Byla 2S-481-252/2012

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012 pagal ieškovų R. J., Z. S., A. P., E. R. ieškinį dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojant atkurti nuosavybės teises į žemę natūra atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, UAB „Didriestė“, V. I. įmonei „Kristina“, VĮ Registrų centras Panevėžio filialui, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR Aplinkos ministerijos, UAB „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims R. Ž., V. P., A. B., A. B., UAB „Cesta“, UAB „Ramuva“, UAB „Fauna“, Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, VĮ Panevėžio visuomenės sveikatos centrui, LR Aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, VšĮ Aplinka visiems, V. I. ir

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami: (1) panaikinti Panevėžio miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. 288v 1.1 punktą; (2) panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 1997 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 352ž 2 punktą; (3) panaikinti nekilnojamojo turto objekto - žemės sklypo Panevėžyje, ( - ) (buvęs ( - )), unikalus numeris ( - ), teisinę registraciją nekilnojamojo turto registre; (4) panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2004 m. kovo 25 d. išduotą UAB „Didriestė“ statybos leidimą Nr. 45.459 ( - ), Panevėžyje, komercinio pastato priestatui; (5) panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2002 m. spalio 25 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 336 UAB „Didriestė“ priestatui Panevėžyje, ( - ); (6) panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2008 m. gegužės 10 d. išduotą UAB „Didriestė“ statybos leidimą Nr. 45.177; (7) panaikinti 2009 m. sausio 29 d. parduotuvės Panevėžyje, ( - ) (statinio unikalaus Nr. ( - )), pripažinimo tinkamu naudoti aktą; (8) panaikinti 2009 m. sausio 29 d. banko Panevėžyje, ( - ) (statinio unikalaus Nr. ( - )), pripažinimo tinkamu naudoti aktą; (9) panaikinti nekilnojamojo turto objekto - parduotuvės Panevėžyje, ( - ) (statinio unikalus numeris ( - )), teisinę registraciją, registro Nr. ( - ); (10) panaikinti nekilnojamojo turto objekto - banko Panevėžyje, ( - ) (statinio unikalus numeris ( - )), teisinę registraciją, registro Nr. ( - ); (11) panaikinti 2006 m. rugpjūčio 23 d. statinio - parduotuvės su rūsiu, Panevėžyje, ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nekilnojamojo turto registro įrašą Nr. ( - ) - pripažinimo tinkamai naudoti aktą; (12) įpareigoti VĮ Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nepagrįstą teisinę registraciją nekilnojamojo turto objektui - žemės sklypui Panevėžyje, ( - ) (buvęs ( - )) (unikalus numeris ( - )) - panaikinti įrašą registre Nr. ( - ) dalyje 2. Nekilnojamieji daiktai, grafoje: Užstatyta teritorija „0,5104 ha"; (13) įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą ir įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti teritorijos dalies, kuri neprivalo būti išperkama valstybės dėl konkretaus ir aiškiai išreikšto visuomenės poreikio, sklypo planą pagal ieškinio priede pateiktą ginčo teritorijos schemą teritorijoms Nr. 1; 2; 3; 4 (pagal pridedamą teritorijoje, pažymėtoje indeksu A) bei sklypo plano pagrindu ir apimtyje priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. (po mirties); (14) įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti, patvirtinti žemės sklypo planą ieškovų nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant žemę natūra ir jį pateikti Nacionalinei žemės tarnybai, teritorijoms sklype adresu ( - ) (buvęs ( - )) Panevėžio mieste ir jo gretimybėje (teritorijai Nr. 1, ploto 0,0167 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4, teritorijai Nr. 2, ploto 0,0467 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 5-6-7-8; teritorijai Nr. 3, ploto 0,047 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 3-4-5-8-9-14, teritorijai Nr. 4, ploto 0,03 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 9-10-11-12-13-14); (15) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 3 mėnesius nuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus parengto žemės sklypo plano gavimo atkurti ieškovams nuosavybės teises, grąžinant žemę natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. (po mirties); (16) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija teismui pateikė prašymą perduoti civilinę bylą Panevėžio apygardos administraciniam teismui pagal rūšinį teismingumą. Nurodė, kad byloje vyrauja administraciniai teisiniai santykiai, o Panevėžio miesto apylinkės teismui išnagrinėjus jam pagal rūšinį teismingumą neteismingą bylą teismo sprendimas gali būti panaikintas vien tik dėl šio pagrindo.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir nutarė perduoti civilinę bylą pagal rūšinį teismingumą Panevėžio apygardos administraciniam teismui. Nustatė, kad ieškovai prašė atnaujinti procesą išnagrinėtoje Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1811-02/2003 dėl naujai paaiškėjusių esminių bylai aplinkybių. Kartu su prašymu atnaujinti išnagrinėtą bylą ieškovai papildė pareikšto ieškinio reikalavimus. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-11-04 sprendimu ieškinį dalyje dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį ( - ), Panevėžyje, atkūrimo natūra paliko nenagrinėtu, o likusioje dalyje ieškinį atmetė. Panevėžio apygardos teismas 2011-06-09 nutartimi panaikino Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-11-04 sprendimą ir paliko galioti įsiteisėjusį 2003-12-11 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1811-02-2003, o Panevėžio miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo perdavė civilinę bylą tik dalyje dėl 2011-06-09 Panevėžio apygardos teismo nutartyje išvardintų (aukščiau paminėtų) reikalavimų. Pažymėjo, jog įsiteisėjusia 2011-06-09 Panevėžio apygardos teismo nutartimi yra konkrečiai nustatyta, kokie ieškovų ieškinio reikalavimai perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai yra nustatytos bylos nagrinėjimo iš naujo ribos. Iš naujo nagrinėdamas bylą Panevėžio miesto apylinkės teismas įtraukė į bylos nagrinėjimą naujus dalyvaujančius byloje asmenis. Teismas konstatavo, kad šioje perduotoje iš naujo nagrinėti byloje dominuoja viešieji (administraciniai) teisiniai santykiai, o grynai civilinio pobūdžio aspektų nėra, todėl byla teisminga administraciniam teismui. Be to, dėl analogiško ginčo priskyrimo nagrinėti administraciniame teisme, išnagrinėjusi Panevėžio apygardos teismo prašymą spręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą, jau yra pasisakiusi Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009-04-28 priimtoje nutartyje.

5Atskiruoju skundu ieškovas R. J. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-05-16 nutartį panaikinti. Teigia, jog nepagrįstai teismas nurodo, jog įsiteisėjusia 2011-06-09 Panevėžio apygardos teismo nutartimi yra nustatytos bylos iš naujo nagrinėjimo ribos, nepagrįstas teismo motyvas, jog iš naujo nagrinėjimui perduotoje byloje dominuoja viešieji (administraciniai) teisiniai santykiai, o grynai civilinio pobūdžio aspektų nėra, kad dėl analogiško ginčo priskyrimo nagrinėti administraciniam teismui jau yra pasisakiusi Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009-04-28 priimtoje nutartyje. Būtent bylos rūšinio teismingumo klausimą 2011-06-09 nutartimi galėjo spręsti ir išsprendė Panevėžio apygardos teismas perduodamas bylą Panevėžio miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Tai, kad byloje dėl proceso atnaujinimo kartu su prijungtos civilinės bylos Nr. 2-4266-452/2010 reikalavimais vyrauja civiliniai teisiniai santykiai, patvirtina Lietuvos Apeliacinio teismo 2011-12-04 raštas civilinėje byloje Nr. 2A-26/2011. Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-26/2011, kurioje reiškiami civilinio pobūdžio reikalavimai dėl nuomos sutarčių panaikinimo, o ši byla sustabdyta iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas pakartotinai nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal atnaujintą procesą Panevėžio miesto apylinkės teisme Nr. A2-53-223/2010. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009-04-28 nutartimi yra konstatavusi, kad nors, kaip nurodoma ieškinio pareiškime, žemė yra išnuomota, tačiau žemės nuomos sandorių nėra prašoma panaikinti. Taigi, naujai nagrinėjimo bei 2009-04-28 nutartimi nagrinėto ginčo esmė nesutampa, ginčas nėra analogiškas, naujai nagrinėjamoje byloje dominuoja civiliniai teisiniai santykiai, todėl jis nepriskirtinas nagrinėjimui administraciniame teisme.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti skundžiamą apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad šioje byloje vyrauja viešieji (administraciniai) teisiniai santykiai, todėl teismas teisingai nusprendė, kad byla teisminga administraciniam teismui.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą VĮ Registrų centro Panevėžio filialas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-05-16 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad būtent įsiteisėjusia 2011-06-09 Panevėžio apygardos teismo nutartimi yra konkrečiai nustatyta, kokie ieškovų ieškinio reikalavimai perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai yra nustatytos bylos nagrinėjimo iš naujo ribos. Perduoti iš naujo nagrinėti ieškinio reikalavimai yra dėl viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų.

8Atsiliepimu į R. J. atskirąjį skundą tretysis asmuo LR Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio teritorinis skyrius prašo tarp šalių kilusį ginčą spręsti teismo nuožiūra.

9Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

10Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apeliacinės instancijos teismui kilus abejonei dėl šios bylos teismingumo, 2012-06-25 nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, ginčams dėl teismingumo spręsti, išspręsti šios bylos teismingumo klausimą. Specialioji teisėjų kolegija 2012-08-20 nutartimi nurodė, kad įvertinus visus byloje ieškovų keliamus reikalavimus, byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui, nes keliami administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai yra neatsiejamai susiję su reikalavimais, teismingais bendrosios kompetencijos teismui, ir dėl to jų nagrinėjimas atskiroje administracinėje byloje negalimas.

13Atsižvelgiant į tai , kad Specialiajai teisėjų kolegijai nusprendus, jog byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui pagal visus ieškovų keliamus reikalavimus, priimta nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai