Byla 2-114-98/2010
Dėl skolos bei bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Skuodo rajono apylinkes teismo teiseja Laimute Bukauskiene, sekretoriaujant Loretai Liaucienei, dalyvaujant atsakovei R. J.,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškini atsakovei R. J. del skolos bei bylinejimosi išlaidu priteisimo,

3n u s t a t e:

4ieškovo UAB „General Financing“ atstovas teismo posedyje nedalyvavo, jiems tinkamai pranešta apie teismo posedžio vieta ir laika, teismo šaukimas iteiktas. Jie pateike teismui prašyma nagrineti byla jiems nedalyvaujant. Atsakove sutinka nagrineti byla ieškovo atstovui nedalyvaujant, byla nagrinetina ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Ieškovo ieškinyje nurodyta, kad UAB „General Financing“ su atsakove R. J. 2008m. rugsejo 29d. sudare vartojimo kredito sutarties du finansavimo sandorius. Pagal mineta sutarti bendrove atsakovei suteike 4616,46 Lt vartojimo kredita iki 2010-10-25. Atsakove isipareigojo laiku ir tinkamai moketi imokas, taciau prisiimtu isipareigojimu nesilaike. Atsakovui nevykdant sutarties salygu – nemokant imoku daugiau kaip 60 dienu, bendrove, vadovaudamasi sutarties 6.4.p, turi teise reikalauti, kad atsakovas sumoketu visas pagal sutarti moketinas imokas, delspinigius, bei išlaidas, susijusias su reikalavimo ivykdyti prievole pareiškimu bei skolos administravimu, todel bendrove kreipiasi del skolos priteisimo iš atsakoves.

6Ieškovas prašo iš atsakoves R. J. priteisti 5740,08 Lt moketinu imoku, 4048,65 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško sprendimo ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis 294 litai.

7Atsakove R. J. paaiškino, kad sutinka su ieškiniu.

8Ieškinys tenkintinas. Iš 2006-09-29 vartojimo kredito sutarties Nr( - ) matyti, kad ieškovas suteike atsakovei kredita, numatytos atsiskaitymo salygos, palukanu bei delspinigiu normos, sutartis pasirašyta abieju šaliu. Delspinigiu paskaiciavimo lenteleje nurodyta, kad atsakove turi sumoketi 4048,65 Lt delspinigiu.

9Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (LR CK 6.38str.). Delspinigiu dydis pagristas Sutartimi bei LR Aukšciausiojo Teismo formuojama teismu praktika. 2007-10-12 LAT nutartyje Nr.3K-7-304/2007 išaiškinti klausimai, kile del netesybu taikymo, tai yra „sutartines netesybos apibrežia šaliu atsakomybes ribas už prievoles neivykdyma sutarties sudarymo momentu ir suteikia teise i jas, konstatavus prievoles neivykdymo fakta.“. Šaliu teise iš anksto susitarti del netesybu reiškia tai, kad kreditoriui nereikia irodineti savo patirtu nuostoliu dydžio, nes sutartimi sulygtos laikomos iš anksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali buti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sažiningoje finansiniu paslaugu verslo praktikoje netesybu dydis numatomas atsižvelgiant i tai, jog skolininkui nevykdant prievoliu laiku, kreditorius patiria itin dideliu nuostoliu, paveikiamos kreditoriaus galimybes vykdyti prievoles tretiesiems asmenims, sukeliama rizika kreditoriui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylancia rizika.

10Vadovaujantis LR CK 6.37str. 2d., 6.210str. 1d., skolininkas privalo moketi istatymu ar sutarties nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (procesines palukanos). Iš atsakoves priteistinos 5 procentu dydžio palukanos nuo priteistos sumos nuo civilines bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. (LR CK 6.210str. 1d.).

11Atsižvelgiant i tai, iš atsakoves R. J. priteistina isiskolinimo suma 5740,08Lt, 4048,65 Lt delspinigiu bei bylinejimosi išlaidos 294 litai ir 5 procentai metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos – 2010-01-25 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. (LR CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.210str. 1d., 6.886-6.891str., LR CPK 88,96, 98str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270 str.,

Nutarė

13ieškini tenkinti. Priteisti iš R. J., asmens kodas ( - ) gyvenancios ( - ), 5740,08Lt moketinu imoku, 4048,65 Lt delspinigiu, 294,00Lt žyminio mokescio bei 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme – 2010-01-26 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ieškoves UAB „General Financing“ , imones kodas 300515252, esancios Perkunkiemio g. 3, Vilniaus mieste, a/s LT864010042401558008, AB DnB bankas, banko kodas 40100, naudai.

14Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai