Byla I-162-289/2013
Dėl VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinio nutarimo Nr. 3168301 bei VĮ „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinio nutarimo Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją, panaikinimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, pirmininkaujant teisėjui Virginijui Stankevičiui,

2dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Žanui Kubeckui ir Laisvutei Kartanaitei,

3sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

4dalyvaujant pareiškėjui T. R.,

5dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui D. M.,

6dalyvaujant atsakovės VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės bei trečiojo suinteresuoto asmens VĮ „Regitra“ atstovui A. T.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjo T. R. atstovo advokato D. M. skundą ir patikslintą skundą dėl VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinio nutarimo Nr. 3168301 bei VĮ „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinio nutarimo Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją, panaikinimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,

Nustatė

9Pareiškėjo T. R. atstovas advokatas D. M. skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinį nutarimą Nr. 3168301, taip pat panaikinti VĮ „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinį nutarimą Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją.

10Pareiškėjas T. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad laikant vairavimo egzaminą, jam buvo pasakyta sankryžoje pasukti į dešinę. Jis tą ir padarė vadovaudamasis kelio ženklais ir taisyklėmis. Jam pasakė, jog jis padarė kritinę klaidą. Jis su tuo nesutiko, nes vadovavosi Kelių eismo taisyklėmis ir tos sankryžos kelio ženklu. Nesutiko su VĮ „Regitra“ sprendimu dėl to, kad jie rašo, jog ten yra 2 sankryžos, bet kelio ženklas ir pati sankryža yra viena. Tai parodė ir kelio ženklas. Laikė C kategorijos vairavimo egzaminą. Automobilis „Mercedes Bendz 1827“ su priekaba, didelis. Ji yra 15 m ilgio. Mažina 8 m, o priekaba – 7 m ilgio. Egzamino metu nebuvo filmuojama. Klaida užfiksuota ties Skuodo–Algirdo g. Vienoje pusėje yra Kalnėnų gatvės posūkis, o dešinėje – Algirdo gatvės. Kritinė klaida fiksuota Algirdo g. Sankryža yra didelė. Šiuo metu ir ženklas jau yra pakeistas. Egzamino metu buvo vienoks ženklas, nurodęs kryptį. Pagal žymėjimo kryptį nurodytos 4 juostos, o pagal kelio ženklą nurodytos 3 juostos. Pagal KET privaloma vadovautis kelio ženklais. Praėjus kuriam laikui kelio ženklas buvo pakeistas, nors sankryža nepasikeitė, jis šią sankryžą reguliuoja kaip vieną. Šis ženklas reguliuoja abi sankryžas, kadangi yra posūkis į kairę, į Algirdo, Kalnėnų gatvę, ir posūkis į dešinę. Nuotraukos padarytos vėliau, jau nagrinėjimo metu. Nagrinėjimo metu ten buvo vienas ženklas – be krypties tiesiai ir stovėjo prieš Kalnėnų g. Už gatvių sankryžos su Kalnėnų g. yra tik pagrindinio kelio ženklas. Išeina taip, kad tai viena didelė sankryža, kurios viduryje – pagrindinė gatvė. Kitų ženklų nebuvo. Manevras buvo daromas iš antros eismo juostos.

11Pareiškėjo T. R. atstovas advokatas D. M. teismo posėdžio metu nurodė, jog skundas turėtų būti tenkintinas, nes reiktų įvertinti, kaip toje situacijoje pasielgtų kiekvienas protingas vairuotojas. Ekspertas patvirtino aplinkybę, kad ženklas neteisingas. Tačiau KET įpareigoja eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, kurios suteikia prioritetą kelio ženklams, o ne kelio ženklinimui. Išsiaiškintos ir tokios aplinkybės, kad tas ženklas yra klaidinantis. Nesant tokio ženklo, kažin ar egzaminuotojas objektyviai galėtų įvertinti tokią situaciją. Nepaisant to, kad ženklai galbūt ne tokie, kokie turėtų būti šioje sankryžoje, pareiškėjas posūkio manevrą atliko teisingai, nes vairavo didelių gabaritų automobilį, kuris leido pasukti į dešinę iš antros juostos, net jei būtų ir kitas kelio ženklas. Byloje pateikė rašytinį įrodymą, jog tokiu automobiliu įmanoma atlikti manevrą. Tačiau transporto priemonės vairavimas yra toks dalykas – kiek vairuotojų, tiek skirtingų sugebėjimų. Ar tą manevrą galima atlikti iš kraštinės dešinės juostos, tai subjektyviai įvertina pats vairuotojas esamoje situacijoje. Šioje eismo situacijoje pareiškėjas įvertino tai, kad dešinėje pusėje nėra eismo dalyvių ir nebus sutrukdytas eismas, t.y. nebus keliamas pavojus. Jis priima sprendimą užsukti iš antrosios juostos, tai palengvina manevrą ir yra saugu. Iš vaizdo įrašo tikėtina, kad automobilį vairavo ne egzaminuojamasis, o tikėtina, kad vairavo egzaminuotojas arba labai didelę patirtį turintis asmuo. Vairuotojas įvertina galimybę užsukti ir automobilio gabaritus. Pagal tai, koks ženklas stovėjo laikant vairavimo egzaminą bei įvertinus, koks ženklas buvo pastatytas vėliau, tai ženklą rengianti institucija suteikia prasmę, kad šis ženklas reguliuoja eismą ir Algirdo gatvėje. Projektas buvo padarytas apie 2000 m., kad galbūt sankryža bus keturšalė, bet ji tokia netapo ir keičiant ženklą tai galėjo būti įvertinta. Šiais ženklais išspręsta situacija, kaip eismas turėtų būti reguliuojamas Algirdo g. Prašo skundą tenkinti.

12Atsakovės VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės bei trečiojo suinteresuoto asmens VĮ „Regitra“ atstovas A. T. teismo posėdžio metu nurodė, jog jie pasilieka prie atsiliepime išdėstytos pozicijos į pareiškėjo patikslintą skundą. Ženklas, nurodantis eismo kryptis sankryžoje, stovi prieš Skuodo ir Kalnėnų g. Važiuojamojoje dalyje yra 3 eismo juostos. Artėjant prie sankirtos su Algirdo gatve, yra 4 eismo juostos, paskui vėl trys. Esmė ta, kad šis ženklas skirtas nustatyti eismo kryptims Skuodo ir Kalnėnų g. sankryžoje, tik tų važiuojamųjų dalių sankirtoje. Prieš Skuodo ir Algirdo g. sankryžą jokio ženklo, nurodančio eismo kryptis toje sankryžoje, nėra ir ten galioja bendra taisyklė: į dešinę – nuo dešinio krašto, į kairę – nuo kairio krašto. Šio ženklo reikalavimas netaikomas. Kodėl pastatytas toks ženklas, galėtų atsakyti tik Mažeikių rajono savivaldybė. Tokie ženklai statomi gyvenvietėse nuo 25 iki 50 m atstumu prieš važiuojamųjų dalių sankirtą. Iš nuotraukų matyti, kad galima persirikiuoti į juostą, kuri yra pakankamai ilga, ir vietos užtektų pareiškėjui atlikti manevrą su jo pakankamai ilga transporto priemone, su kuria jis laikė egzaminą. Nenagrinėjo klausimo dėl naujo ženklo atsiradimo. Atsiradusi tik viena kryptis šitoje juostoje važiuoti tiesiai esmės nekeičia. Pirmuoju atveju važiavimą reikėtų užbaigti šioje sankryžoje, o pagal kitą ženklą galima važiuoti iki sekančios sankryžos. Laikant vairavimo egzaminą taikomos Kelių eismo taisyklės ir jokios kitos taisyklės netaikomos. KET numato ir jie taiko šią praktiką, kad kalbama ne apie konkrečią eismo juostą, o apie padėtį važiuojamosios dalies krašto atžvilgiu, t. y. transporto priemonė gali būti visiškai persirikiavusi į eismo juostą. Jeigu eismo juosta yra pakankamai plati, o pagal standartą iki 3,75 m pločio, o vilkikas neturi viršyti 2,60 m, transporto priemonė gali būti pirmoje juostoje, kad pasitraukusi prie kairiojo krašto galėjo būti dalinai į ją įvažiavusi. KET 112 p. – ne apie eismo juostas, o apie padėtį važiuojamosios dalies krašto atžvilgiu. Kiek reikia persirikiuoti, lemia techninė charakteristika. Egzamino metu lemia ir egzaminuojamo vairuotojo įgūdžiai ir gebėjimas atlikti tam tikrą manevrą. Vertinama buvo taip, kad parinktas šis maršrutas, kad šį manevrą buvo galima atlikti įvažiavus į pirmąją eismo juostą visiškai. Atsiliepimuose išdėstyta apeliacinės komisijos nuomonė, kad jis galėjo tai padaryti, tik tokiu atveju dėl 112 p. taikymo. Kalbama apie važiavimą kiek įmanoma arčiau dešinio krašto, o ne rikiavimąsi iš antros juostos. Jis pats dalyvavo šitos komisijos darbe. Kalbama apie tai, kaip galėjo būti atliktas šis manevras, o ne apie tai, kaip jis buvo atliktas. Palaiko egzaminuotojo paaiškinimą, kurį jis pateikė gruodžio 21 d., kad šį manevrą buvo galima atlikti iš pirmos (lėtėjimo) eismo juostos. Mano, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas. Tiek egzamino protokole specialistas Vainorius, tiek apeliacinė komisija nagrinėdama pasisakė apie pareiškėjo veiksmus laikant egzaminą Skuodo–Algirdo gatvių sankryžoje, kurią jis galėjo ir privalėjo pravažiuoti tinkamai. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Pareiškėjo T. R. atstovo advokato D. M. patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovės valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinio nutarimo Nr. 3168301 bei valstybės įmonės „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinio nutarimo Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Byloje nustatyta, kad pareiškėjas vairavimo egzamino neišlaikė (Praktikos egzamino protokolas, b. l. 38, 46). Protokole nurodyta, kad egzaminuojamasis važiavo pavara, neatitinkančia esamos situacijos ir greičio. Skuodo gatvėje į dešinę pasuko ne iš tam skirtos eismo juostos, iš tos juostos buvo galima važiuoti tik tiesiai, tai užskaityta kaip kritinė klaida.

16Nesutikdamas su sprendimu pareiškėjas pateikė apeliaciją, kurioje nurodė, kad remiantis KET taisyklėmis, mano jog posūkio manevrą atliko teisingai, sukdamas į dešinę iš Skuodo gatvės ne iš lėtėjimo juostos (pagal kelio žymėjimus) į Algirdo gatvę dėl kelio ženklų ir kelio ženklinimo neatitikimo, nes kelio ženklai nurodo, kad yra trys eismo juostos, be lėtėjimo juostos dešinėje, o pagal kelio ženklinimą yra padalytas į keturias juostas. Remiantis KET 8 punktu jis turėjo vadovautis kelio ženklais, o ne kelio ženklinimu. Taip pat tokį manevrą atliko dėl vilkiko gabaritų, nesukeldamas jokio pavojaus, vengdamas išvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą arba užvažiuoti ant kelkraščio, ir nekliudydamas kitų transporto priemonių eismui. Remiantis KET 111, 112, 113 punktais, jis gali dėl gabaritų sukti ir ne iš kraštinės juostos, nors tai padarė pagal kelio ženklus. Atlikus minėtą manevrą egzaminas buvo nutrauktas ir įvertintas kaip neišlaikytas, nes jis esą padarė kritinę klaidą, su kuria nesutinka vadovaudamasis KET taisyklėmis (b. l. 49-50).

17VĮ ,,Regitra“ generalinis direktorius 2012 10 02 įsakymu Nr. V-150 sudarė apeliacinę komisiją (b. l. 44), kuri išnagrinėjusi surinktą medžiagą 2012 10 30 protokoliniu sprendimu Nr. (3.21)-39 Nutarė 1) T. R. Skuodo g. ir Algirdo g. sankryžoje sukdamas į dešinę iš antros eismo juostos pažeidė KET 111 punkto reikalavimą prieš sukant į dešinę iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Nagrinėjamoje situacijoje T. R. privalėjo iš anksto persirikiuoti į pirmą eismo juostą ir posūkį atlikti iš jos. Apeliacijoje nurodytu atveju KET 112 punkto nuostata, leidžianti sukti ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, kai dėl savo gabaritų ar kitų priežasčių transporto priemonė negali pasukti (apsisukti) iš kraštinės padėties, galėjo būti taikytina, jeigu pareiškėjas būtų bent dalinai persirikiavęs į lėtėjimo juostą; 2) nagrinėjamoje situacijoje Telšių filialo Mažeikių grupės specialistas G. V. egzaminuojamojo T. R. veiksmus praktikos egzamino metu įvertino pagrįstai ir šis vertinimas atitinka Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116, 42.1 punkto reikalavimus; 3) nėra pagrindo keisti ar anuliuoti specialisto G. V. priimtą sprendimą (b. l. 42-43).

18Pareiškėjas prašo panaikinti VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinį nutarimą Nr. 3168301, taip pat VĮ „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinį nutarimą Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją, argumentuodamas, kad jo veiksmai praktikos egzamino metu buvo įvertinti netinkamai, nes jis posūkio manevrą į dešinę iš Skuodo g. ne lėtėjimo juostos (pagal kelio ženklinimą) į Algirdo g. atliko teisingai, remdamasis KET 8, 111, 112 ir 113 punktais.

19Atsakovė atsiliepime paaiškino, kad aptariamo kelio ruože yra ne viena, o dvi sankryžos: Skuodo g. ir Kalnėnų g. bei Skuodo g. ir Algirdo g., kurioje ir buvo padaryta kritinė klaida. Skunde minimas eismo kryptis sankryžoje nurodantis ženklas pastatytas prieš Skuodo ir Kalnėnų gatvių sankryžą, o ne prieš Skuodo ir Algirdo gatvių sankryžą. Todėl nėra pagrindo teigti, kad Skuodo ir Algirdo gatvių sankryžoje kelio ženklo ir kelio ženklinimo reikalavimai skiriasi. Skuodo ir Algirdo gatvių sankryžoje sukdamas į dešinę iš antros eismo juostos, pareiškėjas pažeidė KET 111 punkto reikalavimą prieš sukant į dešinę iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Nagrinėjamoje situacijoje pareiškėjas privalėjo iš anksto persirikiuoti į dešiniąją kraštinę eismo juostą ir posūkį atlikti iš jos. Apeliacijoje nurodytu atveju KET 112 punkto nuostata, leidžianti sukti ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, kai dėl savo gabaritų ar kitų priežasčių transporto priemonė negali pasukti (apsisukti) iš kraštinės padėties, netaikytina. Vairuotojas gali vadovautis šia nuostata tik, jei negali pasukti (apsisukti) iš kraštinės padėties dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių: transporto priemonės techninės charakteristikos, kelio sąlygų ir pan. Tinkamai pasirinkęs važiavimo trajektoriją prieš posūkį į dešinę, t. y. važiuodamas arčiau kelio ženklinimo linijos, žyminčios eismo juostos ribas, pareiškėjas galėjo Skuodo ir Algirdo gatvių sankryžoje pasukti į dešinę iš dešiniosios kraštinės eismo juostos saugiai ir nepažeisdamas KET. Visi egzaminavimui naudojami maršrutai parengti ir patikrinti kompetentingų valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo darbuotojų, kurie įgalioti vertinti egzaminuojamų vairuotojų teorines žinias, praktinius transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus (b. l. 70-71).

20Ginčas kilo dėl pareiškėjo veiksmų vertinimo praktinio egzamino metu: ar, darydamas dešinįjį posūkį, vairuotojas privalo persirikiuoti į lėtėjimo juostą, ar ne, t. y. dėl KET 111 bei 112 punktų taikymo.

21Vairavimo egzaminų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtintas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarkos aprašas), valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 patvirtintas Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašas (toliau – ir Aprašas).

22Tvarkos apraše nustatytos teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę įgyti ar susigrąžinti norinčių asmenų teorinių žinių, praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo sąlygos ir tvarka (1 punktas). Egzaminai sudaryti iš dviejų dalių: teorinių žinių patikrinimo ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo. Egzaminuojamųjų teorines žinias, praktinius transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus vertina tam įgalioti VĮ „Regitra“ darbuotojai (4 punktas). Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – praktikos egzaminas (7 punktas). Tvarkos aprašo IV dalis reglamentuoja praktikos egzamino laikymo tvarką. Tvarkos aprašo 27 punktas nustato, jog siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti egzaminuojamojo transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus, praktikos egzamino metu tikrinama, kaip egzaminuojamasis sugeba pasiruošti ir saugiai vairuoti pasirinktos kategorijos transporto priemonę.

23Gebėjimų vertinimo kriterijai ir metodai yra reglamentuoti Apraše, pagal kurio 4.2 p. kritinė klaida yra veiksmas, kuris gali kelti arba kelia grėsmę bet kokiam eismo dalyviui, gali trukdyti arba trukdo saugiai valdyti transporto priemonę. Kaip vienas iš tokių veiksmų yra, kai egzaminuojamasis suka (apsisuka) iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į dešinę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje kritinė klaida (42.1 p.). Egzaminas nutraukiamas ir vertinamas kaip neišlaikytas, jei egzaminuojamasis padaro vieną kritinę klaidą (Tvarkos aprašo 10.2 p.).

24Kaip nustatyta, pareiškėjas laikydamas praktinį vairavimo egzaminą, atlikdamas užduotį pasukti į dešinę, nepersirikiavo į lėtėjimo juostą (b.l. 46 ), t. y. dešinį posūkį darė ne iš lėtėjimo juostos, o iš važiuojamosios dalies antrosios juostos. Minėta klaida pagal Aprašo 42.1 p. buvo įvertinta kaip kritinė, todėl egzaminas buvo nutrauktas ir įvertintas kaip neišlaikytas.

25Pareiškėjas teigė, kad vairavo transporto priemonę, priskirtą CE kategorijai, dėl jos didelių gabaritų posūkį į dešinę darė iš antros eismo juostos, o ne iš lėtėjimo juostos, t. y. važiavo vadovaudamasis KET 112 p., kuriame nustatyta, kad kai dėl savo gabaritų ar kitų priežasčių transporto priemonė negali pasukti (apsisukti) iš kraštinės padėties, sukti leidžiama ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, jeigu tai nesukliudys kitoms transporto priemonėms ir nesukels pavojaus kitiems eismo dalyviams. Lėtėjimo juostos plotis pradžioje yra 3,40 m o vėliau ji praplatėja iki 3,60 m. Atsakovė atsiliepime patvirtino, kad pareiškėjas vairavo krovininį automobilį „MB 1827“, valst. Nr. AZC068. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės atstovas A. T. nurodė, kad vilkiko plotis negali viršyti 2,60 m, manevrą buvo galima atlikti iš pirmos (lėtėjimo) eismo juostos. T. R. egzaminavęs G. V. savo paaiškinime nurodė, kad tinkamai pasirinkus važiavimo trajektoriją prieš posūkį į dešinę, t. y. važiuojant ne arčiau važiuojamosios dalies krašto, bet arčiau linijos, žyminčios eismo juostų ribas, galima saugiai, nepažeidžiant KET, pasukti iš dešinės kraštinės eismo juostos (b. l. 37, 45). Liudytoju apklaustas Mažeikių rajono savivaldybės Nuolatinės saugaus eismo komisijos pirmininkas A. Ž. pažymėjo, kad nuo 2012 m. rugsėjo pradžios iki šios dienos kelio ženklinimas ginčo atkarpoje nebuvo keičiamas. Skuodo–Kalnėnų g. sankryžoje esantis ženklas reguliuoja eismą Skuodo–Kalnėnų g. sankryžoje, o už Kalnėnų g. toje atkarpoje tarp Kalnėnų g. ir Algirdo g. nėra jokio ženklo. Vairuotojas šioje atkarpoje turėtų įvažiuoti į lėtėjimo juostą (b. l. 105). Teismo apklaustas ekspertas E. G. nurodė, kad KET ženklas 507 yra įvardintas kaip „Eismo kryptys sankryžoje“ ir jis galioja tik toje sankryžoje, kur pastatytas, bet ne už jos. Ženklo galiojimo ribos pasibaigia ties Skuodo–Kalnėnų g. sankryža, o Skuodo–Algirdo g. sankryžoje jis nebegalioja. Pagal KET reikalavimus, jeigu vairuotojui reikia važiuoti Skuodo–Algirdo g. sankryžoje į dešinę, jis turi pervažiuoti per Skuodo–Kalnėnų g. sankryžą tiesiai persirikiavęs į antrą juostą, kuria leidžiamas eismas tiesiai, po to persirikiuoti į dešinę kraštinę eismo juostą ir sukti į Algirdo gatvę (b. l. 105).

26Teismas sutinka su atsakovės atstovo išsakyta nuomone, remiasi liudytojo A. Ž. bei eksperto E. G. išdėstytais argumentais. Teismo posėdžio metu buvo peržiūrėtas atsakovės atstovo pateiktos skaitmeninės laikmenos vaizdo įrašas, kuriame analogiška transporto priemone Skuodo–Algirdo g. sankryžoje į dešinę atliekamas posūkio manevras iš lėtėjimo juostos, tai patvirtina, kad iš lėtėjimo juostos buvo galima padaryti nesudėtingą posūkio manevrą (b. l. 102). Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjo vairuojamo automobilio matmenys nebuvo kliūtis teisingai atlikti užduotį, todėl egzaminuotojas pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas, ketindamas sukti į dešinę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiavęs į ją iš anksto, padarė kritinę klaidą, numatytą Aprašo 42.1 p., ir nutraukė egzamino laikymą, įvertinęs egzaminą kaip neišlaikytą. KET 116 p. numato, kad jeigu yra lėtėjimo juosta, ketinantis sukti vairuotojas privalo iš anksto persirikiuoti į šią juostą ir lėtinti greitį tik joje. Šiuo atveju pareiškėjas privalėjo persirikiuoti į lėtėjimo juostą, tačiau to nedarė, t. y. posūkio manevrą darė iš antrosios eismo juostos. KET 112 punkto numatytas atvejis šiuo atveju galėjo būti taikomas, jeigu pareiškėjas būtų persirikiavęs (visiškai ar iš dalies) į lėtėjimo juostą. KET 112 punktas nenumato, kad ketinantis sukti vairuotojas galėtų nepersirikiuoti į lėtėjimo juostą.

27Reikalavimai panaikinti VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinį nutarimą Nr. 3168301 bei VĮ „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinį nutarimą Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją, yra nepagrįsti.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje van de Hurk v. Netherlands).

29Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

30Pareiškėjo T. R. atstovo advokato D. M. skundą ir patikslintą skundą dėl VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės 2012 m. rugsėjo 27 d. praktikos egzamino protokolinio nutarimo Nr. 3168301 bei VĮ „Regitra“ 2012 m. spalio 31 d. protokolinio nutarimo Nr. (1.19)-24-3686, kuriuo atsisakyta tenkinti T. R. apeliaciją, panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, pirmininkaujant... 2. dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Žanui Kubeckui ir Laisvutei... 3. sekretoriaujant Jolantai Miežienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjui T. R.,... 5. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui D. M.,... 6. dalyvaujant atsakovės VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjo 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,... 9. Pareiškėjo T. R. atstovas advokatas 10. Pareiškėjas T. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 11. Pareiškėjo T. R. atstovas advokatas 12. Atsakovės VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės bei trečiojo... 13. Pareiškėjo T. R. atstovo advokato D.... 14. Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovės valstybės įmonės... 15. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas vairavimo egzamino... 16. Nesutikdamas su sprendimu pareiškėjas pateikė apeliaciją, kurioje nurodė,... 17. VĮ ,,Regitra“ generalinis direktorius 2012 10 02 įsakymu Nr. V-150 sudarė... 18. Pareiškėjas prašo panaikinti VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių... 19. Atsakovė atsiliepime paaiškino, kad aptariamo kelio ruože yra ne viena, o... 20. Ginčas kilo dėl pareiškėjo veiksmų vertinimo praktinio egzamino metu: ar,... 21. Vairavimo egzaminų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 22. Tvarkos apraše nustatytos teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos... 23. Gebėjimų vertinimo kriterijai ir metodai yra reglamentuoti Apraše, pagal... 24. Kaip nustatyta, pareiškėjas laikydamas praktinį vairavimo egzaminą,... 25. Pareiškėjas teigė, kad vairavo transporto priemonę, priskirtą CE... 26. Teismas sutinka su atsakovės atstovo išsakyta nuomone, remiasi liudytojo 27. Reikalavimai panaikinti VĮ „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika,... 29. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 30. Pareiškėjo T. R. atstovo advokato D.... 31. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...