Byla 2S-436-338/2008
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. K. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008m. birželio 2d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-3-82/2008, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo P. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007, ir

Nustatė

3

4pareiškėjas P. K. 2008-05-29 pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007, nes naujai paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

5Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo P. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007, 2008-06-02 nutartimi prašymą atsisakė priimti motyvuodamas tuo, kad pareiškėjo pridėta 2008m. gegužės 19d. Vilniaus apskrities archyvo pažyma „Dėl turėtos žemės“ Nr. (8.12.)-V5-2090 negali būti pagrindas atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-32-228/2007 procesą ir panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2007m. kovo 1d. sprendimą, kuriuo pareiškėjui P. K. buvo atnaujintas terminas žemės nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti ir atmestas pareiškėjo pareiškimas dėl reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K. iki 1940m. liepos 22d. nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 10ha žemės sklypą, esantį Saldutiškio k., Utenos r. sav. ir 12 ha žemės sklypą, esantį Trinkūnų k., Utenos r. sav., kurį pirko iš J. T.. Utenos rajono apylinkės teismo 2007m. kovo 1d. sprendimas buvo priimtas vadovaujantis įsiteisėjusiu Utenos rajono apylinkės teismo 1999m. birželio 23d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-615/1999. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai gali būti tik pagrindas spręsti ar atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-615/1999 nagrinėjimą, tačiau toks prašymas nebegali būti pateikiamas, nes nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau kaip 5 metai, šiam terminui suėjus išnyksta asmens teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą.

6Pareiškėjas P. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2008m. birželio 2 d. Utenos rajono apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės pagal 2008-05-29 prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007 reikalavimu. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamoje nutartyje nurodytais motyvais dėl sekančių priežasčių. Pareiškėjas nurodo, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007, o ne civilinėje byloje Nr. 2-615/1999, todėl tas teismo argumentas, kad toks prašymas nebegali būti pateikiamas, nes nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau kaip 5 metai, pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007 atžvilgiu, negali būti taikomas. Teismas, atmesdamas pareiškėjo pateiktą rašytinį įrodymą - 2008m. gegužės 19d. Vilniaus apskrities archyvo pažymą „Dėl turėtos žemės“ Nr. (8.12.)-V5-2090, - nurodo, kad ši pažyma negali būti pagrindas atnaujinti procesą, tačiau nenurodo tokio sprendimo motyvų, nors CPK 137 str. 3 d. yra numatyta, kad teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą, priima dėl to motyvuotą nutartį. Pareiškėjas pažymi, kad jo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007 turi teisinės prasmės net ir nepanaikinus 1999m. birželio 23d. Utenos rajono apylinkės teismo sprendimo. Net jei 1999m. teismas padarė klaidą ir sugrąžino pareiškėjo žemę asmeniui, kuriam ta žemė nepriklausė, ir praėjus penkeriems metams proceso toje byloje neįmanoma atnaujinti ir padarytos klaidos ištaisyti, pareiškėjui yra svarbu nustatyti savo nuosavybės teisę į žemę, nes ja pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą pareiškėjas gali pasinaudoti ir atgaudamas jam priklausantį žemės sklypą kitoje vietoje arba gaudamas kompensaciją (Įstatymo 4 str. 3 d. ir 12 str. 1 d. 6 p.).

7Atskirasis skundas tenkintinas (CPK 337 str. 3p.)

8Pareiškėjas P. K. pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007. CPK 370 str. 1d. nurodyta, kad spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Be bendrųjų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodomos aplinkybės, kurias nustato CPK 369 str. 1d. Skundžiamojoje nutartyje teismas nekonstatavo, kad prašymas atnaujinti procesą neatitinka CPK 137 str. ir 369 str. reikalavimų, o aptarinėjo ir vertino pareiškėjo pateiktus dokumentus, nors tai galima daryti tik atnaujinus procesą byloje. Be to, teismas pasisakė dėl negalimumo atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje nėra tokio prašymo, todėl nuoroda į tai, kad yra pasibaigęs terminas, per kurį gali būti pateiktas prašymas, nepagrįsta ir negali būti pagrindu atsisakyti priimti P. K. pareiškimą. Ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai pakankami prašymo dėl teismo sprendimo pakeitimo arba panaikinimo patenkinimui ar ne, sprendžiama ne pareiškimo priėmimo stadijoje, bet atnaujintos bylos nagrinėjimo metu. Kadangi teismas neteisingai taikė Civilinio proceso normas, kurios reglamentuoja proceso atnaujinimą, skundžiama nutartis naikinama, o P. K. pareiškimo priėmimo klausimas perduodamas pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Vadovaudamasi LR CPK 337 str. 3p.,

Nutarė

10Utenos rajono apylinkės teismo 2008m. birželio 2d. nutartį panaikinti ir P. K. pareiškimo priėmimo klausimą perduoti Utenos rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai