atsakovo BUAB „Pelamidė“ kreditorius AB DnB NORD bankas 2010 m. liepos 26... 8. Atsakovas BUAB „Pelamidė“ ir tretysis asmuo UAB „Vesiga“ atsiliepimais... 9. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi BUAB „Pelamidė“... 10. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi skundo dalį dėl 2010... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „Pelamidė“... 12. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi panaikino Kauno... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atmetė... 15. Teismas konstatavo, kad yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytos... 16. Teismas, atmesdamas bankroto administratoriaus prašymą atidėti klausimo... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vesiga“ prašo panaikinti Kauno... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Kauno apygardos teismo 2011 m.... 21. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir... 22. Teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą sprendžia, kad pirmosios instancijos... 23. Apeliantas skunde nurodo, kad BUAB „Pelamidė“ bei įmonės kreditoriai... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad teismas... 25. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą....