Byla e2A-680-407/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo OÜ „Big Idea Group“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo dėl ieškinio pagrindo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo OÜ „Big Idea Group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Idea group“ ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Idea group“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Euro RSCG PR“ ir uždarajai akcinei bendrovei Big idea group Lietuva dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo, neteisėto žymens „IDEA GROUP“, juridinio asmens pavadinimo, domeno vardo bei klaidinamai panašaus domeno vardo naudojimo uždraudimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Estijos įmonė OÜ „Big Idea Group“ yra Europos Sąjungos prekių ženklo

8„+ IDEA group Design & Logistics“ [fig.] (reg. Nr. 002499283), kurio registracijos paraiška paduota 2001-12-12, savininkas. Ieškovui priklausantis prekių ženklas registruotas 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms.

92.

10Atsakovė UAB „Idea group“ yra nacionalinio prekių ženklo

11„iG idea Group“ [fig.] (reg. Nr. 72911), kurio registracijos paraiška paduota 2015-05-30, savininkė. Prekių ženklas registruotas 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms. Be to, atsakovė yra 2007-04-16 įregistruoto domeno vardo ideagroup.lt, kurį naudoja savo veikloje, savininkė.

123.

13Ieškovas Estijos bendrovė OÜ „Big Idea Group” kreipėsi į teismą su ieškiniu, pareikštu atsakovei UAB „Idea group“, prašydamas: 1) pripažinti atsakovės prekių ženklo registraciją „iG idea Group [fig.]“ (reg. Nr. 72911) negaliojančia 35 klasės paslaugoms reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla, išskyrus paslaugas susijusias su pramonės ir uostų logistika, transportu ir prekių pakavimu, taip pat su krovinių srautų valdymu, paskirstymu ar sandėliavimu bei transporto užsakymu ir inspektavimu; 2) įpareigoti atsakovės vadovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos pakeisti įmonės pavadinimą, įregistruojant juridinių asmenų registrų centre atitinkamus steigimo dokumentų pakeitimus; 3) įpareigoti atsakovę nutraukti žymens „IdeaGroup“, įskaitant domeną www.ideagroup.lt, naudojimą paslaugoms „renginių organizavimas, reklama, garso ir apšvietimo įrangos nuoma“; 4) priteisti iš atsakovės 11 326,26 Eur turtinės žalos atlyginimą.

144.

15Ieškovo OÜ „Big Idea Group“ teigimu, šalių prekių ženkluose dominuojantys elementai yra žodiniai; prekių ženklų dominuojantys elementai „Idea Group“ yra visiškai tapatūs vizualiai, fonetiškai ir semantiškai, todėl yra aukšto laipsnio lyginamų prekių ženklų panašumas. Abu prekių ženklai, be kita ko, yra registruoti 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms, todėl taip pat yra paslaugų, kurioms įregistruoti lyginami ženklai, tapatumas. Taip pat atsakovės pavadinimas UAB ,,Idea group“ ir domeno ideagroup.lt vardas yra klaidinamai panašūs į ieškovo prekių ženklą. Pasak ieškovo, atsakovė, savo veikloje naudodama žymenį, klaidinamai panašų į ieškovo prekių ženklą, atliko neteisėtus veiksmus, iš kurių gavo pajamas, kurios pripažintinos ieškovo nuostoliais.

165.

17Atsakovė UAB „Idea group“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas yra Estijos Respublikoje registruota įmonė, kuri pagrindinę veiklą vykdo Estijoje, o Lietuvoje veikia per kitas įmonių grupei priklausančias įmones - UAB „Euro RSCGPR“ ir UAB „BIG IDEA GROUP LIETUVA“. Atsakovė veiklą vykdo nuo 2007-04-12, tuo pačiu metu atsakovė pradėjo naudoti logotipą, dėl kurio registravimo paraiška buvo paduota 2015-05-30. Tuo tarpu ieškovas prekių ženklo „+ IDEA group Design & Logistics [fig.] (reg. Nr. 002499283) savininku tapo tik 2017-03-09, iki to laiko nurodyto prekių ženklo savininkas buvo Ispanijos įmonė. Atsakovė nesutiko su ieškovo teiginiu, kad šalių prekių ženkluose dominuoja žodinis elementas „Idea group“, kadangi prekių ženklų panašumo ar skirtingumo vertinimas turi būti grindžiamas bendru lyginamųjų prekių ženklų daromu įspūdžiu, nes eilinis vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir atskirų dalių neanalizuoja. Lyginamieji prekių ženklai įspūdžio prasme yra visiškai skirtingi. Tai, kad šalių prekių ženklai registruoti toms pačioms paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją, savaime nereiškia, kad šalių prekės ir paslaugos, kurioms įregistruoti prekių ženklai žymėti, yra panašios. Pasak atsakovės, ieškovo prekių ženklas nebuvo naudotas Lietuvoje, o taip pat naudojamas tik vaistinių ar farmacijos srities prekėms ar paslaugoms žymėti, tuo tarpu atsakovė išimtinai veikė tik Lietuvoje ir nuo veiklos pradžios verčiasi tik reklamos ir su ja susijusiomis paslaugomis, dizaino paslaugomis, interneto projektais, įvairių renginių organizavimo ir techninio renginių serviso paslaugomis, nuomoja garso, apšvietimo įrangą specialių efektų techniką, prekiauja inventoriumi bei atributika. Taigi prekių ženklų savininkai veiklą vykdė skirtingose šalyse ir srityse.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

206.

21Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu dėl ieškinio pagrindo ieškovo OÜ „Big Idea Group“ ieškinį atmetė.

227.

23Teismas nurodė, jog šiame ginče bus sprendžiama, ar atsakovės nacionalinis prekės ženklas yra klaidinamai panašus į ieškovo ankstesnį panašioms prekėms ir paslaugoms registruotą Europos Sąjungos prekių ženklą ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu prekių ženklu. Teismas nurodė, kad siekiant įvertinti suklaidinimo galimybės riziką, turi būti kartu ir visapusiškai įvertinta: žymenų panašumas; žymenų dėl kurių kilo ginčas skiriamuosius požymius turintys ir dominuojantys elementai; ankstesnio ženklo skiriamasis požymis; prekių ir paslaugų panašumas; atitinkama visuomenė, kurioje sprendžiamas suklaidinimo klausimas.

248.

25Pasak teismo, žymenų panašumas vertinamas lyginant vizualiniu, garsiniu ir konceptualiu lygmenimis; lyginama turi būti ženklų žymenų visuma. Teismas nustatė, kad šalių prekių ženklai yra sudaryti iš žodinių ir vaizdinių elementų. Žodiniai ženklų elementai sudaryti iš dviejų vienoda seka išdėstytų žodžių „idea group“, žodiniai elementai užrašyti skirtingais, bet standartiniais nestilizuotais šriftais: ieškovo ženklo žodinis žymuo sudarytas iš vienas virš kito esančių žodžių, o atsakovo – iš vienas paskui kitą užrašytų; ieškovo ženklo žodinis žymuo užrašytas mėlyna ir žydra spalvomis, atsakovo – juoda ir oranžine. Vaizdinis ieškovo ženklo elementas yra mėlynos ir žydros spalvos kryžiaus formos simbolis su karūna viršuje, atsakovo – apskritime esanti santrumpa iG. Ieškovo prekių ženkle esančius kitus žodinius elementus – Design & Logistics, Staff 3, G + M Zurn, Apotheka – teismas pripažino neesminiais elementais, kurie neturi reikšmės nei vaizdiniam, nei visapusiškam vertinimui. Pasak teismo, turėdami iš tų pačių žodžių sudarytus žodinius elementus, lyginami prekių ženklai yra fonetiškai panašūs, tačiau atsižvelgiant į skirtingus vaizdinius elementus yra silpnai vizualiai panašūs.

269.

27Konceptualiai lygindamas šalių prekių ženklus, teismas nurodė atsižvelgsiantis į Teisingumo teismo suformuotos praktikos taisyklę, kad du žymenys yra konceptualiai tapatūs arba panašūs, kai jie turi panašų arba analogišką semantinį turinį (ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimo Sab?l (C-251/95) 24 punktas). Teismas pažymėjo, kad ieškovas pats savo procesiniuose dokumentuose nenurodo jokios aiškios žodinio elemento „idea group“ semantinės reikšmės. Teismo vertinimu, žodžiai „idea group“ abiejuose lyginamuose ženkluose galėtų nurodyti grupę asmenų, susietų ar suvienytų bendros idėjos arba dar kitaip gali būti suprasti kaip grupė idėjų. Visgi, teismas sprendė, jog tokia bendroji žodžių junginio reikšmė yra labai plati, todėl vargiai leidžia susikurti konkrečią prasminę asociaciją. Pasak teismo, atsakovės prekių ženklo vaizdinis elementas nenukreipia į jokią kitą savarankišką prasmę, kaip tik į patį žodinį elementą (jo reikšmę), kadangi atsakovės ženklo vaizdinis elementas yra kiek apipavidalintas ir nedaug stilizuotas jo žodinio elemento trumpinys. Tuo tarpu ieškovo ženklo vaizdinis elementas – stilizuotas lygiakraštis (bizantiškasis arba graikiškasis) kryžius papuoštas karūnos simboliu teikia asociacijas su medicina ar vaistinėmis susijusiu verslu, ar su farmacija susijusiomis prekėmis ir/ar paslaugomis ir tokia konceptuali nuoroda suteikia visam ženklui (vertinant kartu su žodiniu elementu) savarankišką semantinę reikšmę.

2810.

29Teismas nurodė, jog konceptualiai lyginant ženklus panašumas nenustatomas, jeigu bent vienas iš ženklų neturi konceptualios reikšmės. Nors lyginami konceptualiai šalių žodiniai žymenys turi silpną panašumą, teismo vertinimu, vaizdinio žymens ieškovo ženklui sukuriama savarankiška konkretinanti ir labiau apibrėžta reikšmė, kurios neturi atsakovės ženklas. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad konceptualaus lyginamų ženklų panašumo nėra.

3011.

31Teismas taip pat nurodė, kad du prekių ženklai yra panašūs, kai, be kita ko, atitinkamos visuomenės manymu, jie bent iš dalies tapatūs vieno ar kelių svarbių aspektų atžvilgiu (ESBT 2002 m. spalio 23 d. Sprendimo Matratzen (T-6/01) 30 punktas, 2008 m. lapkričio 12 d. Sprendimo BLUE (T-281/07) 26 punktas). Pagal Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktiką sudėtinis prekių ženklas ir kitas tapatus arba panašus į vieną iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių prekių ženklas gali būti laikomi panašiais, kai ši dalis yra dominuojantis elementas bendrame sudėtinio prekių ženklo kuriamame įspūdyje. Pasak teismo, ieškovo prekių ženklas neturi vieno aiškaus dominuojančio elemento. Teismo vertinimu, labai reikšmingas ieškovo ženklo kuriamam bendram įspūdžiui ir jo suvokimui elementas yra jo vaizdinis elementas kartu su žodžiu IDEA. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad kad vaizdinis elementas yra kairėje, ženklo pradžioje, o į šią vietą paprastas vartotojas dažniausiai atkreipia didesnį dėmesį. Žymens pradžia turi didelę įtaką bendram prekių ženklo sukeliamam įspūdžiui, o žodinis elementas IDEA nors yra dešiniau, bet yra labai išryškintas, tuo tarpu žodis group ieškovo ženkle yra daug mažiau reikšmingas – tiek dėl išdėstymo žemiau elemento IDEA, tiek dėl užrašymo mažosiomis raidėmis smulkesniu šriftu, dėl mažiau sodrios spalvos, todėl šis elementas mažai reikšmingas ženklo kuriamam bendram įspūdžiui.

3212.

33Teismo vertinimu, atsakovės ženklas taip pat neturi vieno ryškaus dominuojančio elemento. Vaizdinis elementas – apskritime įrašyta santrumpa iG ir paskutinis ženklo elementas žodis Group yra ryškios oranžinės spalvos, todėl šie elementai užgožia viduryje esantį tamsia spalva užrašytą žodį idea, ir tokiu būdu atima iš šio elemento galimybę daryti reikšmingą įtaką bendram įspūdžiui. Atsakovės ženklo žymuo iG yra ženklo pradžioje, atskirai nuo žodinio elemento, sekančio paskui jį, apvestas tokios pat kaip ir viduje esančios raidės ryškios spalvos apskritimu, taip šis elementas sukuria emblemos vaizdą ir ženklui suteikia skiriamąjį požymį.

3413.

35Teismo vertinimu, lyginamų ženklų žodiniai elementai turi silpną skiriamąjį požymį, kadangi sudaryti iš labai didelį abstrakcijos laipsnį turinčių sąvokų, kuriomis beveik neįmanoma sukurti konkrečių asociacijų, be to, žodiniai elementai nėra dominuojantys savarankiškai nei kaip žodžių junginiai, nei kaip atskiri žodžiai.

3614.

37Pasak teismo, ieškovas nepaneigė atsakovės nurodytos aplinkybės, jog ieškovas savo prekių ženklą įsigijo iš Ispanijos įmonės, kurios veikla buvo susijusi su paslaugų teikimu farmacijos įmonėms ir vaistinėms. Įsigijęs prekių ženklą iš trečiojo asmens, ieškovas prieš atsakovę įsigijimo momentu negalėjo įgyti daugiau teisių, negu jų turėjo ieškovui ženklą perleidęs asmuo. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad atsakovė, paraišką savo ženklui padavusi anksčiau, negu ieškovas tapo ankstesnio ženklo savininku, pagrįstai gali atsikirsti, kad ieškovo prekių ženklo vaizdinis elementas yra aprašomojo pobūdžio, t. y. žymi paslaugų, kurioms žymėti buvo sukurtas pradinės registracijos momentu, pobūdį. Aprašomojo pobūdžio elementas neturi skiriamojo požymio.

3815.

39Vertindamas visuomenės suklaidinimo galimybę, teismas nurodė, jog vartotojas ieškovo prekių ženklą atpažins pirmiausia pagal žodį IDEA, o atsakovės prekių ženklą – pagal vaizdinio elemento iG ir GROUP derinį. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo prekių ženklo vaizdinis elementas yra aprašomasis, o žodinis nėra dominuojantis, taip pat, kad ieškovo prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį ir dėl to ieškovo ženklas nagrinėjamo ginčo atveju turi mažą apsaugos apimtį, be to, atsižvelgdamas į tai, kad vaizdinis ženklų panašumas yra labai silpnas, teismas sprendė, kad vien garsinio (fonetinio) tapatumo nepakanka sprendžiant dėl lyginamųjų prekių ženklų klaidinamo panašumo. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, kad prekių ženklo paskirtis yra žymėti konkrečios kilmės prekes ir paslaugas, taip sudarant vartotojams kuo didesnę galimybę atskirti prekes ir paslaugas pagal jų kilmę. Ieškovui įsigijus prekių ženklą iš trečiojo asmens, bet neįsigijus trečiojo asmens kaip verslo komplekso arba kitaip neperėmus ar nesiėmus jo veiklos, netapus ekonomiškai susijusia su ankstesniu ankstesnio prekių ženklo savininku įmone, ieškovas nuo prekių ženklo įsigijimo momento savo prekių ženklu ėmė žymėti naujas, kitas (ir svarbiausia - kitos kilmės) paslaugas, todėl ankstesnis, galimai buvęs iki prekių ženklo pardavimo galimas visuomenės suklaidinimas tapo nebeįmanomas.

4016.

41Teismas nesivadovavo ieškovo pateiktu žymenų panašumo tyrimu, kuriuo ieškovas įrodinėjo visuomenės suklaidinimo galimybę, kadangi pateiktame tyrime nėra nurodoma, kokia dalis respondentų apskritai atsisakė atsakyti į klausimus ir nedalyvavo apklausoje. Tokia dalis gali būti reikšminga apimtimi ir atsisakę apklausoje dalyvauti asmenys turi būti priskirti prie nepatvirtinusių žymenų panašumą. Kadangi sutikusių dalyvauti apklausoje ir sutikusių atsakyti į klausimus asmenų dalis tyrime nenurodyta, tokios apklausos įrodomoji vertė labai ribota. Teismas pažymėjo, kad tokios pozicijos nuosekliai laikosi ir Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnybos apeliacinė taryba, nagrinėdama ginčus dėl prekių ženklų (pvz., 2015-03-27, R 2270/2013-4, THE KORNSPITZ COMPANY, § 79).

4217.

43Be to, teismas nurodė, kad atsižvelgdamas į ieškovo pateiktus duomenis apie buvusio prekių ženklo savininko veiklos sritį ir paslaugas, kurioms iki pardavimo ieškovui buvo registruotas ankstesnis ženklas, atsakovė buvusiam ankstesnio ženklo savininkui turėjo galimybę pareikšti ieškinį dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo tam tikrų paslaugų apimtyje dėl nenaudojimo ir tokia jo teisių gynyba neatrodytų akivaizdžiai neperspektyvi. Pasak teismo, tai parodo, kad atsakovės galimybės išsaugoti savo ženklo registraciją ir tuo sukuriamas teises priklausė nuo ieškovo veikimo – ženklo įsigijimo veiksmo, atlikto jau po atsakovės prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo 2015 m. ir po atsakovės kaip juridinio asmens ieškovo ginčijamu pavadinimu įsisteigimo 2007 m.

4418.

45Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad atsakovės teisės, įgytos ir įgyvendintos registruojant ieškovo ginčijamą prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą ir domeno vardą iki ieškovui įsigyjant teises į ankstesnį ženklą, negali būti paneigiamos. Atsižvelgęs į tai, teismas šiais argumentais atmetė ieškovo ieškinį dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo, įpareigojimo pakeisti juridinio asmens pavadinimą ir uždraudimo atsakovei naudoti žymenį ,,idea group“ savo veikloje, įskaitant domeno ideagroup.lt naudojimą, papildomai nurodydamas, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovė savo pavadinimą naudojo savo prekėms ir paslaugoms žymėti.

46III.

47Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4819.

49Apeliaciniame skunde ieškovas OÜ „Big Idea Group“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5019.1.

51Teismas klaidingai sprendė, kad lyginamųjų prekių ženklų vaizdinis panašumas yra labai silpnas, o ženklų konceptualaus panašumo nėra, taip pat nepagrįstai sprendė, kad šie prekių ženklai neturi vieno aiškaus dominuojančio elemento. Vizualinio, fonetinio ir prasminio konkrečių ženklų panašumo vertinimas turi būti paremtas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, be to, atliekant šį vertinimą, svarbu atsižvelgti į tai, kaip ženklus suvokia vidutinis vartotojas, kuris paprastai ženklą suvokia kaip visumą. Vartotojai prisimena ženklus būtent pagal žodinius, o ne vaizdinius elementus, nes vidutinis vartotojas paprastai identifikuoja ženklą žodžiu, o ne apibūdina vaizdinį elementą. Teismas visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovo prekių ženklo vaizdinis elementas – stilizuotas “+” simbolis, papuoštas karūnos simboliu, yra aiškiai dekoratyvinio bei pagiriamojo pobūdžio elementas ir bendram prekių ženklo daromam įspūdžiui yra nereikšmingas. Teismo išvada dėl vaizdinio elemento svarbos, t. y. šio elemento buvimo ženklo pradžioje, į kurią paprastas vartotojas dažniausiai atkreipia didesnį dėmesį, yra neaktuali vaizdinio elemento bei jo svarbos ženklo kompozicijoje vertinimui. Priešingai nei sprendė teismas, ieškovo prekių ženklą sudarantys žodžiai „IDEA“ ir „group“ yra vienodai dominuojantys bendroje ženklo kompozicijoje. Nepagrįsta teismo išvada, kad vartotojas atsakovės prekių ženklą pirmiausia atpažins pagal vaizdinio elemento „iG“ ir žodinio elemento „GROUP“ derinį. Priešingai nei sprendė teismas, raidžių derinys “iG” laikytinas antraeiliu šio atsakovės prekių ženklo elementu, kuris neturi didelės įtakos bendram ženklo kuriamam įspūdžiui, nes tik simbolizuoja žodinio elemento ,,idea Group“ pirmąsias raides ir bendroje ženklo kompozicijoje užima žymiai mažesnę dalį nei žodinis elementas. Tiek ieškovo, tiek atsakovės prekių ženklų dominuojančiais elementais laikytini būtent žodiniai šių ženklų žodiniai elementai, kurie turi didžiausią reikšmę bendram ženklų kuriamam įspūdžiui.

5219.2.

53Priešingai nei sprendė teismas, lyginamieji ženklai yra aukštu laipsniu vizualiai panašūs. Nagrinėjamu atveju lyginamų prekių ženklų dominuojantys elementai yra žodiniai, todėl ženklų panašumas turi būti vertinamas būtent šių elementų atžvilgiu. Tais atvejais, kai abiejuose žymenyse yra žodinis elementas, panašumas bus nustatytas, jeigu sutaps šių elementų raidžių, kurios nėra labai stilizuotos, seka. Pagal Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktiką, nepaisant lyginamųjų prekių ženklų dominuojančių žodinių elementų šriftų ir jų spalvų, taip pat mažųjų ir didžiųjų raidžių santykio skirtumų, konstatuotinas šių elementų klaidinamas panašumas pagal vizualinį kriterijų.

5419.3.

55Teismo motyvai dėl konceptualaus prekių ženklų nepanašumo yra nenuoseklūs, prieštaringi ir prieštaraujantys Europos Sąjungos teismų praktikai. Nepagrįsta teismo išvada, kad žodžių junginio ,,idea group“ reikšmė neleidžia susikurti prasminės asociacijos. Šiuo atveju žodžių grupė ,,idea group“ vartotojams kels vienodas prasmines asociacijas tiek ieškovo, tiek atsakovės ženklų atžvilgiu. Akivaizdu, kad šalių prekių žodiniams elementams esant tapatiems, jų sukuriamos asociacijos yra tapačios. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovo prekių ženklo vaizdinis elementas – stilizuotas “+” simbolis, papuoštas karūnos simboliu, teikia asociacijas su medicina ar farmacija susijusiomis prekėmis ir/ar paslaugomis, kadangi žymenį sudarantis “+” simbolis dažnai naudojamas rinkodaros ir prekių bei paslaugų pardavimo skatinimo tikslais, siekiant pabrėžti parduodamų prekių bei teikiamų paslaugų suteikiamą vertę. Kita vertus, ieškovo prekių ženklas nėra registruotas su medicina susijusioms prekėms ir paslaugoms. Teismas visiškai nepagrįstai atsižvelgė į buvusio savininko tikėtinai teiktas paslaugas, kurios tariamai susijusios su medicina ar farmacija, nes prekių ženklo elementai turi būti vertinami registruotų, o ne naudojamų prekių ar paslaugų atžvilgiu. Be to, byloje nėra nė vieno įrodymo, kuris pagrįstų aplinkybę dėl buvusio ieškovo prekių ženklo savininko veiklos medicinos ar farmacijos srityje, o prekės ir paslaugos, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, nėra niekaip susijusios su medicina ar farmacija. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad teismo išvada, jog „+“ simbolis suteikia ženklui (vertinant kartu su žodiniu elementu) savarankišką semantinę reikšmę, yra nepagrįsta, o teismo išvestas ryšys su medicina ar farmacija, sukurtas dirbtinai.

5619.4.

57Teismo išvados, kad lyginamų prekių ženklų žodiniai elementai turi silpną skiriamąjį požymį, ir dėl to ieškovo ženklas nagrinėjamo ginčo atveju turi mažą apsaugos apimtį, yra nepagrįstos ir prieštaraujančios suformuotai Europos Sąjungos teismų praktikai. Lyginamuose prekių ženkluose esantys žodiniai elementai turi įprastą skiriamąjį požymį, nes jie neturi jokios sąsajos su prekėmis bei paslaugomis, nurodytomis ieškovo ir atsakovės prekių ženklų registracijos, o ieškovo prekių ženklo apsaugos apimtis laikytina įprasta.

5819.5.

59Teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai nevertino ieškovo pateiktos visuomenės apklausos ataskaitos. Apklausos ataskaitoje yra aiškiai nurodyta, kad joje dalyvavo 1033 respondentų, jie visi atsakė į užduotą klausimą, pasirinkdami vieną iš siūlomų variantų. Ieškovo pateikta visuomenės apklausos ataskaita yra patikimas įrodymas dėl lyginamų prekių ženklų klaidinamo panašumo. Tokiomis apklausomis nuolat remiamasi ir teismų praktikoje vertinant prekių ženklų panašumą.

6019.6.

61OÜ „Socio Uuringukeskus“ 2017 m. lapkričio mėn. atliktos visuomenės apklausos duomenimis net 42 proc. vartotojų mano, jog lyginami prekių ženklai yra klaidinamai panašūs. Pagal teismų praktiką tokia apklaustų respondentų procentinė išraiška yra pakankama visuomenės suklaidinimo tikimybės egzistavimui. Taigi apklausos duomenys vienareikšmiškai patvirtina, jog ieškovo ir atsakovės prekių ženklai yra klaidinamai panašūs. Ieškovo prekių ženklo registracijoje nurodytos paslaugos: reklama ir verslo paslaugos, verslo vadybos konsultacinės paslaugos yra tapačios atsakovės prekių ženklo registracijoje nurodytoms 35 klasės paslaugoms: reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla, todėl konstatuotinas paslaugų, kurioms įregistruoti lyginami ženklai, tapatumas. Nurodytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė.

6219.7.

63Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas vertino ir rėmėsi aplinkybėmis, kurios yra nereikšmingos nagrinėjamam ginčui, pavyzdžiui, kad ieškovas, įsigijęs prekių ženklą iš trečiojo asmens, neįsigijo trečiojo asmens kaip verslo komplekso arba kitaip neperėmė ar nesiėmė jo veiklos, netapo ekonomiškai susijęs su ankstesniu prekių ženklo savininku. Atliekant prekių ženklų panašumo ir visuomenės suklaidinimo tikimybės vertinimą būtina remtis prekėmis ir (arba) paslaugomis, kurios yra saugomos remiantis ieškovo prekių ženklo registracija, t. y. registracijoje nurodytomis prekėmis ir (arba) paslaugomis.

6419.8.

65Teismas visiškai nevertino atsakovės juridinio asmens pavadinimo ir domeno vardo klaidinamo panašumo į ieškovo prekių ženklą, o apsiribojo deklaratyviu teiginiu, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė savo pavadinimą naudojo savo prekėms ir paslaugoms žymėti. Spręsdamas dėl suklaidinimo negalimumo, teismas neatliko jokio palyginimo, nors lyginant juridinio asmens pavadinimą ir prekių ženklą nėra reikšmingi grafiniai žymens elementai, kadangi prekių ženklo (ar kito žymens, šiuo atveju logotipo) grafinė dalis negali būti atkartota juridinio asmens pavadinime. Tas pats taikytina ir domeno vardo atžvilgiu. Įvertinus šias aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovės juridinio asmens bei domeno vardo ir ieškovo prekių ženklo panašumas yra daug didesnio laipsnio nei atsakovės ir ieškovo prekių ženklų panašumas. Atsakovės pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovo prekių ženklą, nes yra tapatus ieškovo prekių ženklo žodiniam elementui „IDEA group“. Be to, atsakovė verčiasi renginių organizavimu, taip pat teikia reklamos bei garso ir apšvietimo įrangos nuomos paslaugas, kurios yra tapačios paslaugoms, kurioms registruotas ieškovo ženklas.

6619.9.

67Teismas kvestionuoja ieškovo teisę ginčyti atsakovės prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą ir domeno vardą. Tokia teismo pozicija yra visiškai nepagrįsta. Visos teisės ir pareigos, susijusios su prekių ženklu, keičiantis nuosavybės teisės subjektui, seka paskui prekių ženklą, t. y. pereina naujajam prekių ženklo savininkui. Tai reiškia, kad naujasis prekių ženklo savininkas gali, be kita ko, ginčyti vėlesnius prekių ženklus, kurie yra klaidinamai panašūs. Naujajam prekių ženklo savininkui ginčijant vėlesnį prekių ženklą, esminis momentas yra prekių ženklo paraiškos padavimo data, nuo kurios ženklui yra suteikiama teisinė apsauga. Teisių perdavimo naujajam prekių ženklo savininkui momentas neturi jokios teisinės reikšmės.

6819.10.

69Ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės atlyginti turtinę žalą, nes egzistuoja visos civilinės atsakomybės taikymui būtinos sąlygos, t. y. neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo (CK 6.246 str., 6.247 str. ir 6.249 str.).

702.

71Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB ,,Idea group“ prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

7220.1.

73Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo ir atsakovės prekių ženklų vaizdinis panašumas yra labai silpnas, prekių ženklų konceptualaus panašumo nėra, o prekių ženklai neturi vieno aiškaus dominuojančio elemento. Būtent ženklo (ženklo elemento) „stiprumas“ ar „silpnumas“ ir yra aplinkybė, lemianti išimtinių teisių į prekių ženklą ribas. Tam tikro elemento atsikartojimas skirtingiems subjektams priklausančiuose prekių ženkluose pripažįstamas kaip vienas iš įrodymų dėl tokio elemento „silpnumo“. Atliekant vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į nesutampančių elementų panašumus (skirtumus) ir šių elementų skiriamąjį požymį. Vien skiriamojo požymio neturinčių elementų sutaptis nereiškia, kad yra galimybė suklaidinti. Prekių ženklų panašumo ar skirtingumo vertinimas turi būti grindžiamas bendru lyginamųjų prekių ženklų daromu įspūdžiu, nes ir eilinis vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą, jis paprastai neanalizuoja atskirų jo dalių. Ieškovo prekių ženkle naudojamas stilizuoto kryžiaus atvaizdas, panašus į farmacijos veikloje naudojamą kryžių, užima svarbią vietą, nes jis yra ženklo pradžioje (kairėje pusėje), į kurią paprastas vartotojas dažniausiai atkreipia dėmesį. Europos Sąjungos teismų praktikoje suformuota taisyklė dėl didesnės prekių ženklo pradžioje esančių elementų svarbos ženklo kuriamam bendram įspūdžiui nėra išimtinai taikoma tik vertinant žodinius elementus, nes vartotojai apskritai linkę nukreipti dėmesį į pirmąjį ženklo elementą. Stilizuotas kryžiaus atvaizdas yra itin ryškus ir užima nemažą dalį prekių ženklo ploto; jis įprastai yra vaistinės/farmacijos veikloje naudojamas ženklas, kuris aiškiai nusako veiklos sritį, todėl vienareikšmiškai yra gerai įsimenamas bei transliuojantis aiškią informaciją dėl paslaugų/prekių pobūdžio. Nėra nereikšmingi ir kiti žodiniai elementai – Design & Logistics, Staff 3, G + M Zurn, Apotheka; jie taip pat turi svarbą bendram sukuriam ieškovo prekių ženklo įspūdžiui. Tuo tarpu atsakovės prekių ženklo vaizdinis elementas nenukreipia į jokią kitą savarankišką prasmę, o pats prekių ženklas jokios veiklos nežymi. Žodinis elementas ,,idea group“ dėl savo abstrakčios ir neaiškios reikšmės yra pakankami silpnas prekių ženklų elementas. Tais atvejais, kai sutampa skiriamojo požymio neturintis elementas, didesnis dėmesys yra skiriamas kitiems nesutampantiems prekių ženklų elementams. Lyginamieji prekių ženklai iki 2017-03-09 buvo naudojami kardinaliai skirtingoms paslaugoms žymėti, o nuo 2017-03-09 ieškovas prekių ženklą ėmė tariamai naudoti siekiant apgaulės būdu įtikinti teismą, jog neva tai prekių ženklas yra naudojamas tapačioms paslaugoms žymėti. Prekių ženklai iš esmės yra skirtingi, o prekių ženklų registracija toje pačioje klasėje savaime nereiškia, kad prekių ženklais yra žymimos tapačios paslaugos.

7420.2.

75Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo pateikta ataskaita yra ribotos įrodomosios vertės. Nors vartotojų apklausos yra svarbus įrodymas teismui sprendžiant dėl klaidinančio žymenų panašumo, šis įrodymas nėra vienintelis leistinas ar būtinas įrodymas tokios kategorijos bylose. Vien taikant analitinio pobūdžio kriterijus šiuo atveju nėra pagrindo spręsti, jog ginčo prekių ženklai yra panašūs ir kad egzistuoja visuomenės suklaidinimo tikimybė.

7620.3.

7735 klasė pagal Nicos klasifikaciją yra labai plati paslaugų atžvilgiu, todėl tam kad būtų galima nustatyti visuomenės suklaidinimo galimybę, vienareikšmiškai yra būtina įvertinti tiksliai kokioms paslaugoms prekių ženklai yra naudojami, o nesiremti vien bendro pobūdžio paslaugomis, nurodytomis prekių ženklų registracijoje. Atsakovė 2007-04-12 įregistravo savo bendrovę UAB ,,Idea group“, 2007-04-16 domeno vardą ideagroup.lt bei 2015-05-30 padavė paraišką prekių ženklui “iG idea Group [fig.], registruoti. Atsakovė nuo pat įmonės veiklos pradžios vertėsi ir tebesiverčia įvairiomis reklamos ir su ja susijusiomis paslaugomis, dizaino paslaugomis, interneto projektais, įvairių renginių (švenčių) organizavimo ir techninio renginių serviso paslaugomis, taip pat nuomoja garso, apšvietimo įrangą, specialių efektų techniką, prekiauja inventoriumi bei atributika. Atsakovė veiklą vykdė tik Lietuvos Respublikoje. Tiek Ispanijos bendrovė, kuriai iki 2017-03-07 priklausė dabar ieškovui priklausantis prekių ženklas, tiek atsakovė veiklą vykdė kategoriškai skirtingose šalyse ir srityse, dėl ko atitinkamai priklausančiais prekių ženklais žymėjo skirtingas prekes bei paslaugas. Ispanijos bendrovė niekada į atsakovę dėl jos teisių į prekių ženklą pažeidimo nesikreipė bei pretenzijų nereiškė, o tai reiškia, jog prekių ženklo savininkas toleravo šių prekių ženklų kooegzistavimą rinkoje ir nevertino to kaip teisių pažeidimo. Pats ieškovas Lietuvos rinkoje per savo dukterines bendroves veiklą pradėjo vykdyti tik apie 2013 m., bet svarbu tai, kad veikla iki ginčijamo teismo sprendimo priėmimo buvo vykdoma naudojant kitą žymenį ,,idea group“, o teismui priėmus skundžiamą sprendimą, ieškovas savo veiklos vykdymą tęsia naudojant žymenį ,,Idea“. Tokie ieškovo veiksmai netiesiogiai patvirtina, kad ieškovas iš esmės pripažino, jog ginčo prekių ženklai nėra klaidinančiai tapatūs, o jo dukterinių bendrovių naudojamas žymuo ,,idea group“ pažeidžia byloje nurodytas atsakovės teises. Antra, tokie ieškovo veiksmai patvirtina, jog ieškovas savo veikloje visiškai nenaudoja ginčo prekių ženklo ir juo paslaugų nežymi. Iš ieškovo pateiktų duomenų apie internetinėje svetainėje naudojamą modifikuotą ginčo prekių ženklą matyti, jog internetinė svetainė priklauso visai kitam subjektui ir buvo sukurta tik dėl akių, siekiant neva tai pateikti teismui duomenis apie prekių ženklo naudojimą. Ieškovas prekių ženklą įsigijo būtent po to, kai atsakovė inicijavo savo teisių gynimą bei pateikė ieškinį ieškovo įmonėms. Ieškovas įsigydamas prekių ženklą siekė iki šio prekių ženklo įsigijimo įteisinti savo ir ieškovo įmonių veiksmų neteisėtumą naudojant savo veikloje žymenį ,,idea group“ bei nesąžiningai pašalinti atsakovę iš rinkos, kuri žymenį ,,idea group“ savo veikloje naudoja nuo 2007 m.

7820.4.

79Ieškovo prekių ženkle yra nurodytos bendrovės, kurios yra susijusios su prekių ženklu, todėl realios galimybės, jog prekių ženklas bus siejamas su atsakove kaip juridiniu asmeniu, domeno vardu, nėra bei tokia išvada prieštarauja logikai. Atsakovė kaip juridinis asmuo tokioje srityje kurią žymi ieškovo prekių ženklas neveikia, o ir ieškovo prekių ženkle nurodyti juridinių asmenų pavadinimai neturi nieko bendro su atsakovės pavadinimu, domeno vardu ir/ar vykdoma veikla. Atsakovė kitų ieškovo prekių ženkle egzistuojančių elementų nei savo pavadinime, domeno varde, nei veikloje nenaudoja. Duomenų apie tai, kad ieškovo prekių ženklas apskritai yra naudojamas ūkinėje – komercinėje veikloje, yra žinomas ir turi reputaciją žymint 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugas, įskaitant ir Lietuvoje, nėra. Ieškovas, teikdamas tapačias paslaugas, kurioms registruotas jam šiuo metu priklausantis prekių ženklas, šiuo prekių ženklu paslaugų nežymi. Apskritai Europos bendrijoje vartotojams ieškovo prekių ženklas apskritai yra nežinomas, kadangi šis ženklas rinkoje faktiškai nenaudojamas jokioms paslaugoms žymėti, o registracija yra visiškai formali. Ieškovo teiginys, jog atsakovės juridinio asmens pavadinimas ir domeno vardas yra klaidinamai panašus į ieškovo prekių ženklą bei egzistuoja klaidinimo galimybė dėl teikiamų paslaugų, yra visiškai nepagrįstas, neteisingas bei prieštaraujantis paties ieškovo veiksmams. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

80IV.

81Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

823.

83Apeliacijos objektą sudaro skundžiamo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo OÜ „Big Idea Group“ ieškinys, pareikštas atsakovei UAB ,,Idea Group“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str.). Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė. Ieškinys grindžiamas ieškovo, kaip prekių ženklo „+ IDEA group Design & Logistics“ [fig.] (reg. Nr. 002499283) savininko teisių pažeidimais.

844.

85Vienu iš ieškinio reikalavimų ieškovas prašė pripažinti atsakovės prekių ženklo „iG idea Group“ [fig.] registraciją Nr. 72911 negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Šioje teisės normoje įtvirtina, jog ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.

865.

87Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog prekių ženklo registracija šiuo pagrindu pripažįstama negaliojančia, kai nustatomos visos PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos sąlygos: 1) tokį reikalavimą pareiškusio asmens prekių ženklas yra ankstesnis už prašomą išregistruoti prekių ženklą; 2) prekės, kurioms pažymėti yra skirti lyginamieji ženklai, yra tapačios ir (ar) panašios; 3) lyginamieji ženklai yra klaidinamai panašūs ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-350-219/2016).

886.

89Byloje nėra ginčo dėl pirmosios sąlygos egzistavimo – ieškovas yra ankstesnio prekių ženklo „+ IDEA group Design & Logistics“ [fig.] (reg. Nr. 002499283), kuris registruotas 2001-12-12, savininkas. Atsakovės prekių ženklas „iG idea Group“ [fig.] (reg. Nr. 72911) registruotas 2016-02-29 (registracijos paraiška paduota 2015-05-30). Nesant ginčo dėl lyginamųjų prekių ženklų prioriteto, teisėjų kolegija plačiau šiuo klausimu nepasisako.

907.

91Europos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad prekių ženklų panašumas turi būti bendrai vertinamas vizualiniu, fonetiniu ir prasminiu (semantiniu) požiūriu bei pagrįstas prekių ženklo sukuriamu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (Europos Teisingumo Teismo 1997-11-11 sprendimas, priimtas byloje Nr. C-251/95, 23 p.).

928.

93Byloje nėra ginčo dėl pirmosios instancijos teismo išvados, jog lyginamieji prekių ženklai yra fonetiškai yra tapatūs. Tačiau, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai sprendė, jog ieškovo prekių ženklas neturi vieno aiškaus dominuojančio elemento, o bendram ieškovo prekių ženklo kuriamam įspūdžiui ir jo suvokimui labai reikšmingas yra jo vaizdinis elementas kartu su žodžiu IDEA.

949.

95Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad ieškovo prekių ženklo dominuojantis elementas yra žodžių junginys ,,IDEA group“. Vien pagal šio žodžių junginio dydį ir vietą kombinuoto ieškovo prekių ženklo kompozicijoje matyti jo svarba - dėl savo vietos kombinuotame ieškovo prekių ženkle ir dydžio jis galėtų daryti didžiausią įspūdį vartotojams ir dėl to būti jų prisimenamas. Antra, šis žodžių junginys ,,IDEA group“, priešingai nei vienas žodis ,,idea“ ar ,,group“, yra skiriamąjį požymį turintis elementas. Atsakovės kombinuotame prekių ženkle dominuojantis elementas taip pat yra žodžių junginys ,,Idea group“, o ne vaizdinis elementas, kuris yra šių dviejų žodžių pirmų raidžių santrumpa – iG. Jokių kitų elementų atsakovei priklausančiame prekių ženkle nėra. Kolegijos vertinimu, abiejų lyginamųjų ženklų sutampantys dominuojantys elementai ,,Idea group“ kelia vienodas prasmines asociacijas.

9610.

97Teisėjų kolegija neturi nesutinka su skundžiamo sprendimo išvada, jog ieškovo ženklo vaizdinis elementas (stilizuotas pliuso ženklas su karūna) teikia asociacijas su medicina ar farmacija susijusiomis prekėmis ir/ar paslaugomis ir tokia konceptuali nuoroda suteikia visam ženklui (vertinant kartu su žodiniu elementu) savarankišką semantinę reikšmę. Visų pirma ieškovo prekių ženkle esantis vaizdinis ženklas (stilizuotas ženklas ,,+“ su karūna) yra mėlynos spalvos (o medicinos ir/ar farmacijos srityse paprastai naudojamas raudonos spalvos kryžius), antra, pats stilizuotas ženklas ,,+“ su karūna grafiškai neprimena kryžiaus, naudojamo medicinos ar farmacijos veikloje. Pliuso ženklas su karūna gali būti naudojamas žymėti bet kokią veiklą ar paslaugas, tai nėra specifinis medicinos paslaugas žymintis žymuo.

9811.

99Juo labiau, kad ieškovo prekių ženklas registruotas 16, 20 ir 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms, kurios nėra susijusios su medicina ir/ar farmacija. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad šis vaizdinis ieškovo prekių ženklo elementas suteikia visam ieškovo prekių ženklui savarankišką semantinę prasmę (žymi paslaugų, susijusių su medicina ir/ar farmacija, pobūdį) yra neteisingas.

10012.

101Kaip galima spręsti iš teismo sprendimo turinio, išvadą, jog ieškovo prekių ženklas žymi paslaugų, susijusių su medicina ir/ar farmacija, pobūdį teismas grindžia ir tuo, jog ieškovo prekių ženkle, be kita ko, yra žodis ,,Apotheka“. Kita vertus, pat teismas skundžiamam sprendime nurodė, jog ieškovo prekių ženkle esantys kiti žodiniai elementai – Design & Logistics, Staff 3, G + M Zurn, Apotheka – yra neesminiai elementai, neturintys reikšmės nei vaizdiniam, nei visapusiškam vertinimui. Teisėjų kolegija su šiuo pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsižvelgdama į nurodytų žodinių elementų dydį ir vietą ieškovo kombinuotame prekių ženkle, sutinka. Kita vertus, vien tai, kad ieškovo prekių ženkle yra žodis Apotheka, nereiškia, kad šis žodinis elementas visam ieškovo prekių ženklui sukuria prasminę asociaciją, jog ženklas skirtas žymėti vien tik su medicinos ir/ar vaistinės veikla susijusioms prekėms ir/ar paslaugoms, juo labiau, kad, kaip minėta, šis ženklas net nebuvo registruotas tokioms paslaugoms žymėti.

10213.

103Kadangi lyginamųjų prekių ženklų dominuojantys elementai yra žodžių junginiai ,,idea group“, vaizdiniai elementai abiejuose ženkluose yra dekoratyvinio pobūdžio, nesuteikiantys žodiniams elementams jokios papildomos semantinės reikšmės, teisėjų kolegija sprendžia, jog lyginamieji prekių ženklai yra aukštu laipsniu vizualiai panašūs ir turi tą pačią semantinę prasmę, bei, kaip pirmiau minėta, yra fonetiškai tapatūs. Žodžių junginys ,,Idea group“ nėra aprašomojo pobūdžio, turi skiriamąjį požymį ir negali būti laikomas nurodančiu įmonės veiklos rūšį ar teikiamų paslaugų charakteristikas.

10414.

105Globalus (bendras) suklaidinimo galimybės įvertinimas, priklausantis nuo vizualinio, fonetinio ir semantinio lyginamųjų ženklų panašumo, turi būti paremtas bendru šių ženklų sukuriamu įspūdžiu, turint omenyje konkrečiai jų skiriamuosius ir dominuojančius (svarbiausius) elementus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-350-219/2016). Nustatytos aplinkybės dėl lyginamųjų ženklų aukšto vizualaus panašumo bei semantinio ir fonetinio tapatumo, leidžia spręsti, jog panašumas yra pakankamas, kad egzistuotų suklaidinimo galimybė.

10615.

107Be to, nors pagal nusistovėjusią teismų praktiką, sprendžiant dėl prekių ženklų klaidinamo panašumo, turi būti įvertinta visuomenės klaidinimo galimybė (ne faktinis klaidinimas), kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vienas iš įrodymų aplinkybei, kokį įspūdį palyginamieji ženklai sukuria vartotojams, pagrįsti yra visuomenės nuomonės apklausa (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2004). Reprezentatyvios imties gyventojų nuomonės apklausos rezultatai gali atskleisti, kokį bendrą suvokimo įspūdį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, ar vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-350-219/2016). Tokie duomenys turi būti vertinami ir jų įrodomoji reikšmė nustatoma visų byloje esančių įrodymų kontekste.

10816.

109Nagrinėjamoje byloje ieškovas klaidinantį lyginamųjų prekės ženklų panašumą, be kita ko, įrodinėjo ,,Socio Uuringukeskus“ 2017 m. lapkričio mėn. atliktais visuomenės apklausos rezultatais, pagal kuriuos 42 proc. respondentų logotipus suvokia kaip klaidinamai panašius, 18 proc. nežinojo ar negalėjo atsakyti (apklausoje dalyvavo 1 033 respondentai). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia apklaustų respondentų procentinė išraiška yra pakankama visuomenės suklaidinimo tikimybės egzistavimui.

11017.

111Ieškovo prekių ženklas, be kita ko, registruotas 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms: verslo ir reklamos paslaugos; kompiuterizuotas rinkmenų (bylų) tvarkymas; duomenų rinkimas ir sisteminis tvarkymas centriniame kompiuteryje; tekstų dorojimas; prekių pardavimo skatinimas [kitiems]; importo ir eksporto paslaugos; verslo vadyba; pardavimo per elektronines priemones paslaugos; verslo vadyba; biuro veikla; parodų ir prekybos mugių organizavimas verslo ir reklamos tikslais; reklamos vietų nuoma; verslo vadybos patarėjų paslaugos; verslo vadybos pagalba; verslo informacija; rinkos tyrimai, viešieji ryšiai.

11218.

113Atsakovės prekių ženklas, be kita ko, registruotas 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms: reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla, išskyrus paslaugas susijusias su pramonės ir uostų logistika, transportu ir prekių pakavimu, taip pat su krovinių srautų valdymu, paskirstymu ar sandėliavimu bei transporto užsakymu ir inspektavimu.

11419.

115Taigi ieškovo prekių ženklo registracijoje nurodytos verslo ir reklamos paslaugos, verslo vadybos paslaugos yra tapačios atsakovės prekių ženklo registracijoje nurodytoms 35 klasės paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla, todėl konstatuotinas dalies paslaugų, kurioms įregistruoti lyginamieji ženklai, tapatumas. Tai reiškia, kad egzistuoja dar viena iš būtinųjų sąlygų atsakovės prekių ženklo registracijos pagal PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą panaikinimui – prekės, kurioms pažymėti yra skirti lyginamieji ženklai, yra tapačios ir (ar) panašios.

11620.

117Atsakovė nurodo, kad ji verčiasi reklamos ir su ja susijusiomis paslaugomis, dizaino paslaugomis, interneto projektais, įvairių renginių organizavimo ir techninio renginių serviso paslaugomis, nuomoja garso, apšvietimo įrangą specialių efektų techniką, prekiauja inventoriumi bei atributika. Nors, pasak atsakovės, ieškovo prekių ženklas skirtas tik vaistinių ar farmacijos srities prekėms ar paslaugoms žymėti, tačiau tokia aplinkybė byloje nėra įrodyta. Priešingai, ieškovo prekių ženklas nėra registruotas tokioms paslaugoms ar prekėms žymėti, o ieškovo grupės įmonių UAB ,,Euro RSCG PR“ ir UAB Big idea group Lietuva atsiliepime į UAB ,,Idea group“ ieškinį nurodyta, kad ieškovas yra Estijos reklamos bendrovių grupė, jungianti 14 reklamos, žiniasklaidos planavimo, ryšių su visuomene ir skaitmeninės rinkodaros įmonių, veikiančių Baltijos šalyse.

11821.

119Kita vertus, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo pozicija, kad aplinkybė dėl ieškovo prekių ženklo faktinio naudojimo 35 klasės pagal Nicos klasifikaciją paslaugoms ar jų daliai žymėti, šiame ginče nėra aktuali, kadangi esminę reikšmę turi tai, kad ieškovo ankstesnis prekių ženklas yra registruotas iš dalies tapačioms paslaugoms kaip ir atsakovės prekių ženklas. Tuo atveju, jei atsakovė mano, kad ieškovas įregistruotu prekių ženklu nepradėjo žymėti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas arba ženklas nebuvo naudojamas 5 metus iš eilės, galėjo kreiptis į teismą, prašydama panaikinti ieškovo prekių ženklo registraciją atitinkamoms paslaugoms žymėti dėl nenaudojimo (PŽĮ 47 str. 2 d.), tačiau to nepadarė. Kita vertus, kaip matyti iš ieškovo 2017-11-27 pateiktų papildomų įrodymų, ieškovo prekių ženklas ieškovo įmonių grupės naudojamas reklamos ir komunikacijos paslaugoms žymėti.

12022.

121Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog egzistuoja visos sąlygos pripažinti atsakovės prekių ženklo „iG idea Group“ [fig.] registraciją Nr. 72911 negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Todėl skundžiamo sprendimo dalis, kuria šis reikalavimas atmestas, panaikinama ir dėl šios dalies priimamas naujas sprendimas – minėtas ieškinio reikalavimas patenkinamas.

12223.

123PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu prekių ženklu.

12424.

125Šioje byloje ieškovas, be kita ko, yra pareiškęs reikalavimą įpareigoti atsakovę pakeisti juridinio asmens pavadinimą, įrodinėdamas, kad atsakovės pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovui priklausantį prekės ženklą, taip pat įpareigoti atsakovę nutraukti žymens „Idea Group“, įskaitant domeną www.ideagroup.lt, naudojimą paslaugoms „renginių organizavimas, reklama, garso ir apšvietimo įrangos nuoma“.

12625.

127Pirmiau šiame sprendime konstatuotas klaidinantis ieškovo ir atsakovės prekių ženklų panašumas. Kaip minėta, dominuojantis ieškovo prekių ženklo elementas yra žodžių junginys ,,idea group“, kuris yra tapatus atsakovės juridinio asmens pavadinimui. Pirmiau nurodyta, kad atsakovė vykdo veiklą, susijusią su reklama, dizainu, renginių organizavimu, t. y. užsiima tokia veikla, kurios paslaugoms žymėti registruotas ieškovo prekių ženklas. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovė, įregistravusi juridinio asmens pavadinimą UAB ,,Idea Group“ pažeidė ieškovo, kaip prekių ženklo „+ IDEA group Design & Logistics“ [fig.] (reg. Nr. 002499283) savininko, teises (PŽĮ 38 str. 1 d. 2 p.), todėl ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovę nutraukti neteisėtus veiksmus – įpareigoti pakeisti pavadinimą – tenkinamas (PŽĮ 50 str. 1 d. 2 p.). Remiantis tuo pačiu pagrindu ir motyvais, tenkinamas ir ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovę nutraukti žymens „Idea Group“, įskaitant domeną www.ideagroup.lt (registruoto 2007-04-16), naudojimą paslaugoms „renginių organizavimas, reklama, garso ir apšvietimo įrangos nuoma“ (PŽĮ 38 str. 1 d. 2 p.).

12826.

129Pateiktame ieškinyje ieškovas taip pat prašė priteisti nuostolius, kuriuos sudaro atsakovės pažeidžiant ieškovo, kaip prekių ženklo savininko, teises gauta nauda (PŽĮ 51 str. 1 d.). Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas, nenustatęs ieškovo, kaip prekių ženklo savininko, teisių pažeidimo, šį ieškinio reikalavimą atmetė kaip išvestinį reikalavimą, jo pagrįstumo iš esmės nevertindamas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu tenkinus ieškovo reikalavimus dėl atsakovės prekių ženklo registracijos panaikinimo, juridinio asmens pavadinimo pakeitimo, įpareigojimo nutraukti žymens ,,Idea group“, įskaitant domeną www.ideagroup.lt, naudojimą paslaugoms „renginių organizavimas, reklama, garso ir apšvietimo įrangos nuoma“, atsiranda poreikis spręsti dėl ieškinio reikalavimo priteisti turtinę žalą pagrįstumo.

13027.

131Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra šios normos taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes – jei byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, kad būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, o tai sudaro pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Apeliacinio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo (CPK 301 str. 1 d.).

13228.

133Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui atmetus išvestinius ieškinio reikalavimus kaip nepagrįstus dėl to, kad netenkintas pagrindinis ieškinio reikalavimas dėl ieškovo, kaip ankstesnio prekių ženklo savininko, teisių pažeidimo, visos esminės faktinės ir teisinės bylos aplinkybės, susijusios su reikalavimu priteisti žalą, nebuvo atskleistos ir vertintos. Dėl to apeliacinės instancijos teisme bylos dalis dėl šių reikalavimų visa apimtimi turėtų būti nagrinėjama naujais aspektais.

13429.

135Atsižvelgiant į tai, kad ši bylos dalis apeliaciniame teisme turėtų būti nagrinėjama naujais aspektais, be to, pagal byloje pateiktus įrodymus šios bylos dalies negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos sprendimo dalį, kuriuo atmesti ieškinio išvestiniai reikalavimai, panaikinti ir šią bylos dalį perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

13630.

137Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl pirmosios instancijos teismo padarytų materialinių ir procesinių teisės normų pažeidimų bylos dalis buvo išnagrinėta neteisingai, o kitos bylos dalies neatskleista esmė. Dėl šios priežasties skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą, dalis ieškinio reikalavimų (dėl atsakovės prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, draudimo naudoti žymenį ,,Idea group“ atsakovės veikloje, įpareigojimo pakeisti atsakovės juridinio asmens pavadinimą) tenkinami šiuo sprendimu, o bylos dalis dėl žalos atlyginimo grąžinama nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 2, 4 p.).

13831.

139Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą ir dalį bylos grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl šalių pirmosios ir apeliacinės instancijos tesime patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako (CPK 93 str. 5 d.). Šį klausimą turės išspręsti pirmosios instancijos teismas.

140Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais,

Nutarė

141Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai dėl atsakovės prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, įpareigojimo pakeisti juridinio asmens pavadinimą ir įpareigojimo nutraukti žymens ,,Idea Group“, įskaitant domeną www.ideagroup.lt, naudojimą, ir dėl šių reikalavimų priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus patenkinti.

142Pripažinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Idea Group“ prekių ženklo „iG idea Group [fig.]“ registraciją Nr. 72911 negaliojančia 35 klasės paslaugoms: ,,reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla, išskyrus paslaugas susijusias su pramonės ir uostų logistika, transportu ir prekių pakavimu, taip pat su krovinių srautų valdymu, paskirstymu ar sandėliavimu bei transporto užsakymu ir inspektavimu“.

143Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę ,,Idea Group“ nutraukti žymens „Idea Group“, įskaitant domeną www.ideagroup.lt, naudojimą paslaugoms „renginių organizavimas, reklama, garso ir apšvietimo įrangos nuoma“.

144Įpareigoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Idea Group“ vadovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos pakeisti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Idea Group“ pavadinimą, įregistruojant juridinių asmenų registre atitinkamus steigimo dokumentų pakeitimus.

145Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesta ieškinio dalis dėl nuostolių priteisimo, ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Estijos įmonė OÜ „Big Idea Group“ yra Europos Sąjungos... 8. „+ IDEA group Design & Logistics“ [fig.] (reg. Nr. 002499283), kurio... 9. 2.... 10. Atsakovė UAB „Idea group“ yra nacionalinio prekių ženklo... 11. „iG idea Group“ [fig.] (reg. Nr. 72911), kurio registracijos paraiška... 12. 3.... 13. Ieškovas Estijos bendrovė OÜ „Big Idea Group” kreipėsi į teismą su... 14. 4.... 15. Ieškovo OÜ „Big Idea Group“ teigimu, šalių prekių ženkluose... 16. 5.... 17. Atsakovė UAB „Idea group“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 6.... 21. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu dėl ieškinio... 22. 7.... 23. Teismas nurodė, jog šiame ginče bus sprendžiama, ar atsakovės nacionalinis... 24. 8.... 25. Pasak teismo, žymenų panašumas vertinamas lyginant vizualiniu, garsiniu ir... 26. 9.... 27. Konceptualiai lygindamas šalių prekių ženklus, teismas nurodė... 28. 10.... 29. Teismas nurodė, jog konceptualiai lyginant ženklus panašumas nenustatomas,... 30. 11.... 31. Teismas taip pat nurodė, kad du prekių ženklai yra panašūs, kai, be kita... 32. 12.... 33. Teismo vertinimu, atsakovės ženklas taip pat neturi vieno ryškaus... 34. 13.... 35. Teismo vertinimu, lyginamų ženklų žodiniai elementai turi silpną... 36. 14.... 37. Pasak teismo, ieškovas nepaneigė atsakovės nurodytos aplinkybės, jog... 38. 15.... 39. Vertindamas visuomenės suklaidinimo galimybę, teismas nurodė, jog vartotojas... 40. 16.... 41. Teismas nesivadovavo ieškovo pateiktu žymenų panašumo tyrimu, kuriuo... 42. 17.... 43. Be to, teismas nurodė, kad atsižvelgdamas į ieškovo pateiktus duomenis apie... 44. 18.... 45. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad atsakovės teisės, įgytos ir... 46. III.... 47. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 19.... 49. Apeliaciniame skunde ieškovas OÜ „Big Idea Group“ prašo panaikinti... 50. 19.1.... 51. Teismas klaidingai sprendė, kad lyginamųjų prekių ženklų vaizdinis... 52. 19.2.... 53. Priešingai nei sprendė teismas, lyginamieji ženklai yra aukštu laipsniu... 54. 19.3.... 55. Teismo motyvai dėl konceptualaus prekių ženklų nepanašumo yra... 56. 19.4.... 57. Teismo išvados, kad lyginamų prekių ženklų žodiniai elementai turi... 58. 19.5.... 59. Teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai nevertino ieškovo pateiktos... 60. 19.6.... 61. OÜ „Socio Uuringukeskus“ 2017 m. lapkričio mėn. atliktos visuomenės... 62. 19.7.... 63. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas vertino ir rėmėsi aplinkybėmis,... 64. 19.8.... 65. Teismas visiškai nevertino atsakovės juridinio asmens pavadinimo ir domeno... 66. 19.9.... 67. Teismas kvestionuoja ieškovo teisę ginčyti atsakovės prekių ženklą,... 68. 19.10.... 69. Ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės atlyginti turtinę žalą,... 70. 2.... 71. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB ,,Idea group“ prašo... 72. 20.1.... 73. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo ir atsakovės prekių ženklų... 74. 20.2.... 75. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo pateikta ataskaita yra ribotos... 76. 20.3.... 77. 35 klasė pagal Nicos klasifikaciją yra labai plati paslaugų atžvilgiu,... 78. 20.4.... 79. Ieškovo prekių ženkle yra nurodytos bendrovės, kurios yra susijusios su... 80. IV.... 81. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 82. 3.... 83. Apeliacijos objektą sudaro skundžiamo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo OÜ... 84. 4.... 85. Vienu iš ieškinio reikalavimų ieškovas prašė pripažinti atsakovės... 86. 5.... 87. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog prekių ženklo registracija šiuo... 88. 6.... 89. Byloje nėra ginčo dėl pirmosios sąlygos egzistavimo – ieškovas yra... 90. 7.... 91. Europos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad prekių ženklų panašumas turi... 92. 8.... 93. Byloje nėra ginčo dėl pirmosios instancijos teismo išvados, jog lyginamieji... 94. 9.... 95. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad ieškovo... 96. 10.... 97. Teisėjų kolegija neturi nesutinka su skundžiamo sprendimo išvada, jog... 98. 11.... 99. Juo labiau, kad ieškovo prekių ženklas registruotas 16, 20 ir 35 klasės... 100. 12.... 101. Kaip galima spręsti iš teismo sprendimo turinio, išvadą, jog ieškovo... 102. 13.... 103. Kadangi lyginamųjų prekių ženklų dominuojantys elementai yra žodžių... 104. 14.... 105. Globalus (bendras) suklaidinimo galimybės įvertinimas, priklausantis nuo... 106. 15.... 107. Be to, nors pagal nusistovėjusią teismų praktiką, sprendžiant dėl prekių... 108. 16.... 109. Nagrinėjamoje byloje ieškovas klaidinantį lyginamųjų prekės ženklų... 110. 17.... 111. Ieškovo prekių ženklas, be kita ko, registruotas 35 klasės pagal Nicos... 112. 18.... 113. Atsakovės prekių ženklas, be kita ko, registruotas 35 klasės pagal Nicos... 114. 19.... 115. Taigi ieškovo prekių ženklo registracijoje nurodytos verslo ir reklamos... 116. 20.... 117. Atsakovė nurodo, kad ji verčiasi reklamos ir su ja susijusiomis paslaugomis,... 118. 21.... 119. Kita vertus, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo pozicija, kad aplinkybė... 120. 22.... 121. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog... 122. 23.... 123. PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad įregistruoto ženklo... 124. 24.... 125. Šioje byloje ieškovas, be kita ko, yra pareiškęs reikalavimą įpareigoti... 126. 25.... 127. Pirmiau šiame sprendime konstatuotas klaidinantis ieškovo ir atsakovės... 128. 26.... 129. Pateiktame ieškinyje ieškovas taip pat prašė priteisti nuostolius, kuriuos... 130. 27.... 131. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 132. 28.... 133. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui atmetus išvestinius... 134. 29.... 135. Atsižvelgiant į tai, kad ši bylos dalis apeliaciniame teisme turėtų būti... 136. 30.... 137. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl pirmosios instancijos... 138. 31.... 139. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą ir dalį bylos grąžinus pirmosios... 140. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 141. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį,... 142. Pripažinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Idea Group“ prekių... 143. Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę ,,Idea Group“ nutraukti... 144. Įpareigoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Idea Group“ vadovą... 145. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesta ieškinio dalis dėl...