Byla 2S-1884-657/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo skolininko K. U. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2945-570/2017, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas K. U. antstolei S. Ž. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/00369, prašydamas panaikinti antstolės 2017 m. kovo 14 d. patvarkymą Nr. S-17-76-4849 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; patvarkymą Nr. S-17-76-4876 dėl turto arešto akto ir vykdomąją bylą Nr. 0076/17/00369 nutraukti (b.l. 4-5). Nurodė, kad antstolės kontoroje užvesta vykdomoji byla pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį civilinėje byloje dėl laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo. Ši nutartis priimta vykdyti neteisėtai, nes ji galiojo ir turėjo būti vykdoma iki Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-17-571/2016 įsiteisėjimo dalyje dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo. Sprendimas dalyje dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio apeliaciniu skundu apskųstas nebuvo, įsiteisėjo 2016 m. liepos 13 d., todėl antstolės atliekami vykdymo veiksmai minėtos teismo nutarties pagrindu yra neteisėti ir nepagrįsti.
 2. Antstolė S. Ž. 2017 m. kovo 29 d. patvarkymu Nr. 0076/17/00369/S-07147 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui (b.l. 3).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi pareiškėjo (skolininko) K. U. skundo dėl antstolės S. Ž. veiksmų netenkino (b.l. 18-20).
 2. Teismas nustatė, kad vykdomasis dokumentas antstolei pateiktas 2017 m. kovo 14 d., pateiktame vykdomajame dokumente nurodyta, kad nutartis vykdytina skubiai, vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti tam teisę turinčio asmens – išieškotojos I. U. atstovo advokato Eriko Rugieniaus. Teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimas dalyje, kuriuo yra išspręstas nepilnamečiams materialinio išlaikymo priteisimo dydžio klausimas, yra įsiteisėjęs, nes iš Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-111-264/2017 matyti, kad apeliaciniu skundu, be kitų reiškiamų reikalavimų, apeliantas taip pat nesutinka su sprendimo dalimi, kuria išspręstas klausimas dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui G. U. priteisimo. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad pateikiant vykdymui vykdomąjį dokumentą būtų buvę nustatytos akivaizdžios kliūtys priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Nustačius, kad antstolei pateiktas vykdomasis dokumentas yra galiojantis ir nenuginčytas, taip pat nesant kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei antstolei pagrįstai priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, pagrindo tenkinti skundą dėl 2017 m. kovo 14 d. antstolės priimtų patvarkymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-17-76-4849 ir dėl turto arešto akto panaikinimo bei nutraukti vykdomąją bylą CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu, kai vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti, nėra.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskirajame skunde pareiškėjas K. U. prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (b.l. 30-32).
 2. Skunde nurodė, kad nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi teismas neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjo ginčo faktines aplinkybes, netinkamai išaiškino ir taikė su ginču susijusias CPK normas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2-571/2015 buvo priimta vykdyti neteisėtai, nes ji galiojo ir turėjo būti vykdoma iki Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-17-571/2016 įsiteisėjimo dalyse dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo. Sprendimas šiose dalyse įsiteisėjo 2016 m. liepos 13 d. Teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo 2017 m. kovo 24 d. skunde „Dėl patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti panaikinimo, patvarkymo dėl turto arešto akto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo“ nurodyto argumento, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-17-571/2016 dalyje dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo apeliaciniu skundu nebuvo apskųstas. Ši faktinė aplinkybė turi esminę reikšmę, kadangi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17-571/2016 nepilnamečio vaiko – A. U., gimusios ( - ) d., gyvenamoji vieta buvo nustatyta su pareiškėju, jam dukrą savo lėšomis išlaikant iki pilnametystės. Šią pareigą pareiškėjas tinkamai vykdė. Skundžiama nutartimi pažeistos pareiškėjo teisės, teisėti interesai ir lūkesčiai.
 3. Atsiliepimų į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys įstatymo nustatyta tvarka teismui nepateikė.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, šiuo atveju nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje keliamas vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.
 3. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolei S. Ž. 2017 m. kovo 14 d. buvo pateikta vykdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2-571/2015, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteista iš atsakovo K. U. laikinas materialinis išlaikymas nepilnamečiams vaikams: A. U., gimusiai ( - ) d., S. U., gimusiai ( - ) d. ir G. U., gimusiam ( - ) d., po 100,00 Eur kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos – 2015 m. sausio 5 d. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo (vykdomosios bylos Nr. 0076/17/00369 b.l. 3, 5).
 4. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. kovo 14 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-17-76-4849 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykdomosios bylos b.l. 17) bei patvarkymą Nr. S-17-76-4876 dėl turto arešto akto (vykdomosios bylos b.l. 20). Antstolės 2017 m. kovo 14 d. patvarkymas Nr. S-17-76-4849 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, raginimas įvykdyti sprendimą, patvarkymas Nr. S-17-76-4876 dėl turto arešto akto kartu su turto arešto aktu tą pačią dieną buvo išsiųsti skolininkui (vykdomosios bylos b.l. 18-19,24).
 5. Apeliantas teigia, kad antstolės 2017 m. kovo 14 d. patvarkymai priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir dėl turto arešto akto yra neteisėti, vykdomoji byla turi būti nutraukta, kadangi vykdomojo dokumento priėmimo metu jis buvo negaliojantis.
 6. Susipažinęs su bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti pagrįstai, vykdomąją bylą nutraukti nėra teisinio pagrindo.
 7. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų.
 8. CPK 586 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priskirtinos vykdomiesiems dokumentams (CPK 587 str. 1 d. 4 p.) ir tokios nutartys vykdomos skubiai (CPK 152 str. 1 d.).
 9. Vadovaujantis CPK 651 straipsniu, antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tokiu patikrinimu siekiama užkirsti galimybę pradėti nepagrįstą išieškojimo procesą bei išvengi neteisėto priverstinių vykdymo priemonių taikymo proceso dalyvių atžvilgiu.
 10. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis patikrina aplinkybes, nurodytas CPK 651 straipsnio 2 dalyje. Taigi, pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-127/2007). Nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). Pažymėtina, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), o bet koks kitoks veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010).
 11. Nepilnamečiui vaikui priteistino laikino išlaikymo, kaip laikinosios apsaugos priemonės, pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad iki teismo sprendimo priėmimo vaikas gautų jo būtinuosius poreikius atitinkantį išlaikymą. CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas teismo sprendimo, nutarties, kitokio procesinio dokumento privalomumo principas, todėl juos privaloma vykdyti. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2-571/2015 buvo priteistas laikinas pareiškėjo nepilnamečių vaikų – A. U., S. U. ir G. U. materialinis išlaikymas po 100,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos – 2015 m. sausio 5 d. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.
 12. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad vadovaudamasi CPK 586 straipsnio nuostatomis ir nenustačiusi CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, antstolė pagrįstai priėmė pateiktą vykdomąjį dokumentą ir pradėjo jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad pateikiant vykdymui vykdomąjį dokumentą būtų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus.
 13. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-17-571/2016 dalyse dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dienai – 2017 m. kovo 14 d. buvo įsiteisėjęs, nenustačius kitų kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą, nėra teisiškai reikšminga, kadangi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi materialinis išlaikymas priteistas už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos – 2015 m. sausio 5 d. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo (vykdomosios bylos Nr. 0076/17/00369 b.l. 3).
 14. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 13 d. sprendimu priteisė iš ieškovo K. U. išlaikymą nepilnamečiui sūnui G. U. mokamą periodinėmis išmokomis po 130,00 Eur kiekvieną mėnesį iki sūnaus pilnametystės, nuo ieškinio padavimo į teismą dienos, tai yra nuo 2014 m. spalio 20 d.; išlaikymas nepilnametei dukrai S. U. mokamas nuo 2017 m. sausio 22 d. periodinėmis išmokomis po 130,00 eurų iki dukros pilnametystės (CPK 179 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai pažymėjo, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde, be kitų reiškiamų reikalavimų, nesutiko su 2016 m. birželio 13 d. sprendimo dalimi, kuria išspręstas klausimas dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui G. U. priteisimo, vadinasi sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui G. U. priteisimo, vykdomojo rašto pateikimo dienai, dar nebuvo įsiteisėjusi. Taip pat, pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-111-264/2017) Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimą paliko nepakeistą, nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 7 d.
 15. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas neskundė sprendimo dalių dėl išlaikymo priteisimo A. U., S. U. atžvilgiu, išlaikymas A. U. ir S. U. nuo 2016 m. liepos 13 d. turėjo būti mokamas pagal 2016 m. birželio 13 d. teismo sprendimą, o nuo 2015 m. sausio 5 d. pagal vykdymui pateiktą vykdomąjį raštą. Analogiškai, nepilnamečiui G. U. priteistas išlaikymas – nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2017 m. birželio 7 d. pagal vykdymui pateiktą vykdomąjį raštą, nuo 2017 m. birželio 7 d. pagal 2016 m. birželio 13 d. teismo sprendimą.
 16. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog apeliantas mokėjo laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams pagal 2015 m. sausio 7 d. nutartį, o būtent, A. U. ir S. U. laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2016 m. liepos 13 d., G. U. nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2017 m. birželio 7 d. Pažymėtina ir tai, jog išlaikymo mokėjimai, sumokėti pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį ar jos pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, turėtų būti įskaičiuoti į periodines išmokas mokėtinas pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. sprendimą.
 17. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nutraukti vykdomąją bylą CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu nėra teisinio pagrindo.
 18. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdomojo dokumento priėmimą vykdyti, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atskirąjį skundą atmetus iš pareiškėjo valstybei priteistinos 4,86 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

15Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Priteisti iš pareiškėjo K. U., asmens kodas ( - ) valstybei 4,86 Eur (keturis eurus aštuoniasdešimt šešis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

17Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai